Proces verbal incheiat azi 27.06.2019 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Turda

Proces verbal incheiat azi 27.06.2019 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Turda

 

In conformitate cu art. 40, alin. 1 si 2, art. 42, alin. 1 si 2, art. 43 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 20 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 17 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni : Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Felezeu Cristian George, Giurgiu Nicolaie, Moldovan Adrian Petru, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pîrlea Daniela, Riter Marius, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian, Sămărtinean Iuliana Maria.
Consilierii Moldovan Emil, Zoltan Radu-Cosmin si Micu Ovidiu Dorel se afla in concediu de odihna.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati:dna Iftime Ioana Ursula- Sef sev. Administratie publica Locala, dna Niculina Halgas- director Biblioteca municipala Turda; dl. Bogdan Ursuleanu – dirctor A.P.I. SRL; dna Daniela Adace- director executiv Directia economica, dna Mihaela Vrabete- arhitect sef interimar, dna Ioana Iftime – sef serviciu Administratie Publica Locala, dl. Calugar Ginel – sef serviciu Dezvoltare Publica si investitii, dl. Marin Fantana- sef SUAT , Dna Bianca Vascan – coordonator SEPGIS, – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 703 / 21.06.2019 si este legal constituita fiind prezenti 17 consilieri .
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na secretar arata ca, in conformitate cu art. 35, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Nicolae Ros.

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta ordinara de azi, 27.06.2019. Daca sunt probleme la ordinea de zi?

Dl. Doru Anca :”Buna ziua stimati colegi, as avea 2 propuneri,

– PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contributiei financiare lunare a municipiului Turda către Asociaţia Club Sportiv Sticla Ariesul Turda pe o perioada cuprinsa intre 01.07.2019-31.12.2019.
In luna martie am avut o sedinta de Consiliu si se venea cu argumente de prelungire trimestriala pentru aceasta contributie la handbal. La sfarsitul lunii iunie se incheie aceasta activitate financiara si nu vom mai avea bani pentru urmatoarea perioada si de aceea propun introducerea pe ordinea de zi la punctul 4.3.

Dl. presedinte de sedinta:” Cine este pentru introducerea acestui proiect la punctul 4.3?
In urma votului rezulta: 17 voturi pentru.

Dl. Doru Anca :” Mai propun un PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea suplimentarii contributiei financiare lunare, din partea municipiului Turda, catre Asociatia Handbal Club Potaissa Turda la punctul 4.4.
Echipa noastra s-a situat pe o pozitie fruntasa in urma terminarii campionatului si are posibilitati de a participa intr-un nivel superior care necesita o contributie care depaseste sumele afectate.

Dl. presedinte de sedinta:” Cine este pentru introducerea acestui proiect la punctul 4.4?
In urma votului rezulta: 17 voturi pentru.

Supun la vot ordinea de zi.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcţiei Economice:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Direcţiei Tehnice:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări la documentaţia de atribuire privind delegarea prin concesiune a gestiunii activitătilor de colectare, transport si transfer deseuri în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea DALI şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: ”Amenajare Complex Sportiv Mihai Viteazul Turda” pentru includerea la finanţare în cadrul Programelor de finanţare aplicabile conform legii..
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării anexei nr. 1 – Programul de reparaţii, investiţii, sarcini şi responsabilităţi pentru anul 2019 – la Contractul de delegare al Serviciului public de administrare a patrimoniului public şi privat al municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contributiei financiare lunare a municipiului Turda către Asociaţia Club Sportiv Sticla Ariesul Turda pe o perioada cuprinsa intre 01.07.2019-31.12.2019
– initiatori: Primarul Municipiului Turda, dl. Cristian Octavian Matei, precum si dnii consilieri locali Anca Doru Paul Ioan, Nap Adrian .

4.4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea suplimentarii contributiei financiare lunare, din partea municipiului Turda, catre Asociatia Handbal Club Potaissa Turda.
– initiator Primarul Municipiului Turda, dl. Cristian Octavian Matei

5. Probleme ale Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru şi
SAPL:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unui Addendum, la amenajamentul silvic, pentru suprafaţa de 41,06 ha.
– iniţiator: Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea definitivă din fondul forestier naţional, cu compensare, a unui teren în suprafaţă de 350 mp, proprietatea Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind oferirea în compensare a unui teren în suprafaţă de 2700 mp, aflat în domeniul privat al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unor spaţii din imobilul situat administrativ în municipiul Turda, str. Aurel Vlaicu nr. 3, către Asociaţia Camera de Sus.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Teatrului « Aureliu Manea » Turda:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Teatrul Aureliu Manea Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. Probleme ale Bibliotecii Municipale Teodor Murăşanu:
8.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Bibliotecii municipale Teodor Murăşanu, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9. Propuneri, întrebări, interpelări.

***

Dl. Cristian Felezeu:” Buna ziua, rog Secretariatul sa consemneze ca ma voi abtine de la deliberari si vot la proiectul de la punctul 4.4.

Dl. Adrian Nap:” Buna ziua, rog Secretariatul sa consemneze ca ma voi abtine de la deliberari si vot la proiectul de la punctul 4.2.

Dl. Adrian Salagean:” Buna ziua, rog Secretariatul sa consemneze ca ma voi abtine de la deliberari si vot la proiectul de la punctul 4.2.

La punctul 1 se prezinta procesul verbal al sedintei ordinare din 23.05.2019.

Dl. presedinte de sedinta supune votului consilierilor, Procesul Verbal de la sedinta ordinara anterioara, acesta fiind votat cu unanimitate de voturi, nefiind nici un fel de modificari sau completari din partea consilierilor.

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1,PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2019.

Dl. Cristian Felezeu:” O singura remarca as dori sa fac aici, in urma analizei cifrelor prezentate, la 6 luni intram pe un deficit de 700.000 lei. Va trebui in sedintele urmatoare sa analizam un pic de ce s-a ajuns la deficit si cum vom acoperi partea de deficit.

Dl. Doru Anca:” Trebuia sa-l clarificati in sedinta de comisie, evident sa apara aceste diferente intre venituri si cheltuieli, suntem la jumatatea anului, se pot recupera pe parcurs si suma nu este foarte mare.
In comisie trebuia sa spuneti atunci, directoarele de venituri si cheltuieli au fost in comisie si va puteau raspunde.

Dna Daniela Adace:’director economic:”Buna ziua este o greseala de dactilografiere, nici intr-un caz de deficit.

Dl. presedinte de sedinta:” Dna director spune ca este o eroare materiala, se va corecta si proiectul va fi supus aprobarii in forma rectificata de catre dna director.

Dl Cristian Felezeu:” Atunci rog Secretariatul sa modifice in toate anexele unde apare aceasta diferenta de 700.000 lei.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 108 / 27.06 .2019.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări la documentaţia de atribuire privind delegarea prin concesiune a gestiunii activitătilor de colectare, transport si transfer deseuri în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”.

Dl. Marius Riter:” Avem in anexa 1 a proiectului un grafic de incetare a contractelor de salubritate pe mediul urban din judetul Cluj.
La municipiul Turda apare ca am finalizat contractul de salubritate in anul 2019, stiu ca in anul 2017 am prelungit contractul de salubritate cu firma Prival pana in 2023. Daca se poate modifica aceasta anexa pentru a instiinta organele de decizie, Consiliul judetean, data pana cand e valabil la Turda contractul.
Sa nu avem surprize.

Dl. primar Cristian Matei:” Noi putem informa Consiliul judetean…

Dl. Ginel Calugar – sef SDPI:” Din informatiile initiale am avut contract cu Privalul pana in 2019, cu Ecometropolitanul. Din contractul care se incheie intre Ecometropolitan cu viitorul operator…, probabil nu este actualizata la zi informatia, dar din ceea ce stiu eu, functioneaza sistemul prin care UAT-urile care au contract cu firma de salubrizare conform prevederilor legale prin delegare de gestiune cu actualul operator, continua pana la finalizarea lor, ca apoi sa intre in vigoare noul operator atribuit prin licitatie publica de catre Consiliul judetean.”

Dl. Cristian Felezeu:” Dl Calugar are dreptate, dar in contractul nostru cu Prival-ul nu este clauza care sa spuna, cand se incheie contractul cu noul operator, inceteaza de drept contractul cu Privalul.
Si noi acum aprobam niste amendamente la documentatia de atribuire, deci va fi o documentatie de licitatie pentru noul operator si trebuie clarificata anexa, dar de fapt prin actul aditional, contractul este pana in 2023.
Noi, aproband aceste anexe, vor fi transmise si introduse in documentatia de licitatie. Se va crea o confuzie legata de noul contract de salubritate, de aceea solicita colegul, ca anexa sa fie modificata si transmisa la A.D.I. Ecometropolitan cu perioada de contract pana in 2023.

Dl. Marius Riter:” Atunci solicit sa se modifice anexa 3.1 de la proiect, sa fie trecut anul 2023 in loc de anul 2019.

Dl. presedinte de sedinta:” Supun la vot amendamentul dlui Riter, sa se modifice anexa 1.3, din Studiul de oportunitate, „ contractul cu firma de salubritate este pana in 2023”.
In urma votului rezulta: 17 voturi pentru

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 109 / 27.06.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea DALI şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: ”Amenajare Complex Sportiv Mihai Viteazul Turda” pentru includerea la finanţare în cadrul Programelor de finanţare aplicabile conform legii.

Dl. presedinte de sedinta : « In calitate de membru in Consiliul de administratie la Colegiul National Mihai Viteazul vreau sa apreciez eforturile care s-au depus din partea primariei incepand de la investitiile la Cantina si pana la cele de infrastructura care continua cu acest proiect extraordinar pentru mun. Turda, este terenul pe care s-a jucat pentru prima data un meci oficial de fotbal in mun Turda. »

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 110 / 27.06.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.1, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Dl. Doru Anca : » Dna consilier am rugamintea ca, dupa terminarea sedintei AGA sa faci succint un referat cu problemele discutate, ca se discuta bugetul si sa stim si noi care sunt sumele care ne revin noua, ca UAT. »

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 111 / 27.06.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.2, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării anexei nr. 1 – Programul de reparaţii, investiţii, sarcini şi responsabilităţi pentru anul 2019 – la Contractul de delegare al Serviciului public de administrare a patrimoniului public şi privat al municipiului Turda.

Dl. Nicolaie Giurgiu : » Buna ziua, uitandu-ma peste acest proiect am vazut ca luna trecuta am aprobat anumite investitii si la mai putin de o luna se modifica sumele solicitate fara a arata de ce luna trecuta nu s-a stiut de acesti bani sau de ce nu s-a solicita de la inceput acesti bani ?
Diin ce stiu eu, API are posibilitatea de a efectua trasarea marcajelor in municipiu, s-au luat doua masini pentru trasat, dar cu toate acestea isi deleaga aceasta atributiune catre un tert din Floresti si am vazut ca ati cerut suplimentarea sumelor. Care este motivul pentru care API nu deleaga catre Domeniul public astfel de operatiuni de trasare si sa ramana banii in Turda ?

Dl. Doru Anca : » Ce am aprobat noi in martie era bugetul lui A.P.I., si de acolo discutii ca de ce s-au angajat lucrari ? Nici bugetul national nu era aprobat si A.P.I .ne-a inmanat un draft de buget pe care l-am aprobat .
Singura suma de 210.000 se cere din bugetul local, restul iese din dividende, apar marcaje noi, in sensul de langa Spital. Dvs puteti face o adresa sa solicitati aceste sume, sa verificati preturile cu care s-a lucrat. Primaria Turda este indriduita sa faca nota de comanda de 210.000 lei sa se execute marcajele. Restul sunt din dividendele lui.
Privitor la folosirea altei firme, si eu asa as face. Probabil firma din Floresti lucreaza mai ieftin decat ar lucra API. Pot aduce pe cine vreau dar sa ma incadrez in sumele de pe nota de comanda. Nu vad un impediment, toate problemele se pot rezolva prin intelegere. «

Dl. Marius Riter : » In momentul in care delegi activitatea ta principala altei firme din Floresti, intreb care este rolul Administratii Patrimoniului Imobiliar SRL ?
Noi platim API si ei deleaga serviciul catre un tert. De ce nu contractam noi direct tertul respectiv si atunci inchidem societate?

Dl. primar Cristian Matei : » Nu mai inventati subiecte false ! Acuma vine dl Riter sa ne invete care e rolul lui API ? Si pe mine m-ar incanta ca, dupa 20 de ani de lipsa totala de viziune asupra serviciilor din municipiul Turda sa avem o entitate a UAT Turda care sa presteze servicii .
Va plangeti ca API nu face nu stiu ce ? Cred ca pana la aceasta ora puteati sa va interesati de ce API nu face…, nu stiu ce ? sunteti consilier local si aveti dreptul sa va informati la fata locului.
Dvs va plangeti ca, de ce dam la alta firma bani pentru trasat linia dubla continua ! Fiindca API nu are masinaria respectiva, nu o are nici Domeniul Public, o au alte firme pentru ca si dvs cand nu aveti o scula, ori o cumparati, ori o inchiriati.
Aici, parerea mea, este ca nu avem ce-i gasi de vina !
Din cauza lipsei de forta de munca in tara si Domeniul public se confrunta cu aceasta lipsa. La Domeniul public nu gasim in acest moment bordurari, o echipa de bordurari care sa poata merge in avans la lucrarile pe care le avem deschise pe santierele de investitii.
Daca dvs vreti sa faceti o alta ordine mondiala in Turda, va rog sa faceti propuneri, dar veniti cu argumente. Nu veniti aici cu chestii pe care nu le intelegeti si nu le stiti. «

Dl. Bogdan Ursuleanu : » director API Turda : » Este o suplimentare pentru marcajele longitudinale de 2.200 mp, pentru borduri 1750 mp, transversal alb, scuar autobuze, statii de taxi, treceri de pietoni care sunt suplimentate cu covor rosu.
In general, ne consultam cu departamentul financiar si ce stim ce suma avem.
Stim ca din cei 210.000 lei, 100.000 lei intra acum si 110.000 lei intra in iulie.
Referitor la intrebarea de ce functionam cu serviciul delegat la alte societati, pentru dublu ax avem nevoie de o masina speciala care sa faca marcajul rutier.
Toate marcajele pe care le facem sunt realizate cu personalul API, cei 7 angajati ai API.

Dl. Cristian Felezeu : » Este o solicitare de rectificare de 210.000 lei, din rectificarea de buget mare, am vazut un plus de 100.000 lei la cheltuieli, dar intreb diferenta de 110.000 lei de la ce capitol merge la ei ?
Dle presedinte Anca nu v-am intrebat pe dvs, stiu ca am IQ putin mai ‘redus’, puteti sa-mi spuneti ca-s prost, in fata, dar va rog sa ma respectati si sa respectati dreptul fiecaruia de a vorbi.

Dl. primar Cristian Matei : «Avem cunostiinta de niste sume care vor veni pe parcursul lunii iulie, cand va fi rectificare de buget national la Guvern si in urma demersurilor facute de primarii din Asociatia Municipiilor din Romania s-a cerut ca impozitul pe venit pe primele 3 luni ale anului sa fie lasat la municipii in procent de 100% . Exista acest protocol al AMR (Asociatia Municipiilor din Romania) si Ministerul de Finante si in luna iulie vor fi returnati acesti bani. Asta inseamna o diferenta de circa 6 miliarde .
Acum avem 100.000 lei pe care-i alocam si pe parcurs ce o sa primim si alte surse financiare vom incerca sa rezolvam toate problemele care sunt in Turda.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 11 voturi pentru
4 impotriva( grup PNL)
Nu participa la vot consilierii Nap si Salagean

Se adopta HOTARAREA nr. 112 / 27.06.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.3, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contributiei financiare lunare a municipiului Turda către Asociaţia Club Sportiv Sticla Ariesul Turda pe o perioada cuprinsa intre 01.07.2019-31.12.2019

Dl. Doru Anca : « Imperativul acestui proiect este continuarea acestei activitati fotbalistice la nivelul mun Turda. in afara brand-ului Salina Turda , mai sunt doua brand-uri cu care ne putem mandri, FC Sticla Ariesul Turda si Handbal Potaissa Turda.
Sumele nu sunt exagerate, nu este doar o echipa de seniori, ci sunt 8 echipe de juniori, adica 120 de copii. Cele mai multe sume se cheltuie pe deplasari si arbitraje. Am verificat felul cum s-au incheiat contractele, plata catre jucatori, etc.
Ne limitam la o suma pe care o poate suporta bugetul local, eu am condus activitatile acestei echipe 8 ani, in liga a II-a si va precizez ca este un nucleu bun de tineri din Turda. Daca reusim sa asiguram o suma mai mare si pretentiile noastre sa castigam aceasta serie vor fi pe masura.

Dl. Marius Riter : » Vad ca a fost in comisia 1 proiectul, conform legii Finantelor publice nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi aprobata, angajata daca nu este conform legii, daca nu are prevederi bugetare si surse de finantare. Stiti care este sursa de finantare pentru suma asta pana la sfarsitul anului ?

Dl. Doru Anca : « Asociatia are buget propriu, de venituri si cheltuieli. Veniturile sunt in concordanta cu contractul incheiat cu noi , din bugetul local. Ce nu vedeti dvs legal in aceasta situatie ? Aveti dubii cum se cheltuie sumele ? am vrut sa va spun la punctul 9, de unde avem extra… sumele.
Avem 20 de centrale, proprietatea fostei RATACFL care sunt vandute, terenul de sub ele nu este inca clarificat, din punct de vedere juridic. Dle consilier in luna asta lamurim 10 locatii si acolo sunt 100.000 lei .
Sub nicio forma nu este mentionata doar pe hartie.

Dl. presedinte de sedinta : « Dle consilier, legea va confera posibilitatea la sedintele comisiilor de specialitate, nu trebuie decat sa solicitati acest lucru presedintelui de comisie si am evita astfel de discutii in Consiliul local.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 113 / 27.06.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.4, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea suplimentarii contributiei financiare lunare, din partea municipiului Turda, catre Asociatia Handbal Club Potaissa Turda.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 14 voturi pentru
2 abtineri (Nap, Csep)
Dl. Felezeu nu participa la vot

Se adopta HOTARAREA nr. 114 / 27.06.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.1, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unui Addendum, la amenajamentul silvic, pentru suprafaţa de 41,06 ha.

Dl. Giurgiu Nicolaie : « Verificand motivele pentru care s-a initiat acest proiect de hotarare am observat ca, spre deosebire de cele de la punctul 5.2 si 5.3, nu se indica temeiul legal pentru promovarea acestui addendum.
Am observat ca se incalca prevederile art 21 si art 22 din Codul silvic prin promovarea acestui proiect, intrucat nu exista aprobarile necesare pentru schimbarea destinatiei pe de o parte, iar pe de alta parte aceasta destinatie se face de catre conducatorul autoritatii publice centrale care raspunde de Silvicultura.
Exista un raport de specialitate comun si o expunere de motive fara nicio aprobare, ni s-a depus un tabel nominal care de fapt este tabelul prin care s-a aprobat cererea de constituire a dreptului de proprietate si acolo se indica si un CF care ar fi intabulat aceste terenuri. Nici aceea foaie funciara nu este depusa in anexa sa vedem cine este proprietar si care este destinatia, eu consider ca nu se poate vota pentru acest proiect de hotarare pentru ca s-ar incalca prevederile Codului silvic referitoare la competenta. «

Dl. presedinte de sedinta : » Instanta constata daca se incalca legea si nu Consiliul local. «

Dna Ioana Iftime- sef SAPL : » Acest proiect de hotarare este inaintat ca si proiect preliminar, fiind necesar acordul Consiliului local, avand in vedere ca este vorba de padurile care se afla in domenul public al municipiului. Este un acord de principiu.
Avizul nu se poate obtine fara acordul de principiu al Consiliului local. «

Dna Mihaela Vrabete – arhitect sef interimar : « Buna ziua , va prezint in power-point niste imagini referitoare la zona protejata Natura 2000.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 13 voturi pentru
4 impotriva (grup PNL)

Se adopta HOTARAREA nr. 115 / 27.06.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.2, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea definitivă din fondul forestier naţional, cu compensare, a unui teren în suprafaţă de 350 mp, proprietatea Municipiului Turda.

Dl. Nicolaie Giurgiu : « Potrivit art 37, alin 2, lit b din Codul Silvic care se invoca in sustinerea proiectului, suprafata maxima care poate fi scoasa este de 200 mp.
Initiatorii propun sa scoata 350 mp, mai mult decat limita legala.
Tot in Codul silvic, la cap 7, se descrie exact care este procedura prin care se poate scoate definitiv din fondul forestier national. Nici la punctul 5.2 si 5.3, aceasta procedura si aceste temeiuri legale nu sunt respectate, motiv pentru care noi vom vota impotriva. »

Dna Ioana Iftime- sef SAPL : « Conform Codului silvic, compensarea se realizeaza cu un teren, dar aceste proiecte sunt doar pentru un aviz de principiu. Sunt pe o proprietate a domeniului public, dvs va dati acordul ca acest lucru sa se poata realiza, urmand acestui aviz a se intocmi toate documentatiile necesare.
Compensarea despre care vorbim se realizeaza conform Codului silvic cu un teren in suprafata de trei ori mai mare decat cea data in compensare. «

Dl. Doru Anca « Dle Giurgiu putem sa facem doua proiecte, unul de 200 mp si unul de 150 mp, te-ai prins cat de inventiv sunt eu?! In ceea ce priveste respectarea proportiei de 1 la 5 eu vad ca este adoptata, se da teren in compensare. Fiind un aviz de principiu, se poate contesta la Prefectura.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 13 voturi pentru
4 impotriva (grup PNL)

Se adopta HOTARAREA nr. 116 / 27.06.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.3, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind oferirea în compensare a unui teren în suprafaţă de 2700 mp, aflat în domeniul privat al Municipiului Turda.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 13 voturi pentru
4 impotriva (grup PNL)

Se adopta HOTARAREA nr. 117 / 27.06.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.1, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unor spaţii din imobilul situat administrativ în municipiul Turda, str. Aurel Vlaicu nr. 3, către Asociaţia Camera de Sus.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 118 / 27.06.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.1, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Teatrul Aureliu Manea Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 119 / 27.06.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 8.1, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Bibliotecii municipale Teodor Murăşanu, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 120 / 27.06.2019.
***

Se propune spre discutie punctul 8, Propuneri, întrebări, interpelări.

Dl. presedinte de sedinta:” Dna secretar al comisiei de aplicare a Legii 350/2005 , Ioana Iftime as dori sa ne informeze cu privire la stadiul de implementare privind finantarea nerambursabila.

Dna Ioana Iftime – sef SAPL:” Putem anunta public ca s-a dat anuntul de participare saptamana aceasta astfel incat sa se poata depune dosarele la cam 50, iar perioada de selectie este intre 30.07.2019- 14.08.2019.

Dl. Anca Doru:” Am insistat si insist, la nivelul Primariei Turda trebuie sa existe un registru in care sa se stipuleze proprietatile domeniului public si privat. S-au vandut 20 de centrale si spun din nou, un smecher, Vamos care considera ca, dupa lege, terenul de sub imobil isi urmeaza cursul. Dar daca nu ai documente incheiate cu proprietarul terenului si dumneata il folosesti, este penal.
Am solicitat Politiei locale cam de vreo luna, sa vedem cand rezolva problema. Vamos isi face deja spalatorie auto in CT 15, fara a respecta autorizatia de constructie.
Rog ca, pana in iulie sa se clarifice care este situatia juridica a tuturor suprafetelor de sub centrale intrate la lichidator Zavaleanu. Terenul trebuie inchiriat sau concesionat. „

Dl. Cristian Felezeu:” Revin si o intreb pe dna Iftime anuntul de participare s-a publicat acum ? La jumatatea anului?

Dna Ioana Iftime – sef SAPL:” Avand in vedere aprobarea bugetului de stat, tarzie si faptul ca sunt singura un pic am intarziat.

Dl. presedinte de sedinta:”: Ca presedinte a comisiei….

Dl. Cristian Felezeu:” Dar nu v-am intrebat nimic si nu doresc niciun raspuns!
Dl. presedinte de sedinta:”: Vreau sa raspund in calitate de presedinte al comisiei L 350/2005 , am dreptul sa intervin mai ales cand vorbim de Regulament.
Asteptam aceeasi intrebare si in anul 2016 cand s-a demarat procedura in octombrie si datorita fostei administratii s-a intarziat aplicarea acestei legi.
V-as ruga sa nu mai faceti aprecieri de ordin personal, si dvs si dl Anca si sa nu spuneti cand sa se dea cuvantul si cand nu. Presedintele este cel care da cuvantul.
Am facut aceasta solicitare secretarului comisie L 350 pentru a clarifica si a ajunge la urechile celor interesati cand pot accesa si in ce conditii. Intarzierile nu se datoreaza in exclusivitate autoritatii locale ci bugetului national.
In comisie, am cerut sa fie si un membru din PNL, ati refuzat de-a lungul mandatului. Pe viitor am rugamintea ca in Consiliu local sa fie respectate decenta si ordinea necesara.
Eu v-am taiat cuvantul si dvs nu ati respectat disciplina!
Dl. Cristian Felezeu si dl Nicolaie Giurgiu parasesc sala de sedinta.

Dl. Marius Riter:” E o problema care se agraveaza in oras, a Domeniului Public si ar fi oportun sa comasam societatea API cu societatea Domeniul Public Turda, sa avem o structura mangeriala mai supla, sa fie o singura societate si poate asa am reusi sa salvam terenurile ipotecate pe linia de credit a societatii Domeniului public.
Fondurile alocate pentru mobilier urban merg catre API si Domeniul Public achizitioneaza din fondurile lor.
Era o sugestie , ca pe viitor sa gasim o varianta sa rezolvam problema asta.”

Dl. presedinte de sedinta:” Este o problema a executivului, de organizare a organigramei.

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl . presedinte de sedinta declara sedinta ordinara de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETARUL
municipiului Turda,
dl. Nicolae Ros Jr. PAULA MIC

Intocmit,
Insp spec Mariana Marginean

X