Proces verbal incheiat azi 12.03.2019 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Turda

Proces verbal incheiat azi 12.03.2019 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 40, alin. 1 si 2, art. 42, alin. 1 si 2, art. 43 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 20 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 16 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni: Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Felezeu Cristian George, Giurgiu Nicolaie, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pîrlea Daniela, Riter Marius, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian, Sămărtinean Iuliana Maria si Zoltan Radu-Cosmin.

Consilierii Cordiş Lucian, Micu Ovidiu Dorel , Nap Adrian si Roş Nicolae sunt absenti.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
Participa ca invitati: dna Ioana Iftime – sef serviciu Administratie Publica Locala, dna Codruta Bungardean – sef serviciu Finantari externe, – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului nr 340/ 11.03.2019 in conformitate cu prevederile art. 39, alin. 4 din L 215/2001 si este legal constituita fiind prezenti 16 consilieri.
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na Secretar arata ca, in conformitate cu art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Anca Doru Paul Ioan.

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta de indata de azi, 12.03.2019 daca sunt probleme la ordinea de zi?

Supune la vot ordinea de zi:
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:
1. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:
1.1 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico –economice a proiectului “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Turda, Piaţa Republicii, nr. 43, şi str. Libertăţii, nr. 2, bl. 53” şi a indicatorilor tehnico-economici.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
1.2 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico –economice a proiectului “Reabilitarea, extinderea şi dotarea Grădiniţei cu Program Prelungit Sfânta Maria + structura şi Creşa nr. 5” şi a indicatorilor tehnico-economici.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
1.3 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice a proiectului “Reabilitarea, dotarea şi extinderea Grădiniţei cu Program Prelungit Prichindelul Isteţ şi a Creşei nr. 4” şi a indicatorilor tehnico-economici.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnico –economice a proiectului “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Turda, Piaţa Republicii, nr. 43, şi str. Libertăţii, nr. 2, bl. 53” şi a indicatorilor tehnico-economici.

Dl. presedinte de sedinta:” Proiectul l-am mai dezbatut in 2017 prin HCL36/2017 am dat atunci vot, acum se fac unele modificari la indicatori, le-am discutat in comisiile reunite ale Consiliului local , nr 1 si nr 3, s-au prezentat indicatorii.
Principala mea interventie in comisie a fost sa specificam clar, ca nu se modifica cuantumul prin care Consiliul local contribuie la acest proiect.
Sunt unele modificari in ceea ce priveste relatiile in proiect cu asociatiile de locatari, probleme care se pot rezolva prin negocieri si zic sa aprobam acest proiect, pentru ca mai sunt etape pe care le vom parcurge pentru a fi viabil acest proiect.

Dl. Cristian Felezeu:” Buna ziua, vreau s-o intreb pe dna Bungardean daca exista posibilitatea ca partea de co-finantare a asociatiilor de locatari sau a membrilor apartamentelor din cadrul asociatiei sa fie redusa prin accesarea unei linii, pentru ca exista, din cate stiu eu aceasta posibilitate, ca prin buget local sa se suporte o parte din contributia locatarilor pe anumite programe sociale ?
Dl. presedinte de sedinta:” Dle consilier, in comisie dumneavoastra, alaturi de mine … am intrebat sa nu majoram, sa nu influentam cuantumul nostru de participare al C.L.
Relatiile locatarilor intre ei …, nu vad de ce, daca proiectul era cota parte.., la acesta data sa modificam printr-o contributie majorata a bugetului Consiliului local, buget pe care inca nu-l avem si dupa toate premizele nu este prea larg la aceasta data sa ne permitem sa facem asemenea interventii,
Si mie mi se rupe inima ca nu putem ajuta asociatiile de locatari, dar asta este situatia.”

Dna Codruta Bungardean:” La acest moment implementarea este in perspectiva, nu avem semnat contractul de finantare, suntem in etapa de pre-contractare a acestui proiect. La acest moment trebuie sa stam pozitionati asa cum am declarat la momentul la care am accesat, respectiv cotele de participare pentru bugetul local si pentru persoane fizice si juridice.
Aceste cote au fost discutate si sunt consemnate in hotarari ale asociatiilor care au declarat ca sunt de acord cu aceste cote. Ulterior acestui acord nu s-a inregistrat nicio solicitare de sustinere din partea unor cazuri sociale. Daca vor fi, se vor face anchete sociale si se va analiza gradul de suportabilitate.
Pana atunci, incercam sa gasim o solutie intinsa pe un termen mai lung, astfel incat sa se poata achita de cotele pe care le au in cadrul proiectului. Estimarile care sunt facute la aceasta data nu sunt preturi maximale, ele pot fi definitive in momentul in care se va face implementarea proiectului, iar o estimare mai clara va fi cand avem semnat contractul de proiectare cu executie.”

Dl. presedinte de sedinta:” Da, si se incearca o esalonare a acestor sume care revin asociatiilor de locatari.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 36 / 12.03.2019.

***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnico –economice a proiectului “Reabilitarea, extinderea şi dotarea Grădiniţei cu Program Prelungit Sfânta Maria + structura şi Creşa nr. 5” şi a indicatorilor tehnico-economici.
Dl. presedinte de sedinta:” Si acest proiect a fost discutat in comisie si au intervenit anumite precizari, mai sofisticate din punct de vedere al felului in care se calculeaza, numarul de copii. Si aici inopinez sa nu mergem pe majorarea cuantumului din bugetul local.”

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 37 / 12.03.2019.

***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.3, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice a proiectului “Reabilitarea, dotarea şi extinderea Grădiniţei cu Program Prelungit Prichindelul Isteţ şi a Creşei nr. 4” şi a indicatorilor tehnico-economici.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 38 / 12.03.2019.

***

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl. presedinte de sedinta declara sedinta de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETARUL
municipiului Turda,
dl. Anca Doru Paul Ioan Jr. PAULA MIC

Intocmit,
Insp spec Mariana Marginean

X