Proces verbal incheiat azi 17.05.2018 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Turda

Proces verbal incheiat azi 17.05.2018 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 40, alin. 1 si 2, art. 42, alin. 1 si 2, art. 43 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 20 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni: Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Felezeu Cristian George, Giurgiu Nicolaie, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pîrlea Daniela, Rigman Ciprian-Doru, Riter Marius, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian, Sămărtinean Iuliana Maria si Zoltan Radu-Cosmin.

Dna consilier Csep Leylla este absenta.

Participa ca invitati: dna Ioana Iftime – sef serviciu Administratie Publica Locala, dna Codruta Bungardean – sef serviciu Finantari externe, dl. Calugar Ginel – sef serviciu Dezvoltare Publica si investitii, dl.Marin Fantana- sef serviciu Urbanism si Amenajarea Teritoriului; dl. Calin Petrideanu- consilier juridic – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta de indata a fost convocata prin Dispozitia Primarului nr 823/ 16.05.2018 in conformitate cu prevederile art. 39, alin. 4 din L 215/2001 si este legal constituita fiind prezenti 20 consilieri.
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na Secretar arata ca, in conformitate cu art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, presedinte de sedinta ales este dna. Pirlea Daniela .

Dna. presedinte de sedinta: Stimati colegi, pentru inceput va rog sa-mi permiteti sa dau cuvantul dnei Codruta Bungardean, sef serviciu Finantari externe sa ne faca cateva precizari la ordinea de zi.

Dna Codruta Bungardean, sef serviciu Finantari externe:” De la momentul in care v-am transmis proiectul de hotarare, a intervenit o modificare; in locul proiectului de hotarare
– 2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul “Construire autobază şi amenajări exterioare aferente pe str. Stadionului FN” şi a indicatorilor tehnico-economici, înscrişi în anexa nr. 1.
si a proiectului
– 2.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul “Amenajare parcare pe str. 22 Decembrie 1989” şi a indicatorilor tehnico-economici ,înscrişi în anexa nr.1.
Propunem un singur proiect de hotarare care cumuleaza cele doua obiective, pentru ca documentatia tehnica inglobeaza indicatorii de la ambele obiective si are un singur deviz general.

Dna presedinte de sedinta:’ In acest sens propun scoaterea de pe ordinea de zi a celor 2 proiecte, de la punctul 2.3 si punctul 2.4.
Propun scoaterea proiectului de hotarare 2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul “Construire autobază şi amenajări exterioare aferente pe str. Stadionului FN” şi a indicatorilor tehnico-economici, înscrişi în anexa nr. 1.
In urma votului rezulta: 20 voturi pentru.

Propun scoaterea proiectului de hotarare 2.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul “Amenajare parcare pe str. 22 Decembrie 1989” şi a indicatorilor tehnico-economici ,înscrişi în anexa nr.1.
In urma votului rezulta: 20 voturi pentru.

Propun introducerea pe ordinea de zi la punctul 2.3 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul “Construire autobază şi amenajări exterioare aferente pe str. Stadionului FN si amenajare parcare pe str. 22 Decembrie 1989” şi a indicatorilor tehnico-economici.
In urma votului rezulta: 15 voturi pentru, 5 abtineri(PNL)

Supun la vot ordinea de zi:
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:
1. Probleme ale Serviciului Public Administraţie Publică Locală:
1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
1.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
1.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
1.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea operaţiunii de alipire a imobilelor înscrise în CF nr. 63264 şi CF nr. 63549.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:
2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Regenerarea zonei Obelisc Mihai Viteazu prin crearea unui nou parc public în Municipiul Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul “Revitalizarea spaţiului pietonal din centrul istoric al Municipiului Turda” şi a indicatorilor tehnico-economici, înscrişi în anexa nr. 1.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul “Construire autobază şi amenajări exterioare aferente pe str. Stadionului FN si amenajare parcare pe str. 22 Decembrie 1989” şi a indicatorilor tehnico-economici.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.1, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Dl. Cristian Felezeu:” Dna presedinte am o solicitare pentru toti colegii care participa la AGA, sa ne prezinte si un raport cu ceea ce s-a discutat, fiind vorba de date financiare care ar fi bine sa ni se aduca la cunostinta.”

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 115 / 17.05.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 116 / 17.05.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 117 / 17.05.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea operaţiunii de alipire a imobilelor înscrise în CF nr. 63264 şi CF nr. 63549.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru, 5 abtineri(PNL)

Se adopta HOTARAREA nr. 118 / 17.05.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Regenerarea zonei Obelisc Mihai Viteazu prin crearea unui nou parc public în Municipiul Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru, 5 abtineri(PNL)

Se adopta HOTARAREA nr. 119 / 17.05.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul “Revitalizarea spaţiului pietonal din centrul istoric al Municipiului Turda” şi a indicatorilor tehnico-economici

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru, 5 abtineri(PNL)

Se adopta HOTARAREA nr. 120 / 17.05.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul “Construire autobază şi amenajări exterioare aferente pe str. Stadionului FN si amenajare parcare pe str. 22 Decembrie 1989” şi a indicatorilor tehnico-economici.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru, 5 abtineri(PNL)

Se adopta HOTARAREA nr. 121 / 17.05.2018.

***

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dna. presedinte de sedinta declara sedinta de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***
PRESEDINTE DE SEDINTA,
dna. Daniela Pîrlea

SECRETARUL municipiului Turda,
Jr. Paula Letiţia Mic

Intocmit,
Mariana Marginean

X