Proces verbal incheiat azi 07.05.2018 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Turda

Proces verbal incheiat azi 07.05.2018 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 40, alin. 1 si 2, art. 42, alin. 1 si 2, art. 43 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 21 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni: Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Felezeu Cristian George, Giurgiu Nicolaie, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pîrlea Daniela, Rigman Ciprian-Doru, Riter Marius, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian, Sămărtinean Iuliana Maria si Zoltan Radu-Cosmin.

La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.

Participa ca invitati: dl. Marin Fantana – sef serviciu Urbanism si Amenajarea Teritoriului; dl. Calin Petrideanu- consilier juridic – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului nr 777 / 04.05.2018 in conformitate cu prevederile art. 39, alin. 4 din L 215/2001 si este legal constituita fiind prezenti 21 consilieri.
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na Secretar arata ca, in conformitate cu art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, presedinte de sedinta ales este dna. Pirlea Daniela .

Dna. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta de indata de azi, 07.05.2018 si va propun introducerea pe ordinea de zi la punctul 1.4, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea , in parteneriat cu Asociatia Handbal Club Potaissa Turda a finale Cupei Challenge EHF 2018.
In urma votului rezulta: 21 voturi pentru.

Se supune la vot ordinea de zi:
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea operatiunii de alipire a imobilelor inscrise in CF nr. 63478, CF nr. 63518 si CF nr. 63519.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor a Societatii Compania de Apa Aries SA.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind deplasarea unei delegatii a Consiliului Local al Municipiului Turda, la Kiskunfelegyhaza – Ungaria- , in perioada 25-27 mai 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.4.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea , in parteneriat cu Asociatia Handbal Club Potaissa Turda a finale Cupei Challenge EHF 2018
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

***

Dl. Cristian Felezeu:” Buna ziua, rog Secretariatul sa consemneze ca nu voi participa la deliberari si vot la punctele 1.2 si 1.4.

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea operatiunii de alipire a imobilelor inscrise in CF nr. 63478, CF nr. 63518 si CF nr. 63519.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru
5 impotriva ( grup PNL).

Se adopta HOTARAREA nr. 111 / 07.05.2018.

***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.2, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor a Societatii Compania de Apa Aries SA.
Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru, 4 impotriva (grup PNL).
Dl. Felezeu nu participa la vot.

Se adopta HOTARAREA nr. 112 / 07.05.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.3, PROIECT DE HOTARARE privind deplasarea unei delegatii a Consiliului Local al Municipiului Turda, la Kiskunfelegyhaza – Ungaria- , in perioada 25-27 mai 2018.

Se impart 21 buletine vot

Se trece la votul secret privind deplasarea dnei consilier local, Csep Leylla la Kiskunfelegyhaza – Ungaria- , in perioada 25-27 mai 2018.

Comisia de validare compusa din Felezeu Cristian, Ros Nicolae, Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius si Zoltan Radu a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 21
voturi NU= –
voturi nule = –
==========

Se impart 21 buletine vot

Se trece la votul secret privind deplasarea dlui consilier local, Zoltan Radu Cosmin la Kiskunfelegyhaza – Ungaria- , in perioada 25-27 mai 2018.

Comisia de validare compusa din Felezeu Cristian, Ros Nicolae, Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius si Zoltan Radu Cosmin a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 20
voturi NU= 1
voturi nule = –
==========

Se impart 21 buletine vot

Se trece la votul secret privind deplasarea dlui consilier local, Moldovan Emil la Kiskunfelegyhaza – Ungaria- , in perioada 25-27 mai 2018.

Comisia de validare compusa din Felezeu Cristian, Ros Nicolae, Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius si Zoltan Radu Cosmin a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 20
voturi NU= 1
voturi nule = –
==========

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 113 / 07.05.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.4, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea , in parteneriat cu Asociatia Handbal Club Potaissa Turda a finale Cupei Challenge EHF 2018

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.
Dl. Felezeu nu participa la vot.

Se adopta HOTARAREA nr. 114 / 07.05.2018.

***

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dna. presedinte de sedinta declara sedinta de astazi inchisa.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***
PRESEDINTE DE SEDINTA,
dna. Daniela Pîrlea

SECRETARUL municipiului Turda,
Jr. Paula Letiţia Mic

Intocmit,
Mariana Marginean

X