Proces verbal incheiat azi 14.08.2018 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Turda

Proces verbal incheiat azi 14.08.2018 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 40, alin. 1 si 2, art. 42, alin. 1 si 2, art. 43 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 18 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni : Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Felezeu Cristian George, Giurgiu Nicolaie, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pîrlea Daniela, Rigman Ciprian-Doru, Riter Marius, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian, Sămărtinean Iuliana Maria si Zoltan Radu-Cosmin.
Consilierii Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil sunt absenti.
Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dl. Dorin Apahidean- administrator public; dna Daniela Adace- director executiv Directia economica, dl. Ovidiu Gaina – director tehnic; dna Koti Monia- director SPAS, dna Amalia Iurian- director Casa de Cultura Turda, dl. Gheorghe Balahura – director societatea Domeniul Public Turda; dna Chintovan Adriana- director financiar societatea Domeniul Public Turda; dna Ioana Iftime – sef serviciu Administratie Publica Locala, dl. Calugar Ginel – sef serviciu Dezvoltare Publica si Investitii, dl.Manaila Dorin- sef serviciu Siguranta si Ordine Publica; dl. Calin Petrideanu- consilier juridic – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr.1169 / 07.08.2018 si este legal constituita fiind prezenti 18 consilieri .
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na secretar arata ca, in conformitate cu art. 35, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Nap Adrian.
Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta ordinara de azi, 14.08.2018, daca sunt probleme la ordinea de zi?
Dl. Doru Anca:” Dle presedinte, stimati colegi as dori sa introducem la punctul 1.1, PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2018.

Dl. presedinte de sedinta:Supun la vot completarea ordinii de zi la punctul 1.1.
In urma votului rezulta 18 voturi pentru.

Dl. Nicolae Ros:” Stimati colegi as dori sa introduc pe ordinea de zi la punctul 2.38, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului CL Turda in Adunarea generala a actionarilor la SC Centrul Agro Transilvania Cluj SA in vederea exercitarii dreptului de actionar in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Dl. presedinte de sedinta:Supun la vot completarea ordinii de zi la punctul 2.38.
In urma votului rezulta 18 voturi pentru.

Dl. Doru Anca:” Dle presedinte, stimati colegi as dori sa introducem la punctul 3.1, PROIECT DE HOTARARE privind deplasarea unei delegatii a municipiului Turda la Hodmezovasarhely – Ungaria in perioada 17-21 august 2018

Dl. presedinte de sedinta:Deja este punctul 3.1 pe care-l mutam la punctul 1.2, si deplasarea va fi la 3.1

Supun la vot ca punctul 3.1. sa devina punctul 1.2, cine este pentru?
In urma votului rezulta 18 voturi pentru.

Supun la vot introducerea punctului 3.1, deplasarea, cine este pentru?
In urma votului rezulta 18 voturi pentru.

Dl. Adrian Salagean:” O sa ma abtin de la dezbatere si vot la punctul 2.8.

Dl. Cristian Felezeu:” O sa ma abtin de la dezbatere si vot la punctele 2.1, 2.3, 2.8.

Dl. Adrian Nap:” O sa ma abtin de la dezbatere si vot la punctul 2.3.
Dl. Nicolaie Giurgiu:” O sa ma abtin de la dezbatere si vot la punctele 2.3 si 2.6.

Dl. Marius Riter:” O sa ma abtin de la dezbatere si vot la punctul 2.8.

Dl. Ciprian Rigman:” O sa ma abtin de la dezbatere si vot la punctul 2.8.

Dl. presedinte de sedinta:” Daca nu mai sunt alte interventii, supun la vot ordinea de zi.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării denumirii Serviciului Public de Asitenţă Socială Turda în Direcţia de Asistenţă Socială Turda, aprobarea organigramei, statului de funcţii, numărului de personal şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Asistenţă Socială Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea, în parteneriat cu Asociaţia Handbal Club Potaissa Turda a primului tur al Cupei EHF.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea obiectelor secundare de activitate ale societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea înlocuirii anexei la HCL nr. 101/2018 referitoare la aprobarea acordului de parteneriat intre Municipiul Turda şi societatea Elland Prodcom SRL în vederea modernizarii unui teren sportiv din incinta bazei sportive a municipiul Turda, situat in strada Stadionului.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 62921 Turda, prevăzut cu nr. top. 3995/21/37/2/1, situat administrativ în Municipiul Turda, str. Drumul Ceanului, nr. 9B, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 58431 Turda, prevăzut cu nr. top. 513/1/1/1/1/1/1, situat administrativ în Municipiul Turda, str. Calea Victoriei, nr. 102-104, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil-apartament, aparţinând domeniului privat al municipiului Turda, situat în Turda, str. Rapsodiei, nr. 10 A, bloc F5, ap. 18, judeţul Cluj, către Tordai Iosif Sebastian.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea preţurilor practicate de către societatea Domeniul Public Turda SA.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare post-mortem al Municipiului Turda, doamnei Lucreţia Murăşianu.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Irimuş Ionuţ-Adrian.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Varo Ludovic.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Fleser Dragoş Bogdan Doris.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Pavel Răzvan.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Ignat Lucian Marian.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Asoltanei Mihai Alexandru.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Cîntec Georgică.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Lazăr Radu Alexandru.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Pintoiu Teodor.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Rotaru Ionuţ Cătălin.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Szoke Marius Alin.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Adomnicăi Cristian.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Ghiţă Radu Cristian.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.23. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Zacaciuri Roman.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.24. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Thalmaier Roland.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.25. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Bulgaria Vlad.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.26. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Pop Daniel.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.27. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Savic Nenad.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.28. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Iancu Dragoş.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.29. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Stamate Iulian.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.30. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Ştef Radu Ionuţ.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.31. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Marian Raul Ironim.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.32. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Gal Horaţiu Nicolae.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.33. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Gal Ovidiu Dumitru.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.34. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Cucerzan Vasile Flaviu.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.35. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Mercean Emanuel Ionuţ.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.36. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Oroian Aurel Vasile.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.37. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Sâsâeac Constantin Flaviu.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.38. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind deplasarea unei delegaţii a Municipiului Turda la Hodmezovasarhely – Ungaria, în perioada 17 – 21 august 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Casei de Cultură a Municipiului Turda:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 82/2018 referitoare la aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a Municipiului Turda pentru anul 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Propuneri, întrebări, interpelări.
***
Dl. presedinte de sedinta:” Domnilor consilieri am uitat sa va spun ca am primit o cerere de la Secretariat, cu nr 837/13.08.18 prin care dl Cristel Frinc solicita participarea la sedinta ordinara a CL si sa intervina in dezbaterile sedintei cu propuneri de interes public.

Dl. Doru Anca:” Se mentioneaza in cerere ca intervine la vreun punct de pe ordinea de zi?

Dl. presedinte de sedinta:”Nu. Propuneti dvs.

Dl. Doru Anca: Noi am mai dat cuvantul la sfarsitul dezbaterilor si in limita de 3 minute.

Dl. presedinte de sedinta:” Supunem la vot ca dl. Frinc sa ia cuvantul la punctul 5 Propuneri, intrebari, interpelari.
Cine este pentru? In urma votului rezulta.
12 voturi pentru ( 5 PNL, 2 UDMR, Anca, Sarmasan, Ros, Nap, Zoltan)
5 abtineri( PSD)

La punctul 1 se prezinta procesul verbal al sedintei ordinare din 26.07.2018.

Dl. presedinte de sedinta supune votului consilierilor, Procesul Verbal de la sedinta ordinara anterioara, acesta fiind votat cu unanimitate de voturi, nefiind nici un fel de modificari sau completari din partea consilierilor.

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.1, PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2018.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 246 / 14.08.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării denumirii Serviciului Public de Asitenţă Socială Turda în Direcţia de Asistenţă Socială Turda, aprobarea organigramei, statului de funcţii, numărului de personal şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Asistenţă Socială Turda.

Dl. Doru Anca: In cadrul sedintei de comisie am analizat proiectul de hotarare si consider ca, nemodificand bugetul, noi putem acorda…, are aviz ANFP.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 247 / 14.08.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea, în parteneriat cu Asociaţia Handbal Club Potaissa Turda a primului tur al Cupei EHF.

Dl. Doru Anca:” In conformitate cu L 69 /2001 acest proiect este viabil, nu incalcam legea daca aprobam suma care reprezinta deplasare, masa, etc.
Restul cheltuielilor se obliga sa le rezolve din bugetul propriu, asociatia de handbal.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.
Dl Felezeu nu participa la vot.

Se adopta HOTARAREA nr. 248 / 14.08.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Dl. Doru Anca:” Dupa aceste sedinte, in care noi avem reprezentanti, cei care ne reprezinta sa ne faca o prezentare in luna septembrie. Care e situatia de fapt? Sa fie prezentata in cadrul unei sedinte de Consiliu din luna septembrie. „

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 249 / 14.08.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.3, PROIECT DE HOTARARE privind completarea obiectelor secundare de activitate ale societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.

Dl. Marius Riter:” As dori sa intreb motivul pentru care unele obiecte de activitate sunt la fel ca ale Domeniului public?

Dl. Doru Anca:” Sunt aceleasi ca ale Domeniului Public, probabil ca, dupa aprobare, API poate sa lucreze cu tarife mai mici. Si mai mult, lucreaza in parteneriat cu Domeniul public, nu se suprapun cu lucrarile. „

Dl. Marius Riter:” Domeniul public este actionar la API SRL si nu vad motivul pentru care API SRL ar lucra cu pret mai mic, in momentul in care noi, peste cateva proiecte vom majora tarifele la Domeniul public.

Dl. Doru Anca:” Asa este, dar sunt anumite lucrari, pe care Domeniul public cu forta pe care o are la aceasta data, nu va reusi sa le indeplineasca pe parcursul unui an si este bine sa vedem ce va fi. Asta este parerea mea!

Dl. Marius Riter:” Nu vad cum ar putea executa lucrarile din moment ce nu are posibilitatea sa faca asa ceva. Ne concentram pe o singura companie care o avem deja; nu are rost sa avem 2 companii si sa lucram la tarife mai mici.

Dl. Doru Anca:” Sunt 2 membrii asociati, noi ca titulari si se lucreaza de comanda. La aceasta data Domeniul public nu mai executa marcaje. Daca API nu avea in CAEN acest lucru, nu se puteau face marcajele.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru.
3 impotriva ( Riter, Rigman, Cordis)
Nu participa la vot Felezeu, Nap, Giurgiu.

Se adopta HOTARAREA nr. 250 / 14.08.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.4, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea înlocuirii anexei la HCL nr. 101/2018 referitoare la aprobarea acordului de parteneriat intre Municipiul Turda şi societatea Elland Prodcom SRL în vederea modernizarii unui teren sportiv din incinta bazei sportive a municipiul Turda, situat in strada Stadionului.

Dl. Marius Riter:” Initial, acest parteneriat era de 3000 lei/ luna, iar acum este de 98 lei/luna. De la 1 leu /mp s-a ajuns la 0,04 lei /mp. Am inteles daca se facea macar 50% din tarif, macar 10%, dar nu 4% din tariful initial!
Cat ar fi trebuit sa plateasca pe o luna, acum vor plati pe 3 ani. Mi se pare pretul prea mic, daca se scoatea la licitatie, cred ca erau multi doritori. „

Dl. Doru Anca:” 3000 mp x 0,04 lei/mp = 120 lei si se face modificarea pentru 97,8/ luna. La aceasta data, astea sunt posibilitatile de exprimare financiara.

Dl. primar Cristian Matei:” Buna ziua tuturor, am cautat ca la acest gen de proiect de hotarare.., stiti ca a mai existat o tentativa de acest fel, la Colegiul Mihai Viteazu, pentru construirea acelui teren de sport acoperit, unde investitiile sunt foarte mari si la noi, in aparatul de specialitate ar fi inutil sa luam 1700 lei pe luna de la cei care investesc 1 milion de euro.
In conditiile astea incep sa ma intreb unde este castigul nostru? Facem cativa lei in plus ca sa avem sa dam la burse, cum cer domnii liberali sau castigul nostru este ca, copii din Turda vor face din ce in ce mai mult sport , nu doar de performanta, ci si sport de masa?
Puteti sa propuneti si dvs diverse sume aici, nu va opreste nimeni, vad ca dvs aveti calculele in buzunar , dar nu stiti sa le explicati!
Eu nu sunt de acord ca, cineva care investeste foarte multi bani intr-o localitate, pentru bunul mers al scolii… si noi sa-i luam mai multi bani decat investeste pentru a face, ce?
Acum se construiesc in Turda 8 terenuri de tenis de camp la standarde sportive deosebite. Concurenta va fi mare. Am cautat sa folosim niste tarife aprobate de Consiliul local, am gasit acest tarif modic, pentru suprafete inchiriate, nu este scorneala mea sau a nu stiu cui, e un tarif aprobat de CL, in constructiile pentru care se investesc bani multi.
Este vorba de 4 bani! Un singur lucru stiu, ca pentru un leu, in 2012 am pierdut investitor care azi, la Bistrita are 8000 de angajati. Tot o astfel de discutie puerila si banala a fost in Consiliul local, pentru 1 leu.
Stiti despre cine este vorba, firma Leoni. Ganditi-va daca azi erau in Turda, 8000 de persoane angajate in plus. Haideti sa nu gandim copilareste, sa lasam investitorii sa investeasca, din cei 40 de lei, oricum nu castiga nimeni nimic, decat copii, ca au unde face sport. „

Dl. Ciprian Rigman:” De ce nu s-a spus de la inceput suma de 97 lei, cand tarifele erau aprobate? De ce nu s-a luat drept criteriu legal 0,04 lei/mp?
Initial, s-a stabilit 3000 lei, pe contractul de inchiriere. „

Dl. primar Cristian Matei:” Era vorba de alte obiective. Initial s-a cerut 1657 lei in curtea Colegiului MihaiViteazu pentru terenul de fotbal, firma investitoare a renuntat la asemenea tarif, adica sa si investeasca si sa si” investeasca”, de doua ori! Acum se face acel teren prin Compania Nationala de Investitii, iar celalalt, tariful de azi, e vorba de 3 terenuri de tenis de camp in baza sportiva de la Stadion pe care chiar va rog s-o vizitati si sa vedeti ce se mai poate face acolo, sa va dati seama la ce se investeste acolo, sa aduci acele terenuri la niste standarde normale de folosinta.”

Dl. Marius Riter:” Tarifele sunt stabilite prin HCL 418/2017, initial terenul a fost incadrat la utilitati scolare, acum s-a mutat pe teren intravilan. E un pic deplasat ca dam un teren unei societati comerciale care face profit. „

Dl. Ciprian Rigman:” Am inteles ca investitorul nu mai face terenul sintetic de la Colegiul M Viteazu si acel teren se va face de CNI? Intreb daca se va face pe acelasi amplasament in cadrul aceluiasi colegiu?

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 14 voturi pentru.
3 impotriva ( Riter, Rigman, Giurgiu)
1 abtinere (Felezeu)

Se adopta HOTARAREA nr. 251 / 14.08.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.5, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 62921 Turda, prevăzut cu nr. top. 3995/21/37/2/1, situat administrativ în Municipiul Turda, str. Drumul Ceanului, nr. 9B, judeţul Cluj.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 252 / 14.08.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.6, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 58431 Turda, prevăzut cu nr. top. 513/1/1/1/1/1/1, situat administrativ în Municipiul Turda, str. Calea Victoriei, nr. 102-104, judeţul Cluj.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 13 voturi pentru.
4 abtineri( Felezeu, Cordis, Rigman, Riter)
Dl. Giurgiu nu participa la vot.

Se adopta HOTARAREA nr. 253 / 14.08.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.7, PROIECT DE HOTARARE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil-apartament, aparţinând domeniului privat al municipiului Turda, situat în Turda, str. Rapsodiei, nr. 10 A, bloc F5, ap. 18, judeţul Cluj, către Tordai Iosif Sebastian.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 254 / 14.08.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.8, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea preţurilor practicate de către societatea Domeniul Public Turda SA.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru.
2 abtineri(Cordis, Giurgiu)
Consilierii Salagean, Felezeu, Riter, Rigman nu participa la vot.

Se adopta HOTARAREA nr. 255 / 14.08.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.9, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare post-mortem al Municipiului Turda, doamnei Lucreţia Murăşianu.

Dl. Nicolae Ros:” Buna ziua, atunci cand am elaborat proiectul de hotarare la 28.09.2007, am prevazut la pct 2, lit f posibilitatea de acordare post mortem a titlului de cetatean de onoare.
Ceea ce nu am prevazut e faptul ca, echipa de handbal va depasi conditia municipiului si va castiga Cupa Challenge. Au avut o contribuite exceptionala la dezvoltarea sportului.
Nu m-am gandit ca spiritul si mintea acestora vor excela. Echipa de handbal a avut o performanta deosebita si sunt un model pentru tinerii care vor practica sportul. Va fi greu sa va mentineti la aceasta performanta, apreciez sprijinul pe care domnul primar il acorda si sala de sport va fi pe masura performantelor dvs.
Imi place sportul si este singura ramura care bate toate nedreptatile din celelalte domenii sociale. Pe teren nu mai esti ministru, consilier, muncitor; esti egal.
Dl. Sasaeac spunea ca, daca alti presedinti de cluburi au probleme sa demita antrenori, ei au probleme in a-i mentine. Va multumim ca ati ales sa ramaneti in acest municipiu si eu pledez pentru adoptarea acestui proiect.”

Se impart 18 buletine vot

Se trece la votul secret privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare post-mortem al Municipiului Turda, doamnei Lucreţia Murăşianu.
Comisia de validare compusa din Felezeu Cristian, Ros Nicolae, Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius si Zoltan Radu Cosmin a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 18
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 256 / 14.08.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.10, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Irimuş Ionuţ-Adrian.

Dl. Cristian Felezeu:” Multumesc dle presedinte, imi face o deosebita placere sa adresez un cuvant de felicitare prietenilor mei, care, prin ceea ce au facut, au reusit sa puna Turda pe harta Europei.
Cu siguranta, performantele lor vor fi mari si de acum incolo. Vreau sa felicit cativa oameni care au fost parte a acestui proiect, a acestui vis, de la inceput. Aurel Oroian, seful Centrului de copii si juniori, dl. doctor Flaviu Cucerzan, Ovidiu Gal, Horatiu Gal si presedintele Flaviu Sasaeac, oameni care au avut incredere si au avut performanta.
Felicitari tuturor, ne bucuram ca putem sa va acordam acest titlu. „

Dl. Lucian Cordis:” Imi amintesc acum cativa ani, echipa de handbal era in divizia D si doar o mana de oameni, antrenorii, au crezut in acest proiect si au venit aici. Atunci, s-au facut eforturi pentru a sustine echipa si acest proiect al fratilor Gal, al dlui Sasaeac a prins contur si Turda se mandreste cu dvs. Va felicit si eu din inima. „

Dl. Doru Anca :”Norocul cel mai mare.., stie dl consilier Cordis, ca daca nu ne certam atunci cu Stefanie, pentru fel de fel, azi acolo ramaneau, in divizia D.
Noroc ca l-am strans cu usa pe Stefanie, „nu mai da la fotbal”, a fost baiat destept si s-a inclinat spre handbal.

Dl. Ciprian Rigman:” Imi dau seama, din ceea ce a spus dl Anca, ca cel mai important… a fost strans cu usa, domnia sa a avut un rol major, daca nu era strans cu usa, era …!
Se impart 18 buletine vot

Se trece la votul secret privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Irimuş Ionuţ-Adrian.
Comisia de validare compusa din Felezeu Cristian, Ros Nicolae, Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius si Zoltan Radu Cosmin a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 18
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 257 / 14.08.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.11, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Varo Ludovic.

Se impart 18 buletine vot

Se trece la votul secret privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Varo Ludovic.
Comisia de validare compusa din Felezeu Cristian, Ros Nicolae, Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius si Zoltan Radu Cosmin a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 18
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 258 / 14.08.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.12, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Fleser Dragoş Bogdan Doris..

Se impart 18 buletine vot

Se trece la votul secret privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Fleser Dragoş Bogdan Doris.
Comisia de validare compusa din Felezeu Cristian, Ros Nicolae, Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius si Zoltan Radu Cosmin a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 18
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 259 / 14.08.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.13, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Pavel Răzvan
Se impart 18 buletine vot

Se trece la votul secret privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Pavel Răzvan.
Comisia de validare compusa din Felezeu Cristian, Ros Nicolae, Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius si Zoltan Radu Cosmin a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 18
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 260 / 14.08.2018.

***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.14, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Ignat Lucian Marian.
Se impart 18 buletine vot

Se trece la votul secret privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Ignat Lucian Marian.
Comisia de validare compusa din Felezeu Cristian, Ros Nicolae, Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius si Zoltan Radu Cosmin a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 18
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 261 / 14.08.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.15, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Asoltanei Mihai Alexandru.
Se impart 18 buletine vot

Se trece la votul secret privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Asoltanei Mihai Alexandru..
Comisia de validare compusa din Felezeu Cristian, Ros Nicolae, Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius si Zoltan Radu Cosmin a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 18
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 262 / 14.08.2018.

***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.16, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Cîntec Georgică.
Se impart 18 buletine vot

Se trece la votul secret privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Cîntec Georgică.
Comisia de validare compusa din Felezeu Cristian, Ros Nicolae, Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius si Zoltan Radu Cosmin a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 18
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 263 / 14.08.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.17, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Lazăr Radu Alexandru.
Se impart 18 buletine vot

Se trece la votul secret privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Lazăr Radu Alexandru.
Comisia de validare compusa din Felezeu Cristian, Ros Nicolae, Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius si Zoltan Radu Cosmin a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 18
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 264 / 14.08.2018.
***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.18, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Pintoiu Teodor.
Se impart 18 buletine vot

Se trece la votul secret privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Pintoiu Teodor.
Comisia de validare compusa din Felezeu Cristian, Ros Nicolae, Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius si Zoltan Radu Cosmin a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 18
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 265 / 14.08.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.19, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Rotaru Ionuţ Cătălin
Se impart 18 buletine vot

Se trece la votul secret privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Rotaru Ionuţ Cătălin .
Comisia de validare compusa din Felezeu Cristian, Ros Nicolae, Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius si Zoltan Radu Cosmin a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 18
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 266 / 14.08.2018.

***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.20, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Szoke Marius Alin.
Se impart 18 buletine vot

Se trece la votul secret privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Szoke Marius Alin..
Comisia de validare compusa din Felezeu Cristian, Ros Nicolae, Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius si Zoltan Radu Cosmin a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 18
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 267 / 14.08.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.21, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Adomnicăi Cristian.
Se impart 18 buletine vot

Se trece la votul secret privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Adomnicăi Cristian.
Comisia de validare compusa din Felezeu Cristian, Ros Nicolae, Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius si Zoltan Radu Cosmin a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 18
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 268 / 14.08.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.22, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Ghiţă Radu Cristian
Se impart 18 buletine vot

Se trece la votul secret privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Ghiţă Radu Cristian..
Comisia de validare compusa din Felezeu Cristian, Ros Nicolae, Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius si Zoltan Radu Cosmin a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 18
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 269 / 14.08.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.23, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Zacaciurin Roman
Se impart 18 buletine vot

Se trece la votul secret privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Zacaciurin Roman
Comisia de validare compusa din Felezeu Cristian, Ros Nicolae, Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius si Zoltan Radu Cosmin a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 18
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 270 / 14.08.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.24, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Thalmaier Roland
Se impart 18 buletine vot

Se trece la votul secret privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Thalmaier Roland
Comisia de validare compusa din Felezeu Cristian, Ros Nicolae, Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius si Zoltan Radu Cosmin a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 18
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 271 / 14.08.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.25, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Bulgaria Vlad.
Se impart 18 buletine vot

Se trece la votul secret privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Bulgaria Vlad
Comisia de validare compusa din Felezeu Cristian, Ros Nicolae, Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius si Zoltan Radu Cosmin a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 18
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 272 / 14.08.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.26, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Pop Daniel.
Se impart 18 buletine vot

Se trece la votul secret privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Pop Daniel
Comisia de validare compusa din Felezeu Cristian, Ros Nicolae, Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius si Zoltan Radu Cosmin a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 18
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 273 / 14.08.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.27, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Savic Nenad.

Dl. Lucian Cordis:” As dori sa-l felicit pe dl. Savic si sa rog toti colegii din sala sa-l aplaude, este unul dintre veteranii nostrii, se confunda cu noi, cu Turda, este un handbalist care tine foarte multla echipa. Dle Savic, tot respectul!
Se impart 18 buletine vot

Se trece la votul secret privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Savic Nenad
Comisia de validare compusa din Felezeu Cristian, Ros Nicolae, Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius si Zoltan Radu Cosmin a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 18
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 274 / 14.08.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.28, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Iancu Dragoş.
Se impart 18 buletine vot

Se trece la votul secret privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Iancu Dragoş.
Comisia de validare compusa din Felezeu Cristian, Ros Nicolae, Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius si Zoltan Radu Cosmin a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 18
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 275 / 14.08.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.29, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Stamate Iulian
Se impart 18 buletine vot

Se trece la votul secret privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Stamate Iulian.
Comisia de validare compusa din Felezeu Cristian, Ros Nicolae, Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius si Zoltan Radu Cosmin a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 18
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 276 / 14.08.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.30, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Ştef Radu Ionuţ.
Se impart 18 buletine vot

Se trece la votul secret privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Ştef Radu Ionuţ.
Comisia de validare compusa din Felezeu Cristian, Ros Nicolae, Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius si Zoltan Radu Cosmin a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 18
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 277 / 14.08.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.31, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Marian Raul Ironim.
Se impart 18 buletine vot

Se trece la votul secret privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Marian Raul Ironim.
Comisia de validare compusa din Felezeu Cristian, Ros Nicolae, Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius si Zoltan Radu Cosmin a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 18
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 278 / 14.08.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.32, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Gal Horaţiu Nicolae.
Se impart 18 buletine vot

Se trece la votul secret privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Gal Horaţiu Nicolae.
Comisia de validare compusa din Felezeu Cristian, Ros Nicolae, Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius si Zoltan Radu Cosmin a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 18
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 279 / 14.08.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.33, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Gal Ovidiu Dumitru
Se impart 18 buletine vot

Se trece la votul secret privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Gal Ovidiu Dumitru.
Comisia de validare compusa din Felezeu Cristian, Ros Nicolae, Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius si Zoltan Radu Cosmin a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 18
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 280 / 14.08.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.34, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Cucerzan Vasile Flaviu.
Se impart 18 buletine vot

Se trece la votul secret privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Cucerzan Vasile Flaviu.
Comisia de validare compusa din Felezeu Cristian, Ros Nicolae, Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius si Zoltan Radu Cosmin a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 18
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 281 / 14.08.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.35, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Mercean Emanuel Ionuţ
Se impart 18 buletine vot

Se trece la votul secret privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Mercean Emanuel Ionuţ.
Comisia de validare compusa din Felezeu Cristian, Ros Nicolae, Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius si Zoltan Radu Cosmin a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 18
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 282 / 14.08.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.36, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Oroian Aurel Vasile.
Se impart 18 buletine vot

Se trece la votul secret privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Oroian Aurel Vasile.
Comisia de validare compusa din Felezeu Cristian, Ros Nicolae, Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius si Zoltan Radu Cosmin a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 18
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 283 / 14.08.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.37, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Sâsâeac Constantin Flaviu.
Se impart 18 buletine vot

Se trece la votul secret privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda domnului Sâsâeac Constantin Flaviu..
Comisia de validare compusa din Felezeu Cristian, Ros Nicolae, Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius si Zoltan Radu Cosmin a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 18
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 284 / 14.08.2018.
***
Dl. Cordis paraseste sala de sedinta, sunt prezenti 17 consilieri.

Dl. primar Cristian Matei:” Momentul este foarte emotionant, suntem prima data in istoria Turzii cand desemnam atatia cetateni de onoare. Avem 3 festivaluri, Festivalul de teatru international, festivalul de handbal si urmeaza Festivalul cetatenilor Turzii, respectiv Zilele mun Turda.
Aceste evenimente marcheaza activitatea noastra si incercam sa le facem pe toate cu succes. Am avut discutii cu staful echipei de handbal, datorita faptului ca provocarile sunt multe, cu cat esti mai sus cu atat asumarea devine mai intensa, echipa a fost supusa unui target, cum ar fi Campionatul intern sau Cupele europene.
Dupa cum Federatia romana nu are un obicei ca, pe cei mai buni sa-i protejeze, ni s-a intamplat anual, de cate ori am avut o apropiere de un turneu final, ne-a aruncat in valtoarea luptei, si in campionatul intern de pe pozitii egale.
Fiindca nu eram o echipa cu izbanda mare, foarte obosita si ne bagau sa jucam cu echipa de valoare similara care nu participase la evenimente europene.
Dar nu puteam spune ca eliminam tot din activitatea noastra si ne aruncam in lupta pentru campionatul national. Era pacat pentru o performanta de a castiga o cupa europeana sa renunti din start sa jucam macar prima sansa.
Eu cred in baietii astia, au dat tot ce au putut, m-au convins cand au jucat cu echipe si au putut bate pe oricine si oricand. Asta au demonstrat ei, noi ii sustinem si va multumesc tuturor colegilor consilieri si azi ati dat dovada de bunacredinta sa dam o sansa acestei echipe sa ne reprezinte la primul meci din Cupa.
Toti cei de fata ii vom sustine, Consiliul local aproba si gasim intelegere, sa putem rezolva si problemele financiare.
Vreau sa va anunt ca din punct de vedere al veniturilor Turzii in ultima perioada se inregistreaza performante datorita unei bune activitati a Consiliului local si a executivului care a intrat intr-o normalitate si cetatenii Turzii, datorita insistentelor normale pe care incercam sa le impunem si pe care oamenii le respecta.
In sfarsit oamenii inteleg ca, ceea ce votam noi aici, devin legi cu obligatie pentru toata lumea.
Nu este usor, o performanta ca a voastra este greu de obtinut. Si cand merg la Minister, la Guvern se vorbeste despre echipa de handbal de la Turda.
Doresc ca, tot ce facem in Turda, Consiliul local, cetatenii care doresc ca Turda sa devina altceva, sa facem tot posibilul ca Turda sa fie pe buzele tuturor, nu doar in Turda sau in Romania.
Va multumesc pentru ceea ce faceti pentru Turda si va rog sa ne ridicam in picioare si sa aplaudam aceasta echipa. „

Dl. Flaviu Sasaeac- presedintele Asociatie de handbal Potaissa Turda:” Stimate dle primar, stimati consilieri cu sentiment de onoare si bucurie ne aflam in fata dvs pentru o primire”deliberativa” in sufletul Turzii, azi ne-ati nominalizat si votat ca, Cetateni de onoare ai municipiului Turda, oras pe care-l reprezentam cu mandrie si in afara tarii.
As vrea sa vi prezint pe cei care, in sport, sunt echipa si familia mea, de care sunt foarte mandru vi prezint pe:
1. Irimuş Ionuţ-Adrian.
2. Varo Ludovic
3. Fleser Dragoş Bogdan Doris
4. Pavel Răzvan
5. Ignat Lucian Marian.
6. Asoltanei Mihai Alexandru.
7. Cîntec Georgică.
8. Lazăr Radu Alexandru.
9. Pintoiu Teodor.
10. Rotaru Ionuţ Cătălin.
11. Szoke Marius Alin.
12. Adomnicăi Cristian
13. Ghiţă Radu Cristian
14. Zacaciurin Roman
15. Thalmaier Roland.
16. Bulgaria Vlad
17. Pop Daniel.
18. Savic Nenad.
19. Iancu Dragoş.
20. Stamate Iulian.
21. Ştef Radu Ionuţ.
22. Marian Raul Ironim.
23. Gal Horaţiu Nicolae.
24. Gal Ovidiu Dumitru.
25. dr Cucerzan Vasile Flaviu
26. maseor Mercean Emanuel Ionuţ.
27. Oroian Aurel Vasile
28. Sâsâeac Constantin Flaviu.
Impreuna am reusit sa obtinem rezultate deosebite, unice in judetul Cluj, am reusit sa multumim celor care ne-au fost alaturi prin acest vot de incredere.
Va multumesc, dle primar pentru aceasta frumoasa initiativa si dlor consilieri pentru validarea ei prin vot, va multumesc pentru toate initiativele avute fata de club.
Prin nenumaratele proiecte prin care ati sustinut activitatea noastra, cred ca fara constientizarea valorii aportului pe care-l poate aduce sportul, nu s-ar fi ajuns la sustinerea acestui grup.
Votul dvs de incredere pe care ni l-ati acordat a dus, ca azi sa vorbim de rezultate unice in acest municipiu si in judet. Cred ca un moment important care trebuie amintit este finala Cupei Challenge, cel mai important meci al nostru si remarc, ca majoritatea dintre dvs ati fost prezenti la acest meci.
Am simtit atunci ca ne sustineti cu mult suflet, v-am vazut in tribune, suparati si fericiti la sfarsit. Ne onoreaza acest titlu, ne responsabilizeaza pe viitor sa avem rezultate cat mai frumoase. Va multumesc frumos.”
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.38, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Dl. Paul Nastase”: La ultimele doua sedinte AGA nu a fost cvorum, fiind luna concediilor. Procesele verbale le-am dat Secretariatului pentru a fi transmise pe mail. „

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru. Dl Cordis este iesit din sala.

Se adopta HOTARAREA nr. 285 / 14.08.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.1, PROIECT DE HOTARARE privind deplasarea unei delegaţii a Municipiului Turda la Hodmezovasarhely – Ungaria, în perioada 17 – 21 august 2018.
Se impart 17 buletine vot

Se trece la votul secret privind deplasarea dlui consilier Zoltan Radu Cosmin la Hodmezovasarhely – Ungaria, în perioada 17 – 21 august 2018.
Comisia de validare compusa din Felezeu Cristian, Ros Nicolae, Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius si Zoltan Radu Cosmin a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 17
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 286 / 14.08.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării HCL nr. 82/2018 referitoare la aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a Municipiului Turda pentru anul 2018.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 287 / 14.08.2018.

***

Se propune spre discutie punctul 5, Propuneri, întrebări, interpelări.

Dl. Franc Cristel:” Buna ziua domnule primar, domnilor consilieri, mai ales dl. Anca, domnilor sportivi felicitari pentru performanta pe care ati avut-o si pentru titlul pe care-l meritati cu adevarat.
As vrea sa aduc in discutie doua probleme, chiar daca dl Anca a spus ca T9 nu exista, este o asociatie civica. Dvs ne ingraditi, conform regulamentului, doar 3 minute, sa nu putem vorbi…
Eu stiu ca in 1989, cand am fost aici, v-am lasat pe dvs si pe ceilalti ca sa dezbateti cat doriti proiectele Turzii.
Acuma am si eu doua probleme pe care vreau sa le dezbat si cred ca sunt pertinente.
In primul rand o sa ma leg de Hotarare Consiliului local nr.1 din data de 19.01.2018 care, dupa parerea mea, este nula si neavenita, si care se refera la incasarea taxei speciale de salubritate.
Conform art 42 din Legea 51/2006 aceasta taxa de salubritate speciala este nelegala.
In HCL nr. 1 privind prorogarea până la 01.07.2018 a termenului prevăzut la art. 1 din HCL nr. 360/09.11.2017 referitoare la instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii din municipiul Turda şi pentru aprobarea Regulamentului de stabilire şi aplicare a taxei speciale de salubrizare m-a surprins cel mai tare faptul ca, aceasta hotarare a fost intr-o sedinta extraordinara din data de 01.09.2018, deci inca sedinta nu a avut loc!
Daca la aceasta data de 01.09.2018 v-ati intrunit, banuiesc ca ati fost in masina timpului! Ati participat in sedinta, in alta parte decat la Turda.
Pentru acest motiv consider ca este un viciu de forma si este nula. Ca drept dovada, m-am adresat in contencios administrativ si am dosarul 4894/329/2018 in care am solicitat in scris sa fie anulata aceasta taxa si va aduc la cunostiinta, ca sa stiti, suspendarea actului pana la solutionarea actiunii in anulare.
Mai ales ca , cei de la Directia taxe si impozite au emis deciziile de impunere.
Se incalca art. 42 din Legea 51.
A doua problema este legata de legea 350/2005, privind fondurile nerambursabile.
Am vazut pe site-ul Primariei ca sunt afisate comisia care se ocupa, dar nu am vazut rapoatele, am vazut ca este trecuta baza legala, dar nu am vazut cum s-au facut aceste evaluari. Cum adica, o asociatie de parinti primeste 7.000 lei, in baza unor documente depuse, alta asociatie primeste 7.000 lei. Sa nu mai spun cultele, …cultele pe banda rulanta!
Da, scrie clar, pentru zugravit, pentru… dar eu stiam ca sunt intretinute. Banii astia banuiesc ca sunt „dusi” sub o forma sau alta.
Eu nu sunt impotriva acestor sponsorizari, ceream doar, prin aceasta comisie de evaluare sa vedem anexala raport, modul de atribuire a acestor bani.
Cum s-au calificat acele asociatii, cum s-au incadrat, pe ce baza ? Nu vedem nimic!
Ca sa–i raspund dlui Anca, fiecare consilier, in baza legii este obligat sa aiba un raport de activitate la sfarsit de an. Nu-l vad pe site-ul Primariei!
Ca sa fac o chestie(o gluma)…stiti care este deosebirea intre fostul primar Stefanie si actualul primar ?
Este ca, dvs la fostul primar intrati ultimul in sala, adica veneati de la cafea, iar acum veniti primul. L-ati criticat, cand tot timpul ati fost cu el si acuma ne spuneti ca e bandit! Asa am tradus eu, totul este interpretabil. „

Dl. Doru Anca:” Atunci nu a atacat la Prefectura si nu a parcurs etapele necesare. Nu stiu ce interpretari poate face in relatiile mele cu fostul primar. „

Dl. Nicolae Ros:” Referitor la cele spuse de dl. Frinc, raportul de activitate este afisat si este la zi. In ceea ce priveste Legea 350 s-a respectat procedura prevazuta de lege si din cele 58 de entitati care au accesat pentru finantare, nu a fost inregistrata nicio contestatie, Curtea de conturi, cand a verificat, a constatat ca s-a respectat legislatia in vigoare .
Daca dl primar hotaraste, va pot pune la dispozitie documentele solicitate, secretarul comisiei, dl. Petrideanu este aici, in comisie sunt reprezentate toate formatiunile politice. Referitor la Hotararea de Consiliu local cel care contesta legalitatea este instanta de judecata. „

Dl. Cristian Felezeu:” Am solicitat o interventie de urgenta pe str Brebeneilor, Bujorului, am primit un raspuns de la Domeniul public Turda, in care mi s-a transmis ca s-au executat lucrurile si as ruga Domeniul public Turda sa nu mai minteasca, iar cei care trebuie, sa-si faca treaba pana la capat, nu sa-si bata joc de bani, sa se plimbe pe strada fara sa faca mai nimic.
Vreau sa reprezinte o atentionare pentru conducerea societatii, nu este prima data cand pun la dispozitie date incorecte.
Avand in vedere evenimentele petrecute saptamana trecuta, in mun Turda, in zona Coloniei de ciment, as dori un raport de la Politia locala cu ce s-a intamplat si ce masuri au luat pentru restabilirea ordinii publice?”

Dl. Nicolae Ros” Pe str 22 Decembrie lipseste o gura de canal, sa se verifice.

Dl. Marius Riter:” Avand in vedere ca s-au inceput lucrarile pe str Stefan cel Mare ar fi bine daca am reusi sa punem niste pietris si pe str Petru Maior pentru a folosi si drumul acela catre Micro.

Dl. primar Cristian Matei:” Am dat dispozitie ca tot materialul care se frezeaza pe Stefan cel Mare sa se puna pe str Petru Maior.
Fac o precizare si pentru str Brebeneilor, de regula raspund la toate solicitarile, dar aceste strazi vor intra in foarte scurt timp pe programul national de dezvoltare locala, PNDL si vor fi modernizate.”

Dl. Nicolaie Giurgiu:” Desi colegul Ros doreste afisarea cetatenilor de onoare pe un panou in holul Primariei, eu cred ca este mai simplu sa fie creata o pagina pe site-ul Primariei unde sa fie publicati toti cetatenii de onoare ai Turzii. Daca tot i-am facut cetateni de onoare, macar sa fie adusi la cunostinta publicului, nu doar acelor care intra in Primarie.
In fata scolii de soferi de pe str Gh Lazar, nr.2, in dreptul intrarii se opresc parcarile cu marcajul, desi este parcare interzisa , cetatenii parcheaza si blocheaza intrarea in sediu.
Se pot monta niste stalpisori ca si pe Sulutiu, sa fie oprita parcarea si fizic, nu doar prin semn.”
Am facut o interpelare in iunie referitoare la auditul din lunile iunie-iulie 2016 a Curtii de conturi care a stabilit ca s-au platit niste bani nedatorati catre Domeniul Public Turda la impietruit aproape 700.000 lei si s-au calculat penalitati de 77.000 lei si la salubritate stradala 70.000 lei si s-au stabilit penalitati de 10.200 lei.
In iulie 2016 s-a solicitat de Primarie sa fie restituite acele sume care erau incasate fara drept si sa se calculeze penalitati de intarziere. Cine sunt persoanele care au acceptat la plata facturi mai mari decat tariful aprobat? Daca s-au luat masuri disciplinare, ce sentinta au aplicat, daca s-a recuperat de la persoanele vinovate aceste penalitati cauzate?
Mi s-a raspuns ca nu s-a inteles interpelarea si am repetat-o acum, din nou. „

Dl. Nicolae Ros:” Dl coleg nu eu doresc, ci toti consilierii locali care au adoptat HCL. Iar in ceea ce priveste afisarea pe internet tocmai am votat la art 2. nu exclude una pe alta. „

Dl. Ciprian Rigman;’ Cetatenii din str. Baritiu, zona reabilitata recent solicita amplasarea de rampe pentru reducerea vitezei. Care este stadiul lucrarilor centurii ocolitoare, sunt multi oameni care asteapata aceasta centura si chiar vor sa stranga semnaturi pentru demararea unei actiuni juridice.”

Dl. primar Cristian Matei: Orice lucru bun are si efecte negative. Acum doua saptamani a fost un accident la intersectia str Tunel si Cuza Voda, tot din cauza vitezei, fiindca mun Turda nu a fost sistematizat sub nicio forma.
Toate strazile care astazi se asfalteaza devin piste pentru vitezomani si noi avem o comisie de sistematizare care se intalneste saptamanal si incearca sa realizeze toate prioritizarile de care are nevoie Turda.
Avem 9 astfel de marcaje pentru incetinirea vitezei, la Colegiul M Viteazu, la scoala Baritiu, incercam sa impunem viteza pana la 30km /ora.
Avem 4 firme , sunt in acord cadru, una a castigat licitatia de pe str.Stefan cel Mare, Domeniul public lucreaza pe mai multe fronturi, sa vedem cum putem realiza cat mai repede aceste marcaje.
Referitor la centura ocolitoare a Turzii, avem un secretar de stat la Ministerul Transporturilor care este clujan si se ocupa chiar de CNAIR si au fost discutii vis a vis de stadiul SF, de planul de transport elaborat acum 8 ani.
Centura a fost prinsa in master plan, are SF si datorita unor noi incadrari ale STAS romanesti urmeaza sa fie actualizat acest Studiu de fezabilitate.
Centura nu a intrat in Hotarare de guvern pentru a fi facuta.
Am discutat cu dl. secretar de stat, la randul lui a discutat cu comisia ministeriala si se lucreaza, ca in 4 saptamani sa iasa hotararea de guvern, iar aceasta centura sa fie prinsa la executie, apoi in noiembrie, la a treia rectificare de buget a Guvernului sa reusim sa alocam bani, sa incepem demersurile, e vorba de 4,2km.
Sa incercam sa gasim …, nu ne ajuta cu nimic sa legam centura ocolitoare a Clujului de autostrada! Sa fim o legatura intre ele sa putem realiza o centura proprie a Turzii fara aceasta legatura intre A3 si Valcele. Imi pare rau ca nu s-a facut nimic de atatia ani, doar s-a discutat. „

Dl. presedinte de sedinta:” Avand in vedere ca s-a terminat mandatul meu ca presedinte de sedinta va rog sa faceti propuneri.

Dl. Doru Anca:” Il propun pe dl. Nastase Paul.

Dl. Nicolaie Giurgiu:” Il propun pe dl. Cordis.

Dl. presedinte de sedinta:”Supun la vot propunerea dlui Anca, numire ca presedinte de sedinta, dl. Nastase Paul.
In urma votului rezulta 13 voturi pentru, 4 abtineri (PNL)

Se adopta HOTARAREA nr. 288 / 14.08.2018.

***
Dl. primar Cristian Matei:” Vreau sa-i urez La multi ani, dnei consilier Pirlea Daniela .
Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl . presedinte de sedinta declara sedinta ordinara de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***
PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETARUL
municipiului Turda,
dl. Nap Adrian Jr. PAULA MIC

Intocmit,
Insp spec Mariana Marginean

X