Proces verbal incheiat azi 20.12.2018 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Turda

Proces verbal incheiat azi 20.12.2018 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 40, alin. 1 si 2, art. 42, alin. 1 si 2, art. 43 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 20 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 19 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni : Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Felezeu Cristian George, Giurgiu Nicolaie, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pîrlea Daniela, Riter Marius, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian, Sămărtinean Iuliana Maria si Zoltan Radu-Cosmin.
Dl viceprimar Lucian Nemes este absent.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dna Daniela Adace- director executiv Directia economica, dl. Ovidiu Gaina – director tehnic; dna Ioana Iftime – sef serviciu Administratie Publica Locala, dna Mihaela Vrabete- arhitect-sef; dl.Calugar Ginel – sef serviciu Dezvoltare Publica si investitii – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 1734 / 14.12.2018 si este legal constituita fiind prezenti 19 consilieri.
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na secretar arata ca, in conformitate cu art. 35, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Moldovan Adrian Petru.

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta ordinara de azi, 20.12.2018, daca sunt probleme la ordinea de zi?
Dl. Doru Anca:” Buna ziua, as propune sa introducem pe ordinea de zi un PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: “CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ INTERCONFESIONALĂ în Municipiul Turda”;
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
Dupa parerea mea este un proiect interesant si daca azi aprobam studiul de fezabilitate in continuare vom gasi locatia unde sa demaram acest proiect.
Va rog sa supuneti votului propunerea mea la punctul 5.2.

Dl presedinte de sedinta supune la vot introducerea proiectului pe ordinea de zi. In urma votului rezulta 19 voturi pentru.

Dl presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcţiei Economice:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului pe trimestrul IV 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării anexei nr. 1 din bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării unor poziţii din anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Turda nr. 145/1999.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în Turda, Calea Victoriei–Lotus fn, către SC Mars Mona Impex SRL.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren, în suprafaţă de 675 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Turda, situat în Turda, str. Ocnelor, fn.
– iniţiatori: consilierii locali Năstase Paul şi Pîrlea Daniela.

3.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil teren, în suprafaţă de 90 mp, situat în Municipiul Turda, str. Lotus nr. 8B, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş SA.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Arhitectului Şef:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Nucleu II Turism Urban – Parcul Tineretului, fosta Casă de Cultură, Piaţa 1 Decembrie 1918 din Municipiul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Direcţiei Tehnice:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru persoane majore apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat şi calculul valoric estimat al muncii ce se va presta de acestea.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: “CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ INTERCONFESIONALĂ în Municipiul Turda”;
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea chiriei pentru spaţiile şi terenurile cu altă destinaţie decât locuinţă, precum şi aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Spitalului Municipal Turda:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului Municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului local al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. Propuneri, întrebări, interpelări.

***
Dl. Cristian Felezeu:” Vreau sa anunt ca ma abtin de la deliberari si vot la punctele 3.2 si 3.7.

Dl. Adrian Nap:” Vreau sa anunt ca ma abtin de la deliberari si vot la punctul 3.2

Dl. Ovidiu Micu:” Vreau sa anunt ca ma abtin de la deliberari si vot la punctul 3.6

Dl. Nicolaie Giurgiu:”Vreau sa anunt ca ma abtin la deliberari si vot la punctul 3.2.

La punctul 1 se prezinta procesul verbal al sedintei ordinare din 28.11.2018.
Dl. presedinte de sedinta supune votului consilierilor, Procesul Verbal de la sedinta ordinara anterioara, acesta fiind votat cu unanimitate de voturi, nefiind niciun fel de modificari sau completari din partea consilierilor.

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului pe trimestrul IV 2018.

Dl. Doru Anca :” Vreau sa fac o referire la modul general privind executia bugetului pe 2018. Acest proiect atesta faptul ca impreuna cu executivul, noi Consiliul local am depus un efort substantial care se oglindeste in aceste cifre care atesta faptul ca UAT a crescut din 2016 de cand am intrat toti in Consiliul local, pe buget, de la 88 de milioane suntem azi la 148 de milioane.
Acest lucru se datoreaza faptului ca s-a urmarit in permanenta atat de executiv, care avea obligatia prin fisa postului, cat si de noi, consilierii, sa facem un reglaj intre veniturile si cheltuielile obtinute la nivelul Consiliului local.
Acest reglaj se reflecta in aceste cifre. In 2016 am intrat cu 6,7% la sectiunea de dezvoltare si azi suntem la 11,5% , fonduri din bugetul local.
Ne asteapta o perioada destul de grea in 2019, au aparut legislatii cu majorarea salariilor, atentie la intocmirea bugetului pe 2019 si sper sa il incheiem cu aceleasi rezultate, ca si in acest an.”

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 365 / 20.12.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.2.PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2018.
Dl. Doru Anca:”Propun sa includem un amendament care prevede cheltuieli de investitii, e vorba de anumite sume care in general, au fost verificate si sunt in plus si pot fi folosite la capitolele 67, 74, care se refera la intretinere, reparatii strazi.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot amendamentul, in urma votului rezulta 19 voturi pentru.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 366 / 20.12..2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Turda.

Dl. Doru Anca:”Este un proiect bun si vor participa toti cetatenii peste 18 ani si care au posibilitatea sa depuna aceste proiecte in limita termenului stabilit de noi.
Vor aparea propuneri in limita bugetului care sa ateste participarea cetatenilor din municipiu. Sustin si sper ca, prin aceasta participare sa creasca activitatea financiara si oamenii sa-si aduca un aport mai mare in rezolvarea problemei.”

Dl. Cristian Felezeu:” Care va fi procentul din buget alocat bugetarii participative?

Dl. primar Cristian Matei:” Noua crestere salariala o discutam cu resursele umane si vedem cum o aplicam, am avut sume mai mici la dezvoltare tot datorita cresterii salariilor am analizat mai multe fatete ale problemei; limitam numarul de proiecte pentru 2019, sau sa facem o anumita alocare bugetara per proiect si mi s-a parut mai onorabil sa nu limitam nimic si prin participarea cetatenilor sa impunem aceasta forma de proiect, conform acestui Regulament pe care-l avem aici.
Am spus ca alocam pentru inceput pentru acest proiect un milion de lei, sigur cu rezerva, in masura in care aportul cetatenilor este mare si lucrurile sunt foarte bine gandite, noi putem sa alocam in continuare prin rectificari de buget si alte sume in functie si de resursele financiare pe care le avem si de interesul pe care-l putem atrage in anul 2019.

Dl. Cristian Felezeu:” Eu as avea o propunere ca din cadrul comisiei de evaluare sa faca parte un reprezentant al societatii civile.

Dl. Doru Anca:” Reprezentantii societatii civile isi exprima doleantele prin vot. Din aceasta comisie ar fi bine sa faca parte specialisti, pentru ca, la un moment dat trebuie sa incadram toate doleantele cetatenilor in termenul stabilit.

Dl. primar Cristian Matei:” Dupa cum stiti am votat pentru imobilele deteriorate, de la inceputul anului comisia isi face datoria, am reusit sa avem in comisie si un inginer constructor si toata inventarierea asta a imobilelor care s-ar putea preta la marire de impozit o sa venim in fata dvs si o sa va prezentam cu lux de amanunte, asa se va intampla si cu aceste proiecte.
Eu nu am nimic impotriva sa faca parte din comisie si din societatea civila, dar cred ca va dura mai mult sa stabilim cine va face parte …

Dl. Nicolaie Giurgiu:” Am vazut ca este 1 milion de lei valoarea maxima a unui proiect si bugetat pentru 2019? Estimativ…

Dl. primar Cristian Matei:” Suma bugetata la nivelul anului 2019 este pentru toate proiectele, nu doar pentru acest proiect. Haideti sa vedem cum merge si apoi il regandim pe parcurs.

Dl. Nicolae Ros:” Conform art 29 din regulamentul CL se poate hotara constituirea unor comisii de specialitate, in urma propunerilor consilierilor sau a Primarului.
Insa, art 16. alin 3 din acelasi regulament prevede ca sedintele comisiilor de specialitate sunt publice si se poate hotara ca la comisie sa fie prezente atat persoane interesate cat si reprezentantii massmedia. Dificultatea de a stabili cine este reprezentantul societatii civile va duce la tergiversarea acestui proiect.
De a desemna o persoana, din punctul meu de vedere nu mi se pare echitabil. Transparenta este asigurata prin acest articol, pot fi invitati chiar toti cei care sustin proiectul, pentru a nu fi discutii, ca observatori. „

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 367 / 20.12..2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.2.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificării anexei nr. 1 din bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda.

Dl. Marius Riter:” Vreau sa-l felicit pe dl director al API si vreau sa-l intreb de ce proiectul din acest an duce lipsa de anexe fata de cel de anul trecut ?
Lipseste anul acesta nota de fundamentare, anexa in detaliu a indicatorilor economico-financiari si rectificarea programului de investitii si surse de finantare.

Dl. Doru Anca:’ Noi am analizat in sedinta de comisie proiectul, cresterea reiese din veniturile obtinute. Daca nu a generat acest principiu de a obtine venituri in plus prin reducerea cheltuielilor si nu va satisface, eu nu vad alt motiv pe baza caruia sa discutam acum. Nu-s mentionate aceste cresteri in listele de investitii? Noi le-am analizat in comisie, explicatiile sunt clare , numai dvs daca aveti dubii.., e aici directorul si va poate lamuri.
Dumneata persisti in greseala, regulamentul spune clar, discuta initiatorul, presedintele de comisie care a analizat si apoi discuti cu directorul. „

Dl. Marius Riter:” As dori sa-l intreb motivul pentru care la proiectul de anul acesta lipsesc anexele care erau prezente in cel de anul trecut. Nota de fundamentare prin care se vede cresterea veniturilor, dar nu vedem o rectificare a programului de investitii .

Dl. Bogdan Ursuleanu – director API:” Documentele au traversat cu bine comisia 1, am avut niste schimbari in departamentul de contabilitate si persoanele abilitate cu care m-am consultat au considerat ca sunt suficiente documentele anexate, comisia nu a avut niciun amendament, daca sunt necesare o sa prezentam aceste acte. „

Dl. Marius Riter:” La cap. cheltuieli de bunuri si servicii este o majorare de 205.000 lei, de ce a crescut cu aceasta suma, mai sunt 4 zile lucratoare pana la finalul anului ?

Dl. Bogdan Ursuleanu – director API:”Dupa cum stiti au fost aprobate anexele la contractul de delegare si aceasta este o rectificare a bugetului.

Dl. Marius Riter:” Noi am aprobat bugetul si investitiile pe care ati avut voie sa le aprobati anul acesta si acum vreti sa faceti alte investitii in astea 4 zile. Trebuia sa veniti cu o rectificare la lista aceea de investitii aprobata de noi sa vedem pe ce doriti sa cheltuiti suma asta de 205.000 lei . Trebuia atasata la proiect.

Dl. Doru Anca:” Este analiza bugetara si executie, sa nu ai impresia ca in 4 zile API cheltuieste 200.000 lei. Te rog sa-i pui la dispozitie…, pentru mine si colegii mei au fost suficiente actele pe care le-ai prezentat, sa vedem ce investitii s-au modificat ? la primul capitol se vede ca se fac venituri mai mult si cheltuieli mai putin. Noi am dat avizul, pentru noi este multumitor.

Dl. Marius Riter:” Pentru cheltuielile cu personalul tot asa, suma de 83.500 lei fata de cat am aprobat la inceputul anului. Pentru urmatoarele 4 zile la ce foloseste suma asta de 83.500 lei? Va fi o majorare de salar? Sau prime?
Dl. Bogdan Ursuleanu – director API:” Noi ce facem acum se numeste rectificare! Ce spuneti dvs se numeste proiectie. A venit cresterea salariului minim, sporurile aferente, orele suplimentare astea se regasesc in aceasta suma, nicidecum ce spuneti dvs, cele 4 zile.

Dl. Marius Riter:” Dvs trebuia sa executati doar suma care v-a fost aprobata, daca doriti sa executati mai mult, trebuia sa veniti cu rectificare.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 13 voturi pentru,
1 abtinere ( Cordis)
1 impotriva( Riter)
Consilierii Felezeu, Nap, Salagean si Giurgiu nu participa la vot.

Se adopta HOTARAREA nr. 368 / 20.12..2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.3.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării unor poziţii din anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Turda nr. 145/1999.

Dl. Doru Anca:” La acest proiect se modifica doar pozitionarea anumitelor obiecive; sa fiu mai explicit, fiecare strada se masoara acum prin diferite modalitati, per total situatia domeniului public nu se modifica; se modifica pozitionarea unor imobile in ceea ce priveste pozitia lor fata de trotuar. Nu o sa fie o strada mai lata, de exemplu str Libertatii, decat cea masurata la inceput. „

Dl. Nicolaie Giurgiu:’ Desi la toate pozitiile nu apare acest transfer, ma refer la ultima pozitie, zona Centrala, Piata Tricolor apare modificata si la coloana 6 apare domeniul public al municipiului Turda. Sa inteleg ca nu a fost mentionat calitatea de bun care apartine domeniului public sau acuma se constata ca face parte? Si restul pozitiilor de care vorbim au mentiunea asta de domeniu public?

Dna Ioana Iftime – sef SAPL:” Nu era specificata denumirea de Piata Tricolorului. Era deja in domeniul public, doar ca nu avea aceasta denumire.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru,

Se adopta HOTARAREA nr. 369 / 20.12..2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.4.PROIECT DE HOTARARE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în Turda, Calea Victoriei–Lotus fn, către SC Mars Mona Impex SRL.

Dl. Paul Nastase:” Avand in vedere ca pana acum rapoartele de evaluare au fost facute de angajati ai Primariei si acum este facut de un evaluator , dl Moldovan Simion nu ar trebui sa ne insusim, ca si Consiliu local, raportul acestui evaluator?
Art 3 ar trebui sa inceapa cu: „ se insuseste raportul de evaluare’…. si apoi sa continue cu’ pretul de vanzare’…

Dl. Doru Anca:” Dl Moldovan este evaluator ANEVAR, degeaba spunem noi acum ca ne insusim, el are obligatia sa aiba aceasta calitate de evaluator, acuma o putem pune ca sa ne luam si noi responsabilitatea, dar el cand face evaluarea se prezinta cu calitatea de ANEVAR ( Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania).

Dl. primar Cristian Matei:” Eu consider ca amendamentul clarifica mai bine, nu ca este neaparat necesar, dar consider ca ar fi bine sa apara ca noi ne insusim sau suntem de acord.”

Dl. Doru Anca:” Dar sa nu ne facem un obicei din asta,

Dl. primar Cristian Matei:” Oricum, voi mai initia un proiect de hotarare prin care nimeni din cadrul Primariei nu va mai avea voie sa faca evaluari, chiar daca este evaluator acreditat si orice vanzare se va face conform unei evaluari a unui evaluator extern. Hotararea pe care o avem noi este din 2011, sunt niste preturi vechi acolo, depasite si eu zic ca acest proiect este binevenit pentru a se face o evaluare de piata corecta. „

Dl. Nicolae Giurgiu:” In opinia mea nu trebuie sa modificam acest proiect atat timp cat noi ne insusim pretul, care e stabilit in baza unui raport .”

Dna Ioana Iftime:” In baza art.123, alin 3 L 215/2001 spune ca pretul se stabileste in baza unui raport de evaluare aprobat de Consiliul local. Se subintelege ca pretul este cel stabilit in raport si odata cu insusirea pretului se insuseste si raportul. „

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 370 / 20.12..2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.5.PROIECT DE HOTARARE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren, în suprafaţă de 675 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Turda, situat în Turda, str. Ocnelor, fn.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru,
3 abtineri ( Giurgiu, Felezeu, Riter)

Se adopta HOTARAREA nr. 371 / 20.12..2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.6.PROIECT DE HOTARARE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil teren, în suprafaţă de 90 mp, situat în Municipiul Turda, str. Lotus nr. 8B, judeţul Cluj.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru,
Dl. Micu nu participa la vot.

Se adopta HOTARAREA nr. 372 / 20.12..2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.7.PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş SA.

Dl. Marius Riter:” Vreau sa va intreb daca se stie cine va fi noul auditor extern? Pentru cine dam mandat? Ni se cere sa dam un mandat reprezentantului nostru sa voteze pentru numirea auditoriului extern al societatii.

Dl. Doru Anca:” Se hotaraste in Consiliul de administratie acest lucru.

Dl. primar Cristian Matei:” Nu are nicio legatura cu reprezentantul nostru in CA. Auditorul extern este numarul 5 in lume.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru,
Dl. Felezeu nu participa la vot.

Se adopta HOTARAREA nr. 373 / 20.12..2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Nucleu II Turism Urban – Parcul Tineretului, fosta Casă de Cultură, Piaţa 1 Decembrie 1918 din Municipiul Turda.

Dl. primar Cristian Matei:” Doar cateva considerente, aceste planuri urbanistice le pregatim in vederea PUG-ului final, vom face mai multe PUZ-uri exact cum s-a discutat si in comisia noastra de urbanism, si in comisia 3, si cu dl. arhitect al judetului Cluj.
Acesti bani vor fi decontati de catre Ministerul Dezvoltarii, anul 2018 a fost primul an in care s-au decontat bani de la Ministerul Dezvoltarii.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru,

Se adopta HOTARAREA nr. 374 / 20.12.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului anual de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru persoane majore apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat şi calculul valoric estimat al muncii ce se va presta de acestea.

Dl. Doru Anca:” E bun proiectul, dar problema este la urmarirea persoanelor. Pe Legea 416 sunt cei 100 care fac referire la platile facute pe legea respectiva si partea angajatilor Domeniului public care este un alt subiect.
Ceea ce ramane sa urmarim noi este felul in care se aplica acesta HCL. Inspectorii de teren sa verifice persoanele, pe pontaj sa fie exact cei care lucreaza si strada pe care lucreaza. „

Dl. Marius Riter:” Intreb daca nu se poate incheia un contract cu administrarea Pietelor si sa reusim sa cuplam curatenia din Piata prin intermediul aceluiasi serviciu. Prin felul asta am reusi sa economisim niste bani. „

Dl. presedinte de sedinta :” As avea eu o solicitare ca pana la urmatoarea sedinta ordinara din ianuarie 2019 sa vina cu un plan mult mai bine stabilit decat strazile care sunt aici, se poate face mult mai mult, planificarea pe 2019 si sa cuprinda ceea ce a spus dl. Riter si dl Anca.

Dl. Nicolae Ros:” Trebuie sa aveti in vedere faptul ca ei nu lucreaza zilnic.

Dl. Ovidiu Gaina- director tehnic” Persoanele care lucreaza in folosul comunitatii nu vor lucra in fiecare zi 8 ore si supravegherea se face de catre cei de la Directia de Asistenta Sociala.
Dl Paul Nastase:” Era vorba ca se va face zilnic.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru,

Se adopta HOTARAREA nr. 375 / 20.12.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.2.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: “CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ INTERCONFESIONALĂ în Municipiul Turda”;

Dl Doru Anca : » Am discutat cu dna Csep si dl Bogdanffy ; pana la urma reprezentantii cultelor vor ajunge la o concluzie unanima pentru a se amplasa o capela multifunctionala . «

Dl. Calugar Ginel- sef SDPI:” Suprafata desfasurata este de 880 mp, incluzand zona de acces, parcari, scuaruri, cladire magazin flori si coroane, magazie de depozitare, o sala mare in care pot intra 300 de persoane si 3 sali mai mici pentru 25-30 de persoane interconfesionale. „

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru,

Se adopta HOTARAREA nr. 376 / 20.12.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.1.PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea chiriei pentru spaţiile şi terenurile cu altă destinaţie decât locuinţă, precum şi aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2019.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru,

Se adopta HOTARAREA nr. 377 / 20.12.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului Municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului local al Municipiului Turda.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru,

Se adopta HOTARAREA nr. 378 / 20.12.2018.
***

Se propune spre discutie punctul 8, Propuneri, întrebări, interpelări.

Dl. Doru Anca:” Blocul ANL de garsoniere mai vechi facea obiectul unor tranzactii a urmasilor lui Lazar Mendel Simion si acuma suprafata este a noastra, doar constructia este a Ministerului Dezvoltarii.
Sa rezolvam aceasta situatie neplacuta si locuitorii din bloc sa-si poata intabula terenul de sub constructie.

Dl. Emil Moldovan:” In numele grupului PMP va doresc sa aveti parte de sarbatori in liniste si pace, va doresc tuturor sa va dea Dumnezeu sanatate multa si La multi ani. „

Dl. Marius Riter:” O sa ma refer la serviciul pe care-l desfasoara cei de la Prival, care nu ridica gunoiul, mai ales dintre blocuri, cred ca si de trei saptamani nu s-au golit. Sa o invitam pe dna director, sa vedem ce probleme sunt, vin si sarbatorile.

Dl. primar Cristian Matei:” Intr-adevar au fost cateva zile cu mari probleme, este o problema a Consiliului judetean si pentru asta, noi toti, primarii, consilierii locali suntem de vina ca nu gasim solutii unde sa aruncam gunoaiele.
Noi nu gasim solutii fiindca nu ne lasa nimeni sa gasim solutii!
Daca vreau eu acuma sa fac o alveola unde sa colectez gunoaiele in localitatea noastra, nu-mi da Mediul autorizatie decat pe un an de zile.
Suntem legati de o porcarie de contract, Smid in care toate localitatile din judetul Cluj sunt incluse, dar exista in fiecare judet si care ii deleaga Consiliului judetean sa faca gropile de gunoi in fiecare judet. Gropile trebuie sa se alinieze la standarde europene, dar pana noi le facem, se schimba standardele …si nu mai facem nimic.
Nu inteleg de ce tot noi suntem de vina, ni se spune ca o sa avem o firma de salubrizare pe judet.
Pai cum ? Noi nu suntem in stare sa salubrizam Turda, sunt niste porcarii, niste minciuni, fiecare de aici vorbiti cu omologii vostri de la judet, noi suntem in masura sa gasim aici un teren unde sa facem alveolele necesare, dar nu suntem lasati.
Stiti ca proiectantul de la groapa de gunoi a Clujului face acum puscarie ca a cerut 12 milioane de euro pentru construirea acestei gropi? Stiti ca rampa de gunoi este gata de acum 3 ani cu tot ce presupune, cu mijloace de incarcare, cu benzi, etc. Nu o putem folosi ca nu mai face fata standardelor europene!
Sunt niste porcarii la nivel national si asta primeaza de zeci de ani. Dar noi totdeauna suntem de vina ca nu ducem gunoiul.
Vazand ca in municipiul Turda se misca treburile … inainte daca scoteai afara o masina de spalat, un dulap, etc , firma de salubritate nu are contract sa le ridice. Acuma daca au inceput sa le scoata, am vorbit sa le ridice, dar nimeni nu plateste pentru stationarea pe domeniul public a acestora.
Nici nu va imaginati ce se intampla in agentiile de mediu, pur si simplu te blocheaza, datorita unor contracte care sunt prost intelese, ori sunt cu rea vointa.
Avem asociatia Primarilor de municipii, Noi, Dej-ul Gherla caram la Brasov gunoiul. Pe langa faptul ca nu te lasa sa faci nimic, iti mai baga norma UE! Nu ai voie pe suprafata respectiva, mai mult de atatea tone de gunoi!
Aveam aici rampa de transfer, au inchis-o cu miliarde de lei! Asta este treaba cu Mediul si lumea trebuie sa stie, nu ne mai ascundem dupa pres! Nu ne lasa, asta trebuie sa inteleaga lumea… de ce credeti ca sta Garda de mediu la panda? Unde ati mai auzit sa stea garda de mediu la panda? Stiti cat costa o rampa de transfer? Cateva zeci de miliarde de lei, dar la noi au inchis-o cu miliarde de lei. Daca vreau sa deschid alta platesc cateva miliarde pentru un an, cat imi da autorizatie!
Sunt foarte multe restrictii, noi trebuie sa fim perfecti, sa nu avem cate o masina de spalat sau dulapuri, dar va rog sa mergeti la Londra sau Paris sa vedeti gunoi mai mare ca si casa, dar noi trebuie sa fim mai cu mot decat ceilalti care au avut dintotdeauna gunoi si au in continuare.
In acest contract Smid sunt niste rampe de transfer la Mihai Viteazu, langa Gherla, langa Dej care stau noi noute si nu ne lasa sa le folosim. „

Dl. Cristian Felezeu:” Am tot solicitat de la societatea Domeniul public executia bugetara, am primit-o, dar dau un semnal de alarma ca la executia la 9 luni societatea avea o pierdere contabila, declarata si asumata 1.350.000 lei. As vrea sa analizeze situatia de acolo sa evitam problemele din trecut.

Dl Doru Anca:” Ei nu au receptiile facute , fi corect!

Dna Leylla Csep:” Transmit dlui Primar si cetatenilor ca inteleg problemele care exista, eu ma voi interesa personal la Consiliul judetean, consider ca e inacceptabil ce se intampla la noi, sa vina CJ cu o solutie. O interventie de moment v-as ruga , pe str Petru Maior sunt adevarate cratere si nu se mai poate circula. Va urez tuturor La multi ani! „

Dl. Micu Ovidiu:” Si eu transmit din partea ALDE Turda La multi ani tuturor.”

Dl. Nicolae Ros:” Din partea grupului de consilieri PSD, PRM din cadrul CL Turda aceleasi urari de bine si La multi ani!

Dl. primar Cristian Matei:”Vreau sa va urez un Craciun fericit alaturi de familie si La multi ani.”

Dl. Nicolae Giurgiu :’ La multi ani si multa sanatate din partea PNL Turda.

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl . presedinte de sedinta declara sedinta ordinara de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
MOLDOVAN ADRIAN PETRU

SECRETAR,
PAULA LETIŢIA MIC

X