Liste debitori

Informare
Conform art. 162 al aceluiași act normativ, organele fiscale au obligaţia de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor persoane fizice şi juridice care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligaţii.
Lista se publică trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare şi cuprinde obligaţiile fiscale restante la sfârşitul trimestrului şi neachitate la data publicării listei, al căror plafon se stabileşte astfel:
a) în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central, prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.;
b) în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin hotărâre a consiliului local.
Prin HCL nr. 226/2015 , la nivelul municipiului Turda a fost aprobat plafonul minim al creanțelor pentru care exista obligativitatea publicării și aceasta se face semestrial, pana în 30 aprilie și 31 octombrie
30 octombrie 2017

Lista debitorilor numărul 10311

Persoane fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii Data maxima scadenta: 02.10.2017
5 iulie 2017

Lista debitorilor numărul 3337

Persoane fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii. Data maxima scadenta: 31.03.2017 / Suburbia 6
30 aprilie 2017

Lista debitorilor numărul 3757

Persoane fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii. Data maxima scadenta: 31.03.2017 / Suburbia 6
30 aprilie 2017

Lista debitorilor numărul 3338

Persoane fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii. Data maxima scadenta: 31.03.2017 / Suburbia 5
30 aprilie 2017

Lista debitorilor numărul 3335

Persoane fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii. Data maxima scadenta: 31.03.2017 / Suburbia 4
30 aprilie 2017

Lista debitorilor numărul 3333

Persoane fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii. Data maxima scadenta: 31.03.2017 / Suburbia 3
30 aprilie 2017

Lista debitorilor numărul 3336

Persoane fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii. Data maxima scadenta: 31.03.2017 / Suburbia 2
30 aprilie 2017

Lista debitorilor numărul 3334

Persoane fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii. Data maxima scadenta: 31.03.2017 / Suburbia 1
X