Proces verbal incheiat azi 28.03.2019 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Turda

Proces verbal incheiat azi 28.03.2019 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Turda

 

In conformitate cu art. 40, alin. 1 si 2, art. 42, alin. 1 si 2, art. 43 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 20 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 20 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni : Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Felezeu Cristian George, Giurgiu Nicolaie, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pîrlea Daniela, Riter Marius, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian, Sămărtinean Iuliana Maria si Zoltan Radu-Cosmin.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dna Daniela Adace- director executiv Directia economica, dna Elena Farcasan – director Directia impozite si taxe locale; dl.Ovidiu Gaina – director tehnic; dna Monia Koti – director Directia Asistenta sociala; dna Ana Sevan- director Casa de cultura; dl.Bogdan Ursuleanu- director A.P.I.; dl.Gheorghe Balahura- director Domeniul public Turda SA; dl.Valer Moldovan- director Politia Locala Turda; dna Mihaela Vrabete- arhitect sef interimar, dn aIoana Iftime – sef serviciu Administratie Publica Locala, d-na Geneta Furnya Ispas – sef serviciu executori bugetari, dl.Marin Fantana – sef SUAT; dl.Nicolae Popa- sef serviciu Piata si Obor; – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 377/ 22.03.2019 si este legal constituita fiind prezenti 20 de consilieri .
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na secretar arata ca, in conformitate cu art. 35, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Anca Doru Paul Ioan.

Dl. presedinte de sedinta: Buna ziua. Stimati colegi, declar deschisa sedinta ordinara de azi, 28.03.2019, daca sunt probleme la ordinea de zi?
Inainte de a dezbate ordinea de zi, avem 3 cereri depuse, una din partea asociatiei DaVinci, copii sunt prezenti in sala, vreau sa asiste la sedinta noastra de Consiliu; si doua cereri, dl Rosca si dl Trif cu probleme administrative… s-au adresat Consiliului local.
In ceea ce priveste participarea asociatiei DAVinci cred ca dvs, stimati colegi nu aveti nicio problema sau obiectiune. In rest, in conformitate cu Regulamentul, la celelalte doua cereri va trebui sa limitam timpul de interventie si sa stabilim sa incepem sa le dam cuvantul acuma, la inceputul sedintei.
Va rog sa va exprimati prin vot, cine este pentru?
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru

Dintre cei doi petitionari, domnilor, prezentati aceeasi speta amandoi? Sau aveti spete diferite?

Dl. Rosca – avocatul dlui Trif: Aceeasi speta avem si o prezint eu. Domnule Primar, stimati consilieri este vorba de terenul atribuit de Primaria Turda, Scolii de soferi HOREA administrata de dl Trif Marius.
In 1990 s-a atribuit, printr-o decizie nr 52 suprafata de 7.500 mp, decizie in care se precizeaza ca se atribuie terenul pe durata existentei constructiilor.
Ulterior, au intervenit niste intelegeri si s-au iscat niste procese intre Primarie si scoala de soferi, au durat cativa ani, procesele au fost transate in favoarea Scolii de soferi si Scoala de soferi a folosit aceasta suprafata, achitandu-si toate obligatiile ce-i reveneau cu privire la folosirea terenului.
Pe acest teren s-au construit, cu autorizatie de construire toate cele necesare desfasurarii activitatii: sediu, atelier auto, un club, niste spatii de alimentatie publica, piste pentru desfasurarea conducerii auto.
Intre aceste constructii sunt alei, care nu pot avea alta destinatie, sunt drumuri de acces, s-a apreciat din start atunci cand s-a convenit cu Primaria ca este necesara aceasta suprafata pentru desfasurarea activitatii.
Recent, printr-o eroare presupun, s-a facut o defalcare si din aceasta suprafata de 7.500 mp au fost trecuti intr-o alta Carte funciara aproximativ 2000 mp, ajungandu-se astfel sa se afecteze o parte din cladirile construite, ceea ce sigur…, daca se pune in practica, afecteaza desfasurarea activitatii.
Am discutat cu dna Ioana Iftime ( sef SAPL) inainte de sedinta si, in principal, am convenit, pentru ca defalcarea…, cel putin la Cartea funciara nu s-a depus…, exista o documentatie tehnica cu privire la aceasta defalcare, nu este o schita facuta de un specialist care sa prevada o linie despartitoare, unde e asa-zis hatul proprietatii.
S-a convenit sa faca Scoala de soferi o documentatie recenta pe cheltuiala proprie…

Dl. presedinte de sedinta: Dl Rosca cele 3 minute au trecut, va rog sa sintetizati. Ce pretentii aveti de la noi, consilierii? Pentru ca nu toti suntem juristi, va recomand sa va adresati serviciului juridic, sa luati legatura si sa va puneti de acord cu toate documentele.
Avem foarte mult de lucru azi, nu ca suntem rauvoitori.

Dl. primar Cristian Matei:” Buna ziua, fiecare consilier are pe masa deciziile Curtii de Conturi de la societatea API SRL, societatea Salina Turda, Politia locala si Parc Zoo. In urmatoarea sedinta vom prezenta deciziile Curtii de conturi pentru celelalte entitati verificate.

Dl. presedinte de sedinta:”…si se pot studia si in aprilie putem veni cu interventii.
Sa intram in ordinea de zi, daca sunt interventii? Daca nu, am eu. Intrucat au aparut o serie de probleme care necesita introducerea pe ordinea de zi in sedinta de azi si va rog sa fiti de acord sa le introducem la punctele pe care vi le propun:

• La punctul 5.3, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea procedurii de atribuire directă a Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, cu autobuze, pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Turda, în regim de urgenţă, pe o perioadă cuprinsă între 30.03.2019-15.12.2019, precum şi aprobarea documentaţiei de atribuire în vederea prestării serviciului.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

• La punctul 5.4, PROIECT DE HOTARARE privind Acordul de principiu în vederea acordarii scutirilor prevazute de art. 20 din Legea 186/2013 cu privire la constituirea si functionarea parcurilor industrial pentru obținerea titlului de Parc industrial de către S.C TELE DISTRIBUTION S.R.L.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

• La punctul 7.3, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului „REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI DR. ION RAȚIU” și a indicatorilor tehnico-economici.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

• La punctul 11, PROIECT DE HOTARARE privind interzicerea accesului și deplasării vehiculelor cu tracțiune animală precum și a vehiculelor trase sau împinse cu mâna care circulă ilegal în municipul Turda.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru

Supun la vot ordinea de zi.

In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.
Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Direcţiei Tehnice:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj în vederea realizării demersurilor necesare pentru organizarea, gestionarea și coordonarea activității de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale împreună cu deşeurile municipale din aceleaşi materiale, în conformitate cu prevederile OUG 74/2018, aprobată prin Legea 31/2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Nota: Având în vedere volumul mare al anexelor, acestea se pot consulta la Secretariatul Consiliului Local al Municipiului Turda, camera 50.

4. Probleme ale Direcţiei de Asistenţă Socială Turda:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea art. 1 al HCL nr. 31/28.02.2019 referitoare la stabilirea componenţei echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de activităţi cultural artistice şi educative organizate de Municipiul Turda în anul 2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contractului de administrare dintre Municipiul Turda şi Ocolul Silvic Valea Ierii.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea procedurii de atribuire directă a Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, cu autobuze, pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Turda, în regim de urgenţă, pe o perioadă cuprinsă între 30.03.2019-15.12.2019, precum şi aprobarea documentaţiei de atribuire în vederea prestării serviciului.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.4 PROIECT DE HOTARARE privind Acordul de principiu în vederea acordarii scutirilor prevazute de art. 20 din Legea 186/2013 cu privire la constituirea si functionarea parcurilor industrial pentru obținerea titlului de Parc industrial de către S.C TELE DISTRIBUTION S.R.L.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil-teren în suprafaţă de 221 mp, situat în Turda, str. G-ral Dragalina, nr. 143, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Turda, Piaţa Republicii, nr. 43 şi str. Libertăţii, nr. 2, bl. 53” şi a cheltuielilor legate de proiect.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Turda, Piaţa Republicii, nr. 43 şi str. Libertăţii, nr. 2, bl. 53” şi a indicatorilor tehnico-economici.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.3 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului „REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI DR. ION RAȚIU” și a indicatorilor tehnico-economici.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. Probleme ale Biroului Resurse Umane:

8.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei, numărului de posturi şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9. Probleme ale Casei de Cultură a Municipiului Turda:

9.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada 1 aprilie-31 mai 2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

10. Probleme ale Serviciului Public Administrare Pieţe şi Obor Turda:

10.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Serviciul Public Administrare Pieţe şi Obor Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

11. PROIECT DE HOTARARE privind interzicerea accesului și deplasării vehiculelor cu tracțiune animală precum și a vehiculelor trase sau împinse cu mâna care circulă ilegal în municipul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

12 Propuneri, întrebări, interpelări.

***

La punctul 1 se prezinta procesul verbal al sedintei ordinare din 28.02.2019.

Dl. presedinte de sedinta supune votului consilierilor, Procesul Verbal de la sedinta ordinara anterioara, acesta fiind votat cu unanimitate de voturi, nefiind niciun fel de modificari sau completari din partea consilierilor.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1, PROIECT DE HOTARARE privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice.

Dl. presedinte de sedinta:” Sunt doua cereri in proiect, s-au prezentat documente pe baza carora Directia de Taxe si impozite au facut aceste referate si azi cer acordul nostru.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 39 / 28.03.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.1, PROIECT DE HOTARARE privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj în vederea realizării demersurilor necesare pentru organizarea, gestionarea și coordonarea activității de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale împreună cu deşeurile municipale din aceleaşi materiale, în conformitate cu prevederile OUG 74/2018, aprobată prin Legea 31/2019.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 40 / 28.03.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.2, PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 41 / 28.03.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.1, PROIECT DE HOTARARE privind modificarea art. 1 al HCL nr. 31/28.02.2019 referitoare la stabilirea componenţei echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 42 / 28.03.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Programului de activităţi cultural artistice şi educative organizate de Municipiul Turda în anul 2019.

Dl. presedinte de sedinta:” Acest program nu face parte din programul Casei de Cultura, evenimentele vor fi organizate de municipiul Turda cu un buget separat, capitolul 7 de cheltuieli. .”

Dl. Marius Riter:” Inca de la inceputul anului am cerut rapoartele financiare legate de cheltuielile avute anul trecut cu comisia Centenarului si cu Zilele municipiului, inca nu am primit acele rapoarte.
Anul trecut, cand am propus sa dublam bursele elevilor din municipiul Turda, ni s-a spus ca lipsesc 47.000 , acum daca ne uitam la evenimentele propuse, cred ca am putea face rost de acei 47.000 astfel incat sa putem dubla bursele. De ce sunt 2 calendare paralele? Avem o Casa de cultura care organizeaza activitati culturale si avem si aparatul Primarului care organizeaza evenimente?

Dl. presedinte de sedinta:” Dle consilier, am semnat proiectul si trebuie sa documentez semnatura. O luam cu sfarsitul… bugetul pentru astfel de activitati,… spune clar proiectul ca sunt organizate de Primaria municipiului Turda.
Evenimentele respective nu cred ca se suprapun cu cele care sunt supuse bugetului Casei de cultura. Cuantumul burselor, s-au platit integral bursele, in functie de solicitarile directorilor de la unitatile scolare.
Problema cu Zilele Municipiului Turda , nu inteleg de ce nu ati primit raspuns pana la aceasta data, dna secretar notati si sa se rezolve pentru ca sunt interventiile unui consilier care in timpul acestui mandat solicita sa se faca lumina in acest caz, are dubii in ceea ce priveste cheltuielile de 400.000 lei la Zilele municipiului Turda.

Dl. Marius Riter:” M-ati inteles gresit, nu am mentionat ca am ramas restanta la plata burselor, am cerut sa se dubleze cuantumul lor.

Dl. presedinte de sedinta:” Asta e altceva, intra acuma bugetul pe 2019, sunt 15 zile de publicitate pe net, dupa analiza lui vedem care sunt sursele de finantare, dar inca o data spun ca, directorii unitatilor de invatamant sunt cei care solicita in functie de notele elevilor.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.
4 impotriva ( grup PNL)
Se adopta HOTARAREA nr. 43 / 28.03.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contractului de administrare dintre Municipiul Turda şi Ocolul Silvic Valea Ierii.

Dl. presedinte de sedinta:’ Au fost discutii si in comisie ca, ce cauta Ocolul Silvic acolo? Ocolul Silvic este administratorul celor 783 ha cu care am intrat noi in composesorat la Valea Ierii, dl. Primar este presedintele Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara. Societatea Ocolul Silvic e insarcinata cu organizarea pazei, taieri, etc.
Au aparut anumite diferente in masurarea a 784 ha, care de fapt este 783,34 ha. S-au lamurit problemele.
Dl. Primar a avut o interventie azi, inainte de sedinta, abaterile sunt infime de 0,5 ha. Abaterile pot fi…., doar nu ne apucam sa masuram cu ruleta, nu?

Dl. primar Cristian Matei:” Ministerul Apelor si Padurilor a cerut ca toate Ocoalele Silvice, atat private cat si de stat, sa-si stabileasca patrimoniul conform legii OCPI , prin cadastrale.
Din noile masuratori care au fost facute a reiesit o diferenta de 0,5 ha pe care, atat asociatia Soimul, cat si Ocolul Silvic Valea Ierii trebuie sa si le inscrie in patrimoniu, fiindca orice operatiune se va face de acum incolo, trebuie sa mergem pe un patrimoniu real si se face pentru fiecare membru A.D.I.

Dl. Nicolaie Giurgiu:” Pentru amendamente, inainte sa supuneti la vot proiectul. Am inteles ca exista o diferenta de suprafata, dar aici ni se cere sa votam un contract incheiat intre municipiul Turda si Ocolul Silvic, dar nu se cere rectificarea suprafetei.
Daca-mi permiteti sa fac amendamente la acest contract care azi este supus aprobarii dvs:
– la art 1 se indica care sunt unitatile care fac obiectul acestui contract, dar nu se indica suprafetele pentru fiecare unitate in parte…

Dl. presedinte de sedinta:’ Nu e interesant pentru noi, dle presedinte

Dl. Nicolaie Giurgiu:” Ba este interesant, ca e averea municipiului! „

Dl. presedinte de sedinta:” E interesant pentru noi, 784 ha, restul nu ma intereseaza. Daa, dl. primar in calitate de presedinte A.D.I , acolo e interesant, dar aici, pe mine nu ma intereseaza ce are Valea Ierii.

Dl. Nicolaie Giurgiu:” Se vorbeste despre o preluare in teren a suprafetelor pe baza de Proces verbal si schita anexate, nu exista nicio anexa 2 , nici anexa 1…, deci lipseste.
Nu exista o perioada de valabilitate, se vorbeste la modul general, „ pe durata de valabilitate a amenajamentului padurii”. Avand in vedere prevederile legale, respectiv Codul silvic, eu as dori sa se indice ca termenul minim de valabilitate al contractului sa fie de 10 ani.
In partea a doua a art 2, o prelungire, din punctul meu de vedere, fara acceptul proprietarului se prevede ca trebuie solicitata rezilierea acestuia, fiind vorba de prelungirea perioadei as dori sa se insereze ‚termenul prezentului contract se prelungeste pe o perioada de valabilitate a noului amenajament la solicitarea expresa a proprietarului. , astfel incat initiativa prelungirii contractului sa vina de la proprietar si nu de la administrator.
La art 8 as dori ca in locul aprobarii…, care trebuie sa vina din Hotararea AGA a asociatiei, care este entitatea care a preluat administrarea de la municipiu, as dori ca aceasta aprobare a licitatiilor si negocierilor sa fie facute de catre Hotararea de Consiliu local. In locul AGA a asociatiei sa fie Consiliul local la propunerea AGA Soimul Aries.
La art 15, Consiliul local Turda sa aprobe, la solicitarea AGA a membrilor asociatiei Soimul Aries preturile minime in stuctura sortimentala reglementata prin lege.
La art. 16, tot asa, Consiliul local Turda, la solicitarea AGA Soimul Aries, sa fie cel care va avea initiativa aprobarii fondului de conservare si regenerare a padurilor.
As dori sa fie introdus dupa art 16 , pentru ca exista doar obligatiile beneficiarului, nu exista un capitol ale obligatiilor administratorului, art 16.1 care sa cuprinda: Ocolul silvic va prezenta anual municipiului Turda pana la 28 februarie bugetul anual de venituri si cheltuieli, spre aprobare.
In lege este specificat, la Codul silvic, art 17, obligatia Ocolului Silvic de a prezenta anual, pana la aceasta data, un Buget de Venituri si Cheltuieli spre aprobare, proprietarului, dar in acest contract nu este prevazuta aceasta obligatie.
La art 30, taxa ce urmeaza sa fie platita, de 45 lei/ha, fara sa se indice care este unitatea de timp; lunar, anual, etc. Sa se prevada , cred ca e anual.
La art 36, municipiul Turda sa poata cere in scris administratorului explicatii cu privire la exercitarea dreptului de administrare si nu la modul generic, beneficiarului.
Beneficiarul poate fi si asociatia Soimul Aries. „

Dl. presedinte de sedinta :” Ati amendat 7 puncte, toate le sustineti pentru amendament?

Dl. Nicolaie Giurgiu:” Un singur punct cu aceste precizari. Toate le solicit.”

Dl. primar Cristian Matei:” Toate propunerile dvs sunt foarte bine venite pentru contractul pe care-l are asociatia cu fiecare dintre U.A.T. sau in contractul AGA cu Ocolul silvic.
Eu ca presedinte A.D.I. pot sa merg in asociatie, nicidecum in Consiliul A.D.I., deoarece nu suntem executiv, suntem legislativ. Aceste lucruri pe care le spuneti sunt stipulate in contractul vechi, au mai existat acolo, cand se dadeau puteri depline directorului Ocolului Silvic, dar noi, asociatia formata din actualii primari am scos afara din contract acest lucru.
Toate aceste amendamente propuse de dvs, sa le dau si eu cum le-ati enuntat si pot constitui o baza de discutie pentru contractul pe care urmeaza sa-l modificam in AGA.
Nu pot constitui amendamente la o chestiune prin care noi constatam lipsa a 0,5 ha de teren. Nu are rost sa amendam proiectul asta de hotarare, putem amenda intregul contract cu Ocolul Silvic. O sa preiau de la Secretariatul Consiliului local propunerile dvs si o sa le analizam si o sa venim cu un contract pe care il vom incheia la nivelul asociatiei.”

Dl. presedinte de sedinta:” Sunteti multumit dle Giurgiu?

Dl. Nicolaie Giurgiu:” Eu v-as ruga sa supuneti la vot amendamentele.”

Dl. primar Cristian Matei:” Trebuie sa fiti constient ca eu o sa ma duc cu aceasta hotarare, fiind reprezentantul Turzii, dar va depinde si de celelalte UAT –uri, in masura in care vor accepta sau nu aceste propuneri.”

Dl. Nicolaie Giurgiu:” Domnule primar, semnatarii acestui contract sunt municipiul Turda si Ocolul silvic Valea Ierii, nu are legatura niciun alt UAT. Noi daca semnam in forma aceasta, este opozabil municipiului Turda in aceasta forma.

Dl. primar Cristian Matei:” Este un contract cadru pe care-l semneaza toate primariile cu Ocolul silvic, eu nu pot merge in AGA sa impun la nimeni. Eu vin cu propuneri de la Consiliul local, toate propunerile sunt prinse intr-un contract cadru.
Eu o sa preiau aceste amendamente, o sa merg in Adunarea Generala si le propun.
Banuiesc ca va referiti la contractul intre Ocolul silvic si UAT Turda e cu totul altceva. Dvs ati ridicat niste amendamente, din cate am observat eu, la nivel de asociatie. Daca se constata ca sunt la nivel de contract specific, este altceva si vom lua masuri pentru contractul pe care-l avem cu Ocolul.

Dna Paula Mic- secretarul municipiului Turda:” :” Daca dl consilier isi sustine amendamentele, urmeaza sa le supuneti la vot.

Dl. Ovidiu Micu:” Daca dl primar observa ca sunt bune, pertinente propunerile dlui consilier Giurgiu, are posibilitatea sa le introduca in noul contract, fara votul nostru?

Dl. primar Cristian Matei:” In momentul in care eu merg cu aceste propuneri, sigur ca va fi o hotarare de Consiliu in care eu sunt mandatat cu cele 6-7 puncte. Eu reprezint municipiul la nivel de asociatie, dar in momentul in care merg sa semnez contractul cu Ocolul Valea Ierii, trebuie sa am mandat. „

Dl presedinte de sedinta:” Parerea mea este ca vor cadea aceste amendamente la vot, si nu mai este niciun cadru sa intervenim la proiectul respectiv. Parerea mea este sa duca dl primar, aceste propuneri in AGA si sa modifice contractul nou dintre composesorat si Ocolul silvic.

Dl. primar Cristian Matei:”Un pic m-a derutat interventia dvs deoarece ultimul contract care a fost semnat cu Ocolul silvic a fost semnat de administratia PNL, trebuia sa stiti aceste elemente.

Dl. Marius Riter:” Daca ati adus vorba, sa stiti ca si dvs ati facut parte din acel Consiliu de administratie, daca dati vina pe administratia PNL-ista, dvs ati fost membru in C A , nu ati avut nicio obiectie, v-ati asumat toate lucrurile….

Dl. primar Cristian Matei:”Eram la Compania de Apa”.

Dl. Marius Riter:” Faptul ca vorbim de un contract dintre Ocolul Silvic SRL si municipiul Turda. A.D.I de care tot pomeniti nu are nicio legatura in acest contract.
Nu este deloc in discutie asociatia.

Dl. presedinte de sedinta:” Noi facem parte cu cei 784 ha din asociatie si nu putem stabili un cadru de contract separat intre UAT Turda si Ocolul silvic Valea Ierii.
Membrii vor lua o hotarare unica, dl Holonec nu vine sa incheie cu fiecare UAT in parte contract de paza pe cele 784 ha, el specifica; face paza, planteaza, anunta ce se taie, etc, acum 16 ani am participat la infiintarea acestui composesorat si stiu cum s-a infiintat.”

Dl. Adrian Moldovan:’ nu are nicio relevanta, noi votam diferenta dintre scriptic- faptic. Sa scoatem afara contractul pana se lamureste…

Dl presedinte de sedinta:” La inceputul sedintei, cand s-a votat ordinea de zi trebuia propus, scos.

Dl. Adrian Moldovan:” Se pot avea pareri diferite si sa ne respectam.

Dl. Adrian Sarmasan:” Eu am avut o nedumerire fata de initiatorul contractului, inteleg ca la primul contract semnat a fost tot Ocolul silvic Valea Ierii si ma gandeam acuma daca nu poate fi initiat de Primaria municipiului Turda cu amendamentele pe care le vrem stipulate in contract si sa-l propunem in aceasta forma.”

Dl presedinte de sedinta:” Acum 15 ani cand am fondat acest composesorat, este un contract cadru al intregului composesorat, noi Turda, vrem sa subordonam toate unitatile administrativ-teritoriale printr-un contract.

Dl. Lucian Cordis:” Domnule primar, nu ar fi mai bine sa analizam amendamentele propuse de dl Giurgiu si apoi sa mergeti in ADI sa faceti un alt contract agreat de toata lumea.

Dl. primar Cristian Matei:” Asta denota ca nu cunoasteti activitatea nici a Ocolului , nici a asociatiei. Acolo, se hotaraste in AGA, cat lemn revine fiecarei UAT, in functie de suprafata de padure pe care o are. Sunt anumite caracteristici stabilite prin lege, aceasta activitate este monitorizata , nu putem face orice. Noi nu putem hotara decat ca, aceasta suprafata de padure este administrata de acest Ocol silvic, prin care nu fac administrare, decat paza si e platita. Alta problema…, nu se intampla nimic acolo. Si eventual, cantitatea de lemn, in functie de situatia generala din tara, … e o activitate foarte interesanta. E al patrulea an in care sunt acolo si chiar la inceput a fost foarte derutant ce se intampla, dar asta este activitatea, nu poti impune.
Sigur ca putem vedea amendamentele si pot discuta, in masura in care si ceilalti accepta.”

Dl. Nicolaie Giurgiu:” Azi votam un contract, nu diminuarea suprafetei acordate spre administrare..
La art 41 din acest contract scrie ca acest contract se face prin negociere directa, acuma imi ziceti dvs ca nu mai putem face negociere directa. „

Dl. presedinte de sedinta: Dar este contract cadru a unitatii. Sa votam primul amendament:
1. art.1 termenul minim de valabilitate al contractului sa fie de 10 ani.
In urma votului rezulta: 5 voturi pentru ( grup PNL, Moldovan A), 15 abtineri
Amendamentul nu a intrunit numarul necesar de voturi.

2. art.8 In locul AGA a asociatie sa fie Consiliul local la propunerea AGA Soimul Aries.
In urma votului rezulta: 5 voturi pentru ( grup PNL, Moldovan A), 15 abtineri
Amendamentul nu a intrunit numarul necesar de voturi.

3. art 15, Consiliul local Turda sa aprobe, la solicitarea AGA a membrilor asociatiei Soimul Aries preturile minime in stuctura sortimentala reglementata prin lege.
In urma votului rezulta: 5 voturi pentru ( grup PNL, Moldovan A), 15 abtineri
Amendamentul nu a intrunit numarul necesar de voturi.

4. art. 16, tot asa, Consiliul local Turda, la solicitarea AGA Soimul Aries, sa fie cel care va avea initiativa aprobarii fondului de conservare si regenerare a padurilor.
In urma votului rezulta:7 voturi pentru( 4grup PNL,Moldovan A,Csep, Bogdanffy), 13 abtineri
Amendamentul nu a intrunit numarul necesar de voturi.

5. art 16.1 care sa cuprinda: Ocolul silvic va prezenta anual municipiului Turda pana la 28 februarie bugetul anual de venituri si cheltuieli, spre aprobare.
In urma votului rezulta: 6 voturi pentru ( grup PNL, Moldovan A, Bogdanfyy),
14 abtineri
Amendamentul nu a intrunit numarul necesar de voturi.

6. art 30, taxa ce urmeaza sa fie platita, de 45 lei/ha, sa se faca anual,
In urma votului rezulta: 6 voturi pentru ( grup PNL, Moldovan A, Csep),
14 abtineri
Amendamentul nu a intrunit numarul necesar de voturi.

7. art 36, municipiul Turda sa poata cere in scris administratorului explicatii cu privire la exercitarea dreptului de administrare si nu la modul generic, beneficiarului
In urma votului rezulta: 6 voturi pentru ( grup PNL, Moldovan A, Bogdanfyy),
14 abtineri
Amendamentul nu a intrunit numarul necesar de voturi.

Dl. Cristian Felezeu:” Nu este clar, taxa de 45 de lei se plateste anual sau lunar? La art 30 nu spune clar.

Dna Ioana Iftime- sef SAPL:” Anual, pe an. „

Dl Nicolae Ros:” Conform art 31 din Regelamentul Consiliului local, presedintele de sedinta sau liderul unui grup de consilieri, adica subsemnatul, poate propune incheierea dezbaterii unei probleme puse in dezbatere in CL. „

Dl. presedinte de sedinta supune la vot sistarea discutiilor la acest proiect. In urma votului 15 voturi pentru.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru.
4 impotriva ( grup PNL), 1 abtinere ( Moldovan A)

Se adopta HOTARAREA nr. 44 / 28.03.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.3, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea procedurii de atribuire directă a Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, cu autobuze, pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Turda, în regim de urgenţă, pe o perioadă cuprinsă între 30.03.2019-15.12.2019, precum şi aprobarea documentaţiei de atribuire în vederea prestării serviciului.

Dl. Adrian Salagean:” Asa cum am solicitat si in comisia de specialitate 1, as dori ca la acest proiect, fiind sedinta ordinara mai ales, sa auzim punctele de vedere a celor care trebuiau sa semneze raportul de specialitate tehnic, economic si juridic. Multumesc”

Dna Ioana Iftime:” sef SAPL:” La nivelul municipiului Turda a fost incheiat contractul de concesiune in 2009 pe o perioada de 6 ani, cu posibilitatea de prelungire conform legii concesiunilor, cu jumatate din perioada contractuala, s-a prelungit cu acte aditionale succesive inca 3 ani, astfel ca in 29 martie, adica miine, contractul expira.
Posibilitatea de a lucra cu operatorul propriu o va avea municipiul numai in decembrie, pentru perioada asta de 10 luni am fost nevoiti sa cautam o varianta de a asigura transportul, in conformitate cu legile in vigoare.
Avand in vedere perioada scurta in care un operator trebuia sa asigure transportul pe 10 luni, ne-am regasit ca si baza legala in Regulamentul U.E. 1370, art 5, care, pe langa regimul de urgenta, daca nu, exista posibilitatea de a se incheia un contract prin atribuire directa, nu prin licitatie, unui operator privat sau un operator propriu al municipiului.
Avand in vedere ca operatorul nostru nu poate functiona decat din decembrie s-au solicitat oferte la operator privat din intreaga tara.
Inainte de a incepe aceasta procedura am solicitat avizul Consiliului concurentei, un aviz de principiu; Consiliul concurentei fiind cel care avizeaza aceste documente si ne-a sugerat modalitatea, procedura prin care putem incheia un astfel de contract in regim de urgenta si pe o perioada scurta de timp.
Am demarat o procedura, solicitand si celorlalti operatori din zona si din tara, ni s-a raspuns ca nu au posibilitatea sa asigure transportul in aceasta perioada de 10 luni, fiind o perioada scurta, dar singurul operator privat care s-a prezentat a fost tot STP Alba.
Prin urmare aceasta a fost singura varianta si in urma negocierilor am ajuns la acest contract si urmeaza ca in 31.03.2019 sa incheiem un contract pe 10 luni cu STP Alba Iulia.”

Dl.presedinte de sedinta :”Este un proiect important intrucat se termina contractul si raman pe drumuri 60 de oameni.

Dl. Cristian Felezeu:” Vreau sa fac cateva consideratii, avand in vedere faptul ca la sedinta Comisiilor reunite nu ne-a fost prezentat proiectul, doar 2 anexe . Proiectul este foarte important si timpul foarte scurt pentru a putea lua o decizie in legatura cu acest proiect. Intreb daca la 15.12.2019 nu putem da drumul la operatorul nostru local ce se intampla?
Si in sedintele precedente, incepand din 2018 am atras atentia, chiar daca am fost terfelit, am atras atentia ca ne apropiem de sfarsitul perioadei in care mai putem prelungi un contract cu operatorul actual si sa gasim o solutie sa nu ajungem in situatia la care suntem acum. „

Dl. Primar Cristian Matei:” Sigur ca, fiecare pasare pe limba ei piere! Pe mine ma deruteaza faptul ca dvs ridicati asemenea probleme atata timp cat ati condus Turda, ati distrus operatorul unic RATL si l-ati adus pe cel de astazi.
Si uite ca suntem in aceasta situatie. Nu stiu cand ati atras atentia si cui vis-a-vis de pericolul unei societati noi, care ducea din Turda 6 miliarde pe luna, in loc sa primeasca operatorul nostru 1 miliard!
Nu a mai avut finante dupa care a trebuit sa intre in desfiintare.
Acum suntem in situatia in care trebuie sa rezolvam o problema; sunt niste procese pe rol, sunt niste bani, niste datorii care nu s-au platit la momentul respectiv si in acest moment fiindca a aparut Regulamentul U.E. 1370, a aparut oportunitatea incheierii unui alt contract, ne mai existand posibilitatea continuarii prin act aditional al vechiului contract.
Firma STP, ca orice om de buna credinta, a facut presiuni, incluziv pe Consiliul local Turda si a vrut ca acei bani sa-i ia imediat inapoi, prin executare, era vorba de 6 milioane si ceva de lei.
Am dus toate diligentele necesare in acest sens, sa suporte o esalonare… am reusit in final. Sigur ca, la o relatie conflictuala de noua ani, cand Primaria Turda si STP sa rezolve o astfel de problema in ultimele clipe, nu-i usor!
Am reusit o esalonare de 14 luni, executorul judecatoresc statea la poarta, si asa mai departe.
Nu va inteleg demersul,acuma vreti ca acest contract sa functioneze…
Noi am facut eforturile si deligentele necesare atragerii unei alte companii, negocieri, adrese catre alte companii de transport, care sa ne rezolve problemele noastre conform ordinului UE
Toate demersurile au ramas fara rezultat, nimeni nu s-ar angaja ca pentru 10 luni de zile sa puna la dispozitie 20 de autobuze, sa preia si personalul de la STP. Aceste lucruri nu sunt rentabile pentru absolut nimeni si atunci am fost pusi in aceasta situatie sa facem un alt contract de prelungire, conform legii.
Ce se intampla peste 10 luni? Nu prea exista aceasta varianta fiindca toata lumea este angrenata in proiectul european cu achizitii de autobuze si dezvoltarea arterelor de circulatie sunt obligati ca pana in 2 decembrie sa puna la dispozitia operatorului unic din Turda aceste autobuze.
Corectiile care se dau sunt de minim 25% din valoarea proiectului; ganditi-va ca valoarea proiectului este de 32 milioane de euro, … 25% faceti dvs socoteala, 8 milioane de euro.
Cine-si permite sa nu aduca la timp ? Nimeni nu-si va permite! Avem posibilitatea …, avem esalonarea, am si platit avansul pentru primele 7 autobuze care vin in iulie, urmatoarele 5 care vin in august si inca 8 bucati o sa vina pana in noiembrie.
Acesta este procesul de fabricare, nu de altceva! Daca cumva, a treia transa din august pana in noiembrie nu reusim s-o aducem, vom gasi solutia sa cumparam autobuze Euro 6 care se permit intr-un asemenea proiect, sa le punem pe rol alea 8 care le luam noi, cu cele 12 venite pana in august va face fata transportului operatorului nou.
Nimeni nu-si va permite sa piarda 9 milioane de euro, fiindca nu-si face treaba la timp. Multumesc.”

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.
4 impotriva ( grup PNL)

Se adopta HOTARAREA nr. 45 / 28.03.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.4, PROIECT DE HOTARARE privind Acordul de principiu în vederea acordarii scutirilor prevazute de art. 20 din Legea 186/2013 cu privire la constituirea si functionarea parcurilor industrial pentru obținerea titlului de Parc industrial de către S.C TELE DISTRIBUTION S.R.L.

Dl. presedinte de sedinta:” Sa precizam de la bun inceput, terenul este proprietatea privata a societatii si solicita acordul nostru de principiu.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 46 / 28.03.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.1, PROIECT DE HOTARARE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil-teren în suprafaţă de 221 mp, situat în Turda, str. G-ral Dragalina, nr. 143, judeţul Cluj.

Dl. presedinte de sedinta:” Am primit extrasele CF actuale, este un amendament, nu era actualizat raportul de evaluare si acum il avem actualizat.
Supun la vot amendamentul privind modificarea pretului conform noului raport de evaluare . In urma votului rezulta: 20 voturi pentru.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 47 / 28.03.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Turda, Piaţa Republicii, nr. 43 şi str. Libertăţii, nr. 2, bl. 53” şi a cheltuielilor legate de proiect.

Dl. presedinte de sedinta:”Le-am mai discutat in comisie, s-a stabilit care este aportul Consiliului local si al asociatiilor de locatari.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 48 / 28.03.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Turda, Piaţa Republicii, nr. 43 şi str. Libertăţii, nr. 2, bl. 53” şi a indicatorilor tehnico-economici.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 49 / 28.03.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.3, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului „REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI DR. ION RAȚIU” și a indicatorilor tehnico-economici.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 50 / 28.03.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 8.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării organigramei, numărului de posturi şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Turda.
Dl. presedinte de sedinta:” La propunerea sefei de birou, proiectul a fost discutat in comisie, in special cu cele 2-3 posturi la salubrizare, nu se fac mari modificari, dar e in limita bugetara.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 51 / 28.03.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 9.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada 1 aprilie-31 mai 2019.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru,
4 impotriva ( grup PNL)

Se adopta HOTARAREA nr. 52 / 28.03.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 10.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Serviciul Public Administrare Pieţe şi Obor Turda.

Dl. presedinte de sedinta:” Are un post dl Popa, s-a pensionat un angajat si solicita transformarea postului, are aviz de la comisie.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru,

Se adopta HOTARAREA nr. 53 / 28.03.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 11.1, PROIECT DE HOTARARE privind interzicerea accesului și deplasării vehiculelor cu tracțiune animală precum și a vehiculelor trase sau împinse cu mâna care circulă ilegal în municipul Turda.

Dl. Cristian Felezeu:”As vrea sa semnalez cateva aspecte de ordin tehnic la acest proiect, nu inseamna ca suntem impotriva. OUG 195/2002 reglementeaza foarte clar accesul si deplasarea vehiculelor si spune ca este interzis pe drumurile nationale.
O parte din strazile prezentate la art 1 sunt strazi care fac parte din coridoarele de drum national, ceea ce inseamna o dubla reglementare.

Dl. primar Cristian Matei:” Nu aveti dreptate aici, fiindca singurul tronson de drum national pe care-l are Turda in acest moment este de la intrare in Turda, dinspre Campia Turzii, pana la sensul giratoriu din fata Bisericii din micro III, restul sunt tronsoane de drum municipal.

Dl. Cristian Felezeu:” Aici e trecuta strada Campiei. Aceeasi OUG prevede ca pentru traseele…, variantele recomandate pentru proprietarii de vehicule cu tractiune animala este necesar avizul Politiei Rutiere nationala, care nu l-am vazut si intreb, exista?

Dl. presedinte de sedinta:” Are sectie de Politie rutiera si Politia locala. Dle director de la Politia Locala aveti dvs cumva, un raspuns la aceasta obiectiune?

Dl. Valer Moldovan- director Politia Locala Turda:” Avizul Politiei Rutiere se solicita atunci cand se deviaza circulatia. Noi aici, le-am aratat carutasilor variantele pentru a nu folosi strazile pe care vrem sa le interzicem.

Dl. Cristian Felezeu:”Mai intreb, avizul comisiei de sistematizare si siguranta circulatiei din Primarie, daca este? Nu avem nimic impotriva proiectului, dar sa nu ne trezim, din partea Prefecturii sau a contenciosului, ca este respins.

Dl. Valer Moldovan- director Politia Locala Turda:” Nu am considerat ca este oportun acest aviz. Va asigur ca, daca mergem pe linia asta, este cea buna. „

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru,

Se adopta HOTARAREA nr. 54 / 28.03.2019.
***

Se propune spre discutie punctul 12, Propuneri, întrebări, interpelări.

Dl. Marius Riter:” Am cerut in lunile trecute de la asociatia Soimul Aries o situatie cu aspectele financiare ale asociatiei si as vrea sa va citesc…, este un raspuns in bataie de joc, „ … conform capitolului 3 din Statutul asociatiei, asociatia este un grup fara scop lucrativ, politica si non guvernamentala constituita in conditiile legii”.
As vrea sa reiterez intrebarea de lunile trecute prin care doresc sa ni se prezinte, nu mie, noua Consiliului local, sa vina un reprezentant al asociatiei si sa ne prezinte situatia financiara pe ultimii 4 ani.
De cand suntem consilieri locali in niciun an nu ni s-a prezentat nimic despre asociatia asta, nu stim cat lemn se exploateaza, cati bani intra, cati bani pleaca, ce cheltuieli au? „

Dl. Ovidiu Micu:” As avea o interpelare la nivelul Politiei locale, ma refer.., in urma cu 6 ani s-a hotarat in Consiliu local ca, fiecare trecere de pietoni din apropierea unitatilor de invatamant sa fie asistate de catre un agent. Tin sa atrag atentia ca, una dintre cele mai expuse treceri de pietoni, de la Colegiul Mihai Viteazu, nu este asistata si mi s-a spus ca este o lipsa de personal, inteleg, dar solicit si o evaluare a gradului de periculozitate din zona, si sa-si dispuna oamenii ca atare.
Este un sector de drum national pe unde circula masini de mare tonaj.

Vreau sa-l informez pe dl Primar, in Comisia 3 avem o problema si il rog respectuos…, am discutat de atatea ori, in continuare colegii dansului din executiv nu dau curs invitatiei comisiei 3, comisie care este tot de ei convocata, si acum nu a fost prezent niciun membru al executivului, noi ne-am lasat toate obligatiile sociale, familiale si am fost prezenti, inclusiv o colega care nu a avut cu cine sa-si lase copilul, a venit cu el, asta pentru a se desfasura o activitate corecta.
Anul acesta eu nu am vazut arhitectul-sef la nicio comisie, sunt atatea probleme, inclusiv cea ridicata de dl Trif la care nu am avut niciun punct de vedere juridic si nu am stiut ce solutii sa adoptam.
In discutia avuta in comisie, dorim ca pe viitor fiecare proiect de hotarare care urmeaza sa fie supus comisiei sa aiba intregul bloc de semnaturi care tin de aceasta problema . „

Dl presedinte de sedinta:” Scrie in regulament ce face presedintele de comisie, cum se adreseaza in scris sefilor serviciilor de specialitate.

Dl. Ovidiu Micu:” La fel si la ultima convocare pentru licitatie, am luat ca o aducere la cunostiinta…, nu stiu cum convoaca” maine la ora 10 licitatie.” Nu se poate, in loc sa fim sunati, sa fim intrebati daca avem disponibilitate la ora respectiva? Nu suntem angajati, asa ni se impune chestia asta.
Si dvs dle primar ati fost consilier, dar nu putem fi tratati cu asemenea atitudine. „

Dl. Cristian Felezeu:”Revin cu solicitarea din 28.10.2018 si insist sa primesc raspuns la ea; eu stiu ca secretariatul si-a facut treaba … dar nu am primit raspuns, la fel cum nu am primit raspuns nici la interpelarile de la sedinta trecuta.
Ma simt obligat sa adresez niste multumiri pentru civismul de carea a dat dovada, pentru ONG-urile din Turda si societatile care s-au implicat in modernizarea sectiei de ginecologie. Ma refer la Clubul Rotary Turda, Clubul Rotary Campia Turzii, asociatia Camera de Sus, societatea ASA Cons, Centrul Ratiu pentru Democratie, Integrisoft, Neluconstruct, Mobistar, etc.
Prin exemplul pe care dansii l-au dat, ne obliga si pe noi, si pe alti membrii ai societatii civile sa incercam sa criticam mai putin si sa punem mana mai mult, ca sa facem din orasul nostru ceea ce ne dorim. Felicitari si multumiri pentru sprijin.

Dl. Nicolae Ros:” Avem in fata noastra o invitatie adresata de catre asociatia DaVinci si dupa cum spunea dl presedinte de sedinta, copii sunt in sala. Dansul si-a permis sa-i califice copii, fiind decan de varsta. Legea 350/2006 privind tineretul, spune ca, prin tanar se intelege persoana cu varsta cuprinsa intre 14-35 ani, iar Legea 272/2004 spune ca prin copil se intelege persoana cu varsta pana la 18 ani; deci acestia din sala sunt copii tineri.
Destul de nemultumiti, cu un mesaj care trebuie sa ne dea de gandit, chiar pesimismul cu care incepe aceasta invitatie, pentru care va multumesc;„Niciodata, in Romania implicarea in politica nu a fost la fel de stigmatizata cum este in prezent.”
Vreau sa va spun ca puterea politica nu se da odata cu implinirea varstei de 18 ani, ci se ia, trebuie sa va implicati din acest punct de vedere. Nu stiu ce studiu a stat la baza acestei concluzii ca, sunteti stigmatizati. Sunteti primiti in mijlocul nostru, sunteti respectati, si sa va uitati la membrii Consiliului local din partea PSD si veti constata ca sunt cei mai tineri din Consiliul local.
La noi se si face, nu doar se spune. Am initiat o HCL 95/2007 prin care a fost infiintat Centrul de tineret al mun Turda. Doar declarativ am primit sprijin atunci din partea executivului, am organizat Ziua nationala a Tineretului, motiv pentru care, avand in vedere deschiderea pe care dl primar Cristian Octavian Matei o are fata de tineret il rog sa-si ia angajamentul in fata CL si a dvs, ca anul acesta, in data de 2 mai va organiza manifestari dedicate Zilei nationale a Tineretului si se va respecta HCL adoptata in unanimitate.
Veti invita toate structurile asociative de pe raza municipiului Turda.
Sunt de acord cu afirmatia ca tinerii de azi sunt liderii de maine si cum spunea Spiru Haret, cum arata scoala azi, asa va arata si societatea maine.
Dvs trebuie sa fiti optimisti, oricum veti fi cei care vor conduce, biologic vorbind. In privinta sprijinului pe care trebuie sa-l aveti, noi Consiliul local, suntem alaturi de dvs, Primarul este la fel, toti colegii din Consiliu au fost de acord cu masurile implementate de catre Planul national de actiune pentru tineret. Va urez succes pentru activitatea de maine ( Consiliul tinerilor).
Apreciez faptul ca, pentru prima data in CL, se prezinta deciziile Curtii de conturi. In 2013 cand le solicitam, atat eu cat si dl primar, primarul de atunci ne trimitea sa le aflam din presa, cum se cheltuie banul public.
Ceea ce a facut Primarul azi este o normalitate, noi trebuies a stim cum se gestioneaza banul public. Sper ca masurile recomandate de Curtea de conturi se vor remedia si o astfel de practica va continua.
In ceea ce priveste organizarea Comisiilor de sepcialitate, presedintele de comisie este cel care convoaca, si nu executivul, la sedintele Consiliului local.

Dl. primar Cristian Matei:” Vreau sa va spun ca am luat la cunostiinta de aceasta HCL care nu a fost pusa in aplicare niciodata, impreuna cu alte Hotarari de Consiliu care nu au au fost puse in aplicate de 20 de ani, organizand in data de 2 mai manifestari pentru aceasta zi nationala.
Dati-mi voie sa ii urez „La multi ani” colegei noastre Iuliana Samartinean .
Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl . presedinte de sedinta declara sedinta ordinara de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***
PRESEDINTE DE SEDINTA,
dl. Anca Doru Paul Ioan Jr.

SECRETARUL municipiului Turda,
PAULA MIC

Intocmit,
Insp spec Mariana Marginean

X