Proces verbal incheiat azi 09.01.2018 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 40, alin. 1 si 2, art. 42, alin. 1 si 2, art. 43 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 20 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 19 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni: Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Felezeu Cristian George, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pîrlea Daniela, Rigman Ciprian-Doru, Riter Marius, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sămărtinean Iuliana Maria si Zoltan Radu-Cosmin.
Consilierul Sărmăşan Marius-Adrian este absent.

La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Matei Cristian Octavian.
Participa ca invitati: dna Elena Farcasan – director Impozite si taxe locale; dna Gabriela Salagean – sef serviciu Constatare, Impunere, Control; dl. Dumitru Iosif – arhitect sef, dl. Calin Petrideanu – coordonator serviciu Administratie publica locala – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 10 / 05.01.2018 si este legal constituita fiind prezenti 19 consilieri.
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.

Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na Secretar arata ca, in conformitate cu art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, presedinte de sedinta ales este dl. Micu Ovidiu Dorel.

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta extraordinara de azi, 09.01.2018, daca sunt probleme la ordinea de zi?

Supune la vot ordinea de zi.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:
1. Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:
1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prorogarea până la 01.07.2018 a termenului prevăzut la art. 1 din HCL nr. 360/09.11.2017 referitoare la instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii din municipiul Turda si aprobarea Regulamentului de stabilire şi aplicare a taxei speciale de salubrizare.

2. Probleme ale Arhitectului Şef:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea HCL nr. 158 din 12.05.2017 referitoare la aprobarea Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: “Sală de sport competiţională de nivel internaţional, Baza sportivă Turda, în municipiul Turda, str. Stadionului, nr. 14, judeţul Cluj”.
3. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:
3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind asocierea Municipiului Turda cu Societatea Română de Televiziune, în vederea organizării evenimentului semifinala Eurovision 2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.1,PROIECT DE HOTARARE privind prorogarea până la 01.07.2018 a termenului prevăzut la art. 1 din HCL nr. 360/09.11.2017 referitoare la instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii din municipiul Turda si aprobarea Regulamentului de stabilire şi aplicare a taxei speciale de salubrizare.

Dl. Doru Anca : » Noi am dat aviz in comisie, prea multe interventii nu as avea, dar am avut un schimb de pareri cu dl. primar.
Noi, Primaria si Consiliul Local nu ne transformam in agenti comerciali ai SC Prival. Dna director Mihali nu are o baza de date dupa 8 ani, nu au cetatenii care nu incheiat un contract cu ei.
La locuinte, per total avem cam 26.000 si … avem, cu cei 895 adusi acuma, cam 8000 de contracte. Ganditi-va ce diferenta mare este la asociatiile de locatari!
Sper ca aceasta problema sa se rezolve, trebuie sa mergem inainte, intrucat partile contractante au anumite obligatii.
Va aparea in 2018 o taxa de depozitare a deseurilor pe care n-o putem noi influenta si tot ce ajunge la groapa se cantareste si se plateste. Este pacat si ilegal ca, toti contribuabilii care platesc aceste contracte sa fie impovarati cu aceasta taxa care va trebui s-o punem in aplicare.
Sa vedem lunar care va fi situatia contractelor. «

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 1 / 09.01.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1, PROIECT DE HOTARARE privind modificarea şi completarea HCL nr. 158 din 12.05.2017 referitoare la aprobarea Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: “Sală de sport competiţională de nivel internaţional, Baza sportivă Turda, în municipiul Turda, str. Stadionului, nr. 14, judeţul Cluj”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 2 / 09.01.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.1, PROIECT DE HOTARARE privind asocierea Municipiului Turda cu Societatea Română de Televiziune, în vederea organizării evenimentului semifinala Eurovision 2018.

Dl. Marius Riter : « La art 1, alin 2, conform Legii 273/2006 privind finantele publice :’nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata si platita daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finantare’
Sa ne precizati sursele de finantare pentru suma de 30.000 de euro si daca mai sunt si alte cheltuieli care vor fi suportate de catre Consiliul local ?
De ce trebuie sa platim noi, pentru a avea un eveniment organizat in , citez : ‘ cel mai frumos loc din Europa’ si de ce nu s-a luat decizia de a folosi gratuit organizatorii, incinta Salinei si ei sa ne promoveze la nivel national sau international ?
As dori sa stiu daca acesta este un eveniment de promovare a Salinei sau cu ajutorul Salinei promovam semifinala Eurovision ? Anul trecut, semifinala a avut o audienta mai mult decat modesta. De ce nu s-a suportat din bugetul Salinei, daca promovam Salina ? «

Dl. Doru Anca : » Din bugetul local se face aceasta investitie. Este o organizatie corporatista, cu noi si Salina si in acest context, noi ca actionari suportam din buget.
Noi vom intra cu suma respectiva, in bugetul pe 2018, la investitii. «

Dl. Ciprian Rigman : « In contractul de colaborare dintre noi si TVR este trecut un echipament de traducere simultan. Stiu ca s-a achizitionat in decembrie pe SEAP un asemenea echipament de traducere simultan, cu mai mult de 650 milioane de lei. Acest echipament face obiectul acestei colaborari sau e vorba de achizitia altui echipament ?
O alta problema este referitoare la cele 300 de invitatii, care, o parte vor fi oferite turdenilor ? Daca sprijinim acesta semifinala, firesc ar fi ca jumatate din invitatii sa fie oferite turdenilor, dupa un anumit algoritm, sa nu fie privilegiati doar unii. «

Dl. presedinte de sedinta : » Cererile dvs au fost notate de catre Secretariatul CL si vi se va da raspuns in scris.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru, 3 abtineri ( Felezeu, Rigman, Riter)

Se adopta HOTARAREA nr. 3 / 09.01.2018.

***

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl. presedinte de sedinta declara sedinta extraordinara de astazi inchisa.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PRESEDINTE DE SEDINTA,
dl. Micu Ovidiu Dorel

SECRETARUL municipiului Turda,
Jr. PAULA MIC

Intocmit,
Mariana Marginean

X