PROCES VERBAL incheiat azi 19.06.2019 in localul de sedinte al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia SEDINTEI de INDATA a Consiliului Local al municipiului Turda

PROCES VERBAL incheiat azi 19.06.2019 in localul de sedinte al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia SEDINTEI de INDATA a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 40, alin. 1 si 2, art. 42, alin. 1 si 2, art. 43 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 20 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 13 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni: Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pîrlea Daniela, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian si Sămărtinean Iuliana Maria.

Consilierii Cordiş Lucian, Felezeu Cristian George, Giurgiu Nicolaie, Moldovan Emil, Riter Marius si Zoltan Radu-Cosmin sunt absenti.
Dl Nastase Paul a anuntat Secretariatul Consiliului local ca se afla in concediu de odihna.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dna Mihaela Vrabete – arhitect sef interimar, dna Ioana Iftime – sef serviciu Administratie Publica Locala, dl. Calugar Ginel – sef serviciu Dezvoltare Publica si investitii, dl. Marin Fantana – sef SUAT– sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului nr 688/ 18.06.2019 in conformitate cu prevederile art. 39, alin. 4 din L 215/2001 si este legal constituita fiind prezenti 13 consilieri.
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.

Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na Secretar arata ca, in conformitate cu art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Nicolae Ros.

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta de indata de azi, 19.06.2019 si va rog sa pastram un moment de reculegere in memoria domnului profesor Valentin Visinescu, Cetatean de onoare al municipiului Turda.

Se pastreaza un moment de reculegere.

Dl. Presedinte de sedinta:” Daca sunt probleme la ordinea de zi?

Dl. Primar Cristin Matei:” Buna ziua, proiectele de la punctele 2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea definitivă din fondul forestier naţional, cu compensare, a unui teren în suprafaţă de 900 mp, proprietatea Municipiului Turda, în vederea realizării pistei de biciclete de-a lungul Aleei Obeliscului. si 2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea definitivă din fondul forestier naţional, cu compensare, a unui teren în suprafaţă de 350 mp, proprietatea Municipiului Turda. as dori sa le scoatem de pe ordinea de zi. Sunt unele neconcordante ce priveste datele furnizate de cadastrul Ocolului silvic si cele de la Fond funciar.
Aceste inacvertente mi-au fost aduse la cunostinta de o jumatate de ora si nu am reusit sa vorbesc cu seful Ocolului silvic. Pana la clarificarea acestor lucruri propun scoaterea de pe ordinea de zi si o sa fie introduse in sedinta ordinara din aceasta luna.

Dl. Presedinte de sedinta:” Supun la vot scoaterea de pe ordinea de zi a punctelor 2.1 si 2.2.

Supune la vot ordinea de zi:
In urma votului rezulta : 13 voturi pentru

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:
1. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:
1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Turda” şi a indicatorilor tehnico-economici, conform OUG nr. 114/2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Turda” şi a indicatorilor tehnico-economici, conform OUG nr. 114/2018.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 13 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 107 / 19.06.2019.

***

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl. presedinte de sedinta declara sedinta de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PRESEDINTE DE SEDINTA,
dl. Nicolae Ros Jr.

SECRETARUL municipiului Turda,
PAULA MIC

Intocmit,
Insp spec Mariana Marginean

X