Proces verbal incheiat azi 12.08.2019 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Turda

Proces verbal incheiat azi 12.08.2019 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Turda

 

In conformitate cu art. 134, alin. 1 si 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni: Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Fagadar Corina, Felezeu Cristian George, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pîrlea Daniela, Roş Nicolae, Sărmăşan Marius-Adrian, Sămărtinean Iuliana Maria si Zoltan Radu-Cosmin.

Consilierii Giurgiu Nicolae, Moldovan Emil, Riter Marius si Salagean Adrian au anuntat ca se afla in concediu de odihna.
Consilierul Moldovan Adrian este absent.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dna Daniela Adace- director executiv Directia economica, dna Ioana Iftime – sef serviciu Administratie Publica Locala – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului nr 857 / 09.08.2019 si este legal constituita fiind prezenti 16 consilieri.
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na Secretar arata ca, in conformitate cu in conformitate cu prevederile art. 123, alin. 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Nicolae Ros.

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta de indata de azi, 12.08.2019 daca sunt probleme la proiectul ordinii de zi?

Dl. Paul Nastase:” Va rog sa consemnati ca ma abtin de la vot la punctul 2.6.

Dl. presedinte de sedinta: Supune la vot ordinea de zi.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru

Proiectul ordinii de zi este urmatorul:

1. Probleme ale Direcţiei Economice:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare pentru participarea consilierilor locali la sedintele Consiliului Local si ale comisiilor de specialitate
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian si dl consilier local Ros Nicolae.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 4820 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Asociatia « Emil Negrutiu » Turda, in vederea realizarii proiectului AgriCool Informare, promovare si invatamant agricol.
– iniţiatori: dl consilier Ros Nicolae,dl. consilier Salagean Aron Adrian, dna consilier Csep Leylla, dl consilier Nap Adrian, dl. consilier Sarmasan Adrian Marius.

2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 7367 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Asociatia Parintilor « Impreuna pentru Educatie » Turda, in vederea realizarii proiectului CDI Centru de Documentare si Informare.
– iniţiatori: dl consilier Ros Nicolae,dl. consilier Salagean Aron Adrian, dna consilier Csep Leylla, dl consilier Nap Adrian, dl. consilier Sarmasan Adrian Marius.

2.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8094 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Asociatia « Pentru Mobilitate Sociala si Educatie Democratica », in vederea realizarii proiectului Grupurile daVinci.
– iniţiatori: dl consilier Ros Nicolae,dl. consilier Salagean Aron Adrian, dna consilier Csep Leylla, dl consilier Nap Adrian, dl. consilier Sarmasan Adrian Marius.

2.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 6462 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Asociatia Parintilor Scolii « Ion Opris » Turda, in vederea realizarii proiectului Viitorul e digital ! Formam competente de mici.
– iniţiatori: dl consilier Ros Nicolae,dl. consilier Salagean Aron Adrian, dna consilier Csep Leylla, dl consilier Nap Adrian, dl. consilier Sarmasan Adrian Marius.

2.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 3788 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Asociatia pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania – Filiala Cluj in vederea realizarii proiectului Sanatate inainte de toate.
– iniţiatori: dl consilier Ros Nicolae,dl. consilier Salagean Aron Adrian, dna consilier Csep Leylla, dl consilier Nap Adrian, dl. consilier Sarmasan Adrian Marius.

2.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 6008 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Fundatia de Ecologie si Turism Potaissa Turda in vederea realizarii proiectului TurdaTurism.ro-informare si prospectare turistica.
– iniţiatori: dl consilier Ros Nicolae,dl. consilier Salagean Aron Adrian, dna consilier Csep Leylla, dl consilier Nap Adrian, dl. consilier Sarmasan Adrian Marius.

2.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8958 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Asociatia Parintilor « Colegiul National Mihai Viteazul » Turda, in vederea realizarii proiectului Intinerarii spirituale.
– iniţiatori: dl consilier Ros Nicolae,dl. consilier Salagean Aron Adrian, dna consilier Csep Leylla, dl consilier Nap Adrian, dl. consilier Sarmasan Adrian Marius.

2.9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 4504 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Asociatia « Pro Teodor Murasanu » Turda, in vederea realizarii proiectului Echipa de cercetatori.
– iniţiatori: dl consilier Ros Nicolae,dl. consilier Salagean Aron Adrian, dna consilier Csep Leylla, dl consilier Nap Adrian, dl. consilier Sarmasan Adrian Marius.

2.10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 9100 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Biserica Franciscana Turda, in vederea realizarii proiectului Reparatii exterioare a Bisericii Franciscane din Turda
– iniţiatori: dl consilier Ros Nicolae,dl. consilier Salagean Aron Adrian, dna consilier Csep Leylla, dl consilier Nap Adrian, dl. consilier Sarmasan Adrian Marius.

2.11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 9100 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Parohia Ortodoxa Turda Harcana , in vederea realizarii proiectului Reparatii curente la cladirea bisericii.
– iniţiatori: dl consilier Ros Nicolae,dl. consilier Salagean Aron Adrian, dna consilier Csep Leylla, dl consilier Nap Adrian, dl. consilier Sarmasan Adrian Marius.

2.12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 9000 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Biserica Penticostala « Emanuel » Turda , in vederea realizarii proiectului Reparatii curente la cladirea lacas de cult.
– iniţiatori: dl consilier Ros Nicolae,dl. consilier Salagean Aron Adrian, dna consilier Csep Leylla, dl consilier Nap Adrian, dl. consilier Sarmasan Adrian Marius.

2.13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 9100 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Parohia Ortodoxa Romana Turda Bai Turda , in vederea realizarii proiectului Lucrari de reparatii in biserica.
– iniţiatori: dl consilier Ros Nicolae,dl. consilier Salagean Aron Adrian, dna consilier Csep Leylla, dl consilier Nap Adrian, dl. consilier Sarmasan Adrian Marius.

2.14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 9100 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Parohia Ortodoxa Oprisani II , in vederea realizarii proiectului Lucrari de reparatii la camera pentru copii din Biserica.
– iniţiatori: dl consilier Ros Nicolae,dl. consilier Salagean Aron Adrian, dna consilier Csep Leylla, dl consilier Nap Adrian, dl. consilier Sarmasan Adrian Marius.

2.15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 9100 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Parohia Ortodoxa Turda Capela II , in vederea realizarii proiectului Reparatii interioare.
– iniţiatori: dl consilier Ros Nicolae,dl. consilier Salagean Aron Adrian, dna consilier Csep Leylla, dl consilier Nap Adrian, dl. consilier Sarmasan Adrian Marius.

2.16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 9100 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Parohia Ortodoxa Turda Capela I , in vederea realizarii proiectului Reparatii exterioare si interioare la Biserica parohiala, reparatii copertine biserica.
– iniţiatori: dl consilier Ros Nicolae,dl. consilier Salagean Aron Adrian, dna consilier Csep Leylla, dl consilier Nap Adrian, dl. consilier Sarmasan Adrian Marius.

2.17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 9100 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Biserica Unitariana Turda , in vederea realizarii proiectului Reparatii générale si renovare a Bisericii Unitariene din Turda.
– iniţiatori: dl consilier Ros Nicolae,dl. consilier Salagean Aron Adrian, dna consilier Csep Leylla, dl consilier Nap Adrian, dl. consilier Sarmasan Adrian Marius.

2.18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 9100 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Parohia Romano Catolica Turda , in vederea realizarii proiectului Reparatii exterioare a Bisericii Romano Catolice Turda.
– iniţiatori: dl consilier Ros Nicolae,dl. consilier Salagean Aron Adrian, dna consilier Csep Leylla, dl consilier Nap Adrian, dl. consilier Sarmasan Adrian Marius.

2.19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 9100 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Parohia Ortodoxa Romana Oprisani IV , in vederea realizarii proiectului Lucrari de placare soclu cladire biserica.
– iniţiatori: dl consilier Ros Nicolae,dl. consilier Salagean Aron Adrian, dna consilier Csep Leylla, dl consilier Nap Adrian, dl. consilier Sarmasan Adrian Marius.

2.20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 9100 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Parohia Ortodoxa Romana Oprisani I , in vederea realizarii proiectului Lucrari de reparatii pereti si acoperis la cladirea bisericii.
– iniţiatori: dl consilier Ros Nicolae,dl. consilier Salagean Aron Adrian, dna consilier Csep Leylla, dl consilier Nap Adrian, dl. consilier Sarmasan Adrian Marius.

2.21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 9000 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Asociatia Crestina a Romilor Betania , in vederea realizarii proiectului Lucrari de reparatii finisaje cladiri lacas de cult.
– iniţiatori: dl consilier Ros Nicolae,dl. consilier Salagean Aron Adrian, dna consilier Csep Leylla, dl consilier Nap Adrian, dl. consilier Sarmasan Adrian Marius.

2.22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 9100 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Parohia Ortodoxa Oprisani III , in vederea realizarii proiectului Lucrari de reparatii instalatie electrica trifazica pentru clopotnita.
– iniţiatori: dl consilier Ros Nicolae,dl. consilier Salagean Aron Adrian, dna consilier Csep Leylla, dl consilier Nap Adrian, dl. consilier Sarmasan Adrian Marius.

2.23. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 9100 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Protopopiatul Ortodox Roman Turda , in vederea realizarii proiectului Reparatii interioare .
– iniţiatori: dl consilier Ros Nicolae,dl. consilier Salagean Aron Adrian, dna consilier Csep Leylla, dl consilier Nap Adrian, dl. consilier Sarmasan Adrian Marius.

2.24. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 9100 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Biserica Crestina Baptista nr. 2 Turda , in vederea realizarii proiectului Lucrari interioare de imbunatatire a peretilor.
– iniţiatori: dl consilier Ros Nicolae,dl. consilier Salagean Aron Adrian, dna consilier Csep Leylla, dl consilier Nap Adrian, dl. consilier Sarmasan Adrian Marius.

2.25. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 9100 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Parohia Ortodoxa Turda II , in vederea realizarii proiectului Reparatii curente imprejmuire cimitir parohial.
– iniţiatori: dl consilier Ros Nicolae,dl. consilier Salagean Aron Adrian, dna consilier Csep Leylla, dl consilier Nap Adrian, dl. consilier Sarmasan Adrian Marius.

2.26. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 9100 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Biserica Adventista de ziua a saptea din Romania – Conferinta Transilvania de Nord , in vederea realizarii proiectului Lucrari de reparatii curente la cladirea bisericii- finisaje si acoperis.
– iniţiatori: dl consilier Ros Nicolae,dl. consilier Salagean Aron Adrian, dna consilier Csep Leylla, dl consilier Nap Adrian, dl. consilier Sarmasan Adrian Marius.

2.27. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 9100 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Biserica Adventista Turda « Speranta » , in vederea realizarii proiectului Amenajare anexe – centru de activitati specific copiilor.
– iniţiatori: dl consilier Ros Nicolae,dl. consilier Salagean Aron Adrian, dna consilier Csep Leylla, dl consilier Nap Adrian, dl. consilier Sarmasan Adrian Marius.

2.28. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 9100 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Parohia Ortodoxa Turda Fabrici , in vederea realizarii proiectului Lucrari de reparatii zugraveli interioare cladire biserica.
– iniţiatori: dl consilier Ros Nicolae,dl. consilier Salagean Aron Adrian, dna consilier Csep Leylla, dl consilier Nap Adrian, dl. consilier Sarmasan Adrian Marius.

2.29. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 9100 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Parohia Ortodoxa Turda Poiana , in vederea realizarii proiectului Reparatii curente acoperis, turnuri si imprejmuire.
– iniţiatori: dl consilier Ros Nicolae,dl. consilier Salagean Aron Adrian, dna consilier Csep Leylla, dl consilier Nap Adrian, dl. consilier Sarmasan Adrian Marius.

2.30. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 9100 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Parohia Ortodoxa Turda Noua II , in vederea realizarii proiectului Reparatii finisaje interioare si placare pereti cladire biserica.
– iniţiatori: dl consilier Ros Nicolae,dl. consilier Salagean Aron Adrian, dna consilier Csep Leylla, dl consilier Nap Adrian, dl. consilier Sarmasan Adrian Marius.

2.31. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 9100 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Parohia Ortodoxa Turda Noua I , in vederea realizarii proiectului Reparatii curente si finisaje exterioare la cladirea bisericii.
– iniţiatori: dl consilier Ros Nicolae,dl. consilier Salagean Aron Adrian, dna consilier Csep Leylla, dl consilier Nap Adrian, dl. consilier Sarmasan Adrian Marius.

2.32. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 3989 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Asociatia Tordai Magyar Dalkor , in vederea realizarii proiectului Participarea corului la editia a IX-a a Zilelor Minoritatilor din Brasov.
– iniţiatori: dl consilier Ros Nicolae,dl. consilier Salagean Aron Adrian, dna consilier Csep Leylla, dl consilier Nap Adrian, dl. consilier Sarmasan Adrian Marius.

2.33. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 3475 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Asociatia Tordai Magyar Kultualis Egyesulet , in vederea realizarii proiectului Atelier de teatru.
– iniţiatori: dl consilier Ros Nicolae,dl. consilier Salagean Aron Adrian, dna consilier Csep Leylla, dl consilier Nap Adrian, dl. consilier Sarmasan Adrian Marius.

2.34. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 3989 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Asociatia Josika Miklos Iskolai Szovetseg , in vederea realizarii proiectului Creativitate, arta si traditie.
– iniţiatori: dl consilier Ros Nicolae,dl. consilier Salagean Aron Adrian, dna consilier Csep Leylla, dl consilier Nap Adrian, dl. consilier Sarmasan Adrian Marius.

2.35. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 4024 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Societatea Cultural Patriotica Avram Iancu – filiala Turda , in vederea realizarii proiectului Activitati Traditionale.
– iniţiatori: dl consilier Ros Nicolae,dl. consilier Salagean Aron Adrian, dna consilier Csep Leylla, dl consilier Nap Adrian, dl. consilier Sarmasan Adrian Marius.

2.36. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 4523 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Asociatia Turda TIN , in vederea realizarii proiectului Credinta si istoria pe pamant maramuresean.
– iniţiatori: dl consilier Ros Nicolae,dl. consilier Salagean Aron Adrian, dna consilier Csep Leylla, dl consilier Nap Adrian, dl. consilier Sarmasan Adrian Marius.

2.37. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 11.342 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Asociatia Turda Sport 1998 , in vederea realizarii proiectului Promovarea sportului juvenil si a sportului de performanta la nivelul municipiului Turda.
– iniţiatori: dl consilier Ros Nicolae,dl. consilier Salagean Aron Adrian, dna consilier Csep Leylla, dl consilier Nap Adrian, dl. consilier Sarmasan Adrian Marius.

2.38. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 20.222 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Asociatia Scoala de Baschet Gheorghe Muresan , in vederea realizarii proiectului Dezvoltarea baschetului in Turda.
– iniţiatori: dl consilier Ros Nicolae,dl. consilier Salagean Aron Adrian, dna consilier Csep Leylla, dl consilier Nap Adrian, dl. consilier Sarmasan Adrian Marius

2.39. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 20.263 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Asociatia Sportiva Turda Wolves , in vederea realizarii proiectului Program de dezvoltare a baschetului juvenil Turda Wolves.
– iniţiatori: dl consilier Ros Nicolae,dl. consilier Salagean Aron Adrian, dna consilier Csep Leylla, dl consilier Nap Adrian, dl. consilier Sarmasan Adrian Marius

2.40. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 7006lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Asociatia Olimpia Turda , in vederea realizarii proiectului Libertate prin miscare !.
– iniţiatori: dl consilier Ros Nicolae,dl. consilier Salagean Aron Adrian, dna consilier Csep Leylla, dl consilier Nap Adrian, dl. consilier Sarmasan Adrian Marius

2.41. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 13.100 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Asociatia Asociatia Rugby Club Soimii Turda , in vederea realizarii proiectului Promovarea sportului ca stil de viata sanatos in randul copiilor si al tineretului in municipiul Turda.
– iniţiatori: dl consilier Ros Nicolae,dl. consilier Salagean Aron Adrian, dna consilier Csep Leylla, dl consilier Nap Adrian, dl. consilier Sarmasan Adrian Marius

2.42. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 14.035 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Asociatia Sportiva Fotbal Club Chimia Turda , in vederea realizarii proiectului Promovarea sportului de masa, la nivelul echipelor de juniori si seniori in ramurile sportive fotbal si minifotbal.
– iniţiatori: dl consilier Ros Nicolae,dl. consilier Salagean Aron Adrian, dna consilier Csep Leylla, dl consilier Nap Adrian, dl. consilier Sarmasan Adrian Marius

2.43. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 21.191 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Sah Club Potaissa Turda , in vederea realizarii proiectului Cresterea continua a performantei.
– iniţiatori: dl consilier Ros Nicolae,dl. consilier Salagean Aron Adrian, dna consilier Csep Leylla, dl consilier Nap Adrian, dl. consilier Sarmasan Adrian Marius

2.44. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 15.100 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Asociatia Club Sportiv municipal Turda, in vederea realizarii proiectului Sport si sanatate.
– iniţiatori: dl consilier Ros Nicolae,dl. consilier Salagean Aron Adrian, dna consilier Csep Leylla, dl consilier Nap Adrian, dl. consilier Sarmasan Adrian Marius

2.45. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 12.426 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Asociatia Sportiva Fotbal Club Viitorul Transilvania 2019 , in vederea realizarii proiectului Promovarea fotbalului de masa, la nivelul echipelor de seniori in ramurile sportive fotbal.
– iniţiatori: dl consilier Ros Nicolae,dl. consilier Salagean Aron Adrian, dna consilier Csep Leylla, dl consilier Nap Adrian, dl. consilier Sarmasan Adrian Marius

2.46. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 20.304 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Asociatia Club Sportiv Delfinii Turda , in vederea realizarii proiectului Inotul- mod de viata sanatos.
– iniţiatori: dl consilier Ros Nicolae,dl. consilier Salagean Aron Adrian, dna consilier Csep Leylla, dl consilier Nap Adrian, dl. consilier Sarmasan Adrian Marius

2.47. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 42.400 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Asociatia Sportiva Club Dans Sportiv Potaissa Turda , in vederea realizarii proiectului Dansul, mod de recreere prin miscare si sport.
– iniţiatori: dl consilier Ros Nicolae,dl. consilier Salagean Aron Adrian, dna consilier Csep Leylla, dl consilier Nap Adrian, dl. consilier Sarmasan Adrian Marius

***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.1, PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2019.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 138 / 12.08 .2019.

***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1, PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare pentru participarea consilierilor locali la sedintele Consiliului Local si ale comisiilor de specialitate

Dl. presedinte de sedinta:” Stimati colegi la sedinta anterioara am facut apel la dvs sa formulati propuneri, deoarece ne-am desfasurat activitatea in acest mandat sub imperiul a trei acte normative succesive. Mai intai a fost Statutul alesilor locali, apoi Legea 153/2017, pentru ca in prezent, prin intrarea Codului administrativ in vigoare sa se faca anumite modificari.
Una dintre ele se refera la cuantumul indemnizatiei lunare pentru participarea consilierilor locali la sedintele Consiliului local si ale comisiilor de specialitate.
Va rog sa va pronuntati daca sunteti de acord cu propunerea de 10% , din indemnizatia Primarului si s-a stabilit participarea obligatorie la o sedinta de Consiliu local si o sedinta de comisie de specialitate. Asta nu inseamna ca nu se raspunde convocarilor a mai multor sedinte.
Daca se participa doar la o sedinta de consiliu sau doar la una de comisie nu se mai plateste indemnizatia.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 139 / 12.08 .2019.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.2, PROIECT DE HOTARARE privind alocarea sumei de 4820 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Asociatia « Emil Negrutiu » Turda, in vederea realizarii proiectului AgriCool Informare, promovare si invatamant agricol.

Dl presedinte de sedinta:” Intrucat bugetul national s-a adoptat mai traziu, pe cale de consecinta si bugetul autoritatii publice locale s-a adoptat mai tarziu. La 21 iulie a expirat termenul de depunere a dosarelor si in 30 iulie am si avut prima sedinta, din cele 48 de proiecte depuse am respins 3 proiecte ca fiind neeligibile.
Am lucrat in prima parte la culte, apoi in a doua sedinta am finalizat punctajul necesar. Multumesc colegilor din consiliul local care s-au implicat in aceasta comisie, dar si executivului a carui munca continua pentru ca aceste hotarari urmeaza a fi implementate pana in 30 noiembrie 2019.
Dl. Doru Anca:” Am discutat si cu dna Iftime, sef SAPL, dar nu as vrea sa spun ce petitie a facut Politia , ca nu vreau sa dezbat aici, sa ajungem unde nu trebuie,… sub valoare.
Sa trimitem o instiintare oficiala din partea Comisiei 350 cu motivatia pentru care aceste 2 unitati de Politie nu au reusit sa intre in discutie pentru aplicarea Legii 350.
Nu vreau sa diminuez capacitatile intelectuale ale conducerii celor doua unitati, dar consider ca dumnealor nu erau in tema…, ca sa nu se mai intample asemenea discutii, sa comunicati motivatia pentru care nu au fost eligibili.
Dl. presedinte de sedinta:” Am semnat si expediat inca de vineri 9 august acest document, e vorba de trei proiecte, in comisie nu avem tratament discriminatoriu asa cum ati spus dvs, dupa capacitate intelectuale, I.Q. este intre 90-120 dar nu testam cu ocazia evaluarii.
Am spus ca nu a trecut de etapa eliminatorie, eligibilitatea cheltuielilor. La Primaria Turda se poate adresa orice structura asociativa de, si pentru tineret, indiferent din ce structura previne.
Daca aveti cunostiinta de anumite aprecieri pe care comandantul de Politie le-a facut, va rog sa le spuneti aici, public. “

Dl. Doru Anca:” E posibil ca dl director al Politiei locale si dl comandant al politiei Turda sa nu fi fost in cunostiinta de prevederile Legii 350. De aceea, prin aceste adrese noi trebuie sa le deschidem orizontul, ca la anul, sa se adapteze la aceste probleme. “
Dl presedinte de sedinta:” Informatiile sunt publice, comisia a stat la dispozitie, sub aspect juridic a fost dna Iftime, sub aspect economic, dna Adace. Daca din 48 de proiecte, 45 au stiut cum sa le scrie…, unde este problema?!
Dl. Cristian Felezeu:” Avand in vedere ca se adopta asa de tarziu, multe dintre proiecte au implementat deja unele proiecte . ce se intampla daca nu se poate deconta?
Dl presedinte de sedinta:” Principala conditie a fost sa nu finantam decat proiectele care de vor desfasura in perioada imediat urmatoare si pana la 30 noiembrie.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 140 / 12.08 .2019.
***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.3, PROIECT DE HOTARARE privind alocarea sumei de 7367 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Asociatia Parintilor « Impreuna pentru Educatie » Turda, in vederea realizarii proiectului CDI Centru de Documentare si Informare.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 141 / 12.08 .2019.
***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.4, PROIECT DE HOTARARE privind alocarea sumei de 8094 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Asociatia « Pentru Mobilitate Sociala si Educatie Democratica », in vederea realizarii proiectului Grupurile daVinci.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 142 / 12.08 .2019.
***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.5, PROIECT DE HOTARARE privind alocarea sumei de 6462 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Asociatia Parintilor Scolii « Ion Opris » Turda, in vederea realizarii proiectului Viitorul e digital ! Formam competente de mici.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 143 / 12.08 .2019.
***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.6, PROIECT DE HOTARARE privind alocarea sumei de 3788 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Asociatia pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania – Filiala Cluj in vederea realizarii proiectului Sanatate inainte de toate.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru.
Dl. Nastase nu participa la vot.

Se adopta HOTARAREA nr. 144 / 12.08 .2019.
***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.7, PROIECT DE HOTARARE privind alocarea sumei de 6008 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Fundatia de Ecologie si Turism Potaissa Turda in vederea realizarii proiectului TurdaTurism.ro-informare si prospectare turistica.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 145 / 12.08 .2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.8, PROIECT DE HOTARARE privind alocarea sumei de 8958 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Asociatia Parintilor « Colegiul National Mihai Viteazul » Turda, in vederea realizarii proiectului Intinerarii spirituale.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 146 / 12.08 .2019.
***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.9, PROIECT DE HOTARARE privind alocarea sumei de 4504 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Asociatia « Pro Teodor Murasanu » Turda, in vederea realizarii proiectului Echipa de cercetatori.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 147 / 12.08 .2019.
***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.10, PROIECT DE HOTARARE privind alocarea sumei de 9100 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Biserica Franciscana Turda, in vederea realizarii proiectului Reparatii exterioare a Bisericii Franciscane din Turda

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 148 / 12.08 .2019.

***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.11, PROIECT DE HOTARARE privind alocarea sumei de 9100 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Parohia Ortodoxa Turda Harcana , in vederea realizarii proiectului Reparatii curente la cladirea bisericii.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 149 / 12.08 .2019.

***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.12, PROIECT DE HOTARARE privind alocarea sumei de 9000 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Biserica Penticostala « Emanuel » Turda , in vederea realizarii proiectului Reparatii curente la cladirea lacas de cult.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 150 / 12.08 .2019.

***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.13, PROIECT DE HOTARARE privind alocarea sumei de 9100 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Parohia Ortodoxa Romana Turda Bai Turda, in vederea realizarii proiectului Lucrari de reparatii in biserica.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 151 / 12.08 .2019.

***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.14, PROIECT DE HOTARARE privind alocarea sumei de 9100 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Parohia Ortodoxa Oprisani II , in vederea realizarii proiectului Lucrari de reparatii la camera pentru copii din Biserica.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 152 / 12.08 .2019.

***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.15, PROIECT DE HOTARARE privind alocarea sumei de 9100 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Parohia Ortodoxa Turda Capela II , in vederea realizarii proiectului Reparatii interioare.
.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 153 / 12.08 .2019.

***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.16, PROIECT DE HOTARARE privind alocarea sumei de 9100 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Parohia Ortodoxa Turda Capela I , in vederea realizarii proiectului Reparatii exterioare si interioare la Biserica parohiala, reparatii copertine biserica.
.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 154 / 12.08 .2019.

***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.17, PROIECT DE HOTARARE privind alocarea sumei de 9100 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Biserica Unitariana Turda , in vederea realizarii proiectului Reparatii générale si renovare a Bisericii Unitariene din Turda.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 155 / 12.08 .2019.

***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.18, PROIECT DE HOTARARE privind alocarea sumei de 9100 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Parohia Romano Catolica Turda , in vederea realizarii proiectului Reparatii exterioare a Bisericii Romano Catolice Turda.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 156 / 12.08 .2019.

***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.19, PROIECT DE HOTARARE privind alocarea sumei de 9100 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Parohia Ortodoxa Romana Oprisani IV , in vederea realizarii proiectului Lucrari de placare soclu cladire biserica.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 157 / 12.08 .2019.

***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.20, PROIECT DE HOTARARE privind alocarea sumei de 9100 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Parohia Ortodoxa Romana Oprisani I , in vederea realizarii proiectului Lucrari de reparatii pereti si acoperis la cladirea bisericii.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 158 / 12.08 .2019.

***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.21, PROIECT DE HOTARARE privind alocarea sumei de 9000 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Asociatia Crestina a Romilor Betania , in vederea realizarii proiectului Lucrari de reparatii finisaje cladiri lacas de cult.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 159 / 12.08 .2019.
***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.22, PROIECT DE HOTARARE privind alocarea sumei de 9100 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Parohia Ortodoxa Oprisani III , in vederea realizarii proiectului Lucrari de reparatii instalatie electrica trifazica pentru clopotnita.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 160 / 12.08 .2019.

***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.23, PROIECT DE HOTARARE privind alocarea sumei de 9100 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Protopopiatul Ortodox Roman Turda , in vederea realizarii proiectului Reparatii interioare .
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 161 / 12.08 .2019.
***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.24, PROIECT DE HOTARARE privind alocarea sumei de 9100 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Biserica Crestina Baptista nr. 2 Turda , in vederea realizarii proiectului Lucrari interioare de imbunatatire a peretilor.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 162 / 12.08 .2019.
***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.25, PROIECT DE HOTARARE privind alocarea sumei de 9100 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Parohia Ortodoxa Turda II , in vederea realizarii proiectului Reparatii curente imprejmuire cimitir parohial.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 163 / 12.08 .2019.

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.26, PROIECT DE HOTARARE privind alocarea sumei de 9100 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Biserica Adventista de ziua a saptea din Romania – Conferinta Transilvania de Nord , in vederea realizarii proiectului Lucrari de reparatii curente la cladirea bisericii- finisaje si acoperis..
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 164 / 12.08 .2019.
***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.27, PROIECT DE HOTARARE privind alocarea sumei de 9100 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Biserica Adventista Turda « Speranta » , in vederea realizarii proiectului Amenajare anexe – centru de activitati specific copiilor.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 165 / 12.08 .2019.
***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.28, PROIECT DE HOTARARE privind alocarea sumei de 9100 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Parohia Ortodoxa Turda Fabrici , in vederea realizarii proiectului Lucrari de reparatii zugraveli interioare cladire biserica.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 166 / 12.08 .2019.
***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.29, PROIECT DE HOTARARE privind alocarea sumei de 9100 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Parohia Ortodoxa Turda Poiana , in vederea realizarii proiectului Reparatii curente acoperis, turnuri si imprejmuire.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 167 / 12.08 .2019.
***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.30, PROIECT DE HOTARARE privind alocarea sumei de 9100 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Parohia Ortodoxa Turda Noua II , in vederea realizarii proiectului Reparatii finisaje interioare si placare pereti cladire biserica.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 168 / 12.08 .2019.
***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.31, PROIECT DE HOTARARE privind alocarea sumei de 9100 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Parohia Ortodoxa Turda Noua I , in vederea realizarii proiectului Reparatii curente si finisaje exterioare la cladirea bisericii.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 169 / 12.08 .2019.
***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.32, PROIECT DE HOTARARE privind alocarea sumei de 3989 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Asociatia Tordai Magyar Dalkor , in vederea realizarii proiectului Participarea corului la editia a IX-a a Zilelor Minoritatilor din Brasov.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 170 / 12.08 .2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.33, PROIECT DE HOTARARE privind alocarea sumei de 3475 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Asociatia Tordai Magyar Kultualis Egyesulet , in vederea realizarii proiectului Atelier de teatru.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 171 / 12.08 .2019.
***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.34, PROIECT DE HOTARARE privind alocarea sumei de 3989 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Asociatia Josika Miklos Iskolai Szovetseg , in vederea realizarii proiectului Creativitate, arta si traditie.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 172 / 12.08 .2019.
***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.35, PROIECT DE HOTARARE privind alocarea sumei de 4024 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Societatea Cultural Patriotica Avram Iancu – filiala Turda , in vederea realizarii proiectului Activitati Traditionale.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 173 / 12.08 .2019.
***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.36, PROIECT DE HOTARARE privind alocarea sumei de 4523 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Asociatia Turda TIN , in vederea realizarii proiectului Credinta si istoria pe pamant maramuresean.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 174 / 12.08 .2019.

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.37, PROIECT DE HOTARARE privind alocarea sumei de 11.342 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Asociatia Turda Sport 1998 , in vederea realizarii proiectului Promovarea sportului juvenil si a sportului de performanta la nivelul municipiului Turda.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 175 / 12.08 .2019.
***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.38, PROIECT DE HOTARARE privind alocarea sumei de 20.222 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Asociatia Scoala de Baschet Gheorghe Muresan , in vederea realizarii proiectului Dezvoltarea baschetului in Turda.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 176 / 12.08 .2019.
***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.39, PROIECT DE HOTARARE privind alocarea sumei de 20.263 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Asociatia Sportiva Turda Wolves , in vederea realizarii proiectului Program de dezvoltare a baschetului juvenil Turda Wolves.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 177 / 12.08 .2019.
***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.40, PROIECT DE HOTARARE privind alocarea sumei de 7006lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Asociatia Olimpia Turda , in vederea realizarii proiectului Libertate prin miscare !.
.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 178 / 12.08 .2019.

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.41, PROIECT DE HOTARARE privind alocarea sumei de 13.100 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Asociatia Asociatia Rugby Club Soimii Turda , in vederea realizarii proiectului Promovarea sportului ca stil de viata sanatos in randul copiilor si al tineretului in municipiul Turda.
.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 179 / 12.08 .2019.
***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.42, PROIECT DE HOTARARE privind alocarea sumei de 14.035 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Asociatia Sportiva Fotbal Club Chimia Turda , in vederea realizarii proiectului Promovarea sportului de masa, la nivelul echipelor de juniori si seniori in ramurile sportive fotbal si minifotbal.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 180 / 12.08 .2019.
***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.43, PROIECT DE HOTARARE privind alocarea sumei de 21.191 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Sah Club Potaissa Turda , in vederea realizarii proiectului Cresterea continua a performantei.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 181 / 12.08 .2019.
***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.44, PROIECT DE HOTARARE privind alocarea sumei de 15.100 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Asociatia Club Sportiv municipal Turda, in vederea realizarii proiectului Sport si sanatate.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 182 / 12.08 .2019.
***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.45, PROIECT DE HOTARARE privind alocarea sumei de 12.426 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Asociatia Sportiva Fotbal Club Viitorul Transilvania 2019 , in vederea realizarii proiectului Promovarea fotbalului de masa, la nivelul echipelor de seniori in ramurile sportive fotbal.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 183 / 12.08 .2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.46, PROIECT DE HOTARARE privind alocarea sumei de 20.304 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Asociatia Club Sportiv Delfinii Turda , in vederea realizarii proiectului Inotul- mod de viata sanatos.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 184 / 12.08 .2019.
***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.47, PROIECT DE HOTARARE privind alocarea sumei de 42.400 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru Asociatia Sportiva Club Dans Sportiv Potaissa Turda , in vederea realizarii proiectului Dansul, mod de recreere prin miscare si sport.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 185 / 12.08 .2019.
***
Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl. presedinte de sedinta declara sedinta de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***
PRESEDINTE DE SEDINTA,
dl. Nicolae Ros Jr.

SECRETARUL municipiului Turda,
PAULA MIC

Intocmit,
Insp spec Mariana Marginean

X