Proces verbal incheiat azi 11.04.2018 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Turda

Proces verbal incheiat azi 11.04.2018 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 40, alin. 1 si 2, art. 42, alin. 1 si 2, art. 43 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 15 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni: Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pîrlea Daniela, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian, Sămărtinean Iuliana Maria si Zoltan Radu-Cosmin.
Consilierii Cordiş Lucian, Giurgiu Nicolaie, Felezeu Cristian George, Micu Ovidiu Dorel, Rigman Ciprian-Doru si Riter Marius sunt absenti.

Participa ca invitati: dna Daniela Adace- director executiv Directia economica, dl. Calugar Ginel – sef serviciu Dezvoltare Publica si investitii, dna Ioana Iftime – sef serviciu SAPL, dl. Calin Petrideanu – consilier juridic SAPL, – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului nr 661 / 10.04.2018 in conformitate cu prevederile art. 39, alin. 4 din L215/2001 si este legal constituita fiind prezenti 15 consilieri.
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na Secretar arata ca, in conformitate cu art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, presedinte de sedinta ales este dna. Pirlea Daniela .

Dna. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta de indata de azi, 11.04.2018 daca sunt probleme la ordinea de zi?

Dl. Doru Anca:” Dna presedinte, s-a facut convocarea pentru toti consilierii? Pentru ca vad ca se face opozitie in grup, colegii de la PNL nu sunt prezenti.

Dna Paula Mic -secretarul municipiului Turda:” Da, convocarea s-a facut telefonic, pentru toti consilierii locali. “

Dna presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi:
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1.Probleme ale Direcţiei Economice:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.Probleme ale Direcţiei Tehnice – Serviciul Dezvoltare Publică şi Investiţii:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Turda nr. 6 din 30.01.2017 referitoare la aprobarea contractării unei/unor finanţări rambursabile interneîn valoare de până la 63.028.759,25 lei, în vederea refinanţării împrumuturilor contractate de la Dexia Credit Local (nr. 100.698/ 09.12.2008) şi/sau CEC Bank S.A. (nr. RQ12014467532578/ 17.04.2012) precum şi în vederea asigurării finanţării investiţiilor publice de interes local.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea desfăşurării celei de a XVIII-a ediţii a evenimentului Zilele Municipiului Turda în perioada 17, 18, 19 august 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru închirierea de spaţii în cadrul evenimentului Zilele Municipiului Turda, ediţia a XVIII – a.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea, în parteneriat cu Asociaţia Handbal Club Potaissa Turda a semifinalei Cupei Challenge EHF.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.1, PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Dl. Doru Anca:” Acum doi ani de zile cand am intrat in acest mandat, nu-mi venea sa cred ca, la inceputul anului 2018 ajungem la un buget de 134 milioane. Am inceput cu 80 de milioane. Si acuma, spre surprinderea mea placuta si cred ca si a dvs, am ajuns la 134 milioane si in continuare bugetul va creste pana la sfarsitul anului, ceea ce este de remarcat este faptul ca, creste sectiunea de dezvoltare si ajunge aproape ca si sectiunea de functionare.
Lucru care la inceputul mandatului, multi prieteni si amici ne spuneau ca nu stiu cum o sa ne descurcam in acest mandat cu necazurile lasate din vechiul mandat. Am reusit sa ducem inainte activitatea Consiliului local.
Din acest punct de vedere va invit sa votam azi rectificarea de buget.”

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 84 / 11.04.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1, PROIECT DE HOTARARE privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Turda nr. 6 din 30.01.2017 referitoare la aprobarea contractării unei/unor finanţări rambursabile interneîn valoare de până la 63.028.759,25 lei, în vederea refinanţării împrumuturilor contractate de la Dexia Credit Local (nr. 100.698/ 09.12.2008) şi/sau CEC Bank S.A. (nr. RQ12014467532578/ 17.04.2012) precum şi în vederea asigurării finanţării investiţiilor publice de interes local.

Dl. Doru Anca:” Aceasta formula cu creditul este grozava, pentru ca putem folosi aceasta suma ca sa dam contributiile noastre pentru toate proiectele pe care le avem in derulare. Consider ca este bun acest imprumut, suma ajunge sa ne acoperim contributia noastra la proiecte. “

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 85 / 11.04.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea desfăşurării celei de a XVIII-a ediţii a evenimentului Zilele Municipiului Turda în perioada 17, 18, 19 august 2018

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 86 / 11.04.2018.

***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea tarifelor pentru închirierea de spaţii în cadrul evenimentului Zilele Municipiului Turda, ediţia a XVIII – a.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 87 / 11.04.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.3, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea, în parteneriat cu Asociaţia Handbal Club Potaissa Turda a semifinalei Cupei Challenge EHF

Dl. Doru Anca:” Alaturi de brandul Salina Turda si Clubul de handbal Potaissa Turda este in crestere si se observa eforturile acestei echipe, care sunt substantiale.
Analizand si comparand cu bugetele celorlalte echipe care fac parte din Campionatul de handbal, noi am asigurat un buget rezonabil si datorita faptului ca acum suntem in faza semifinalelor propun sa aprobam acest proiect. “

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 88 / 11.04.2018.

***
Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dna. presedinte de sedinta declara sedinta de astazi inchisa.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***
PRESEDINTE DE SEDINTA,
dna. Daniela Pîrlea

SECRETARUL municipiului Turda,
Jr. Paula Letiţia Mic

Intocmit,
Mariana Marginean

X