Proces verbal incheiat azi 26.04.2018 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Turda

Proces verbal incheiat azi 26.04.2018 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 40, alin. 1 si 2, art. 42, alin. 1 si 2, art. 43 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 21 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni : Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Felezeu Cristian George, Giurgiu Nicolaie, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pîrlea Daniela, Rigman Ciprian-Doru, Riter Marius, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian, Sămărtinean Iuliana Maria si Zoltan Radu-Cosmin.

La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dna Daniela Adace- director executiv Directia economica, dna Elena Farcasan – director Directia impozite si taxe locale, dna Monia Koti – director Asistenta sociala; dl. Ovidiu Gaina- director Directia tehnica; dl. Dumitru Iosif – arhitect sef, dna Ioana Iftime – sef serviciu Administratie Publica Locala; d-na Gabriela Salagean – sef serviciu Constatare, Impunere, control, dna Codruta Bungardean – sef serviciu Finantari externe, dl. Calugar Ginel – sef serviciu Dezvoltare Publica si investitii, dl. Calin Petrideanu- consilier juridic; – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 703/ 20.04.2018 si este legal constituita fiind prezenti 21 consilieri .
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na secretar arata ca, in conformitate cu art. 35, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, presedinte de sedinta ales este dna. Pirlea Daniela .

Inainte de a intra in dezbateri, dl.Calin Petrideanu – consilier juridic face un anunt.
Dl. Calin Petrideanu – consilier juridic:”Va multumesc, vreau sa fac precizarea ca, alaturi de alte persoane care pot participa la sedinta de Consiliu local se afla in sala si membrii asociatiei DaVinci System, care in data de 2 mai, alaturi de dl. Primar si Consiliul local Turda vor organiza un proiect sub tema: „Consiliul local al tinerilor”.
Pe masa aveti o invitatie prin care membrii acestei asociatii va invita sa luati parte la lucrarile sedintei din 2 mai.”

Dl. Nicolae Ros: ”Dle Primar, dlor colegi, la data de 31 martie 2007 am initiat un proiect de hotarare prin care Ziua Nationala a tineretului sa fie sarbatorita si la nivel local, Primaria Turda organizeaza in premiera Ziua Nationala a Tineretului.
Felicit asociatia Da Vinci pentru aceasta implicare, deoarece una dintre masurile Planului national de actiune pentru tineri a fost si implicarea in luarea deciziilor la nivel local.
As dori ca azi, sa fim pentru colegii nostri un exemplu de conduita in Consiliul local, noi nu suntem Consiliul local al seniorilor, tineretea este o stare de spirit. Sa invatati de la noi doar ce este bun, ce este rau sa nu invatati!
Va uram succes si doresc sa participam cat mai multi colegi la aceasta actiune, pentru ca va veni o zi in care ii vom ruga pe acesti tineri sa ne mai primeasca si pe noi in scaunele din spatele salii.
Peste 10-20 de ani, ne vor inlocui, vrand –nevrand, biologic vorbind. Va felicit si va uram succes.”

Dna. presedinte de sedinta: Buna ziua tuturor, stimati colegi, declar deschisa sedinta ordinara de azi, 26.04.2018. Daca sunt probleme la ordinea de zi?

Dl. Doru Anca:” In comisie am analizat proiectul privind rectificarea bugetarasi propun ca acest proiect sa intre pe ordinea de zi la punctul 3.2
In urma votului rezulta 16 voturi pentru, 5 abtineri(PNL)

Dl. viceprimar Lucian Nemes:” Buna ziua, o sa am mai multe proiecte de introdus pe ordinea de zi :

– la punctul 6.4, PROIECT DE HOTARARE privind trecerea unor terenuri din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Turda.
In urma votului rezulta 16 voturi pentru, 5 impotriva (PNL)

– la punctul 6.5, PROIECT DE HOTARARE privind trecerea unor imobile din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Turda.
In urma votului rezulta 16 voturi pentru, 5 impotriva (PNL)

– la punctul 6.6, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea acordului de parteneriat intre Municipiul Turda si Societatea Elland Prodcom SRL in vederea modernizarii unui teren sportiv din incinta bazei sportive a municipiului Turda, situat in strada Stadionului.
In urma votului rezulta 16 voturi pentru, 5 impotriva (PNL)

– la punctul 6.7, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea operaţiunii de dezmembrare a imobilului înscris în CF. nr. 63405 Turda, nr. Cadastral 63405.
In urma votului rezulta 16 voturi pentru, 5 impotriva (PNL)

– la punctul 6.8, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea operaţiunii de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 63406 Turda, nr. Cadastral 63406.
In urma votului rezulta 16 voturi pentru, 5 impotriva (PNL)

Punctul 9 devine punctul 10

– la punctul 9.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind Zona Băi Sărate, pentru implementarea Planului de management si a Regulamentului Sitului de importantă comunitară Sărăturile Ocna Veche, ROSCI0223, în Municipiul Turda
In urma votului rezulta 16 voturi pentru, 5 impotriva (PNL)

– la punctul 9.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Turda si Serviciul Public de Asistentă Socială Turda pentru depunerea si implementarea proiectului „Construirea si dotarea unui Centru multifunctional în Băile Turda”;
In urma votului rezulta 16 voturi pentru, 5 impotriva (PNL)

– la punctul 9.3, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico
economice a proiectului „Construirea si dotarea unui Centru multifunctional în Băile Turda” si a indicatorilor tehnico-economici.
In urma votului rezulta 16 voturi pentru, 5 impotriva (PNL)

– la punctul 9.4, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico
economice a proiectului „Restaurarea, conservarea si reabilitarea clădirii fostei Judecătorii (P-ta Republicii nr. 5) si redestinarea ei ca Centru de cultură, artă si traditii” si a indicatorilor tehnico-economici.
In urma votului rezulta 16 voturi pentru, 5 impotriva (PNL)

– la punctul 9.5, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico
economice a proiectului „Reabilitarea, modernizarea si dotarea Teatrului Aureliu Manea” si a indicatorilor tehnico-economici;
In urma votului rezulta 16 voturi pentru, 5 impotriva (PNL)

Dl. Nicolae Giurgiu:”Dupa cum ati observat, noi am votat impotriva introducerii acestor proiecte de hotarare pe ordinea de zi. Acest teanc de hartii ne-a fost pus sub nas inainte de sedinta, pe repede inainte, practic suntem pusi in imposibilitatea de a lua la cunostinta continutul acestor proiecte si pusi in fata faptului implinit, sa votam impotriva sau pentru, fara sa stim despre ce este vorba.

Solicitam sa se respecte Regulamentul C.L. Azi acesti tineri pot sa vada cum nu trebuie sa se procedeze intr-o sedinta de Consiliu. Daca proiectele erau urgente se putea convoca o sedinta de indata, separat de aceasta sedinta. Acest lucru nu corespunde cu scopul Consiliului local de a hotara in deplina cunostinta de cauza cu privire la aceste proiecte.
Pentru acest motiv am votat impotriva suplimentarii ordinii de zi .

Dna presedinte de sedinta:”Daca nu mai sunt alte propuneri, supun la vot ordinea de zi.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Adoptarea Declaraţiei de Reunire cu Republica Moldova;

3. Probleme ale Direcţiei Economice:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului pe trimestrul I 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian

4. Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pe anul 2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Direcţiei Tehnice:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unei locuinţe de necesitate.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea operaţiunii de alipire a imobilelor înscrise în CF nr. 63323 şi CF nr. 63324.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilului situat administrativ în Municipiul Turda, identificat cu nr. cadastral 62740.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a unui teren Bisericii Penticostale Muntele Sionului.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.4. PROIECT DE HOTARARE privind trecerea unor terenuri din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.5. PROIECT DE HOTARARE privind trecerea unor imobile din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.6. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea acordului de parteneriat intre Municipiul Turda si Societatea Elland Prodcom SRL in vederea modernizarii unui teren sportiv din incinta bazei sportive a municipiului Turda, situat in strada Stadionului.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.7. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea operaţiunii de dezmembrare a imobilului înscris în CF. nr. 63405 Turda, nr. Cadastral 63405.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.8. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea operaţiunii de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 63406 Turda, nr. Cadastral 63406.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Arhitectului Şef:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire restaurant P+1+M în Municipiul Turda, str. Roşiori nr. 14.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. Probleme ale Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda:

8.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor beneficii sociale pentru veteranii de război cu ocazia Zilei Veteranilor de Război şi a activităţilor incluse în Programul de manifestări aniversare al Centenarului de la Primul Război Mondial.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9. Probleme ale Serviciului Finantari Externe si Relatii Internationale

9.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind Zona Băi Sărate, pentru implementarea Planului de management si a Regulamentului Sitului de importantă comunitară Sărăturile Ocna Veche, ROSCI0223, în Municipiul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9.2 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Turda si Serviciul Public de Asistentă Socială Turda pentru depunerea si implementarea proiectului „Construirea si dotarea unui Centru multifunctional în Băile Turda”;
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9.3 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico economice a proiectului „Construirea si dotarea unui Centru multifunctional în Băile Turda” si a indicatorilor tehnico-economici.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9.4 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico economice a proiectului „Restaurarea, conservarea si reabilitarea clădirii fostei Judecătorii (P-ta Republicii nr. 5) si redestinarea ei ca Centru de cultură, artă si traditii” si a indicatorilor tehnico-economici.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9.5 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico economice a proiectului „Reabilitarea, modernizarea si dotarea Teatrului Aureliu Manea” si a indicatorilor tehnico-economici;
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

10. Propuneri, intrebari, interpelari
***

La punctul 1 se prezinta procesul verbal al sedintei ordinare precedente.

Dna. presedinte de sedinta supune votului consilierilor, Procesul Verbal de la sedinta ordinara anterioara, acesta fiind votat cu unanimitate de voturi, nefiind niciun fel de modificari sau completari din partea consilierilor.

Dl. Doru Anca:”Colegii mei, consilierii PNL nu au votat introducerea pe ordinea de zi a proiectelor propuse, dar au votat intreaga Ordine de zi. Sa se mentioneze care sunt proiectele pe care nu le-au votat?

Dna presedinte de sedinta:” Secretariatul a consemnat acest lucru in Procesul verbal.

Dl. Nicolae Ros:”Potrivit art 43 din Legea administratiei publice locale, ordinea de zi a sedintei se aproba de Consiliul local la propunerea dlui Primar. Suplimentarea se poate face pentru probleme urgente.

Dl. Doru Anca:” Am facut interventii 3 luni pentru convocarea dnei Mihali, director la societatea Prival sa ne prezinte stadiul contractului pana la 1 iulie. Azi imi transmite un raspuns in scris ca este bolnava. Solicit din nou ca dna sa fie invitata la sedinta din mai, intrucat din septembrie apare o noua taxa de groapa si se va suplimenta tariful. Nu toti locuitorii vor plati acest tarif si de aceea solicit sa fie prezenta.

La punctul 2.2, dl. primar Cristian Matei da citire Adoptarii Declaraţiei de Reunire cu Republica Moldova

Dna presedinte de sedinta:” Voi supune la vot declaratia urmand ca fiecare consilier care a votat adoptarea acestei declaratii sa si-o insuseasca prin semnaturi. „

Dl. Nicolae Ros:” Nu se supune la vot, potrivit art.42 din Regulamentul cadru, Consiliul local stabileste modalitatea de vot. Se va striga numele fiecarui consilier care va spune daca este pentru sau impotriva.
Deci mai intai votam modalitatea de vot si pe urma stabilim. „

Dl. Lucian Cordis:” Eu propun vot nominal.

Dna presedinte de sedinta:” Supun la vot propunerea dlui Cordis de a fi vot nominal.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

In urma acordului verbal, consilierii au semnat
Declaraţia de Reunire cu Republica Moldova.

Dl.Emil Moldovan:’ Avem in sala acesti tineri care trebuie sa ia aminte de ceea ce semnam noi aici si sa duca mai departe dorinta noastra, dorinta poporului roman de a trai intr-o singura tara unita, demna de ce a construit in istorie.
M-as bucura, ca acest vot sa fie ultimul pe care-l dam noi pentru aceasta unire. Partidul Miscarea Populara, prin toate actiunile sale s-a exprimat pentru unirea Moldovei cu Romania.
Dl Ros ar fi trebuit sa spuna de la inceput sa ne ridicam in picioare cand ne dam acordul si am fi putut sa mergem la masa sa semnam.”

Dl. Ciprian Rigman:” In numele Partidului National Liberal, care a jucat un rol major in realizarea Romaniei mari, nu doar a flancat Unirea, ci chiar a creat-o, sa salutam initiativa dlui primar Cristian Matei. In 27 martie 2018 atunci cand a avut loc aceea adunare cu iz national de la Chisinau, politicienii romani ar fi trebuit sa aiba o voce unitara si sa fie prezenti acolo, nu s-au afisat acolo sa sustina acest lucru. „

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.1. PROIECT DE HOTARARE privind execuţia bugetului pe trimestrul I 2018.

Dl. Doru Anca:” Am analizat proiectul in sedinta de comisie, vreau sa fac o precizare, in 2016 nu imi venea sa cred ca ajungem la o executie bugetara pozitiva.
Sunt anumite probleme care lezeaza din punct de vedere administrativ bugetul acestei unitati teritoriale, se cheltuie veniturile care vin din taxele si impozitele directe care alcatuiesc bugetul local.
Din expunere si anexe reiese ca bugetul este de 96,96%, in cele 3 luni de zile cetatenii au inteles ca trebuie sa-si plateasca impozitul, profitand de bonusul respectiv. Inainte, 2008-2010 nu depaseam in primul trimestru 80-82% din buget.
Prin aplicarea Legii 153 s-a grevat asupra sumelor din bugetul de autofinantare. Multumesc cetatenilor din mun. Turda care au inteles ca datorie cetateneasca, sa-si indeplineasca cu cinste aceste indatoriri care au grevat bugetul autofinantat in proportie de 96,96%.
Sumele s-au cheltuit in special la functionare, mai putin la dezvoltare. Toate lucrarile incepute sunt spre finalizare. Anul trecut, nu doar proiectia bugetara, ci realizarea bugetara a fost de asa natura si s-au acordat acestor lucrari sumele respective.
Va invit sa votam acest proiect.”

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 92 / 26.04.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.2.PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2018

Dl. Doru Anca:” De aceea necesita urgenta acestui proiect, e vorba de lotul Bai Sarate si acuma ne dam asentimentul si sa contribuim cu suma de 6000 lei, care reprezinta cota noastra de participare. „

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru,
4 abtineri (Felezeu, Cordis, Riter, Giurgiu). Dl. Rigman este iesit din sala.

Se adopta HOTARAREA nr. 93 / 26.04.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pe anul 2019.

Dl. Doru Anca : » Dl. Felezeu a participat azi la sedinta de comisie, la celelalte nu a participat, imi pare rau, este un consilier bun si de viitor. Nu stiu cum il considera colegii lui din partidul liberal .
Ca sa mentii taxele la acelasi nivel, cu mici fluctuatii la aceasta data este destul de complicat. Va trebui sa sustinem pe 2019 majorarile cu legea salarizarii .
In 2004-2008 nu puteam la aceasta data, sa sustinem reducerea taxelor si viitorul este pe acest proiect de hotarare.
Proiectul a stat in dezbatere 45 de zile, acum doar apreciem, propunerea trebuia facuta pe site. Din punctul meu de vedere si al colegilor mei, suntem de acord cu acest proiect. «

Dl. Cristian Felezeu : » Buna ziua, il rog pe dl. Anca sa nu mai faca aprecieri la adresa mea atata timp cat eu nu fac aprecieri la adresa dansului.
Am cateva amendamente tehnice :
– La capitolul I, impozit taxa pe cladiri persoane fizice, rezidentiale si cladiri anexa, propun o cota de 0,08% . Aceste amendamente le-am facut si in anii trecuti, cand am dezbatut impozitele si taxele locale.
– La capitolul III, impozitul pe cladiri persoane juridice, propun cota de 0,2%, cota maxima prevazuta conform legii.
– La cladiri rezidentiale persoane juridice, propun cota de 1,3 % .
Am observat ca la celelalte taxe si impozite, la multe dintre ele se propune o majorare intre 1-2 %.
– amendamentul pe care-l mai am este mentinerea taxelor speciale la nivelul anului 2017.
Dau un exemplu, taxele pentru atestatul de producator se majoreaza de la 10 lei la 35 lei, pentru eliberarea autorizatiei de la 1000 lei la 1013 lei. Toate taxele sa ramana la nivelul anului 2017.”

Dl. Emil Moldovan:” Am vazut acest proiect si revin la ceea ce noi am discutat anul trecut, impreuna cu grupul de la putere PRM-ALDE-PSD am reusit sa-i convingem ca se poate face o reducere la impozitul pe cladiri, persoane fizice, aici este cel mai mare impact asupra celor mai multe persoane din Turda.
Am gasit atunci, chiar daca noi am propus din acel moment o reducere de 20% ,..am fost oarecum aprobati, dar am inteles ca era prea mult in acel moment si am acceptat anul trecut sa fie cu 0,5 % si tot asa din cei 20%, anual, pana la cei 4 ani.
In aceleasi negocieri, anul acesta am ajuns la concluzia ca se poate face si anul acesta o reducere nu la 0,8, ci la 0,95% , o reducere pe care ne-o putem permite anul acesta, mai ales ca Turda are nevoie de foarte multi bani, mai ales ca nu toti banii pe fonduri au intrat si mai avem nevoie de alti bani, pana ne vin de la Uniunea Europeana.
Speram ca pe viitor sa compensam, adica in loc de 0,03% sa-l facem de 0,08% . Pana atunci noi ramanem la ceea ce am negociat si ma bucur ca am reusit sa-i convingem pe colegii nostrii, apreciem si vom vota…., nu ca n-am fi de acord ca reducerea sa fie pana la cota pe care a propus-o dl. Felezeu, noi am propus-o de anul trecut aceasta cota de 0,08%. Nu vrem decat sa apreciem si sa speram ca situatia ne va permite ca anul viitor sa fim mai intelegatori cu cetatenii Turzii. „

Dl. Doru Anca:” Discutii am mai avut cu cei 20% , dar impactul bugetar este cel care ne leaga de maini si de picioare. Legea 153 ne-a obligat sa majoram salariile angajatilor cu coeficientii aferenti, daca noi acum reducem impactul este mai mare de 500.000 si afecteaza sectiunea de functionare adica salariile.
Trebuie sa mergem cu reduceri progresive, cu finantare. Degeaba vin fondurile europene, alea sunt pe dezvoltare. „

Dl. Adrian Salagean” As avea niste nelamuriri, daca-mi permiteti, dl Felezeu aduce amendamente si sa inteleg ca la persoanele juridice doriti cota de impozitare maxima?
Ori, la hotararea cu supratonajul ne-ati criticat ca supraaglomeram persoanele juridice cu taxe in plus. Ori azi cereti exact contrariul, adica persoanele juridice sa plateasca mai mult decat platesc azi.
Aceasta intrebare o sa v-o pun si dvs, dle Rigman…, pana atunci, la istorie! Si daca puteti sa ne spuneti daca ati facut un calcul matematic pentru aceste reduceri sau nu? Sau sunteti in campanie electorala. „

Dl. Lucian Cordis:” Dl. consilier Felezeu a avut un amendament, colegii pot sa-l voteze sau nu, dar a veni un alt consilier si sa aiba o asemenea atitudine…
Eu propun ceva; bun, rau cum e… il votezi sau nu-l votezi! Dar nu ma faci pe mine tampit! „

Dna presedinte de sedinta:”Haideti sa nu deviem, nu s-a adresat in acest mod!

Dl. Adrian Nap:” Si eu sunt de acord cu interventia dlui Salagean.

Dl. Cristian Felezeu:” Am cerut la persoane juridice 0,2% , prin proiect se cere 0,3%! E vorba de persoane juridice – pe cladiri, si 1,3 % la nerezidentiale.

Dna presedinte de sedinta:” Supun la vot primul amendament al dlui Felezeu: La capitolul I, impozit taxa pe cladiri persoane fizice, rezidentiale si cladiri anexa, propune o cota de 0,08% .
La capitolul III, impozitul pe cladiri persoane juridice, propun cota de 0,2%,

In urma votului rezulta: 5 voturi pentru (PNL) ,
2 abtineri (Micu si Moldovan A), 14 impotriva.

Amendamentul nu a obtinut numarul necesar de voturi.

Dna presedinte de sedinta:” Supun la vot al doilea amendament al dlui Felezeu:La cladiri rezidentiale persoane juridice, propun cota de 0,2 % .

In urma votului rezulta: 5 voturi pentru (PNL) ,
2 abtineri (Micu si Moldovan A), 14 impotriva.

Amendamentul nu a obtinut numarul necesar de voturi.

Dl. Lucian Cordis:” Stiti ce e interesant?! Cand noi am votat impotriva introducerii pe ordinea de zi a acelor proiecte veneau cei de la presa si ne filmau pe cei care votam. Acuma, vad ca nu se fac poze celor care se opun scaderii impozitelor si taxelor locale!

Dna presedinte de sedinta:” Supun la vot al treilea amendament al dlui Felezeu: La cladiri nerezidentiale persoane juridice, propun cota de 1,3 % .
In urma votului rezulta: 5 voturi pentru (PNL) ,
2 abtineri (Micu si Moldovan A), 14 impotriva.

Amendamentul nu a obtinut numarul necesar de voturi.

Dna presedinte de sedinta:” Supun la vot al patrulea amendament al dlui Felezeu: mentinerea taxelor speciale la nivelul anului 2017.
In urma votului rezulta: 5 voturi pentru (PNL) ,
2 abtineri (Micu si Moldovan A), 14 impotriva.

Amendamentul nu a obtinut numarul necesar de voturi.

***
Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
in forma propusa de initiator.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru, 6 abtineri( grupul PNL, Moldovan A)

Se adopta HOTARAREA nr. 94 / 26.04.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.1.PROIECT DE HOTARARE privind repartizarea unei locuinţe de necesitate.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 95 / 26.04.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea operaţiunii de alipire a imobilelor înscrise în CF nr. 63323 şi CF nr. 63324.

Dl. Nicolae Giurgiu :” Vreau sa aduc la cunostiinta colegilor ca nu este doar o simpla alipire; in realitate se schimba destinatia terenului din padure in teren pentru constuctii.
Avand in vedere ca terenul este pe Proiectul Natura 2000 si pe rezervatia naturala a lacului Tarzan, aceasta schimbare de destinatie, este o procedura ilegala, chiar si in aceasta maniera prin schimbarea destinatiei documentatiei tehnice si obtinerea acestei schimbari de destinatie prin votul consilierilor locali, e o incalcare a codului silvic si se sanctioneaza cu o pedeapsa de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.
O sa indic in concret alineatul. Va rog sa nu legalizati pentru ca modificarea din padure in teren de constructie este ilegala.”

Dl. Doru Anca:” Este acordul Ocolului silvic. In toate C.F respective este proprietar municipiul Turda. „

Dl. Nicolae Ros”Se fac afirmatii grave in Consiliul local, nu stiu ce inteleg copii, ca votam ilegalitati! Votul nu infrange legea. Daca sunt probleme de legalitate, eu zic sa se pronunte secretarul municipiului pentru ca nu sunt doar juristi in CL.
E adevarat ca in democratie, minoritatea se exprima si majoritatea decide ! Dar nu vreau sa planeze aici suspiciunea ca ar fi ceva ilegal. Dna secretar suntem sau nu pe lege?

Dna Paula Mic- secretarul municipiului Turda:” Obiectul prezentului proiect de hotarare se refera la aprobarea unei documentatii de alipire, care are un referat de acceptare de la Oficiul de Cadastru, unde se prevede si avizul favorabil emis de ocolul silvic. Incheierea este asumata prin stampila si semnatura de catre reprezentantii Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Dl. Nicolae Giurgiu:” Nu discut despre alipire. Eu discut despre schimbarea de destinatie a terenului care apare in documentatia tehnica, se schimba din padure, in teren pentru constructii. Nu am vazut in anexe vreun aviz cu privire la scoaterea acestei paduri din Fondul national Forestier si schimbarea destinatiei in teren pentru constructii.”

Dl. Nicolae Ros:” Daca aveti suspiciuni, aveti mijloace legale de a ataca la Institutia Prefectului judetului Cluj. Cei care nu sunt juristi, o sa inteleaga ca suntem intr-o situatie pe muchie de ilegalitate.
Cand cineva face bine, venim si gasim tot felul de tertipuri. Este bine ca azi sa discutam despre aceste proiecte, daca vrem sa fim ‚jandarmi gramaticali’, daca vrem sa incurcam…, daca as fi in locul copiilor nu as intelege nimic din aceste discutii.
Ar trebui sa se respecte regulamentul, vorbeste mai intai presedintele comisiei de specialitate, apoi seful compatimentului, apoi consilierii si asa am evita alte discutii. ”
Dl. Doru Anca:” Acest proiect s-a comunicat Ocolului silvic Iara, daca nu sunt obiectiuni scrise de la Ocol, consider ca au o responsabilitate.”

Dl. Ovidiu Micu:” Proiectul a fost prezentat comisie, avem avizul consilierului juridic, Adrian Vana, din punctul nostru de vedere este in regula „

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru
5 impotriva( grup PNL)

Se adopta HOTARAREA nr. 96 / 26.04.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.2.PROIECT DE HOTARARE privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilului situat administrativ în Municipiul Turda, identificat cu nr. cadastral 62740.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 97 / 26.04.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.3.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a unui teren Bisericii Penticostale Muntele Sionului.

Dl. Lucian Cordis:” Avem deja doua biserici Penticostale in Turda, una pe str. Tineretului si una pe str. A. Iancu, tot felul de secte cer terenuri. Eu nu zic sa nu dam, dar mai bine dam teren pentru tineri sa-si construiasca o casa. Eu nu voi vota pentru acest proiect, nu mi se pare ca e nevoie, asa vor veni toate bisericile si mai cer cate 1000 mp.”

Dl. Doru Anca:” Aparent asa e, sunt multe secte, nu e chiar indiferenta treaba cu penticostalii, astia sunt de etnie romi.

Dl. Ciprian Rigman:” Noi nu stim care este optiunea religioasa a romilor din zona coloniei? Poate unii vor sa se incadreze in religia ortodoxa, am vazut o biserica noua acolo, sa lasam la latitudinea credinciosului la care religie va merge.

Dl. Doru Anca:” Ei doar fac o solicitare catre primarie sa li se dea acest teren.”

Dl. Nicolae Ros: Cand am fost validati in functie am jurat pe Constitutie, art 29 , alin 1, spune libertatea gandirii si a credintei religioase nu pot fi ingradite sub nicio forma.
Nu suntem in masura sa discutam noi despre optiune religioasa a unui cult si nu o secta. Este bine sa fie mai multe biserici si terenuri de sport. Eu sunt pentru acest proiect, sa respectam Constitutia.”

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru, 1 impotriva (Cordis),
4 abtineri( PNL)

Se adopta HOTARAREA nr. 98 / 26.04.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.4. PROIECT DE HOTARARE privind trecerea unor terenuri din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Turda.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru,
5 abtineri( PNL)

Se adopta HOTARAREA nr. 99 / 26.04.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.5. PROIECT DE HOTARARE privind trecerea unor imobile din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Turda.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru,
5 abtineri( PNL)

Se adopta HOTARAREA nr.100 / 26.04.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.6. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea acordului de parteneriat intre Municipiul Turda si Societatea Elland Prodcom SRL in vederea modernizarii unui teren sportiv din incinta bazei sportive a municipiului Turda, situat in strada Stadionului.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru,
5 abtineri( PNL)
Se adopta HOTARAREA nr.101 / 26.04.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.7. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea operaţiunii de dezmembrare a imobilului înscris în CF. nr. 63405 Turda, nr. Cadastral 63405.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru,
5 abtineri( PNL)

Se adopta HOTARAREA nr.102 / 26.04.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.8. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea operaţiunii de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 63406 Turda, nr. Cadastral 63406.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru,
5 abtineri( PNL)

Se adopta HOTARAREA nr.103 / 26.04.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire restaurant P+1+M în Municipiul Turda, str. Roşiori nr. 14.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru,

Se adopta HOTARAREA nr.104 / 26.04.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 8.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea unor beneficii sociale pentru veteranii de război cu ocazia Zilei Veteranilor de Război şi a activităţilor incluse în Programul de manifestări aniversare al Centenarului de la Primul Război Mondial.

Dl. Nicolae Ros:” Doresc sa apreciez executivul pentru faptul ca in continuare se acorda aceste burse. Se pare ca vor fi din ce in ce mai putini, le dorim sanatate si felicitarile noastre pentru tot ceea ce au facut. Daca nu erau acesti eroi, noi nu aveam aceasta oportunitate, la initiativa partidului Miscarea Populara.
Dle primar, personal sa le inmanati acest ajutor financiar pentru ca au facut cu adevarat istorie, fata de noi, care suntem trecatori in aceasta functie. „

Dna Iuliana Samartinean”Ma bucur ca putem sa ne aducem aprecierea si recunostinta acestor oameni pentru care tara insemna totul si le urez multa sanatate. „

Dl. Doru Anca:” Cum procedati cu un domn care are 100 de ani? „

Dna Monia Koti- director Asistenta sociala:”Vineri le vom inmana, alaturi de dl Primar. De fiecare data invitam toti consilierii sa participe si la Zilele mun Turda, si la 50 de ani de casnicie, maxim 2 consilieri vin.

Dl. Ciprian Rigman:” Cum spunea si dl Ros , veteranii sunt din ce in ce mai putini si tocmai de aceea propun sa alocati 2000 de lei, pentru ca anul trecut au fost 24 de veterani, anul acesta sunt doar 12 veterani, cred ca am putea sa-i onoram cu o suma mai consistenta, e un amendament. .

Dl Doru Anca:” Este de la bugetul statului.

Dna Monia Koti- director Asistenta sociala: Imi pare rau , dar nu ne incadram cu aceasta suma.

Dl. Ciprian Rigman:” Anul trecut am dat 1000 lei la 24 de persoane, deci 24.000 lei. Acuma daca dam 2000 x 12 persoane = 24.000 lei . „

Dl. Adrian Salagean”Anul trecut a fost un buget aprobat, anul acesta este altul. Si sa consemnati si sursa de finantare.

Dna presedinte de sedinta:” Supun la vot amendamentul dlui Rigman.

Dl. Nicolae Ros:” Amendament poate fi doar cand se spune si sursa financiara sau legala, e o opinie populista pe care o apreciem!”

Dna Paula Mic- secretarul mun. Turda:”La orice proiect de hotarare se pot face amendamente, acesta a fost amendamentul dansului, daca indica si sursa de finantare il supuneti la vot.

Dl. Ciprian Rigman:” De la bugetul local…sa mutam 12.000 de la taxele speciale. Eu imi mentin amendamentul. Se poate lua si de la fotbal, probabil ca anul viitor vom mai premia vreo 6…”

Dna Elena Farcasan- director Taxe si Impozite:” Aceasta este o taxa speciala si nu ai voie sa le folosesti decat intr-un anumit scop.

Dna presedinte de sedinta:”Va rog sa ne precizati sursa de finantare, altfel nu putem sa-l consideram amendament „

Dl. primar Cristian Matei:” Va rog sa supuneti la vot amendamentul. Imi pare rau ca acesti copii asista la aceasta discutie.”

Dl. Nicolae Ros:” Dle primar sa nu supunem la vot niciun amendament, creem un precedent! Altfel se intelege ca orice idee are cineva, trebuie supusa la vot!
Ignorati asemenea propunere. „

Dl. Marius Riter:” Ca sursa de finantare, se poate folosi aceeasi sursa pe care o are executivul in proiectul de hotarare. Daca va uitati la art. 2, sursa de finantare a proiectului este bugetul local al mun Turda.
Aceeasi sursa o propun si pentru amendamentul dlui Rigman.Va rog sa supuneti la vot! „

Dl. Doru Anca:” Daca tot mergem la sursa, veniturile din taxe sunt altele si cheltuieli sunt altele. La inceputul anului am votat bugetul , care sufera modificari prin intrari de sume din exterior. „

Dl. Nicolae Ros:” Dna presedinte, daca altii o iau pe aratura, dvs luati-o inainte !”

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
propus de initiator, fara amendament
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru,
3 impotriva(Felezeu, Cordis, Giurgiu )
2 abtineri (Rigman, Riter)

Se adopta HOTARAREA nr.105 / 26.04.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 9.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind Zona Băi Sărate, pentru implementarea Planului de management si a Regulamentului Sitului de importantă comunitară Sărăturile Ocna Veche, ROSCI0223, în Municipiul Turda.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru,
5 abtineri (grupul PNL)

Se adopta HOTARAREA nr.106 / 26.04.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 9.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Turda si Serviciul Public de Asistentă Socială Turda pentru depunerea si implementarea proiectului „Construirea si dotarea unui Centru multifunctional în Băile Turda”;

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru,
5 abtineri (grupul PNL)

Se adopta HOTARAREA nr.107 / 26.04.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 9.3, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico economice a proiectului „Construirea si dotarea unui Centru multifunctional în Băile Turda” si a indicatorilor tehnico-economici.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru,
5 abtineri (grupul PNL)

Se adopta HOTARAREA nr.108 / 26.04.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 9.4, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico economice a proiectului „Restaurarea, conservarea si reabilitarea clădirii fostei Judecătorii (P-ta Republicii nr. 5) si redestinarea ei ca Centru de cultură, artă si traditii” si a indicatorilor tehnico-economici.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru,
5 abtineri (grupul PNL)

Se adopta HOTARAREA nr.109 / 26.04.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 9.5, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico economice a proiectului „Reabilitarea, modernizarea si dotarea Teatrului Aureliu Manea” si a indicatorilor tehnico-economici;

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru,
5 abtineri (grupul PNL)

Se adopta HOTARAREA nr.110 / 26.04.2018.
***

Se propune spre discutie punctul 10, Propuneri, întrebări, interpelări.

Dna presedinte de sedinta:” La acest punct a solicitat sa ia cuvantul dl. Dobos Nicolae si pe aceeasi procedura supun aprobarii dvs pentru a da cuvantul d-lui Dobos, daca sunteti de acord? In limita regulamentului de 3 minute.
In urma votului rezulta 21 voturi pentru.

Dl. Dobos Daniel- reprezentant Asociatia T9” Va multumesc ca mi-ati oferit posibilitatea de a spune ceva. Exista un proces de transparentizare care a fost invins de ceva timp. As dori sa fac o sugestie sa incepem intr-adevar sa discutam de transparentizare a UAT. Deciziile se iau si de cetateni si ar trebui sa incepem sa discutam.
In afara luptelor ideologice, suntem cetateni si avem un cuvant de spus, daca discutam despre un oras modern, ar trebui sa discutam si despre transparenta.
Data trecuta am observat la API ca, criteriile de performanta lipsesc, la unitatile administrativ teritoriale sau la unitatile subordonate Primariei.
Si aici putem sa discutam despre criterii de performanta; exista o fisa a postului si din asta putem sa luam criterii , intr-adevar de performanta, sa stim fiecare angajat public, ce face, care e performanta lui, ce lucreaza?
Ii felicit pe cei de la DaVinci pentru ce fac, mai exista un club la Fundatia Ratiu , la fel de inteligenti si sper sa fie si ei invitati. „

Dl. Cristian Felezeu:” Revin cu o solicitare mai veche suprailuminarea trecerilor de pietoni, in zona Stefan cel Mare, str. Ratiu, str. Baritiu. Am incercat si varianta de limitare a vitezei, dar se pare ca nu a dat rezultate. „

Dl. Nicolae Ros:” Vis a vis de transparenta, inclusiv cuvantul acordat azi cetateanului, este in baza Legii transparentei. Am fost prima unitate administrativ teritoriala care am transmis sedintele de CL prin mass media, de asemenea toate hotararile de consiliu sunt afisate pe site-ul primariei Turda.
Noi vorbim aici cu un mandat de la cetateni, am fost alesi sa reprezentam interesele, cetatenii se pot asocia pentru a initia un proiect de hotarare prin initiativa legislativa, adica 5% din populatia cu drept de vot.
In 2007 a mai fost o initiativa a cetatenilor. Nu vom crea un Consiliu paralel si sa nu inteleaga cetatenii ca noi suntem aici o organizatie secreta. Eu cred ca tot ceea ce discutam este transparent, suntem vii…
Fata de luna august, cand ati mai luat cuvantul, apreciez ca, de data asta ati scos mana din buzunar si ati respectat Consiliu local. Se poate discuta si civilizat, consider ca deciziile care se iau sunt transparente, va reamintim ca si dvs ati luat cuvantul in baza Legii transparentei.
Daca credeti ca exista suspiciuni, sa le spuneti, dar acum! „

Dl. Ciprian Rigman:” Ii transmit dlui coleg Ros, de la dimensiunea intelectuala pe care si-o asuma, ar fi bine sa se abtina de la a folosi expresii precum „ a o lua pe aratura” care nu-i fac cinste.
Legalitatea unor proiecte de hotarare nu trebuie conditionata de densitatea prezentei in sala a tinerilor sau a altor cetateni.
As dori sa aduc la cunostinta executivului unele solicitari ale cetatenilor pensionari din zona Ariesului, in zona foisorului care au solicitat suplimentarea numarului de banci.
Sunt solicitari pentru pietruirea strazii Salinelor, zona neasfaltata, stiu ca urmeaza reabilitarea strazii cu apa canal, dar este deteriorata strada si ar dori mici interventii cu pietris.
Solicit un raport financiar detaliat al Clubului de fotbal Sticla Ariesul Turda, am participat la unele meciuri al echipei de juniori, sub 18 ani si intr-un meci au fost 13 jucatori.Daca vrei sa faci cele 3 schimbari permise, nu mai ai cu cine sa schimbi.
Argumentul principal al Clubului a fost ca se va pune accent pe grupa de copii si juniori, antrenorii sunt platiti cu sume derizorii, intre 500-1000 lei. Nu poti face performanta, banii pe care noi ii dam in fiecare luna merg spre echipa mare si foarte putin catre grupurile de copii.
De multe ori se intampla ca, echipele de juniori sa nu aiba nici macar apa plata in deplasarile care le fac. Nu este in regula. Nu stiu daca exista indemnizatii intre 3000-5000 de lei, dar cred ca trebuie sa punem accent mai mare pe aceste echipe de juniori.”

Dl. Doru Anca:” Din moment ce am semnat un Buget de venituri si cheltuieli, sa tinem cont de anumite criterii care se verifica lunar. Mai sunt si alte etape, castigam campionatul si dupa parerea mea intram in Liga a III-a.
Toate aceste probleme sunt cuprinse in BVC si va ajunge la noi pe masa in luna mai, poate fi lecturat, analizat.
Ca aveti suspiciuni asupra felului cum se fac cheltuielile acolo, sa ne abtinem pana luna viitoare cand ne va fi prezentat Bugetul de Venituri si Cheltuieli.„

Dl. Nicolae Ros:” Atunci cand exista o problema de natura de legalitate se pronunta secretarul municipiului, cand exista o problema de natura financiara se pronunta directorul economic.
Eu nu sunt de acord sa ascult aberatiile unui coleg care vine total nepregatit si nici dupa 2 ani nu cunoaste procedura, cum sa spun mai diplomat decat a o lua pe aratura?
Deci sa asist la o discutie de 20 de minute pentru ca nu stie sa formuleze un amendament? Cine vrea cu adevarat binele acestui municipiu, indica sursa legala si sursa financiara. „

Dl. Adrian Salagean:” Am intervenit datorita afirmatiilor dlui coleg Rigman, pe langa faptul ca este un mare istoric, este si un mare specialist in fotbal. Nici macar nu stie ca la grupa de copii si juniori, nu se fac 3 schimbari, ci se fac 5 schimbari. Va dati seama la cate meciuri a participat dl Rigman, pe Facebook, la foarte multe.
Proiectul dansului care a fost finantat din bani publici pe Legea 350, asociatia Maecenas parca, a avut 2 ani de finantare, apoi s-a intrerupt. Cat de bine a mers acest proiect?
Referitor la indemnizatii, sa stiti ca toate indemnizatiile antrenorilor s-au facut in baza bugetului si negocierilor cu fiecare separat. Aduceti pe unul care sa spuna ca nu s-a facut in baza bugetului si pe munca pe care o presteaza fiecare.
Asa ca dl. Rigman nu va mai trageti gloante in picioare ca o sa cadeti! „

Dl. Ciprian Rigman:” Referitor la proiectul cu pricina, eram consilier local si era oarecum ciudat sa depun cererea de finantare. Eu am moralitate mea!
Daca se fac 5 schimbari la fotbal, este cu atat mai grav. Daca aveti 13 copii, cum promovati sportul local? „

Dl. Marius Riter:” Am o interpelare catre dna director economic Adace, am cerut sa imi puna la dispozitie raportul Curtii de conturi, mi-a pus la dispozitie un link, care nu are rapoartele, si o rog sa-mi puna la dispozitie o copie xerox a Rapoartelor Curtii de conturi din 2014 pana la ultimul raport.
Politia locala sa-si intensifice actiunile in parcurile din oras, deoarece sunt pline cu seminte, mucuri de tigari.

Dl. Lucian Cordis:” Dle Primar in ce situatie ne aflam cu sensul giratoriu din Turda Noua, de la parc? Mai ales dupamiaza se aglomereaza pana la iesirea din Turda.

Dl. primar Cristian Matei:” Exista un proiect care e prins in Planul de Mobilitate Urbana, e un sens foarte generos, dar e nevoie de a lua un pic din spatiul parcului pentru a largi acest sens.
Am dat in lucru str. Baritiu si care va continua cu Str. Ion Corvin, deoarece in momnetul in care se fac lucrari la sensul giratoriu, sa putem devia traficul pe aceea parte. Intre timp se fac demersuri pentru achizitionarea de autobuze si in procedura de executie pentru arterele din celelalte coridoare urbane .
Costurile sunt foarte mari si sa mai avem putina rabdare pentru a se putea suporta cheltuielile din PMU. In acest proiect vom lua o parte si din alte terenuri pentru a realiza curbura.
In Planul de mobilitate este cuprinsa str. Cuza Voda cu 4 benzi pana la iesirea din Targ. Am pus in vedere deja celui care are acolo un chiosc, sa-i dam ceva la schimb pentru a face acolo un sens giratoriu.
O veste imbucuratoare vine de la secretarul de stat, care a primit dispozitii de la actualul ministru sa gaseasca de urgenta fonduri pentru aceea centura care uneste A3 cu Valcele sa se faca. Aceasta centura de 4,8 km nu a facut parte din Master planul de transport, acum face parte si la urmatoarea rectificare de buget va fi finantata. „

Dl. Nicolae Giurgiu:” Cetatenii din cartierul Primaverii sunt nemultumiti de haitele de caini care sunt pe strazi si care ataca oamenii.
Pe site-ul Primariei sunt afisate Hotararile de Consiliu, dar nu sunt publicate anexele si ar fi mai usor sa le descarcam de acolo, decat sa venim sa facem cerere, sa le xeroxam.
Am vazut azi un dialog intre consilieri, sa nu uitam ca suntem colegi, chiar daca suntem adversari politici si sa nu trecem peste aceasta colegialitate. „

Dl. Nicolae Ros: Aici trebuie sa discutam pe lege si eu am avut un dialog civilizat. Si sa nu se mai faca referiri personale, eu sunt un om civilizat si stau in banca mea si stau sedinta de sedinta, dar sa fie reactii viscerale. „

Dl. Doru Anca:” Aici ii dau dreptate dlui Giurgiu, dar eu nu sunt dusman politic cu niciun liberal, din contra va apreciez pe toti.

Dl. Emil Moldovan:” Am pregatita adeziunea (politica) si va astept!

Dl. Doru Anca:” Acolo scrie ‚colaborator al Securitatii’ poate sunt acum ofiter! Vezi de ce nu vreau sa te fac dusman politic? Daca ma apuc sa te barbieresc, te barbieresc cum scrie la carte!
Intreaba-l pe Stefanie, 4 ani de zile l-am ras cum scrie la carte. Tu imi esti simpatic!”

Dl. Radu Zoltan:” Vreau sa-l intreb pe dl Primar, avand in vedere ca se apropie 1 mai, daca se deschide strandul din Turda?
In legatura cu imbunatatirea spatiului de joaca din parcul din Turda Noua daca se poate face ceva? Un teren de minifotbal?

Dna Leylla Csep:” Cetatenii de pe str. P Maior intreaba care va fi soarta strazii lor, avand in vedere ca nu se regaseste pe nicio lista de investitii a Turzii?

Dl. Emil Moldovan:” Str. 22 Decembrie este plina de gropi mari, pana se va reface strada, sa se umple gropile cu ceva, piatra, ciment, nu stiu.”

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dna . presedinte de sedinta declara sedinta ordinara de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***
PRESEDINTE DE SEDINTA,
dna. Daniela Pîrlea

SECRETARUL municipiului Turda,
Jr. Paula Letiţia Mic

Intocmit,
Mariana Marginean

X