Proces verbal incheiat azi 24.07.2019 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Turda

Proces verbal incheiat azi 24.07.2019 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 134, alin. 1 si 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 20 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 20 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni : Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Felezeu Cristian George, Giurgiu Nicolaie, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pîrlea Daniela, Riter Marius, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian, Sămărtinean Iuliana Maria si Zoltan Radu-Cosmin.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: Dna Adace Daniela – Director economic, dl. Ovidiu Gaina – director tehnic; dna Ioana Iftime – sef serviciu Administratie Publica Locala, dl. Calugar Ginel – sef serviciu Dezvoltare Publica si investitii, – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 785/ 18.07.2019 si este legal constituita fiind prezenti 20 consilieri .
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na secretar arata ca, in conformitate cu art. 123, alin. 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Nicolae Ros.

Dl. presedinte de sedinta: Buna ziua, dle Primar, dle viceprimar,stimati colegi, declar deschisa sedinta ordinara de azi, 24.07.2019. pentru aceasta sedinta a fost propusa de catre executiv ordinea de zi, in forma prezentata. Daca, fata de aceasta propunere initiala mai sunt si alte modificari sau completari?

Dl consilier Anca Doru:” Dle presedinte, as dori sa aprobam mai multe modificari in ceea ce priveste ordinea de zi.
La punctul 1.1, PROIECT DE HOTARARE privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Fagadar Corina.
Dl. presedinte de sedinta: Daca sunt interventii? Daca nu, cine este pentru introducerea acestui proiect la punctul 1.1?
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Dl consilier Anca Doru:” La punctul 3.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi in urma elaborarii proiectului tehnic de executie sia incheierii majoritatii contractelor de achizitie din cadrul proiectului „Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona industriala a municipiului Turda”
Dl. presedinte de sedinta: Daca sunt interventii? Daca nu, cine este pentru introducerea acestui proiect la punctul 3.2?
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Dl consilier Anca Doru:” La punctul 3.3, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Procedurii de lucru de decontare a serviciilor de salubrizare prestate de SC Prival Ecologic Servis SA catre locuitorii din municipiul Turda care nu au contract de salubrizare incheiat.
Dl. presedinte de sedinta: Daca sunt interventii? Daca nu, cine este pentru introducerea acestui proiect la punctul 3.3?
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Dl consilier Anca Doru:” La punctul 4.4, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea solicitarii de schimbare a destinatiei unor spatii situate in municipiul Turda, in incinta Liceului teoretic „Liviu Rebreanu” Turda.
Dl. presedinte de sedinta: Daca sunt interventii? Daca nu, cine este pentru introducerea acestui proiect la punctul 4.4?
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Dl consilier Anca Doru:” La punctul 4.5, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea tarifelor practicate pentru inchirierea de spatii in cadrul evenimentului „Zilele municipiului Turda” editia a XIX-a
Dl. presedinte de sedinta: Daca sunt interventii? Daca nu, cine este pentru introducerea acestui proiect la punctul 4.5?
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Dl consilier Anca Doru:” La punctul 4.6, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea majorarii contributiei lunare a societatii Salina Turda SA la „ASOCIATIA HANDBAL CLUB POTAISSA TURDA” pentru anul 2019
Dl. presedinte de sedinta: Daca sunt interventii? Daca nu, cine este pentru introducerea acestui proiect la punctul 4.6?
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Dl consilier Anca Doru:” La punctul 5.1, PROIECT DE HOTARARE privind deplasarea unei delegatii a municipiului Turda la Hodmezovasarhely – Ungaria in perioada 16-21 august 2019.
Dl. presedinte de sedinta: Daca sunt interventii? Daca nu, cine este pentru introducerea acestui proiect la punctul 5.1?
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.
Daca nu mai sunt probleme la ordinea de zi supun la vot ordinea de zi.

In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:
1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;
1.1, PROIECT DE HOTARARE privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Fagadar Corina.
2. Probleme ale Direcţiei Economice:
2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului pe trimestrul II 2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
3. Probleme ale Direcţiei Tehnice:
3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi în conformitate cu prevederile art. 71, alin. 1 din OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investiţii:”Lucrări de reabilitare şi modernizare la Colegiul Tehnic Turda, judeţul Cluj în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală şi a finanţării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat şi a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
3.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi in urma elaborarii proiectului tehnic de executie sia incheierii majoritatii contractelor de achizitie din cadrul proiectului „Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona industriala a municipiului Turda”

3.3, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Procedurii de lucru de decontare a serviciilor de salubrizare prestate de SC Prival Ecologic Servis SA catre locuitorii din municipiul Turda care nu au contract de salubrizare incheiat.
4. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:
4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
4.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea imobilului situat administrativ în Municipiul Turda, str. Axente Sever, nr. 25, judeţul Cluj – demisol şi parter, pentru implementarea proiectului “Centrul pentru iniţiative de tineret, voluntariat şi implicare în comunitate”.
– iniţiatori: Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
4.4, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea solicitarii de schimbare a destinatiei unor spatii situate in municipiul Turda, in incinta Liceului teoretic „Liviu Rebreanu” Turda.

4.5, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea tarifelor practicate pentru inchirierea de spatii in cadrul evenimentului „Zilele municipiului Turda” editia a XIX-a

4.6, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea majorarii contributiei lunare a societatii Salina Turda SA la „ASOCIATIA HANDBAL CLUB POTAISSA TURDA” pentru anul 2019

5.1, PROIECT DE HOTARARE privind deplasarea unei delegatii a municipiului Turda la Hodmezovasarhely – Ungaria in perioada 16-21 august 2019.
6. Propuneri, întrebări, interpelări.
Dna consilier Iuliana Samartinean:” Buna ziua, as dori sa anunt ca ma abtin la punctul 4.6.

Dl. consilier Cristian Felezeu:” Buna ziua, rog Secretariatul sa consemneze ca ma abtin la punctul 4.6.

Dl. consilier Paul Nastase:” Buna ziua, rog Secretariatul sa consemneze ca ma abtin la punctul 4.6.

***

La punctul 1 se prezinta procesul verbal al sedintei ordinare din 27.06.2019

Dl. presedinte de sedinta supune votului consilierilor, Procesul Verbal de la sedinta ordinara anterioara, acesta fiind votat cu unanimitate de voturi, nefiind nici un fel de modificari sau completari din partea consilierilor.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.1, PROIECT DE HOTARARE privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Fagadar Corina.

Dl presedinte de sedinta:”La toate aceste proiecte exista avizul comisiilor de specialitate care, doar din ratiuni de celeritate a fost distribuit fara aviz, dar la mapa originala exista semnaturile. Dau citire Procesului verbal al comisiei de validare a Consiliului local al municipiului Turda incheiat azi 24.07.2019.
Dat fiind faptul ca, se intrunesc conditiile legale pentru validare o invitam pe dna Fagadar sa depuna juramantul, conform art 8, alin 2 din Regulament, dupa ce vom vota.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 126 / 24.07.2019.

Doamna Corina Fagadar depune jurământul pentru functia de consilier local
al municipiului Turda.

Dupa depunerea juramantului de catre dna Corina Fagadar, in sala sunt prezenti 21 de consilieri in functie.
***

Dl. presedinte de sedinta:” Ii uram succes colegei noastre si daca doreste sa adreseze cateva cuvinte .

Dna consilier CorinaFagadar:” Va multumesc si sper intr-o buna colaborare.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1.PROIECT DE HOTARARE privind execuţia bugetului pe trimetrul II 2019.

Dl. consilier Doru Anca:” Am analizat proiectul in Comisia 1, din punct de vedere legal e bine intocmit si scot in evidenta anumite aspecte referitor la aceasta executie.
Vreau sa arat ca din punct de vedere al veniturilor s-au realizat pe perioada ianuarie- iunie 2019, la capitolul taxe pe proprietate 123,19% procent mare, dar va scadea deoarece taxele au fost platite in primele 3 luni.
Locuitorii au inteles acest deziderat, ca participa cu sume importante la bugetul Consiliul local. Noi, consilierii nu am majorat taxele si impozitele, doar putin sensibil, la salubritate. Acesta este un revers in ceea ce priveste pozitia locuitorilor din municipiu. Este foarte complicat sa realizezi un buget si cam 30% reprezinta ii revin unitatii teritoriale.
Mai ales ca noi am aplicat Legea 153 cu bonusurile acordate in cadrul legii. Este greu sa sustii din taxe si impozite un aparat de specialitate, mare si sa mai faci si investitii la functionare. Consider ca impreuna cu executivul am analizat aceasta situatie la sfarsitul semestrului si consider ca, pana la sfarsitul anului problemele vor decurge in cele mai bune conditii.
Sa suporti o asemenea „hardughie”, nu doar cei 200 de angajati de aici, plus restul serviciilor, din taxe si impozite, nu este usor.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 127 / 24.07.2019.
***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi in conformitate cu prevederile art. 71, alin 1 din OUG 114/2018 pentru obiectivul de investiţii:”Lucrari de reabilitare şi modernizare la Colegiul Tehnic Turda, judetul Cluj în vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală şi a finanţării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat şi a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 128 / 24.07.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.2.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi in urma elaborarii proiectului tehnic de executie sia incheierii majoritatii contractelor de achizitie din cadrul proiectului „Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona industriala a municipiului Turda”

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 129 / 24.07.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.3.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Procedurii de lucru de decontare a serviciilor de salubrizare prestate de SC Prival Ecologic Servis SA catre locuitorii din municipiul Turda care nu au contract de salubrizare incheiat
Dl. Cristian Felezeu:” L-as ruga pe dl Calugar Ginel, seful compartimentului de specialitate, daca ne poate da cateva explicatii, avand in vedere ca proiectul a venit foarte din scurt. Multumesc.

Dl. Ginel Calugar- sef SDPI”: Asa cum s-a aprobat prin HCL 360/2017 Regulamentul de aplicare a acestei taxe speciale si anexa 10 din Regulament privind modul de de decontare pentru a intra in cadrul procedurilor legale s-a elaborat aceasta procedura strict detaliata pentru decontarea sumelor care se vor plati catre Prival de la cetatenii care trebuie sa plateasca taxa , neavand contract.
Lunar, se vor prezenta documente, noi vom lucra cu Directia taxelor si impozitelor care vor transmite Directiei tehnice situatia contractelor incheiate, apoi la sfarsitului lunii, Directia tehnica va emite un aviz favorabil sau acele completari documentelor inaintate catre Prival ecologic.

Dl. Marius Sarmasan:” Mi se pare un fiasco total, vis a vis de activitatea acestei societati Prival si va spun un simplu fapt, la descrierea procedurii la punctul 8.3, spune : „graficul de ridicare a reziduurilor menajere de la blocuri si case, din luna la care se solicita decontul .” Ce grafic sa faca domnilor colegi? Ei nu sunt in stare sa faca un grafic la ceea ce lucreaza in ziua de azi! Este o reala batjocura la adresa cetateanului si a noastra cu aceasta colectare selectiva! Ne-am impus, am inceput sa colectam selectiv si va pot arata si filma; lumea intelege acest efect, dar cand vine masina si ridica gunoiul, arunca tot la gramada.
Care e sensul la ceea ce facem? S-au investit bani si o activitate fantastica in a pune pubele noi pe categorii de reziduuri menajere. Angajatii de la Prival…, exceptand faptul ca, in momentul ridicarii de la case, te intreaba: „nu dai de-o votca”?!
La ce sa ne muncim daca ei nu pot fi trasi la linie, imi pare rau ca ma aprind, dar chiar ma doare . Vad atatea eforturi; spalat, curatat, s-au amplasat toate si chiar nu le pasa. Propun sa facem niste arii betonate pentru o mai usoara manipulare a pubelelor, cum sunt acuma obtureaza si blocheaza traficul in zona. Elementele care erau pana acum, garduletele, nu le vad rostul, ar trebui regandite, sa fie mai accesibil.
Fiecare isi ia sacul de gunoi si il arunca, ar trebui montate camere sa poata raspunde cand sunt intrebati de activitatea lor.

Dl Primar Cristian Matei:” Buna ziua, la acest subiect sunt multe de spus, poate ar trebui sa faca obiectul unei sedinte speciale a noastre. Ma lupt cu firma asta din 2016, stiti parerea mea, doar ca prin vot am dat girul acestei societati sa execute acest serviciu pentru Turda.
Vreau sa va spun ca sunt depasiti total, eu stiu mult mai multe decat stiti dvs, si ce eforturi facem. Privalul nu mai are niciun container, toate sunt ale noastre.
Rampele sunt in lucru, firma este aici de 9 ani, numarul de containere nu a fost suficient, de aceea a fost asa debandada si scormonit in gunoaie , mai ales noaptea datorita faptului ca nu erau destule.
De cand le-am pus noi, nu mai sunt probleme. Daca mergeti in Micro o sa vedeti ca sunt de o capacitate mare si sunt transportate de acolo mai des. Avem locuri unde in loc de 5 containere avem 9, in loc de 5 avem 16. N-a fost bine calibrat, nu a fost bine gandit, nu a fost un proiect inainte de a se semna acest contract. Dansii au probleme financiare, au probleme logistice, au probleme cu personalul si in special la spatii verzi au problem emari, a plouat mult si a trebuit ca noi, sa suplimentam trasportul pentru masa verde, atat pentru cea toaletata de Prival cat si cea toaletata de cetatenii Turzii am adus-o cu alte masini de la Domeniul public.
Colectarea selectiva se realizeaza, gradual, procentual trebuie sa ajungem la un procent asa cum ne cere comunitatea europeana, pentru a nu plati taxa de poluare. Cum am inceput acum, avem containere pe 3 fractii, dar Privalul nu realizeaza ca aceste investitii trebuiau facute de acum 8 ani. Inca mai sunt multe de facut dar lucrurile merg spre bine,
S-a semnat un contract cu doua companii care iau fractiile de hartii si plastic. Abia apar acesti prestatori, dar nu avem conditii sa se fac, trebuiau distribuiti saci la case, containere mai mici,
Practic eu am nominalizat un nou departament, care se ocupa sa ajute Privalul ca orasul sa nu sufere din aceasta pricina. E un efort considerabil, am avut garda de mediu, eforturi financiare, a trebuit sa eliberam rampa de pe Teclu, acolo se aprindeau gunoaiele. Nu e suficient sa gasesti o companie sa-l transporte, ci sa aiba un contract si unde sa-l depoziteze sa aiba contract cu baza respectiva.
Rampele vechi s-au inchis, cu multi bani, cele noi se deschid pe maxim un an, atat se da autorizatia de depozitare de la Mediu. O rampa costa foarte mult, sa ai doar un an autorizatie , nu este in regula.
Avem si aceasta tergiversare de la Consiliul judetean cu rampa de gunoi, de 11 ani, avem rampele de gunoi gata in Mihai Viteazu si nu putem s-o folosim din cauza a celui contract SMITH , se asteapta sa vina supervizorul general care va opera asupra localitatii noastre cand va fi in derulare contractul. Fiecare duce unde poate, nu este in regula, dar asta este situatia actuala si am facut eforturi financiare mari sa ducem partea de reziduuri care nu au fost duse de 10 ani. Noi am fost amendati de garda de mediu si am reusit sa eliberam acele locuri de foarte mult gunoi.
Ar fi necesar sa facem o informare mai aprofundata in luna august…, azi vorbim de o procedura de recoltare, dar daca ati deschis subiectul cu Privalul am vrut sa va dau niste explicatii.
Salubrizarea nu sta rau, se fac eforturi, si Politia locala supravegheaza si aceasta toaletare si va multumesc pentru atentie si propun o sedinta extraordinara dupa 10 august si o sa va dau mai multe amanunte atunci.

Dl. Ovidiu Micu:” Dle primar sustin initiativa dvs, de a ne convoca dupa 10 august, sunt atatea probleme, nu vreau sa iau cuvantul, aveam de gand la ultimul punct, problemele sunt mari cu Privalul si multumesc pentru initiativa.

Dl. Doru Anca:” Nu este obligatoriu acum sa colectam fractional, sa se respecte graficul ala pe care-l avem.

Dl. primar Cristian Matei:” Acel grafic se respecte, nu mai sunt reclamatii de la oameni, platformele sunt acuma in curs de executie, chiar unde s-a asfaltat recent se lucreaza .

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 130 / 24.07.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 131 / 24.07.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 132 / 24.07.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea imobilului situat administrativ în Municipiul Turda, str. Axente Sever, nr. 25, judeţul Cluj – demisol şi parter, pentru implementarea proiectului “Centrul pentru iniţiative de tineret, voluntariat şi implicare în comunitate”.

Dl. Doru Anca:” Este o cumisie care se ocupa de acest program, solicit ca pentru sedinta ordinara din august sa se prezinte stadiul de realizare a proiectelor, pana la data sedintei din august.
Am discutat cu dna Adace, pentru proiectul mare sunt bani, si pentru celellate 19 proiecte, sunt, dar sunt curios care este stadiul de rezolvare a acestor proiecte.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 133 / 24.07.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.4, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea solicitarii de schimbare a destinatiei unor spatii situate in municipiul Turda, in incinta Liceului teoretic „Liviu Rebreanu” Turda

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 134 / 24.07.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.5, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea tarifelor practicate pentru inchirierea de spatii in cadrul evenimentului „Zilele municipiului Turda” editia a XIX-a

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru, 1 abtinere (Felezeu).

Se adopta HOTARAREA nr. 135 / 24.07.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.6, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea majorarii contributiei lunare a societatii Salina Turda SA la „ASOCIATIA HANDBAL CLUB POTAISSA TURDA” pentru anul 2019

Dl. Marius Sarmasan:” Despre asociatia de handbal doar cuvinte de lauda, baietii astia fac performanta, au fost ajutati de noi, dar daca ne uitam in timp, la contributia Salinei la acest club este o crestere procentuala de 65%.
Dar daca am intrebat anul trecut, nu cred ca este satisfacator sa ne batem pentru locul 3, 4. Imnul se canta pentru locul I, pentru locul II sau III canta fanfara! Am preluat aceasta vorba de la un coleg, dar sa fim cinstiti de ce nu ne luptam pentru titlu.
Stiu ce inseamna lupta pentru titlu, cand exista deplasare la Turda, sa vorbeasca si Constanta si Dinamo cu groaza. Ii sprijinim si cu sala de sport, le creem conditii, dar haideti sa incercam sa le impunem „Vrem mai sus!”

Dl. Ovidiu Micu:” Anul trecut am solicitat un audit la asociatia de handbal, nu s-a facut nimic si imi arat nemultumirea, nefiind de acord cu acest proiect.

Dl. Marius Riter:” Care este motivul pentru care se doreste majorarea contributiei?

Dl. Doru Anca:” Deplasarea la EHF, asta e suplimentarea, nu stim pana la ce faza intram in aceasta cupa. Si eu sunt de acord cu auditul, sa vedem salariile daca se incadreaza in ceea ce aprobam noi? O analiza amanuntita sa ne prezinte conducerea clubului.

Dl.primar Cristian Matei:” Nu vreau sa va plictisesc, dar nu trebuie sa gandim ingust. Ce facem? Sa punem banii la CEC, dle Sarmasan? Salina se identifica cu un alt brand al Turzii. Nu vrem sa avem brand, anulam activitatea, desfiintam echipele, e simplu.Am putea face mai multe strazi. Oricum mi se imputa ca tin Teatrul, parerea mea e ca acest Consiliu local exista pentru Turda, nu pentru fiecare in parte.
Daca vrem ceva, votam in consecinta. Titlu inseamna si o cupa, pe care am luat-o acum 2 ani, suntem in cupele europene, am fost sunat de catre presedintele si am fost rugat sa supun in CL ca Turda sa joace in EHF, dar costa foarte mult.
Trebuie sa ne rezervam la ce buget avem, Clujul nu se poate lauda cu asemenea echipa. Aceasta asociatie doreste sa creasca si ramura sportiva – femei. Eu cred ca este un castig si ca spectaculozitate si creste brandul clubului. Sa nu fim carcotasi la tot ce se intampla bun. Si Castrul roman si Mormantul lui Mihai Viteazu vor deveni un brand, probabil si Centrul cultural, nu poti deveni un brand decat daca se aude despre tine si nu se poate auzi despre tine daca nu vorbeste nimeni despre tine.
Ca sa vorbeasca cineva despre tine, trebuie sa existi, nu poti exista decat prin astfel de actiuni.
Toti ne descurcam cum putem, cum ne asternem si financiar, nimeni nu-si poate cumpara azi casa, o mobileaza, tot! Am facut fiecare rate, ce-am putut sa ajungem aici. Astia suntem, nu avem buget mai mare. Cand o sa avem buget mai mare, o sa avem pretentii mai mari. Dar suntem un oras care a adus o echipa de fotbal in grupa C, avem un brand ,.. si sa stiti ca nu Steaua, Dinamo sunt periculoase. Alte echipe sunt mai tari, Constanta si CSM .
Avem la handbal brand, acum incercam brand Cristina Pirv, trebuie sa gandim pozitiv. „

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.

In urma votului rezulta : 11 voturi pentru.
4 impotriva (dl Cordis, dl Giurgiu, dl Riter, dna Fagadar)
1 abtinere( dl Micu )

Dl. viceprimar Nemes si Dl Nap nu voteaza.
Dl Felezeu, dna Samartinean si dl Nastase au anuntat ca nu vor participa la deliberari si vot.

Se adopta HOTARAREA nr. 136 / 24.07.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.1, PROIECT DE HOTARARE privind deplasarea unei delegatii a municipiului Turda la Hodmezovasarhely – Ungaria in perioada 16-21 august 2019.

Dna Leylla Csep:” Buna ziua as dori un amendament la acest proiect vis a vis de persoanele care se vor deplasa in Ungaria, alaturi de mine va veni si dl Zoltan Radu, daca are votul dvs.

Dl. presedinte de sedinta:” Deci am retinut ca, pe langa dvs sa fie trecut pe buletinul de vot si dl. Zoltan Radu, dar pe doua locuri distincte, nu pe acelasi loc. Daca nu mai sunt alte nominalizari sa fie distribuit buletinul de vot.

Se impart 21 buletine vot
Se trece la votul secret privind deplasarea dnei consilier Leylla Csep la Hodmezovasarhely – Ungaria in perioada 16-21 august 2019.

Comisia de validare compusa din Felezeu Cristian, Ros Nicolae, Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius si Zoltan Radu Cosmin a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA = 20
voturi NU =
voturi nule = 1

——————————————————————————————–

Se impart 21 buletine vot
Se trece la votul secret privind deplasarea dlui consilier Zoltan Radu la Hodmezovasarhely – Ungaria in perioada 16-21 august 2019.

Comisia de validare compusa din Felezeu Cristian, Ros Nicolae, Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius si Zoltan Radu Cosmin a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA = 20
voturi NU =
voturi nule = 1

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 137 / 24.07.2019.
***

Se propune spre discutie punctul 6, Propuneri, întrebări, interpelări.

Dl presedinte de sedinta:” In 21 iulie expira termenul pentru depunerea proiectelor pe Legea 350 , comisia va fi convocata de secretarul comisiei marti, 30 iulie si va fi prima sedinta de lucru.
Datorita intrarii in vigoare a Codului administrativ si a faptului ca vechiul Regulament dateaza inca din 11.07.2012, HCL 91; are nevoie de actualizare motiv pentru care solicitam ca pana la urmatoarea sedinta , fiecare dintre dvs , daca aveti propuneri de imbunatatire a activitatii sa vi le exprimati.

Dl. Doru Anca:” Am avut o interventie in sedinta din iunie referitoare la suprafetele de sub cladirile care faceau obiectul centralelor termice. Am solicitat si Politiei locale, dlui Moldovan Valer clarificarea situatiei, dar politistul…, mai smecher ca mine, face verificarile pentru 3 din 25 de centrale si dupa ancheta, face masuratori, vorbesc aici de Centrala Termica nr17, dl Vamos are deschisa o spalatorie in fosta centrala, cu autorizatie de construire expirata si fara a respecta prevederile legale. Foloseste in loc de 1600 mp, 419 mp suprafata , restul sa usuce masinile.
Politistii imi fac o adresa in care imi spun limitele competentelor lor, fiind functionari publici nu pot intra pe penal, dar paseaza situatia serviciului Administrarea Patrimoniul Imobiliar.
Din 2016 am solicitat si solicit si acuma punerea de acord intre Politia locala si API sa apara suprafetele de sub aceste centrale. Daca ele apar trebuie sa mergi in instanta sa faci dovada ca sunt ale Consiliului , ca dupa aceea sa le poti concesiona.
Pentru sedinta ordinara din luna august sa se termine verificarea tuturor centralelor si sa se treaca la restul procedurilor de catre API si apoi oficiul juridic sa dea drumul in instanta. Este o centrala CT 18 cu CF in regula.
In 2014 se emite o HCL pentru crearea unui PUZ pe str Cerbului, in zona Bailor, langa str Marului, se dau 4 autorizatii de constructie pe baza acestui PUZ, dar nu este cale de acces.
S-a taiat ilegal o suprafata de teren de 500 mp a unui fost veteran de razboi, dl Jucan si acum este drum de acces prin aceasta suprafata respectiva. Oricat am incercat sa gasim in alta parte si sa-i dam in compensatie acestui domn, la care ilegal i-am taiat aceasta suprafata, nu am reusit.
Solicit, rezolvarea pana la sedinta ordinara din august a acestei probleme, gasirea unei suprafete de 500 mp, pe raza municipiului Turda sa-l despagubim in echivalenta pe acest cetatean de la care am taiat aceasta suprafata pentru a crea un drum de acces nou.
Acolo se vor instata conductele de gaze si de apa , acolo ia nastere un cartier nou, cel putin 20 de locuinte se vor face acolo.

Dl. Cristian Felezeu:” Apreciez promptitudinea cu care Consiliul de administratie al Salinei a rezolvat o interpelare din 23 mai, legata de plata biletului de intrare a adultilor care insotesc copii. In urma sedintei CA s-a modificat Regulamentul si adultii nu mai platesc biletul de intrare.
Pentru Directia Tehnica am o problema cu care cred ca si dvs v-ati intalnit, legata de executia de lucrari a cablurilor electrice. Rog Directia tehnica sa prezinte un raport cu sanctiunile care s-au dat si de la Politia locala, sanctiunile care s-au dat constructorilor pentru neaducerea la starea initiala a suprafetelor afectate de lucrari.
Deja este mai mult de o luna de zile, se lucreaza in zona scolilor, se lucreaza pe strazi in care trotuarele sunt inguste si pietornii merg pe carosabil.
Sa se ia masuri pentru rezolvarea traficului si a semnalizarii, in zona Colegiului Mihai Viteazu timp de 3 saptamani a fost o jumatate de banda de circulatie ocupata de pamantul rezultat in urma sapaturilor. Constructorul are obligatia de a reface drumul la starea initiala . „

Dl. Marius Riter:” Cer Domeniul public SA si Administrarea Patrimoniului Imobiliar SRL sa-mi prezinte situatia financiara la 6 luni.

Dl. Nicolaie Giurgiu:”Care este situatia directorului de la Salina Turda? Mi se pare ca a fost ales provizoriu pe 4 luni, care au expirat in 21 iulie. S-au demarat procedurile pentru numirea unui director? Am incercat sa verific pe site-ul societatii dar nu apare nimic.
Pe str Mircea cel Batran, pe langa faptul ca se foloseste spatiul verde ca si loc de parcare azi am vazut ca au aparut 4 tarusi metalici.

Dl primar Cristian Matei:” A fost prelungit mandatul dlui director cu maxim 2 luni pana la instalarea noului director care a castigat un concurs cu o firma specializata pe Resurse umane.

Dl. Nicolaie Giurgiu:”Pe str Mircea cel Batran, pe langa casa Ratiu, peste pod exista spatii verzi care nu sunt intretinute, azi au aparut 4 tarusi metalici si API ar fi inchiriat pe acel spatiu verde, 4 locuri de parcare. As dori sa stiu de la Politia locala daca s-au luat masuri pentru ocuparea abuziva a spatiului, iar de la Directia tehnica as vrea sa stiu daca s-au eliberat autorizatii de amenajare pe acel spatiu verde, de parcari.

Dl. primar Cristian Matei;’ La asa intrebare complexa o sa primiti raspunsul peste o luna.
Exista o comisie de sistematizare la nivelul municipiului Turda care va va raspunde in termenul legal la intrebari.

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl . presedinte de sedinta declara sedinta ordinara de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PRESEDINTE DE SEDINTA,
dl. Nicolae Ros Jr.

SECRETARUL municipiului Turda,
PAULA MIC

Intocmit,
Insp spec Mariana Marginean

X