Proces verbal incheiat azi 13.06.2018 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Turda

Proces verbal incheiat azi 13.06.2018 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 40, alin. 1 si 2, art. 42, alin. 1 si 2, art. 43 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 16 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni: Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Felezeu Cristian George, Moldovan Adrian PetruNap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pîrlea Daniela, Rigman Ciprian-Doru, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian, Sămărtinean Iuliana Maria si Zoltan Radu-Cosmin.

Consilierii Cordiş Lucian, Giurgiu Nicolaie, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Emil, Riter Marius sunt absenti.

La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dna Daniela Adace- director executiv Directia economica, dl. Ovidiu Gaina – director tehnic; dl.Valer Moldovan- director Politia locala Turda; dna Ioana Iftime – sef serviciu Administratie Publica Locala, dl. Calugar Ginel – sef serviciu Dezvoltare Publica si investitii, dl. Calin Petrideanu- consilier juridic – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului nr 919 /12.06.2018 in conformitate cu prevederile art. 39, alin. 4 din L 215/2001 si este legal constituita fiind prezenti 16 consilieri.
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na Secretar arata ca, in conformitate cu art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Nap Adrian .

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta de indata de azi, 13.06.2018 daca sunt probleme la ordinea de zi?
Dl. Paul Nastase :” Anunt Secretariatul ca ma abtin de la punctul 2.50.

Dl. Radu Zoltan:” Buna ziua, la fel si eu ma abtin de la punctele 2.3 si 2.36.

Dl. Presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi:
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1. Probleme ale Direcţiei Economice:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2018.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Ortodoxă Turda Fabrici în vederea realizării proiectului “Lucrări de reparaţii exterioare clădire biserică”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Ortodoxă Turda Capela II în vederea realizării proiectului “Reparaţii capela mortuară”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Ortodoxă Turda Capela I în vederea realizării proiectului “Reparaţii exterioare şi interioare la biserica parohială, reparaţii copertine biserică”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Creştină a Romilor Betania în vederea realizării proiectului “Lucrări de reparaţii zugrăveli exterioare şi acoperiş”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Protopopiatul Ortodox Român Turda în vederea realizării proiectului “Reparaţii tencuieli şi zugrăveli interioare, desfacere sobe în clădirea protopopiatului”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Unitariană Turda în vederea realizării proiectului “Reparaţii de tâmplărie la turnul Bisericii Unitariene din Turda”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Reformată Poiana Turda în vederea realizării proiectului “Reparaţii de tâmplărie la turnul Bisericii Reformate Poiana Turda”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Ortodoxă Turda Poiana în vederea realizării proiectului “Reparaţii curente pardoseli, tencuieli şi zugrăveli interioare la Biserica Ortodoxă Poiana”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Ortodoxă Turda Nouă II în vederea realizării proiectului “Reparaţii clădire, împrejmuire biserică şi dalaj curte”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Ortodoxă Turda Nouă I în vederea realizării proiectului “Reparaţii biserică şi căi de acces”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Ortodoxă Turda II în vederea realizării proiectului “Reparaţii curente gard împrejmuire cimitir parohial”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Ortodoxă Română Turda III în vederea realizării proiectului “Lucrări de reparaţii acoperiş, clopotniţă, tencuieli şi zugrăveli exterioare la Catedrala Ortodoxă Turda”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Ortodoxă Română Turda I în vederea realizării proiectului “Lucrări de reparaţii instalaţii electrice interioare la Catedrala Ortodoxă Turda”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Ortodoxă Română Turda Băi în vederea realizării proiectului “Lucrări de reparaţii sistem de încălzire în biserică”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Ortodoxă Română Oprişani I în vederea realizării proiectului “Lucrări de reparaţii tencuieli şi zugrăveli exterioare, jgheaburi şi burlane clădire biserică”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Ortodoxă Oprişani III în vederea realizării proiectului “Lucrări de reparaţii la acoperişul bisericii”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Ortodoxă Română Oprişani IV în vederea realizării proiectului “Lucrări de reparaţii soclu clădire biserică”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Ortodoxă Oprişani II în vederea realizării proiectului “Lucrări de reparaţii la instalaţia de gaz din biserică”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Mănăstirea Mihai Vodă în vederea realizării proiectului “Lucrări de reparaţii tencuieli exterioare şi soclu la clădire bisericii mănăstirii Mihai Vodă”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Romano Catolică Turda în vederea realizării proiectului “Reabilitarea Bisericii Romano Catolice Turda”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Biserica Penticostală Alfa şi Omega Turda în vederea realizării proiectului “înlocuire uşi interioare”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Biserica Franciscană Turda în vederea realizării proiectului “Renovarea Mănăstirii şi a Bisericii Franciscane din Turda”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.23. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Biserica Creştină Baptistă nr. 2 Turda în vederea realizării proiectului “Lucrări de izolare termică a pereţilor exteriori”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.24. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Biserica Adventistă de ziua a Şaptea din România – Conferinţa Transilvania de Nord în vederea realizării proiectului “Lucrări de reparaţii curente la clădirea bisericii – finisaje interioare şi acoperiş”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.25. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 4725 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Ortodoxă Română Oprişani III în vederea realizării proiectului “Veşmântul iconografic al Catedralei Ortodoxe din Turda”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.26. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 1738 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Fundaţia Sfântul Ierarh Nicolae în vederea realizării proiectului “Un ajutor, un acoperiş, o viaţă”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.27. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 3675 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Societatea Cultural Patriotică Avram Iancu Filiala Turda în vederea realizării proiectului “Activităţi Tradiţionale”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.28. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 3951 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Plaiuri Arieşene în vederea realizării proiectului “Salina Folkloric Festival”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.29. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 2276 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Tordai Magyar Kultualis Egyesulet în vederea realizării proiectului “Atelier de teatru”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.30. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 2450 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Propiticii Raţiu în vederea realizării proiectului “Nu uita că esti român!”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.31. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 1185 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Lions Club Turda – Câmpia Turzii în vederea realizării proiectului “Organizarea primei ediţii a Târgului de Purici Turda”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.32. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 39.362 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Sportivă Club Dans Sportiv Potaissa Turda în vederea realizării proiectului “Dansul, mod de recreere prin mişcare şi sport”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.33. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 19.343 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Club Sportiv Delfinii Turda în vederea realizării proiectului “Sportul de performanţă şi sportul pentru toţi prin înot”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.34. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 19.640 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Club Sportiv Municipal Turda în vederea realizării proiectului “Sport şi Sănătate”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.35. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 20.494 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Clubul Sportiv Şah Club Potaissa Turda în vederea realizării proiectului “Creşterea continuă a performanţei”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.36. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 13820 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Sportivă Fotbal Club Chimia Turda în vederea realizării proiectului “Promovarea sportului demasă, la nivelul echipelor de juniori şi seniori în ramurile sportive forbal şi minifotbal”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.37. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 12328 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Clubul Sportiv Şoimii în vederea realizării proiectului “Promovarea rugby-ului ca sport de masă în municipiul Turda”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.38. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 7051 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Olimpia Turda în vederea realizării proiectului “Pune-ţi corpul în mişcare!”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.39. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 11794 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Clubul Sportiv Box Club Trif Turda în vederea realizării proiectului “Sportul pentru toţi 2018”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.40. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 9634 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Clubul Sportiv Karate Club Turda în vederea realizării proiectului “Karate-ul un mijloc de educare al copiilor”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.41. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 15522 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Sportivă Turda Wolves în vederea realizării proiectului “Program de dezvoltare a baschetului juvenil Turda Wolves”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.42. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 21044 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Şcoala de baschet Gheorghe Mureşan în vederea realizării proiectului “Dezvoltarea educaţiei prin baschet în Turda”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.43. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 9968 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Turdasport 1998 Turda în vederea realizării proiectului “Promovarea şi practicarea sportului în rândul copiilor şi tinerilor din municipiul Turda”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.44. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 3757 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Pro Teodor Murăşanu Turda în vederea realizării proiectului “C.D.R.E.M. – Centrul deschis pentru resurse educaţionale moderne”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.45. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 4097 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Societatea de Cruce Roşie din România – filiala Cluj în vederea realizării proiectului “Învaţă primul ajutor!”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.46. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 2000 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia profesională a poliţiştilor locali Turda în vederea realizării proiectului “Spune nu cerşetoriei!”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.47. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 3642 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Părinţilor Colegiul Naţional Mihai Viteazul Turda în vederea realizării proiectului “Pe urmele UNIRII. 100 de ani de istorie naţională”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.48. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 5312 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Fundaţia de Ecologie şi Turism Potaissa Turda în vederea realizării proiectului “Cool@TurdaTurism.ro”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.49. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 3546 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Josika Mklos Iskolai Szovetseg în vederea realizării proiectului “Creativitate, artă şi tradiţie”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.50. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 2529 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia pacienţilor cu afecţiuni hepatice dn România Filiala Cluj în vederea realizării proiectului “Sănătate inainte de toate!”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.51. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 3659 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Horea, Cloşca şi Crişan în vederea realizării proiectului “Verde pentru educaţie la 50 ani de existenţă”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.52. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 3237 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Părinţilor Împreună pentru Educaţie în vederea realizării proiectului “Cunoaşte-te pe tine însuţi”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.53. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 3751 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Emil Negruţiu în vederea realizării proiectului “AgriCool”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.54. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 3838 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia NOA Events Turda în vederea realizării proiectului “PHOTOissa Festival Internaţional de Fotografie şi Film”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.55. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 3213 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Curăţenie în Turda în vederea realizării proiectului “Plasticul preţios din Turda”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.56. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 3664 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Turda-Tin în vederea realizării proiectului “Împreună mai puternici – tabăra de vară”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.57. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 3755 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia de părinţi a Grădiniţei cu Program Prelungit Sfânta Maria în vederea realizării proiectului “100…de zâmbete pentru tradiţie”.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Nap Adrian şi Csep Leylla.

2.58. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cheltuieilor pentru organizarea de către Asociaţia Club Sportiv Sticla Arieşul Turda a finalei pentru promovarea în liga a III-a în ramura sportivă fotbal.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.59. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.60. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.1, PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2018.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 148 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Ortodoxă Turda Fabrici în vederea realizării proiectului “Lucrări de reparaţii exterioare clădire biserică”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 149 / 13.06.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.2, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Ortodoxă Turda Capela II în vederea realizării proiectului “Reparaţii capela mortuară”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 150 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.3, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Ortodoxă Turda Capela I în vederea realizării proiectului “Reparaţii exterioare şi interioare la biserica parohială, reparaţii copertine biserică”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru. Dl. Zoltan nu voteaza.

Se adopta HOTARAREA nr. 151 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Creştină a Romilor Betania în vederea realizării proiectului “Lucrări de reparaţii zugrăveli exterioare şi acoperiş”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 152 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.5, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Protopopiatul Ortodox Român Turda în vederea realizării proiectului “Reparaţii tencuieli şi zugrăveli interioare, desfacere sobe în clădirea protopopiatului”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 153 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.6, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Unitariană Turda în vederea realizării proiectului “Reparaţii de tâmplărie la turnul Bisericii Unitariene din Turda”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 154 / 13.06.2018.

***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.7, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Reformată Poiana Turda în vederea realizării proiectului “Reparaţii de tâmplărie la turnul Bisericii Reformate Poiana Turda”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 155 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.8, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Ortodoxă Turda Poiana în vederea realizării proiectului “Reparaţii curente pardoseli, tencuieli şi zugrăveli interioare la Biserica Ortodoxă Poiana”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 156 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.9, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Ortodoxă Turda Nouă II în vederea realizării proiectului “Reparaţii clădire, împrejmuire biserică şi dalaj curte”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 157 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.10, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Ortodoxă Turda Nouă I în vederea realizării proiectului “Reparaţii biserică şi căi de acces”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 158 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.11, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Ortodoxă Turda II în vederea realizării proiectului “Reparaţii curente gard împrejmuire cimitir parohial”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 159 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.12, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Ortodoxă Română Turda III în vederea realizării proiectului “Lucrări de reparaţii acoperiş, clopotniţă, tencuieli şi zugrăveli exterioare la Catedrala Ortodoxă Turda”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 160 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.13, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Ortodoxă Română Turda I în vederea realizării proiectului “Lucrări de reparaţii instalaţii electrice interioare la Catedrala Ortodoxă Turda”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 161 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Ortodoxă Română Turda Băi în vederea realizării proiectului “Lucrări de reparaţii sistem de încălzire în biserică”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 162 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Ortodoxă Română Oprişani I în vederea realizării proiectului “Lucrări de reparaţii tencuieli şi zugrăveli exterioare, jgheaburi şi burlane clădire biserică”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 163 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Ortodoxă Oprişani III în vederea realizării proiectului “Lucrări de reparaţii la acoperişul bisericii”.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 164 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.17, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Ortodoxă Română Oprişani IV în vederea realizării proiectului “Lucrări de reparaţii soclu clădire biserică”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 165 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Ortodoxă Oprişani II în vederea realizării proiectului “Lucrări de reparaţii la instalaţia de gaz din biserică”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 166 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Mănăstirea Mihai Vodă în vederea realizării proiectului “Lucrări de reparaţii tencuieli exterioare şi soclu la clădire bisericii mănăstirii Mihai Vodă”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 167 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Romano Catolică Turda în vederea realizării proiectului “Reabilitarea Bisericii Romano Catolice Turda”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 168 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Biserica Penticostală Alfa şi Omega Turda în vederea realizării proiectului “înlocuire uşi interioare”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 169 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Biserica Franciscană Turda în vederea realizării proiectului “Renovarea Mănăstirii şi a Bisericii Franciscane din Turda”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 170 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.23. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Biserica Creştină Baptistă nr. 2 Turda în vederea realizării proiectului “Lucrări de izolare termică a pereţilor exteriori”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 171 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.24. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8333 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Biserica Adventistă de ziua a Şaptea din România – Conferinţa Transilvania de Nord în vederea realizării proiectului “Lucrări de reparaţii curente la clădirea bisericii – finisaje interioare şi acoperiş”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 172 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.25. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 4725 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Parohia Ortodoxă Română Oprişani III în vederea realizării proiectului “Veşmântul iconografic al Catedralei Ortodoxe din Turda”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 173 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.26. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 1738 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Fundaţia Sfântul Ierarh Nicolae în vederea realizării proiectului “Un ajutor, un acoperiş, o viaţă”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru. Dl Salagean este iesit din sala

Se adopta HOTARAREA nr. 174 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.27. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 3675 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Societatea Cultural Patriotică Avram Iancu Filiala Turda în vederea realizării proiectului “Activităţi Tradiţionale”.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 175 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.28. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 3951 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Plaiuri Arieşene în vederea realizării proiectului “Salina Folkloric Festival”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 176 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.29. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 2276 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Tordai Magyar Kultualis Egyesulet în vederea realizării proiectului “Atelier de teatru”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 177 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.30. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 2450 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Propiticii Raţiu în vederea realizării proiectului “Nu uita că esti român!”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 178 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.31. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 1185 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Lions Club Turda – Câmpia Turzii în vederea realizării proiectului “Organizarea primei ediţii a Târgului de Purici Turda”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 179 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.32. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 39.362 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Sportivă Club Dans Sportiv Potaissa Turda în vederea realizării proiectului “Dansul, mod de recreere prin mişcare şi sport”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 180 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.33, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 19.343 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Club Sportiv Delfinii Turda în vederea realizării proiectului “Sportul de performanţă şi sportul pentru toţi prin înot”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 181 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.34. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 19.640 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Club Sportiv Municipal Turda în vederea realizării proiectului “Sport şi Sănătate”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 182 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.35. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 20.494 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Clubul Sportiv Şah Club Potaissa Turda în vederea realizării proiectului “Creşterea continuă a performanţei”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 183 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.36. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 13820 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Sportivă Fotbal Club Chimia Turda în vederea realizării proiectului “Promovarea sportului demasă, la nivelul echipelor de juniori şi seniori în ramurile sportive forbal şi minifotbal”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru. Dl Zoltan nu voteaza.

Se adopta HOTARAREA nr. 184 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.37, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 12328 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Clubul Sportiv Şoimii în vederea realizării proiectului “Promovarea rugby-ului ca sport de masă în municipiul Turda”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 185 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.38. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 7051 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Olimpia Turda în vederea realizării proiectului “Pune-ţi corpul în mişcare!”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 186 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.39. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 11794 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Clubul Sportiv Box Club Trif Turda în vederea realizării proiectului “Sportul pentru toţi 2018”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 187 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.40. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 9634 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Clubul Sportiv Karate Club Turda în vederea realizării proiectului “Karate-ul un mijloc de educare al copiilor”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 188 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.41. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 15522 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Sportivă Turda Wolves în vederea realizării proiectului “Program de dezvoltare a baschetului juvenil Turda Wolves”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 189 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.42. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 21044 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Şcoala de baschet Gheorghe Mureşan în vederea realizării proiectului “Dezvoltarea educaţiei prin baschet în Turda”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 190 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.43. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 9968 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Turdasport 1998 Turda în vederea realizării proiectului “Promovarea şi practicarea sportului în rândul copiilor şi tinerilor din municipiul Turda”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 191 / 13.06.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.44. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 3757 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Pro Teodor Murăşanu Turda în vederea realizării proiectului “C.D.R.E.M. – Centrul deschis pentru resurse educaţionale moderne”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 192 / 13.06.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.45. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 4097 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Societatea de Cruce Roşie din România – filiala Cluj în vederea realizării proiectului “Învaţă primul ajutor!”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 193 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.46. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 2000 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia profesională a poliţiştilor locali Turda în vederea realizării proiectului “Spune nu cerşetoriei!”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 194 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.47. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 3642 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Părinţilor Colegiul Naţional Mihai Viteazul Turda în vederea realizării proiectului “Pe urmele UNIRII. 100 de ani de istorie naţională”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 195 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.48. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 5312 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Fundaţia de Ecologie şi Turism Potaissa Turda în vederea realizării proiectului “Cool@TurdaTurism.ro”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 196 / 13.06.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.49. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 3546 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Josika Miklos Iskolai Szovetseg în vederea realizării proiectului “Creativitate, artă şi tradiţie”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 197 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.50. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 2529 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia pacienţilor cu afecţiuni hepatice dn România Filiala Cluj în vederea realizării proiectului “Sănătate inainte de toate!”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru. Dl. Nastase nu voteaza

Se adopta HOTARAREA nr. 198 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.51. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 3659 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Horea, Cloşca şi Crişan în vederea realizării proiectului “Verde pentru educaţie la 50 ani de existenţă”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 199 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.52. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 3237 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Părinţilor Împreună pentru Educaţie în vederea realizării proiectului “Cunoaşte-te pe tine însuţi”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 200 / 13.06.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.53. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 3751 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Emil Negruţiu în vederea realizării proiectului “AgriCool”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 201 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.54. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 3838 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia NOA Events Turda în vederea realizării proiectului “PHOTOissa Festival Internaţional de Fotografie şi Film”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 202 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.55. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 3213 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Curăţenie în Turda în vederea realizării proiectului “Plasticul preţios din Turda”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 203 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.56. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 3664 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Turda-Tin în vederea realizării proiectului “Împreună mai puternici – tabăra de vară”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 204 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.57. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 3755 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia de părinţi a Grădiniţei cu Program Prelungit Sfânta Maria în vederea realizării proiectului “100…de zâmbete pentru tradiţie”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 205 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.58. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cheltuieilor pentru organizarea de către Asociaţia Club Sportiv Sticla Arieşul Turda a finalei pentru promovarea în liga a III-a în ramura sportivă fotbal.

Dl. Ciprian Rigman:” As dori sa felicit clubul Sticla Ariesul pentru castigarea seriei a IV-a pe judet si sa-i urez bafta la barajul pe care-l va avea sambata. Sper sa fie cat mai multi spectatori. “

Dl Doru Anca:” Dupa 6-7 ani se vede o revigorare a fotbalului turdean. In perioada in care echipa juca in liga a II-a, spre sfarsitul anului 2010, fostul primar a uitat sa mai finanteze echipa de fotbal, ci doar echipa de handbal….
Acum 2 ani activitatea era prabusita, dar s-a reusit constituirea unui grup foarte eterogen si sunt sigur ca vor castiga barajul pentru seria III, grup format numai din tineri turdeni, cu mici exceptii.
Tin sa felicit si conducerea asociatie, pe dl Salagean Adrian, care este practic promotorul acestei activitati si care a reusit, in acest interval scurt sa aiba rezultate.
Daca se lasa de meserie, poate deveni un conducator de fotbal. Va rog sa participati si dvs sambata dupamasa la ora 18, la stadion.

Dl. Adrian Salagean:” Va multumesc pentru cuvintele frumoase si sa nu uitam ca, fara sprijinul neconditionat al dlui Primar, poate ca altfel stateau lucrurile astazi. Va multumim, atat dlui Primar cat si dvs si in numele echipei si sambata de la ora 18 va invitam la meci. “

Dl. primar Cristian Matei:” Buna ziua, vreau sa felicit clubul de fotbal pentru performanta realizata si acel proiect inceput anul trecut a prins viata si datorita echipei, si a seriozitatii ei au aceste rezultate.

Dl. Nicolae Ros:” Sportul este singura ramura care repara nedreptatile din celelalte domenii ale vietii sociale. Pe teren nu esti nici jurist, nici primar, nici consilier… esti egal. Dar nu se poate face sport fara contributia financiara.
Si eu tin sa multumesc executivului, in speta dlui Primar, Consiliului local, echipei impreuna cu antrenorul Arthur Podar pentru ca au reusit sa duca echipa cat mai departe.
Istoria, la care participam si noi azi, ne obliga sa avem echipa de fotbal chiar si in liga a III-a. Asa cum se spune despre Turda- orasul Salinei, asa cum se spune Turda- handbal romanesc si credeti-ma am ramas surprins cu cata usurinta s-a trecut peste aceasta performanta.
In tot judetul Cluj nu a existat o asa performanta, ca a echipei de handbal Potaissa.
Azi am sprijinit si celelalte ramuri sportive, sportul inseamna sanatate, inseamna spirit de competitivitate si va urez succes. ”

Dl. primar Cristian Matei:” As vrea sa va anunt ca, conducerea Consiliului judetean Cluj, dupa ce a dat dovada de…, nici nu stiu cum sa ma exprim si a taiat toate fondurile de la clubul de handbal Potaissa Turda, acum… dupa aceasta performanta a clubului, vineri sunt invitati toti baietii in frunte cu conducerea clubului, pentru a fi premiati.
Cand am reusit performanta, atunci sigur, suntem importanti, inclusiv pentru dl Tise, cu promisiunea ca, in iulie va fi o rectificare si incearca sa repare raul facut la atribuirea sumelor pe Legea 350/2005.
Valoarea ramane valoare, suntem o valoare in handbalul judetean, national si acest lucru trebuie recunoscut.”

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 206 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.59. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Dl. Cristian Felezeu:” O rugaminte pentru distinsa noastra colega, sa ne puna la dispozitie datele financiare, dupa sedinta AGA.

Dna Iuliana Samartinean:” Intotdeauna aduc procesul verbal si il las la Secretariat, care il transmite tuturor comisiilor de specialitate.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 207 / 13.06.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.60. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 208 / 13.06.2018.

***

Dl primar Cristian Matei:” Sedinta ordinara va fi joi, 28 iunie de la ora 13.

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl. presedinte de sedinta declara sedinta de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PRESEDINTE DE SEDINTA,
dl. Nap Adrian

SECRETARUL municipiului Turda,
Jr. Paula Letiţia Mic

Intocmit,
Mariana Marginean

X