Proces verbal incheiat azi 12.03.2018 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Turda

Proces verbal incheiat azi 12.03.2018 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Turda

 

In conformitate cu art. 40, alin. 1 si 2, art. 42, alin. 1 si 2, art. 43 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 19 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni: Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Felezeu Cristian George, Giurgiu Nicolaie, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Emil, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pîrlea Daniela, Rigman Ciprian-Doru, Riter Marius, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian, Sămărtinean Iuliana Maria si Zoltan Radu-Cosmin.
Consilierii Csep Leylla si Moldovan Adrian Petru sunt absenti.

Participa ca invitati: dna Daniela Adace- director executiv Directia economica, dna Koti Monia- director SPAS, dna Codruta Bungardean – sef serviciu Finantari externe, dna Ioana Iftime- sef serviciu SAPL, dl. Calugar Ginel – sef serviciu Dezvoltare Publica si investitii, dl. Marin Fantana – sef serviciu Urbanism si Amenajarea Teritoriului, dl. Calin Petrideanu – consilier juridic – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului nr 510 / 09.03.2018 in conformitate cu prevederile art. 39, alin. 4 din L 215/2001 si este legal constituita fiind prezenti 19 consilieri.
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na Secretar arata ca, in conformitate cu art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, presedinte de sedinta ales este dna. Pirlea Daniela .

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta de indata de azi, 12.03.2018 daca sunt probleme la ordinea de zi?
Supune la vot ordinea de zi:
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1.Probleme ale Direcţiei Economice:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.

2.Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Turda în vederea realizării trecerii unei suprafeţe de teren din domeniul privat al Statului Român în domeniul public al Statului Român.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Turda în vederea transmiterii unei suprafeţe de teren din domeniul public al Statului Român în domeniul public al Municipiului Turda.

2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea operaţiunii de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 62890 Turda, nr. cadastral 62890.

2.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea operaţiunii de alipire a imobilelor înscrise în CF nr. 61100, CF nr. 61136 şi CF nr. 61138.

2.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Serviciul Public de Asistenţă Socială Turda a unei părţi din imobilul situat administrativ în municipiul Turda, str. Avam Iancu nr. 12.

3.Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului cotizaţiei lunare a Municipiului Turda în calitate de membru al Asociaţiei GAL URBAN TURDA.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind deplasarea unei delegaţii a Consiliului Local al Municipiului Turda la Torontaltorda (Serbia), în perioada 16-18 martie 2018.

4.Probleme ale Serviciului de Asistenţă Socială Turda:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului cotizaţiei lunare a Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda în calitate de membru al Asociaţiei GAL URBAN TURDA.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.1, PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.

Dl. Doru Anca:”Buna ziua, am avizat acest proiect in comisie, favorabil. Dupa cum am prevazut la inceputul anului bugetul devine majorat cu sumele care vor intregi bugetul, prima suma care apare este 3.100.000, suma care este baza proiectului accesat anul trecut si executivul l-a dus la indeplinire. Facand o diferenta intre bugetul care va deveni 134.000.000 si bugetul local din surse interne 66.157.000, este o diferenta de 68 milioane.
E schimbat aspectul economico-administrativ al acestei unitati teritoriale fata de perioada in care noi am preluat-o in 2016, unde la sectiunea de dezvoltare, cu chiu cu vai reuseam sa punem deoparte circa 6 milioane, acum discutam de 68 milioane.
Lucru care a fost posibil in timp, datorita proiectelor pe care impreuna le-am adoptat si pe care Primarul, a venit in fata noastra, cu dorinta sa-i dam aceasta aprobare. Va sugerez si va rog sa aprobam azi acest proiect. „

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 56 / 12.03.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1, PROIECT DE HOTARARE privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Turda în vederea realizării trecerii unei suprafeţe de teren din domeniul privat al Statului Român în domeniul public al Statului Român.

Dl. Doru Anca:” Cunosc situatia acestor 3 parcele, erau in domeniul Administrarii Domeniului Statului, suprafata cea mai mare facea obiectul transformarii in proprietatea A.D.S.-ului a suprafetelor pe care le-au folosit pana in 1989, unitatile agricole socialiste.
Consider ca, este un lucru bun, parcelele se afla pe drumul de acces, prin punerea lor in evidenta, dupa ce se va aproba prin hotarare de guvern, trecerea lor din domeniul privat in domeniul public al Statului; si apoi prin solicitarea noastra de a trece in administrarea noastra se vor folosi pentru revigorarea administrativa in aceea zona.
In parcela 94, suprafata totala era de 126 ha, s-a diminuat suprafata la 123 ha pentru ca, acolo in suprafetele respective, s-au emis titluri de proprietate , vreo 3 ha, dar au ramas sarcini.
Familia Galbeaza are sentinta definitiva, dl. Fantana stie despre ce este vorba, in parcela 94, si nu am reusit sa rezolvam aceasta problema. Prin Hotarare de guvern se va aproba aceasta trecere si cand le vom trece in domeniul nostru sa fim atenti cum le preluam , cazul aceasta este cu sentinta definitiva, mai pot aparea si altele.
Prin protocolul incheiat cu ADS, sarcinile sa le degrevam pe ADS, sa nu fim noi grevati de aceste sarcini.”

Dl. primar Cristian Matei:” Buna ziua, as vrea sa fac cateva precizari cu privire la aceste doua proiecte, in ceea ce priveste acest teren care se afla in administrarea statului si la o analiza clara a ceea ce mai avem noi de oferit investitorilor care vor veni la Turda am ajuns la concluzia ca nu mai avem de oferit nimic. Administratiile anterioare au reusit sa instraineze cam tot terenul din Turda.
Am facut demersuri si am intabulat foarte multa padure care era in administrarea RomSilva si acum este in administrarea Turzii si e proprietatea Turzii, si vom intentiona ca toate aceste suprafete de padure sa fie prinse in niste proiecte.
Pe AXA 13 sunt trei proiecte pe care eu le tot repet, dar se pare ca unii absenteaza si nu aud, sau nu vor sa inteleaga; ca avem 3 proiecte elaborate, este vorba de:
– 1. reabilitarea si modernizarea completa a Teatrului Aureliu Manea, un proiect de 5 milioane de euro si vad ca la fiecare sedinta trebuie sa repet acelasi lucru si inclusiv reabilitarea soselei intre cele doua sensuri pe str. Castanilor
– 2. reabilitarea si modernizarea fostei Judecatorii, transformarea intr-un centru de cultura, pentru ambele proiecte exista Studiu de fezabilitate, exista DALI, se lucreaza intr-un ritm infernal, deoarece timpul este foarte scurt, pentru depunerea proiectelor si chiar azi la ora 12 avem o deplasare cu toata echipa care se ocupa de aceste proiecte la Agentia de Mediu si maine avem o intalnire cu Agentia de Dezvoltare Nord –Vest pentru a pune la punct ultimele detalii; trebuie urcate pe site.
Asa functioneaza ghidurile, dar sunt multe demersuri de facut.
– 3. al treilea proiect este Centrul multifunctional in Bai, sunt tot felul de speculatii ca se taie padurea, ca nu se fac nimic acolo, ca afecteaza zona protejata…. Prima data ar trebui sa va informati si apoi sa vorbiti, nu sa induceti populatiei o stare de psihoza, ca atacam lacul Tarzan, ca nu stiu ce se intampla acolo. E vorba de un proiect multifunctional in care va fi agrement si tratament medical, e vorba de o baza care va avea si apa sarata, e vorba de alei prin padure, nu vor fi taiati copacii si se va cobora la lacul Tarzan care va fi amenajat usor pana la limita incadrarii in 5 milioane euro.
Toate aceste proiecte sunt pe AXA 13 si ar fi pacat sa le pierdem, acum se pot accesa. Poate acest centru multifunctional deranjeaza pe cineva, dar vreau sa va spun ca, la Beclean dintr-un tău de bivoli s-a nascut o statiune ( Baile Figa), prin proiect european care aduce 1.200.000 euro, anual, similar cu cel pe care-l avem noi si trebuie sa-l ridicam pe SEAP in zilele urmatoare.
De aceea am venit in fata dvs cu aceste proiecte care sunt de o importanta majora pentru Turda si tinand cont ca nu avem terenuri suficiente, am ajuns la concluzia ca este bine ca terenurile ADS-ului sa intre in proprietatea Turzii si in administrarea acesteia.
Nu mi se pare normal ca aceste terenuri, care au fost folosite in special, in agricultura, datorita faptului ca nu au fost cerute de alte UAT-uri, s-a ajuns la o Ordonanta de urgenta prin care se pot incheia contracte prin negociere directa cu fermierii, pentru a-si putea hrani animalele.
Aceste terenuri raman, in acest moment sunt a unei persoane fizice din Calarasi, nu mi se pare normal ca un teren de 123 ha, al Turzii sa fie la dispozitia unei ferme din Calarasi.
Daca ferma e din Calarasi sa folosesca terenurile ADS-ului din Calarasi, dar e o conditie ca, persoana respectiva trebuie sa prezinte o situatie a animalelor, animalele nici macar nu sunt inregistrate pe Turda, am facut adresa la Ministerul Agriculturii si ni s-a confirmat ca putem face acest lucru, bineinteles intr-o perspectiva de dezvoltare a Turzii.
In raportul de specialitate si in expunere am folosit elemente din strategia de dezvoltare a Turzii pe care o cunoasteti si ati si votat-o. Ne putem incadra cu succes la o parte a dezvoltarii a Turzii pentru a putea oferi investitorilor care vin la Turda si alte terenuri in afara de cele private, respectiv cele care astazi sunt prinse in parcuri logistice.
Pot fi dezvoltate foarte multe la acest subiect, suntem in aceasta situatie, Ministerul Agriculturii ne solicita aceasta HCL ca, terenul ADS-ului sa intre in patrimoniul Turzii si sa facem demersuri in continuare la Prefectura, Consiliu judetean sa elaboram acest proiect de hotarare de guvern. „

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 57 / 12.03.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.2, PROIECT DE HOTARARE privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Turda în vederea transmiterii unei suprafeţe de teren din domeniul public al Statului Român în domeniul public al Municipiului Turda.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 58 / 12.03.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.3, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea operaţiunii de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 62890 Turda, nr. cadastral 62890.
Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 14 voturi pentru, 5 abtineri (grup PNL)

Se adopta HOTARAREA nr. 59 / 12.03.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.4, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea operaţiunii de alipire a imobilelor înscrise în CF nr. 61100, CF nr. 61136 şi CF nr. 61138.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 14 voturi pentru, 5 abtineri (grup PNL)

Se adopta HOTARAREA nr. 60 / 12.03.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.5, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Serviciul Public de Asistenţă Socială Turda a unei părţi din imobilul situat administrativ în municipiul Turda, str. Avam Iancu nr. 12.

Dl. Cristian Felezeu:” Buna ziua, vreau sa felicit administratia ca a preluat si a dus la finalizarea acestui proiect care a pornit in mandatul trecut legat de SPAS. Este foarte bine ca SPAS sa beneficieze de conditii foarte bune. Proiectul a fost completat cu celelalte parti si este in beneficiul mun. Turda.”

Dl. Doru Anca:” Cu aceasta ocazie intram si in posesia sediilor respective si scapam de chiria pe care o platim acuma.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 61 / 12.03.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea cuantumului cotizaţiei lunare a Municipiului Turda în calitate de membru al Asociaţiei GAL URBAN TURDA.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 62 / 12.03.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.2, PROIECT DE HOTARARE privind deplasarea unei delegaţii a Consiliului Local al Municipiului Turda la Torontaltorda (Serbia), în perioada 16-18 martie 2018.

Se impart 19 buletine vot

Se trece la votul secret privind deplasarea dnei Csep Leylla la Torontaltorda (Serbia), în perioada 16-18 martie 2018.
Comisia de validare compusa din Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius, Felezeu cristian, Ros Nicolae si Zoltan Radu a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 16
voturi NU= 3
voturi nule = –

Se trece la votul secret privind deplasarea dlui Zoltan Radu la Torontaltorda (Serbia), în perioada 16-18 martie 2018.
Comisia de validare compusa din Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius, Felezeu cristian, Ros Nicolae si Zoltan Radu a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 16
voturi NU= 3
voturi nule = –

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta: 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 63 / 12.03.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea cuantumului cotizaţiei lunare a Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda în calitate de membru al Asociaţiei GAL URBAN TURDA.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta: 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 64 / 12.03.2018.
***

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dna. presedinte de sedinta declara sedinta de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETARUL
municipiului Turda,
dna. Pirlea Daniela Jr. PAULA MIC

X