Proces verbal incheiat azi 19.04.2019 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Turda

Proces verbal incheiat azi 19.04.2019 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 40, alin. 1 si 2, art. 42, alin. 1 si 2, art. 43 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 20 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 18 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni: Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Giurgiu Nicolaie, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pîrlea Daniela, Riter Marius, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian, Sămărtinean Iuliana Maria si Zoltan Radu-Cosmin.

Consilierii Cordiş Lucian si Felezeu Cristian George sunt absenti.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dl.Dorin Apahidean – administrator public; dnaDaniela Adace -director executiv Directia economica, dnaIoana Iftime – sef serviciu Administratie Publica Locala; dl.Calugar Ginel – sef serviciu Dezvoltare Publica si investitii, – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului nr 457/ 18.04.2019 in conformitate cu prevederile art. 39, alin. 4 din L 215/2001 si este legal constituita fiind prezenti 18 consilieri.
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na Secretar arata ca, in conformitate cu art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Anca Doru Paul Ioan.

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta de indata de azi, 19.04.2019 daca sunt probleme la ordinea de zi?
Supune la vot ordinea de zi,
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1. Probleme ale Direcţiei Economice:
1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Turda pe anul 2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:
2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipilui Turda în Adunarea Generală a Asociaţilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Eco – Metropolitan Cluj, în vederea exercitării drepturilor de asociat.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Turda pe anul 2019.

Dl. primar Cristian Matei”: Buna ziua tuturor, inainte de a trece la prezentarea grafica a proiectului de hotarare cu bugetul local, incep cu un preambul, un istoric al colaborarii noastre cu firma REEA si cu Energo Esco, respectiv Energo Bit, incepand din anul 2010.
Ca sa putem intelege ceea ce va propun la sfarsit, exista un contract cu firma REEA pentru iluminatul public si ornamental, iar in 2011 a fost nevoie de o finantare pentru modernizarea iluminatului public si a intrat in combinatie firma Schreder din Austria, contract valabil pana anul viitor si una din clauze era sistemul de telegestiune a iluminatului public, un soft instalat pe computer care poate face monitorizarea de noapte a diverselor influente luminoase si se pot realiza economii importante.
Acest sistem nu a fost bine monitorizat de REEA, dar intamplator, odata cu demararea lucrarilor la Parcul Mihai Viteazul, unde aceeasi firma Schreder a fost in subcontract cu noi pentru a realiza iluminatul public si ornamental, intamplator am avut o discutie cu persoana responsabila de la firma Schreder si ne-a spus acest lucru, referitor la sistemul de telegestiune care nu a fost urmarit la maniera cea mai eficienta.
Am hotarat ieri ca vom prelua acest soft la Primaria Turda la Serviciul de iluminat al Primariei Turda, la dna Bucur Dana si vom face noi monitorizarea iluminatului public din Turda, pana la sfarsitul contractului.
Acest lucru va duce la niste economii destul de insemnate in urma calculelor aflate ieri, de cateva sute de mii de lei, pe an; si dvs deja, in sedintele de analiza a bugetului..
Discutia am avut-o ieri pe la ora 13.00, dupa ce m-am edificat asupra acelor aspecte am ajuns la concluzia ca ar fi bine sa revenim asupra bugetului pe care dvs l-ati discutat de cateva zile, in cele mai mici amanunte.
Vreau sa fac o propunere, fiindca am avut un obicei bun, si am propus inca de anul trecut marirea burselor de performanta la 100 de lei de la 50 lei.
In acest an propun dublarea burselor de merit, pana se va stabili cuantumul, si propun acum, de la acest fond de telegestiune a iluminatului sa mutam suma de 200.000 lei pentru burse.
E vorba de capitolul 70.02.6 si il mutam la capitolul 59.01.

Dl. presedinte de sedinta:” Dl. primar, fiind initiatorul acestui proiect de buget, are dreptul sa faca aceste precizari si sa ceara aceste modificari.
Pe viitor, poate se va renunta de tot la serviciile REEA care administreaza iluminatul public, dar e imbucurator faptul ca vor creste bursele.
Am avut asemenea discutii ieri, in sedinta de comisie, unde reprezentantul PNL, dl. Felezeu, a propus o suma oarecare, dar acuma vad ca dl. primar, prin propunerea facuta, dubleaza aceste sume.
Cuantumul burselor se va stabili tot de catre noi, la propunerea scolilor. In acest context, va solicit sa dati avizul pentru propunerea dlui primar.
Se supune la vot, amendamentul dlui primar.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Noi am discutat acest proiect , daca dna director economic poate sa ne prezinte bugetul.

Dna Daniela Adace:” director economic:” Buna ziua, va vom face atat o prezentare generala, cat si una in detaliu pentru edificarea dvs.
Discutam in primul rand despre functiunile administratiei publice locale, care se impart astfel:
– autoritati publice si actiuni externe
– alte servicii publice generale
– tranzactii privind datoria publica si imprumuturile
– ordine publica si siguranta nationala
– invatamant
– sanatate
– cultura, recreere si religie
– asigurari si asistenta sociala
– locuinte servicii si dezvoltare publica
– protectia mediului
– transporturi.
Pentru realizarea acestor functiuni, bugetul are 2 parti de venituri si de cheltuieli.
Veniturile bugetare locale se constituie din venituri proprii ( impozite, taxe, contributii, alte varsaminte, cote defalcate pe impozitul pe venit, sume primite d la U.E.).
Partea de cheltuieli este fundamentata si dimensionata prin repartizarea cheltuielilor pe ordonatori de credite, destinatii, actiuni, proiecte, obiective toate se fac in concordanta cu atributiile administratiei publice .
Aprobarea cheltuielilor se face in stricta corelare cu posibilitatile de incasare a veniturilor.
Conform legii finantelor publice locale, bugetul se prezinta pe doua sectiuni:
– sectiunea de functionare care este partea de baza
– sectiunea de dezvoltare.

Sectiunea de functionare este partea de baza a bugetului in care sunt cuprinse veniturile si cheltuielile necesare cheltuielilor curente, iar sectiunea de dezvoltare cuprinde veniturile si cheltuielile de capital.
Valoarea totala a bugetului local 226.039 mii lei din care sectiunea de functionare este de 78.238 mii lei, ( 35%), iar sectiunea de dezvoltare este de 147.801 mii lei, adica 65%.
Mai avem bugetul de venituri si cheltuieli a bugetelor finantate din venituri proprii si finantate de la bugetul local, cu o pondere de 66.351 mii lei si cuprinde bugetele scolilor, Spital, Politie locala, Teatru, Parc Zoo, Piete.
Bugetul general al UAT pe anul 2019 se prezinta astfel; la venituri cat si la cheltuieli, la bugetul local 226.039 mii lei surse proprii si subventii de la bugetul local. Se scad trasferurile si avem un buget general de 282.590 mii lei impartit pe sectiuni.
La partea de venituri bugetul local se prezinta pe structura:
– venituri proprii 15,54%
– sume din TVA 14, 37%
– sume din impozit pe venit 10,30%
– subventii de la bugetul statului si de la UE 59,78%.
Bugetul e repartizat pe capitole de cheltuieli
– autoritati publice si actiuni externe
– alte servicii publice generale
– tranzactii privind datoria publica si imprumuturile
– ordine publica si siguranta nationala 3,27%
– invatamant 7,45%
– sanatate
– cultura, recreere si religie 6,96%
– asigurari si asistenta sociala
– locuinte servicii si dezvoltare publica
– protectia mediului
– transporturi.

Ponderea cea mai mare este la capitolul transporturi, 50% si cuprinde subventii si gratuitati transport local, sentinte judecatoresti, intretinere si reparatii strazi, proiecte cu finantare nerambursabila si active fixe.
Cheltuielile bugetului local, in afara de clasificatia functionala, mai are una economica. Ele sunt urmarite dublu, functional si economic. In felul acesta clasificatia economica stabileste tipurile de cheltuieli, adica cheltuieli de personal, bunuri si servicii, dobanzi, subventii, fonduri de rezerva, transferuri intre unitati, proiecte de finantare fonduri europene, asistenta sociala, burse, rambursari de credite, cheltuieli de capital, etc
Proiectele cu finantare nerambursabila au ponderea cea mai mare de 46,57%, apoi investitii, cheltuieli de personal, cheltuieli materiale.

Dl. Ginel Calugar- sef Serviciul Dezvoltare Publica si Investitii:” Pe partea de sectiune de dezvoltare am realizat un istoric 2016-2019 si puteti observa ca, daca in anul 2016 am pornit de la un buget de 6.800 mii lei, am ajuns in 2019 la 147.801 mii lei.
Cresterea este ceea ce spunea executivul, faptul ca in perioada 2016-2017 s-a lucrat pe accesarea de fonduri. Aceasta crestere este datorata de faptul ca sunt sumele estimate pentru cheltuieli care se vor executa in cadrul proiectelor de finantare europeana, de acea este bugetul de 147.801 mii lei.
Din punct de vedere al evolutiei bugetelor, ca executie bugetara in perioada 2016-2018 se observa o crestere constanta cu 14%, pornind de la 10.550.371 si ajungand la in 2018, acestea fiind cheltuieli efectuate.
Propunerea de buget pe 2019, la sectiunea de dezvoltare este 147.801.000 mii lei, reprezentand 65% din total buget al mun Turda.
– autoritati publice 5.100.000 lei
– ordine publica si siguranta nationala 45.000 lei
– invatamant 12.867.000 lei
– sanatate 400.000 lei
– cultura, recreere si religie 4.479.000 lei
– asigurari si asistenta sociala 3.099.000 lei
– locuinte servicii si dezvoltare publica 948.000 lei
– protectia mediului 18.861.000 lei
– transporturi 102.002.000 lei , aici fiind sumele estimate pe 2019 la capitolul reabilitare, modernizare strazi , PNDL.

Lista sinteza de investitii pe surse in 2019 este structurata pe
buget local = 41.938.000 lei
venituri proprii si subventii = 589.000 lei
fonduri externe nerambursabile = 105.274.000 lei
Total proiect buget investitii propus este de 147.801.000 lei
Valoarea totala a celor 12 proiecte cu contracte semnate la aceasta data, pe fonduri europene nerambursabile FEN 2019 este de 305.048 mii lei.
Proiectele finantate prin PNDL sunt cele 5 scoli in curs de reabilitare si cele 19 strazi cuprinse in lotul 2 si lotul 3 din zona industriala. „

Dl primar Cristian Matei”: As vrea sa multumesc intregii echipe care a lucrat pe acest buget, pe care am inceput sa-l disecam inca din luna ianuarie, chiar daca nu era dat bugetul national. Toata lumea da dovada de mult profesionalism, acuratete si cred ca este pentru prima data in Consiliul local Turda cand s-a prezentat un buget deasupra mesei, nu sub masa cu toate datele acolo.
Uitati-va la oamenii care au prezentat ce linistiti sunt acuma, fata de alti ani. Multumesc tuturor. „

Dl presedinte de sedinta:” Ieri, in cadrul sedintei comisiei 1, dl. consilier Felezeu, imi pare rau ca lipseste, …. sa nu uitati sa-l puneti pe lista ca e foarte activ, a facut urmatorul amendament, sa transferam de la 67.02. activitati culturale, la 59 pentru burse.
Din moment ce, la propunerea dlui primar, azi am gasit o alta sursa de finantare, te intreb dle avocat Giurgiu daca este cazul sau nu sa sustii in continuare acest amendament?

Dl. Nicolaie Giurgiu:” Buna ziua, am avut depus un un amendament la comisia de buget ca suma de 100.000 lei de la capitolul cultura, recreere, religie ; subcapitolul 67.02.03.30 – alte servicii culturale, sa fie luata suma de 100.000 lei si sa fie adaugata suplimentar la 65.02.59 – burse.
Ma bucur ca, dl primar a venit ca si in anul trecut, in ultimul moment cu o propunere de majorare a sumelor pentru burse, anul trecut am majorat bursa la 100 de lei, anul acesta a venit cu o suma globala, imi permit sa supun atentiei Consiliului local, amendament ca suma de 180.000 lei sa fie transferata de la alte servicii culturale, astfel incat, alaturi de suma solicitata pentru a fi transferata de 200.000 lei sa putem dubla toate bursele care sunt acum de 380.000 lei.
Anul trecut am avut o suma de 300.000 lei pentru Centenar, aceea suma a ramas in buget, sunt sigur ca a fost redistribuita la alte servicii culturale, pentru care nu cred ca se vor afecta alte servicii. „

Dl. presedinte de sedinta:”Nu ati comunicat bine cu consilierul Felezeu a spus de la autoritati publice, acum ati mentionat de la cultura.
Din moment ce initiatorul acestui proiect vine si solicita modificarea sumelor din conturile respective, dvs …ma rog, aveti si puteti face aceasta precizare. Pe parcursul executiei bugetare a anului in curs, prin rectificari tot la propunerea noastra se pot face aceste transferuri.
Oare avem noi solicitarile de la unitatile de invatamant ca sa ateste care este cuantumul burselor? Putem face si rectificari pe parcursul anului. „
Dl. Nicolaie Giurgiu”: Eu am propus si va rog sa supuneti la vot amendamentul.

Dl. primar Cristian Matei:’ Fiecare are dreptul sa propuna cate ceva, dar vreau sa rectific ceva, eu nu am venit cu o suma globala, cum ati venit dvs.
Am facut niste calcule si am exprimat ca doresc dublarea burselor de merit. Daca ma iau dupa cifrele anului trecut pe care le am in fata, dvs nu cred ca le aveti, aceste burse… eu nu va acuz de nimic, eu am facut o constatare reala, dvs nu aveti aceste date.
Anul trecut au fost 1174 de burse de merit, care la final de an, nu au mai fost atatea, acum avem nevoie exact de 207.300 lei. In ceea ce priveste numarul de bursieri am venit cu propunerea unei sume rotunde si am specificat de ce, pentru a putea dubla bursele.
Vreau sa aveti decenta necasara ca atunci cand solicitati sume care sa fie repartizate in alta parte, sa emane de la dvs niste proiecte prin care sa vina niste bani la Turda. E usor sa cereti sa treaca bani de colo-colo fara o justificare reala, fiindca noi, aparatul de specialitate al Primarului si cu tot executivul, lucram la aceste cifre din ianuarie si analizam fiecare banut care se duce dintr-un loc in altul.
Va rog sa participati la bunul mers al activitatii Consiliului local. Faceti proiecte si aduceti si dvs sume consistente, ca sa putem sa dam ce vreti dvs. Sa nu credeti ca nu m-am gandit si la dublarea burselor de anul trecut!
Anul trecut am dublat bursele de performanta, anul asta am dublat bursele de merit. Daca as incerca la acest moment sa dublez toate bursele, am avea nevoie de un buget de 374.000 lei in plus fata de 380.000 lei.
Ati vazut graficele, totul a crescut la Turda la modul exponential.
Cand veniti in Consiliu va rog sa veniti documentat. „

Dl. presedinte de sedinta:” este parerea mea, dar s-a muncit pentru acest buget, eu am trait sub doua mandate impreuna cu dl consilier (Ros), sub tutela dlui Stefanie. Nu ne-am ridicat niciodata la un buget mai sus de 90 de milioane. Toti am depus un efort, bineinteles executivul si dl Primar, pentru cresterea acestui buget.
Aceste probleme care se pot rezolva prin rectificari in cadrul exercitiului financiar nu pot face obiectul unor interpretari de respingere a acestui proiect.

Dl. Nicolae Ros:” „Ati spus ca am trait doua mandate sub tutela,… probabil dvs! Intre Consiliul local si Primar nu exista o relatie de subordonare. Persoana la care faceti referire nu si-a definit inca statutul si nu a reusit in 3 mandate sa clarifice daca este invitat sau nu la sedinta!
In premiera, se prezinta un astfel de buget in fata CL cu asemenea mijloace tehnice. Felicit executivul pentru modul cum si-a facut datoria. Dar nu sunt forme fara fond, e usor a scrie versuri…, mai ales daca ai ce spune!
Avem si buget, avem pe ce ne baza.
Dl. primar este initiatorul acestui proiect, i-ati dat cuvantul in ordinea mentionata de legislatia in vigoare, apoi sefilor de compartimente, dl primar a facut o propunere, conform art 43 din Regulamentul de organizare si functionare trebuie supusa la vot aceasta propunere si daca intruneste votul majoritatii, nu se mai supune a doua propunere.
Se fac tot felul de propuneri populiste, ori dna secretar si dna jurist pot confirma ca, un amendament se supune la vot cand se indeplinesc cele 2 conditii: legalitate si sursa financiara.
Dl. primar a fost foarte clar, a precizat sursa de la ce capitol se ia, la ce capitol se propune. Primarul poate intervine la orice punct de pe ordinea de zi, conform legislatie in vigoare si toti trebuie sa ne supunem acestui regulament, iar discutiile si aprecierile de natura personala nu-si au locul in Consiliul local, pentru ca e o functie de demnitate publica si sa ne ridicam la nivelul acestei functii. Manifestarile viscerale nu-si au locul in Consiliul local. „

Dl. presedinte de sedinta:” Amendamentul dlui Primar fost votat, avizul in comisie a fost de 4 la 1, la aceasta data eu propun sa sistam discutiile si propunerea dlui Giurgiu la acest amendament.
Daca mai aveti alte interventii pe buget?

Dna Paula Mic- secretarul municipiului Turda:” Va rog sa-mi permiteti sa va dau citire textului de lege invocat de dl consilier.” Asupra proiectelor de hotarare au loc dezbateri pe articole generale, consilierii pot forma amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele se supun la vot in ordinea formularii, daca s-a adoptat un amendament celelalte se socotesc respinse fara a se mai supune votului.
S-a votat deja amendamentul formulat de dl primar referitor la transferul unor sume de bani pentru dublarea anumitor burse, amendamentul dvs are acelasi obiect. „

Dl. presedinte de sedinta:” Nu are avizul comisiei, s-a votat in comisie cu 4 la 1, sursele invocate azi sunt diferite faca de cele ale consilierului.

Dna Paula Mic- secretarul municipiului Turda:” Intotdeauna amendamentele care se formuleaza in comisii trebuie aduse la cunostiinta Secretariatului Consiliului local care apoi le aduce la cunostiinta initiatorului.
Pana la aceasta data secretariatul nu a avut inregistrat un astfel de amendament.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru
2 abtineri (Giurgiu, Riter)

Se adopta HOTARAREA nr. 56 / 19.04.2019.

***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 57 / 19.04.2019.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipilui Turda în Adunarea Generală a Asociaţilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Eco – Metropolitan Cluj, în vederea exercitării drepturilor de asociat.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 58 / 19.04.2019.

***
Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl. presedinte de sedinta declara sedinta de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PRESEDINTE DE SEDINTA,
dl. Anca Doru Paul Ioan Jr.

SECRETARUL municipiului Turda,
PAULA MIC

Intocmit,
Insp spec Mariana Marginean

X