Proces verbal incheiat azi 13.02.2018 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Turda

Proces verbal incheiat azi  13.02.2018 cu ocazia  sedintei  extraordinare a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 40, alin. 1 si 2, art. 42, alin. 1 si 2, art. 43 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 20 de consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni: Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Felezeu Cristian George, Giurgiu Nicolaie, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pîrlea Daniela, Rigman Ciprian-Doru, Riter Marius, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian, Sămărtinean Iuliana Maria si Zoltan Radu-Cosmin.
Consilierul Roş Nicolae este absent.

La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Matei Cristian Octavian.
Participa ca invitati: dna Daniela Adace- director executiv Directia economica, dna Elena Farcasan- director Directia taxe si impozite locale, dl. Calugar Ginel – sef serviciu Dezvoltare Publica si investitii, dl. Calin Petrideanu – coordonator serviciu Administratie publica – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 345 / 09.02.2018 si este legal constituita fiind prezenti 20 consilieri.
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.

Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na Secretar arata ca, in conformitate cu art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, presedinte de sedinta ales este dl. Micu Ovidiu Dorel.

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta extraordinara de azi, 13.02.2018, daca sunt probleme la ordinea de zi?

Supune la vot ordinea de zi:
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1. « Probleme ale Direcţiei Economice:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Turda pe anul 2018.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării anexei nr. 1 la HCL nr. 145/25.11.1999 referitoare la însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Turda a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Turda, conform Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 372/2017 privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Turda în vederea predării în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Administraţie a Infrastructurii Rutiere SA a podului peste râul Arieş, situat pe DN 1 km 444+840.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Biroului Resurse Umane:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Turda şi Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă Turda, pentru anul 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Turda pe anul 2018.

Dl. presedinte de sedinta : » Proiectul de buget a fost discutat in toate comisiile si a fost pus pe site-ul Primariei 30 de zile.

Dl. Cristian Felezeu : » Buna ziua, am cateva consideratii asupra bugetului care vad ca este unul generos. Din experienta anilor anteriori am pornit cu un buget mare pe partea de dezvoltare care nu s-a finantat integral si speram ca la executie sa fie in regula.
In urma acelei masuri de reducere a impozitului pe venit de la 16% la 10%, bugetul nostru local a fost vaduvit cu 19 milioane de lei si cred ca trebuie sa se ia masuri pentru a se reintregi aceste sume.
In 2017 sumele din impozitul pe venit au fost de 37.700.000 lei, anul asta avem 18.500.000 lei, deci o reducere de 50% . Poate, cand se mai iau masuri de acest gen, cei care, temporar conduc tara, se vor gandi la toate unitatile administrativ teritoriale. Ma refer la cotele defalcate din impozitul pe venit care proveneau de la Consiliul judetean.»

Dl. primar Cristian Matei : « Buna ziua tuturor, daca puteti sa precizati anul la care v-ati referit, pentru 2017 bugetul la dezvoltare a fost realizat in proportie de 92%.
Am inteles de la dna Adace ca v-a explicat ca, diferenta dintre 16% si 10% va reveni municipiului Turda, din a doua parte a anului odata cu marirea cotei la 43%. Daca nu s-a inteles, o mai explicam o data, sa inteleaga toata lumea.
Majorarea cotei se va face automat, intotdeauna cotele defalcate au venit integral.
Iar anul acesta, pana in acest moment… si as vrea sa fac diferenta, pana in acest moment, bugetul de dezvoltare este de 47%. Nu pot sa va spun data exacta cand va intra semnarea finantarii pentru urmatoarele proiecte : Castrul Roman din bani europeni, dupa care o sa procedam la mutarea banilor pe care noi i-am prins si o sa-i mutam la dezvoltare, fiindca noi avem deja instiintarea de la ADR ca proiectul intra la finantare.
Apoi este proiectul cu cele 20 de strazi , proiectul a trecut de CT, dar inca nu s-a ajuns la semnaturi.
Si proiectul cu Obeliscul este , la fel, in aceeasi situatie, nu pot sa va spun exact, intr-o saptamana, doua, trei, dar se vor aproba aceste trei finantari care presupun 15 milioane de euro.
Cu aceste sume vom mari bugetul la dezvoltare din fonduri europene. «

Dl. Ciprian Rigman : »As avea un amendament la acest proiect de buget, suplimentarea capitolului Burse, 49.02.59, cu suma de 100.000 lei care propun sa fie luata de la alte servicii culturale 67.02.50. «

Dl. Doru Anca : « Aprobarea acestui proiect de hotarare este de o importanta covarsitoare pentru municipiul nostru, avem 130 milioane in bugetul 2018 fara sumele din finantare.
Sume de la PNDL sunt semnate in contractele respective, sunt 31 milioane, restul sumelor vin de la Consiliul judetean. Noi trebuie sa fim multumiti ca, la aceasta data, stam bine, spre deosebire de alte primarii unde sunt probleme referitor la sumele de la Ministerul invatamatului, care nu vor mai fi cuprinse in buget.
Noi ar trebui sa fim multumiti, nu ca am scapat de sumele respective, dar fara aceste sume sa ai 130 de milioane, plus sumele pentru care vom face rectificari la sfarsitul lunii, am putea sa ajungem la 180 milioane.
Noi am analizat acest proiect in Comisia 1 si am vizat proiectul alaturi de colegii mei si il sustin.
Anul trecut am stabilit 380.000 lei pe toate scolile si la sfarsit de an vin si spun ca nu este nevoie de toata suma.
Eu ma bazez pe seriozitatea directorilor care au facut aceasta analiza, dar este posibil sa apara anumite nemultumiri.
In sedinta Consiliului de administratie la liceu s-au analizat problemele scolii, dar profesorii au inteles sa se incadreze in fondurile afectate de catre Ministerul Invatamantului .
Deci nu vad niciun impediment ca azi, stimati colegi, sa nu votam acest proiect de hotarare «

Dna Daniela Adace-director economic :« Motivul pentru care la proiectul de buget pe 2018 am cuprins suma de 360.000 la burse, este ca, anul trecut, initial am cuprins 300.000, necesarul de la scoli era 449.000 lei, motiv pentru care dl primar a dorit sa rectificam bugetul cu inca 149.000 sa fie la nivelul cerintelor de la scoli.
Analizand executia de la sfarsitul anului am constatat ca scolile au folosit pentru burse numai 355.885 lei, consideram ca mai mult de 360.000 nu este necesar, acoperind necesarul de anul trecut .
La cuantumul si numarul de acolo, dosarele prezentate de elevi nu au intrunit conditiile necesare pentru a fi acordate. »

Dl. Ciprian Rigman : » Nu trebuie sa le tinem la valorile mici de anul trecut, noi putem, sa marim valoarea burselor in comisii si in Consiliul local. »

Dl. primar Cristian Matei : « Banii care intra peste 3-4 saptamani nu sunt pentru burse, dar spunea dl Felezeu ca suntem pagubiti de 18 milioane de la buget. Ar trebui sa fim atenti pentru ca bugetul nostru a scazut fata de anul trecut.
Marirea de salarii a adus din nou la o diminuare a sectiunii de dezvoltare si a celei de functionare.
Nu e greu sa spui ‘Vreau’ , mai greu e sa spui …’de unde’. ?
Eu sunt de acord si cu marirea burselor, dar trebuie sa tinem cont ca noi avem si acei bani prinsi pentru L 350, nu e usor, daca nu reusesti sa aduci fonduri, nu putem spune ‘Vreau ‘.
Noi suntem aici sa judecam bugetul Turzii, atat cat este el si sa-l impartim cat mai cuviincios pentru toata lumea.
In comisia de L 350 se aloca bani asociatiilor de parinti, personal, eu nu sunt de acord cu asta. Pot intra bani la culte, la cultura, etc dar sa finantam cu bani de la buget, asociatiile de parinti care au alt scop. Exista niste asociatii care functioneaza doar in acest scop, cand se vor incepe lucrarile in comisia L 350, trebuie sa discutam acest aspect, eu nu consider ca trebuie sa le dam bani.
Anul trecut a fost rectificare de buget sa acordam pentru toate bursele din Turda, ca nu s-au putut incadra toti, este alta problema. Prezentandu-va acest buget, eu consider ca, vom avea bani suficienti sa putem completa cuantumul burselor.
Dar in acest moment, atat s-a putut face.
As vrea sa va rog sa nu mai duceti in eroare populatia, cine face acest lucru stie la cine ma refer, ca nu se mai face Proiectul de mobilitate urbana, ca nu stiu ce s-a gresit. Azi s-a depus pe SEAP achizitia de autobuze pe Uniunea Europeana. Nu ni le accepta nimeni, daca aceste proiecte nu sunt aprobate. Suntem nominalizati in primele 3 proiecte de mobilitate urbana ale Europei.
In 21 martie va fi premierea, nu se poate discuta ca aceste proiecte nu-s finantate, atata timp cat SEAP-ul accepta finantarea autobuzelor si azi s-au depus pe SEAP, nu mai discutam ca aceste proiecte nu sunt fezabile.
Pana in acest moment toate proiectele depuse sunt trecute de etapele de comisie din comisiile tehnico-economice ceea ce presupune ca nu mai este niciun impediment pentru finantare.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot amendamentul dlui consilier Rigman, suplimentarea cuamntumului burselor cu 100.000 lei.
In urma votului rezulta : 5 voturi pentru (grup PNL), 2 abtineri (Nemes si Csep), 13 voturi impotriva.
Amendamentul nu a intrunit numarul necesar de voturi

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 31 / 13.02.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării anexei nr. 1 la HCL nr. 145/25.11.1999 referitoare la însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Turda a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Turda, conform Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 32 / 13.02.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării HCL nr. 372/2017 privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Turda în vederea predării în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Administraţie a Infrastructurii Rutiere SA a podului peste râul Arieş, situat pe DN 1 km 444+840.

Dl.primar Cristian Matei : « Este o chestiune interesanta, nu stiu daca aveti rabdare s-o ascultati ; noi am pornit din iulie anul trecut, sa facem demersuri pentru preluarea podului. In 2010 printr-o lege, municipiul Turda a fost obligat sa preia toate drumurile nationale din muncipiu si podul.
Conducerea Primariei de atunci a refuzat preluarea acestui pod, drept urmare a fost actionata in instanta de catre CNADNR, procesul a durat 6 ani.
La inceput de an 2016 s-a castigat procesul si Primaria a fost obligata sa preia aceste sectoare de drum si podul in administrare, fiindca exista o Ordonanta de guvern din 1999, care spune :’niciun sector de drum national nu poate intra in proprietatea UAT, ci doar in administrare, la fel toate podurile.
In momentul in care am facut noi demersuri nu s-a tinut cont si s-a elaborat un proiect de hotarare de guvern, care l-a facut Prefectura in colaborare cu serviciul tehnic de la noi si a fost inaintat catre Guvern.
Acolo, acest proiect merge prima data la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice ( MDRAP) dupa care urmeaza un circuit catre Ministerul Transporturilor, dupa ce se obtine aprobarea trece la Ministrul de Finante, apoi la Ministerul Justitiei si fiecare isi completeaza solicitarile necesare pentru ca, in final, proiectul sa fie bine documentat din punct de vedere juridic.
Am ajuns in prima etapa de la MDRAP la Ministerul Transporturilor, unde ni s-a promis ca se va semna acest proiect, au avut si ei cateva corectii de facut, dupa care au ajuns la concluzia ca nu este buna Hotararea noastra de Consiliu local.
Am dat o noua HCL asa cum ni s-a cerut de catre Ministerul Dezvoltarii si Ministerul Transporturilor. Acest, al doilea proiect de hotarare, presupunea ca noi, sa trecem podul in proprietatea municipiului Turda daca gresesc, dle Petrideanu sa ma corectati.
Am vrut sa inscriem in cartea funciara, printr-o HCL, am inregistrat podul, ca fiind proprietatea muncipiului Turda, in urma celor indicate de Ministerul Dezvoltarii.
Avem aprobarea Ministerului Transporturilor pentru a fi preluat podul de CNADNR si la Ministerul de finante ne-a spus de aceea HG care spune ca podul nu poate fi in proprietatea noastra, erau 2 acte legislative care se bateau cap in cap.
Ar trebui sa revenim la CF, ca podul sa ramana la mun Turda si il vom da in administrarea CNADNR.
Acum, al treilea Proiect de hotarare este la Ministerul de Finante, cand acest document va ajunge la Ministerul de Finante, va trece si de Ministerul de Justitie, dupa care Ministerul Dezvoltarii il va pune pe masa Guvernului pentru o hotarare de Guvern. »

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 33 / 13.02.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.3, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 34 / 13.02.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Turda şi Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă Turda, pentru anul 2018.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 35 / 13.02.2018.
***
Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl. presedinte de sedinta declara sedinta extraordinara de astazi inchisa.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PRESEDINTE DE SEDINTA,
dl. Micu Ovidiu Dorel

SECRETARUL municipiului Turda,
Jr. PAULA MIC

Intocmit,
Mariana Marginean

X