Proces verbal incheiat azi 28.02.2019 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Turda

Proces verbal incheiat azi 28.02.2019 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 40, alin. 1 si 2, art. 42, alin. 1 si 2, art. 43 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 20 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 18 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni : Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Crişan Sorina-Mihaela, Felezeu Cristian George, Giurgiu Nicolaie, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pîrlea Daniela, Riter Marius, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian, Sămărtinean Iuliana Maria si Zoltan Radu-Cosmin.
Consilierii Cordiş Lucian si Csep Leylla sunt absenti.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati:dl.Ovidiu Gaina – director tehnic; dna Ana Sevan – director Casa de cultura Turda; dna Koti Monia- director Directia de Asistenta Sociala Turda; dl. Balahura Gheorghe – director societatea Domeniul Public Turda SA; dna Alina Anghel – sef serviciu Administrare Fond Locativ; dl.Marin Fantana- sef serviciu Urbanism si amnejajarea Teritoriului; dna Ioana Iftime – sef serviciu Administratie Publica Locala, – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 267/ 22.02.19 si este legal constituita fiind prezenti 18 consilieri .
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na secretar arata ca, in conformitate cu art. 35, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Moldovan Adrian Petru.

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta ordinara de azi, 28.02.2019, daca sunt probleme la ordinea de zi?

Dl. Doru Anca:” Dle presedinte, stimati colegi as dori sa completam ordinea de zi cu cateva proiecte care au aparut ca urmare aplicarii Ordonantei 114/2018, in care se prevede actualizarea indicatorilor tehnico-economici si care face referire la anumite obiective de pe raza mun Turda.
• La punctul 4.5, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi în conformitate cu prevederile art. 71, alin. 1 din OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investiţii:”Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială Avram Iancu, în municipiul Turda, str. Rapsodiei nr. 1, judeţul Cluj în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului educaţional”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020 şi a finanţării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat şi a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea de introducere a proiectului la punctul 4.5. In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

• La punctul 4.6, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi în urma încheierii contractelor de achiziţie publică şi în conformitate cu prevederile art. 71, alin. 1 din OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investiţii:”Reabilitare şi modernizare străzi în municipiul Turda – Cartierul Industrial – LOT 2”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020 şi a finanţării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat şi a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea de introducere a proiectului la punctul 4.6. In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

• La punctul 4.7, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi în urma încheierii contractelor de achiziţie publică şi în conformitate cu prevederile art. 71, alin. 1 din OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investiţii:”Reabilitare şi modernizare străzi în municipiul Turda – Cartierul Industrial – LOT 3”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020 şi a finanţării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat şi a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea de introducere a proiectului la punctul 4.7. In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

• La punctul 8, PROIECT DE HOTARARE privind deplasarea unei delegaţii a Municipiului Turda la Torontaltorda (Serbia), în perioada 15 – 17 martie 2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea de introducere a proiectului la punctul 8. In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Dl presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi modificata.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generala a Acţionarilor a societăţii Compania de Apă Arieş S.A. – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 38 mp, situat în Turda, Calea Victoriei, nr. 41, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 36 mp, situat în Turda, Calea Victoriei, nr. 102-104, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 44 mp, situat în Turda, Calea Victoriei, nr. 102-104, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 2,70 mp, situat în Turda, str. Macilor, nr. 15, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil-teren în suprafaţă de 20 mp, situat în Turda, str. Dacia, nr. 2, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a unor imobile situate administrativ în Turda, str. Dr. Ioan Raţiu, nr. 38, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în administrare către Şcoala Gimnazială Andrei Şaguna şi alternativa educaţională Waldorf Turda a unor spaţii situate administrativ în Municipiul Turda, str. Ştefan cel Mare, nr. 6, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea caietului de sarcini pentru închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu de 10 mp, proprietatea privată a municipiului Turda, situat administrativ în Turda, str. Andrei Mureşanu, nr. 16, (Spitalul Municipal), judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Direcţiei Tehnice:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unei locuinţe de necesitate.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea preţurilor practicate de societatea Domeniul Public Turda S.A.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi în conformitate cu prevederile art. 71, alin. 1 din OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investiţii: ”Reabilitare şi modernizare Şcoala Profesională Poiana, în Municipiul Turda, str. Câmpiei nr. 51, judeţul Cluj în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului educaţional”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020 şi a finanţării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat şi a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi în conformitate cu prevederile art. 71, alin. 1 din OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investiţii: ”Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială Teodor Murăşanu, în Municipiul Turda, str. Dr. Ioan Raţiu nr. 53, judeţul Cluj în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului educaţional”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020 şi a finanţării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat şi a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.5, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi în conformitate cu prevederile art. 71, alin. 1 din OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investiţii:”Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială Avram Iancu, în municipiul Turda, str. Rapsodiei nr. 1, judeţul Cluj în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului educaţional”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020 şi a finanţării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat şi a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.6, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi în urma încheierii contractelor de achiziţie publică şi în conformitate cu prevederile art. 71, alin. 1 din OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investiţii:”Reabilitare şi modernizare străzi în municipiul Turda – Cartierul Industrial – LOT 2”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020 şi a finanţării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat şi a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.7, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi în urma încheierii contractelor de achiziţie publică şi în conformitate cu prevederile art. 71, alin. 1 din OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investiţii:”Reabilitare şi modernizare străzi în municipiul Turda – Cartierul Industrial – LOT 3”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020 şi a finanţării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat şi a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Direcţiei de Asistenţă Socială Turda:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stabilirii componenţei echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Casei de Cultură a Municipiului Turda:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii denumirii Galeria de Artă Valer Suciu spaţiului situat administrativ în municipiul Turda, str. Libertăţii nr. 2-4.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Spitalului Municipal Turda:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului Municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. PROIECT DE HOTARARE privind deplasarea unei delegaţii a Municipiului Turda la Torontaltorda (Serbia), în perioada 15 – 17 martie 2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9 Propuneri, întrebări, interpelări.

***
Dl. Cristian Felezeu:” Buna ziua, vreau sa anunt Secretariatul ca ma voi abtine de la dezbatere si vot la punctele 2.1, 2.3, 2.4, 4.2.

La punctul 1 se prezinta procesul verbal al sedintei ordinare din 31.01.2019 .

Dl. presedinte de sedinta supune votului consilierilor, Procesul Verbal de la sedinta ordinara anterioara, acesta fiind votat cu unanimitate de voturi, nefiind nici un fel de modificari sau completari din partea consilierilor.
***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generala a Acţionarilor a societăţii Compania de Apă Arieş S.A.

Dl. Micu Ovidiu:” Buna ziua, am avea un amendament la acest proiect de hotarare, la art 2 se acorda mandat special persoanei imputernicite sa voteze pentru, infiintare punct de lucru la adresele… si aici se suplimenteaza cu inca 2 adrese:
– 5. comuna Tureni, sat Tureni, fn,
– 6. comuna Tureni, sat Tureni, nr. 289,

Dl presedinte de sedinta supune la vot amnedamentul, in urma votului rezulta 18 voturi pentru.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.( Nu participa la vot dl. consilier Felezeu Cristian George)

Se adopta HOTARAREA nr. 15 / 28.02.2019.
***

Intra in sala dl consilier Lucian Cordis, sunt prezenti 19 consilieri.

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.2.PROIECT DE HOTARARE privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 38 mp, situat în Turda, Calea Victoriei, nr. 41, judeţul Cluj.

Dl. Nicolaie Giurgiu:” Buna ziua, voi face referire la toate punctele de la 2.2 – 2.7 sa nu ma tot repet. Aceste proiecte au ca similitudine existenta unor cereri ale unor persoane fizice pentru concesionare , respectiv cumpararea unor terenuri, iar un proiect are ca subiect o dezmembrare de teren.
Se vorbeste de cererea unor persoane fizice, nu exista nicio cerere anexata la aceste proiecte din care sa rezulte cine a cerut acel teren?
Se vorbeste de existenta unor proprietati limitrofe, nu exista niciun act doveditor din care sa rezulte ca persoanele care solicita sunt proprietari. Prin lege se solicita certificat de urbanism in cadrul concesiunilor sau a dezmembrarilor…, nu exista.
La punctul 2.3 si 2.4 se vorbeste de edificarea unor constructii, scopul concesionarii; insa din ce vedem la fata locului acele constructii deja exista si sunt edificate pe un teren proprietatea statului, identificat cu alt numar topografic si in baza unui contract de inchiriere. Nu lamureste nimeni cum existenta acelor constructii urmeaza sa fie edificate pe noul numar cadastral, desi exista contract de inchiriere si acuma se concesioneaza. Exista mai multe nereguli si de aceea consilierii PNL vor vota cu abtinere la aceste proiecte. Multumesc.

Dna Ioana Iftime- sef SAPL:” Daca imi permiteti domnilor consilieri, la toate proiectele exista cereri care sunt la Secretariatul Consiliului local in original, dar din cauza Legii privind protectia datelor nu putem anexa cererile la proiect, spre consultare se pot vedea, sunt si copii dupa buletine, extrase ce CF, inclusiv la punctul 2.7 exista. „

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru. 4 abtineri (PNL)

Se adopta HOTARAREA nr. 16 / 28.02.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.3. PROIECT DE HOTARARE privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 36 mp, situat în Turda, Calea Victoriei, nr. 102-104, judeţul Cluj.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru.
3 abtineri (PNL)
dl. Felezeu nu participa la vot

Se adopta HOTARAREA nr. 17 / 28.02.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.4.PROIECT DE HOTARARE privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 44 mp, situat în Turda, Calea Victoriei, nr. 102-104, judeţul Cluj.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru.
3 abtineri (PNL)
dl. Felezeu nu participa la vot

Se adopta HOTARAREA nr. 18 / 28.02.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.5.PROIECT DE HOTARARE privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 2,70 mp, situat în Turda, str. Macilor, nr. 15, judeţul Cluj.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru.
4 abtineri (PNL)

Se adopta HOTARAREA nr. 19 / 28.02.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.6.PROIECT DE HOTARARE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil-teren în suprafaţă de 20 mp, situat în Turda, str. Dacia, nr. 2, judeţul Cluj.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru.
4 abtineri (PNL)

Se adopta HOTARAREA nr. 20 / 28.02.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.7.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a unor imobile situate administrativ în Turda, str. Dr. Ioan Raţiu, nr. 38, judeţul Cluj.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru.
4 abtineri (PNL)

Se adopta HOTARAREA nr. 21 / 28.02.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea dării în administrare către Şcoala Gimnazială Andrei Şaguna şi alternativa educaţională Waldorf Turda a unor spaţii situate administrativ în Municipiul Turda, str. Ştefan cel Mare, nr. 6, judeţul Cluj.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 22 / 28.02.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.2.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea caietului de sarcini pentru închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu de 10 mp, proprietatea privată a municipiului Turda, situat administrativ în Turda, str. Andrei Mureşanu, nr. 16, (Spitalul Municipal), judeţul Cluj.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 23 / 28.02.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.1.PROIECT DE HOTARARE privind repartizarea unei locuinţe de necesitate.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 24 / 28.02.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea preţurilor practicate de societatea Domeniul Public Turda S.A.

Dl. Marius Riter:” Am o intrebare pentru dl director. As vrea sa stiu daca s-a facut ceva studiu de piata sau analiza de impact asupra societatii atunci cand s-au stabilit preturile actuale. As vrea sa stiu pe baza carui rationament s-a ajuns la preturile din anexa si sa ma asigur daca preturile sunt suficient de mari sa acopere toate cheltuielile, ca nu sunt facute dupa ureche.

Dl. Gh. Balahura – director Domeniul Public Turda SA:” Nu au fost facute dupa ureche, au fost facute conform Hotararii de guvern 937/2018 si a Ordonantei 114/2018, iar pentru materiale avem primite de la furnizorii nostrii, noile tarife, pentru ca in toata zona de constructii au fost modificari conform acestor hotarari si ordonante.”

Dl. Marius Riter:”Pe mine ma interesa daca dvs v-ati facut un calcul si daca aveati anexa 1 pe sapatura mecanica si este pretul trecut acolo, estimati ca veti avea un anumit numar de sapaturi mecanice si astfel sa va puteti acoperi cheltuielile cu salariile. In acest sens v-am intrebat, nu baza legala dupa care s-a facut aceasta hotarare de Consiliu.

Dl. Gh. Balahura – director Domeniul Public Turda SA:” Daca folosim aceste tarife, ele pot satisface cheltuielile.

Dl. Marius Riter:”Daca acum majoram pretul, s-ar putea sa scada numarul lucrarilor pe care le puteti contracta anul asta si se va vedea la final in cifra de afaceri.

Dl. Doru Anca:” Directorul nu este „politician” de fel. De vreo 3 saptamani apare un anunt in ziar ca societatea lucreaza pe minus. Dupa parerea mea, cele mai bune rezultate au fost in 2018, ai condus societatea si ai lucrat singur in Turda.
Directorul nu stie cum sa imbrace chestia asta, normal ca ai facut studiu! Ai trecut prin fata unei comisii care a aprobat preturile respective. Deci, comisia a dat aviz pe baza studierii documentelor aduse de director .., dar dle director nu mai da interviu de genul asta, ca ai lucrat bine! Si nu da interviuri sa alarmam Turda, la 9 milioane sau la cat ai lucrat anul trecut, ca era sa fac infarct, cand citesc acolo sa vad care e situatia.
In plus, bine intreaba consilierul Riter numai ca nu duce pana la capat. Pe un mp se lucreaza cu excavatorul, atunci cate lucrari ai se inmulteste cu cat e pretul pe mp si cu asta gata.
Ti-am dat un sfat , fa bine dragul meu si te du si participa la licitatii si in comunele apropiate, afiliate C.U.A ca sa traiesti nu doar pe banii comunitatii turdene, sa traiesti si pe banii lor.
… ai inceput sa devii politician , dar nu mincinos! Preturile sunt acceptabile.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru,
1 abtinere (dl Salagean)
dl. Felezeu nu participa la vot

Se adopta HOTARAREA nr. 25 / 28.02.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi în conformitate cu prevederile art. 71, alin. 1 din OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investiţii: ”Reabilitare şi modernizare Şcoala Profesională Poiana, în Municipiul Turda, str. Câmpiei nr. 51, judeţul Cluj în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului educaţional”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020 şi a finanţării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat şi a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru,

Se adopta HOTARAREA nr. 26 / 28.02.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi în conformitate cu prevederile art. 71, alin. 1 din OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investiţii: ”Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială Teodor Murăşanu, în Municipiul Turda, str. Dr. Ioan Raţiu nr. 53, judeţul Cluj în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului educaţional”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020 şi a finanţării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat şi a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru,

Se adopta HOTARAREA nr. 27 / 28.02.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi în conformitate cu prevederile art. 71, alin. 1 din OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investiţii:”Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială Avram Iancu, în municipiul Turda, str. Rapsodiei nr. 1, judeţul Cluj în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului educaţional”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020 şi a finanţării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat şi a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru,

Se adopta HOTARAREA nr. 28 / 28.02.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.6. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi în urma încheierii contractelor de achiziţie publică şi în conformitate cu prevederile art. 71, alin. 1 din OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investiţii:”Reabilitare şi modernizare străzi în municipiul Turda – Cartierul Industrial – LOT 2”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020 şi a finanţării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat şi a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru,

Se adopta HOTARAREA nr. 29 / 28.02.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.7. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi în urma încheierii contractelor de achiziţie publică şi în conformitate cu prevederile art. 71, alin. 1 din OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investiţii:”Reabilitare şi modernizare străzi în municipiul Turda – Cartierul Industrial – LOT 3”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020 şi a finanţării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat şi a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru,

Se adopta HOTARAREA nr. 30 / 28.02.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea stabilirii componenţei echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică.

Dl. Ovidiu Micu:” Nu am inteles din proiect, in patrula de interventie face parte vreun consilier din partea D.A.S. sau psiholog ?

Dna Monia Koti – director Directia de Asistenta Sociala:” Nu face parte niciun psiholog din echipa mobila, doar daca ne solicita Politia nationala. De obicei aceste cazuri se intampla seara sau noaptea si conform Ordinului 2525 care acum a aparut, victima si copii vor ramane in casa, indiferent daca locuinta este proprietatea sotului sau a familiei, noi ne deplasam doar daca agresorul nu are unde sa stea si solicita cazare la noi, in centrul de urgenta.
Incepand de a doua zi in centrul nostru de consiliere de pe str A Iancu ne vom ocupa de victima si de copii, acolo avand si psiholog. Noi noaptea nu consiliem.
La apelul 112 va raspunde Politia nationala care se deplaseaza la fata locului, emit ordinul de protectie provizorie pe loc, care este valabil 5 zile. Nu consiliem noaptea. „

Dl. Ovidiu Micu:” In acest fel, 90% din cazuri vor renunta

Dna Monia Koti – director Directia de Asistenta Sociala:” Agresorul va parasi domiciliul insotit de Politia nationala si daca nu are unde sa se mute, atunci Politia solicita echipa mobila impreuna cu Politia locala si vom conduce agresorul in Centru de urgenta pana a doua zi dimineata.

Dl. Ovidiu Micu:” In acel moment ar trebui sa fie cineva acolo sa consilieze copiii. Trauma e imensa atunci, cand vine politia cu metodele ei, cand il ia pe tata, impactul asupra minorului, acolo e problema.

Se poarta discutii intre consilieri si directorul DAS.

Dl. Ovidiu Micu:” Propun un amendament ca in momentul ala, noaptea sa fie si un psiholog. Copii aia pot genera o trauma pe viata. Sa formulam cumva acest amendament, ca in componenta patrulei de interventie sa fie prezent si un psiholog.
Domnilor colegi sunteti directori de scoli si aveti cazuri de copii abuzati pe care nu-i mai putem recupera.

Dl. Emil Moldovan:” Ce am inteles eu, este doar o patrula de urgenta, consilierea minorului abuzat ar trebui sa se faca pe termen mai lung. M-as bucura daca la Centru ar fi mai prompti in toate situatiile. Copiii sa fie luati in evidenta si lucrat cu ei mai mult.

Dl. Nicolae Ros:”Stimati colegi, L 174/2018 vine si rezolva problema eliberarii acelui ordin de protectie provizoriu, da in competenta politistului, sub supravegherea procurorului sa emita un ordin de protectie provizoriu, care va fi validat ulterior de instanta.
Masurile propuse de coleg, vreau sa va spun ca si consilierea este un drept si nu o obligatie. Separarea victimei de agresor are loc, indiferent ca este sau nu, proprietar.
Daca acceptam amendamentul trebuie sa indicam nominal persoana, ori nu suntem in masura la acest moment, dar conform ordinului 2525/2018 ca D.A.S. sa incheie un parteneriat cu reprezentantii unor culte religioase, care prin rotatie sa asigure sprijin in permanenta pentru asemena cazuri.
Azi putem sa votam nominal echipa si ulterior Directia de asistenta sociala sa stabileasca un parteneriat cu fundatiile. Rezolvam si problema de a face un pas inainte, pentru ca azi nu se poate identifica un psiholog pregatit . Angajatii DAS au regim special, sunt functionari publici sau personal contractual, ori munca de noapte are un regim special si nu poate fi efectuat decat in unele conditii.
Nu putem stabili ca unii angajati sa-si desfasoare munca, noaptea. Eu asa va propun. „

Dl. Ovidiu Micu:” Este din cadrul Politie locale o persoana care sa aiba calitatea de psiholog.

Dl. Nicolae Ros:” Competenta este la Politia nationala, nu la Politia locala in situatia asta. Noi trebuie sa nominalizam o persoana, nu putem vota fantome.
Un amendament ca sa fie supus la vot trebuie sa indeplineasca conditia de legalitate, aici avem pe buletinele de vot persoanele, nimic nu impiedica ca la urmatoarea sedinta sa completam echipa printr-o Hotarare de Consiliu local.

Dl. Ovidiu Micu:” Eu imi sustin amendamentul, in patrula de interventie a Politiei sa fie prezent si un psiholog.

Se poarta discutii contradictorii.

Dl. presedinte de sedinta:” Supun la vot amendamentul dlui Micu.
In urma votului rezulta 2 voturi pentru ( Micu, Felezeu)
17 abtineri

Se impart 19 buletine vot

Se trece la votul secret privind stabilirii componenţei echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică.

Comisia de validare compusa din Felezeu Cristian, Ros Nicolae, Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius si Zoltan Radu Cosmin a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 18
voturi NU=
voturi nule = 1
==================================

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 31 / 28.02.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea atribuirii denumirii Galeria de Artă Valer Suciu spaţiului situat administrativ în municipiul Turda, str. Libertăţii nr. 2-4.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru
Se adopta HOTARAREA nr. 32 / 28.02.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului Municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 33/ 28.02.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 8.1. PROIECT DE HOTARARE privind deplasarea unei delegaţii a Municipiului Turda la Torontaltorda (Serbia), în perioada 15 – 17 martie 2019.
Se impart 19 buletine vot
Se trece la votul secret privind deplasarea unei delegaţii a Municipiului Turda la Torontaltorda (Serbia), în perioada 15 – 17 martie 2019.

Comisia de validare compusa din Felezeu Cristian, Ros Nicolae, Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius si Zoltan Radu Cosmin a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 19
voturi NU=
voturi nule = =================================

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 34 / 28.02.2019.
***

Se propune spre aprobare alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada martie-mai 2019, in persoana dlui consilier Anca Doru Paul Ioan.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 35 / 28.02.2019.
***

Se propune spre discutie punctul 9, Propuneri, întrebări, interpelări.

Dl. Adrian Nap:Am o interventie cu o strada care este str Macilor si str Panselutelor, o strada impracticabila cu masina. L-am chemat pe dl Balahura (director Domeniul Public Turda SA) la sesizarile locatarilor de acolo care nu pot circula cu masina si dl. Balahura a zis ca in cel mai scurt timp se rezolva. Nu s-a rezolvat, am rezolvat-o eu ca am aruncat niste pamant, cum se face un bloc ANL acolo, am aruncat cu lopata pamant si am astupat gropile.
Vreau sa-l intreb de ce nu s-a rezolvat?
In aceeasi zi a venit si dl director tehnic, dl. Gaina si i-am spus ca sunt plangeri de la locatari legate de containerele de gunoi care erau in mijlocul blocului care se construieste acum, s-au tras acum langa blocul V3. Trebuie gasita o alta solutie si ar trebui pus intr-un tarc, ploua , miroase si nu poate fi langa bloc. Politia locala are o gramada de plangeri, de ce nu s-a rezolvat? Au fost acolo, au vazut, mi-au spus personal ca se rezolva …

Dl. director Balahura:” Nu am rezolvat atunci pentru ca s-au inceput lucrarile la blocul ANL, acolo au fost utilaje de tonaj mare si nu puteam face nimic. Strada era deteriorata imediat, de aceea nu am intervenit.

Dl. Adrian Nap:’ Dle director era vorba de 2-3 roabe de asfalt pentru a se astupa cele cateva gropi. Ati spus ca rezolvati problema? Si ati rezolvat-o?

Dl. director Balahura:” Nu. Acolo este un asfalt din beton si este o procedura mai dificila.

Dl. Gaina Ovidiu – director tehnic:”Referitor la sesizarea dvs privind containerele, apartin Privalului si informatia a fost transmisa Prival-ului, dl Mester, directorul tehnic al societatii va analiza situatia.
Am transmis si noi sa monteze un tarc la pubelele respective.

Dl. Adrian Nap:” Totusi suntem alesi locali si daca facem niste sesizari ar trebui sa se tina de cuvant si sa faca treaba, nu dupa 5 luni sa vin cu aceeasi sesizare si sa avem aceeasi interventie, sau sa se spuna ca nu se poate, sau se iau alte masuri.
Dl. Lucian Cordis:” Drumurile, strazile din municipiul Turda sunt, fie la drumurile nationale, fie in proprietatea Consiliului local. Daca la o strada sunt probleme de gropi, eu ca si consilier local trebuie sa ma adresez executivului.
Si apoi executivul da dispozitie societatii sa repare, nu am ce cauta eu la nicio regie. Ele sunt societati comerciale sa le cer lor ce sa faca. Dl. director Balahura a gresit ca s-a dus…, dansul primeste dispozitii si comanda de lucrari de la executivul Primariei si de la Consiliul local.
Dle primar am inteles ca in anul asta incepeti lucrari mari prin oras. As ruga sa fie o prioritate drumul care duce la Salina Turda.
Pe str. Nicolae Iorga sunt cete intregi de caini, nu te poti duce pe jos, sar pe tine. Sa aveti in vedere acest aspect.
In numele colegilor liberari ii transmitem un „La multi ani!”, dlui primar Cristian Matei.

Dl. Ovidiu Micu:” Atrag atentia Politiei locale; zilele trecute la mai multe treceri de pietoni erau politisti fara vesta reflectorizanta, fara echipament care sa permita sa fie observati din timp. Mi s-a parut asa de primitiv sa fie asa de expusi in mijlocul drumului.
Politia locala sa intervina asupra indivizilor care cauta prin gunoaie, avem o problema sociala, oamenii acestia pot raspandi anumite boli, sunt o sursa de transmitere a bolilor, au o lipsa de igiena totala.
Si din partea ALDE , „La multi ani, dle primar! „.

Dl. Adrian Nap: Intr-adevar, nu noi dam ordine regiilor, dar suntem alesi locali si le multumesc d-lor directori ca au venit la fata locului. Este de buna credinta ca noi, alesii locali suntem in slujba cetatenilor si sa le sanctionam noi problemele lor .
Pe str. Zambilelor se face un bloc si am vrea sa stim un program de lucru, e un santier acolo si am vrea sa stim de la cat se lucreaza?

Dl. Nicolae Ros:” Legea este accesibila pentru toata lumea, e adevarat ca la art.51, alin 1 din L 215/2001 spune ca primarul, este obligat ca prin intermediul secretarului sa puna la dispozitia Consiliului local, la cererea acestuia in termen de 10 zile lucratoare informatii necesare in vederea indeplinirii mandatului.
Art 60 si 62 din regulamentul cadru consilierii pot solicita informatii necesare exercitarii mandatului, iar serviciul este obligat sa i le furnizeze, dle coleg.
Suntem for legislativ si avem acest drept si putem chema orice director, in Consiliul local sa-l interpelam, exact ca la Parlament. Noi suntem obligati sa ne deplasam in teren, sa avem intalniri cu cetatenii.
La fel, nici dl primar nu s- a intamplat niciodata sa nu fie deschis din acest punct de vedere si sa ofere sprijin necesar, ca nu poti sa mergi sa-l iei la intrebari pe un sef de serviciu, care e altceva.
In ceea ce priveste urarile si noi ii dorim dlui primar La multi ani, si-a sarbatorit ziua de nastere cu o realizare extraordinara, este un vis al turdenilor de ani de zile de a realiza aceasta posibilitate de a comunica cu cetatenii, este apreciat acest birou unic.
Dl. Marius Riter:”Ma adresez Politiei locale si eventual, aparatului de specialitate, pe str. Aviatorilor sunt foarte multe masini parcate, majoritatea a proprietarilor. Zilnic, primesc amenzi si solicitari de a se prezenta la sediul Politiei locale. Oamenii deja discuta intre ei, la ce ora isi dau intalnire la Politia locala a doua zi, pentru ca sunt convinsi ca vor primi invitatie.
Acolo ar trebui sa ramana indicatorul cu oprirea interzisa, dar sa fie cu exceptia riveranilor, sau sens unic.
Pe str Ratiu este exact invers, locurile de parcare sunt goale, dar pe banda de mers inspre Cluj sunt pline cu masini.
Sa intervina Politia, sa educe un pic conducatorii sa-si parcheze masinile pe locurile amenajate, nu pe sensul de mers.
Mai cer serviciului de specialitate sa-mi prezinte contractele de mandat ale Consiliului de administratie de la Domeniul public .

Dl. Cristian Felezeu:” Revin cu o solicitare a mea din 31.10.2018 prin care am solicitat anumite lamuriri si informatii la care nu am primit raspuns. Rog administratorii site-ului Primariei sa reactualizeze sectiunea cu Cetatenii de onoare, anumite persoane nu se regasesc.

Dl. presedinte de sedinta:” Il rog pe dl Director Gaina sa ceara Prival-ului lucrarile care s-au facut la toaletarea Turzii. Este un timp extraordinar, la Domeniul public sunt 15 oameni care asfalteaza o gropita si poate ar trebui sa mutam intretinerea spatiilor verzi la Domeniul public. Doresc o situatie la zi cu lucrarile care s-au facut, administratorii blocurilor s-au inscris pentru toaletare, dar doresc o lista cu lucrarile lor care s-au facut in ianuarie, februarie.

Dl. primar Cristian Matei:” Ca raspuns dlui presedinte de sedinta vreau sa-i spun ca noi am comunicat si pe site, am pornit o actiune de toaletare in toata Turda si in acest an va fi toaletat tot ce nu a fost toaletat in ultimii 40 de ani.

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl . presedinte de sedinta declara sedinta ordinara de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***
PRESEDINTE DE SEDINTA,
dl. Moldovan Adrian Petru Jr.
SECRETARUL municipiului Turda,
PAULA MIC

X