Proces verbal incheiat azi 20.09.2018 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Turda

Proces verbal incheiat azi 20.09.2018 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 40, alin. 1 si 2, art. 42, alin. 1 si 2, art. 43 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 20 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni: Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert,Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Felezeu Cristian George, Giurgiu Nicoalei, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pîrlea Daniela, Rigman Ciprian-Doru, Riter Marius, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian, Sămărtinean Iuliana Maria si Zoltan Radu-Cosmin.
Consilierul Nap Adrian este absent.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dl. Dorin Apahidean- administrator public, dna Daniela Adace- director executiv Directia economica, dl. Valer Moldovan- director Politia Locala, dna Ioana Iftime – sef serviciu Administratie Publica Locala, dl. Calugar Ginel – sef serviciu Dezvoltare Publica si investitii, dna Carmen Kollar- sef birou Resurse Umane; dl. Calin Petrideanu- consilier juridic – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 1314 / 17.09.2018 si este legal constituita fiind prezenti 20 consilieri.
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.

Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na Secretar arata ca, in conformitate cu art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Nastase Paul .

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta extraordinara de azi, 20.09.2018, daca sunt probleme la ordinea de zi?

Dl. Doru Anca : « Buna ziua, as dori sa introducem pe ordinea de zi la punctul 3.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului « A.D.E.P.T.- Administratie digitala eficienta pentru cetatenii din Turda » si a cheltuielilor legate de proiect.
Dovada ca este o urgenta, am discutat azi in sedinta de comisie si din prezentarea delegatului serviciului Finantari externe s-a desprins faptul ca prin prezentarea acestui proiect cetatenii mun Turda vor beneficia de o informare mai aprofundata in ceea ce priveste administrarea la nivelul unitatii administrativ teritoriala, vom putea lua contact cu hotararile de Consiliu pe care noi le adoptam.
Are termen pe 25 septembrie si eu va solicit sa-l introducem pe ordinea de zi si apoi vom discuta la punctul 3.1.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot propunerea dlui Anca.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi:
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1. Probleme ale Direcţiei Economice:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind utilizarea Fondului de rulment pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2018.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Biroului Resurse Umane:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei, numărului de posturi, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turda.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Serviciului Finantari externe si relatii internationale;

3.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului « A.D.E.P.T.- Administratie digitala eficienta pentru cetatenii din Turda » si a cheltuielilor legate de proiect.

Notă: Având în vedere volumul mare de documente, Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turda va fi transmis prin email şi postat pe site-ul Primăriei Municipiului Turda la secţiunea proiecte de hotărâri. De asemenea, poate fi consultat şi la Secretariatul Consiliului Local, camera 50.«

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.1, PROIECT DE HOTARARE privind utilizarea Fondului de rulment pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 295 / 20.09.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.2, PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2018.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 296 / 20.09.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării organigramei, numărului de posturi, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turda.

Dl. Doru Anca : » In sedinta reunita a celor doua comisii 1 si 2 au participat consilieri din toate formatiunile politice, toti am dat asentimentul pentru acest proiect.
Am intrebat reprezentanta serviciului de Resurse Umane ce modificare se face in buget, la acest proiect? E vorba de crearea a 2-3 posturi, intrucat au aparut probleme si trebuie intarit acest Birou care se ocupa cu fonduri externe. Si am intrebat-o si spre curiozitatea mea, a gasit o formula de rezolvare grozava; si am intrebat cum rezolva salarizarea ? Prin concedii medicale ! In concluzie, nu afecteaza bugetul si propun sa-l votam.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 297 / 20.09.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului « A.D.E.P.T.- Administratie digitala eficienta pentru cetatenii din Turda » si a cheltuielilor legate de proiect.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 298 / 20.09.2018.

***

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl. presedinte de sedinta declara sedinta extraordinara de astazi inchisa.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
NĂSTASE PAUL

SECRETAR,
PAULA LETIŢIA MIC

X