Proces verbal incheiat azi 28.11.2018 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Turda

Proces verbal incheiat azi 28.11.2018 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 40, alin. 1 si 2, art. 42, alin. 1 si 2, art. 43 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 20 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 18 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni : Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, , Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Felezeu Cristian George, Giurgiu Nicolaie, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pîrlea Daniela, Riter Marius, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, , Sămărtinean Iuliana Maria si Zoltan Radu-Cosmin.
Lipsesc dnii consilieri Cordiş Lucian si Sărmăşan Marius-Adrian.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dna Simona Baciu – director Salina Turda SA; dl. Gheorghe Balahura– director Domeniul public Turda SA; dna Daniela Adace- director executiv Directia economica; dna Elena Farcasan – director Directia taxe si impozite locale, dna Geneta Furnya-Ispas – sef serviciu Executori bugetari; dna Ioana Iftime – sef serviciu Administratie Publica Locala; dna Mihaela Vrabete – arhitect-sef interimar; dl. Calugar Ginel – sef serviciu Dezvoltare Publica si Investitii, dl. Marin Fantana- sef serviciu Urbanism si Amenajarea Teritoriului; dl. Calin Petrideanu- consilier juridic – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 1614 / 22.11.2018 si este legal constituita fiind prezenti 18 consilieri .
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na secretar arata ca, in conformitate cu art. 35, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Nastase Paul.

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta ordinara de azi, 28.11.2018 si va intreb daca sunt modificari la ordinea de zi.

Dna consilier Samartinean Iuliana : „ Doresc sa anunt secretariatul ca ma voi abtine de la deliberare si vot la punctele 4.4 si 4.5. Multumesc.”

Dl. consilier Anca Doru: „ Dle presedinte, doresc sa supun aprobarii consiliului introducerea unor proiecte. La punctul 4.6 PROIECT DE HOTARARE privind inchirierea fara licitatie publica a unui teren in suprafata de 8 mp, situat in Turda, calea Victoriei nr. 102-104, in vederea extinderii constructiei prin crearea unui acces ( rampa pentru dizabilitati) pentru SC MEGA IMAGE SRL.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot propunerea dlui Anca de introducere la punctul 4.6 a proiectului de hotarare.
In urma votului rezulta: 18 voturi pentru

Dl. consilier Anca Doru: „La punctul 6.3 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului„Revitalizarea spatiului pietonal din centrul istoric al municipiului Turda, construire autobaza si amenajare park and ride”si a cheltuielilor legate de proiect.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot propunerea dlui Anca de introducere la punctul 6.3. a proiectului de hotarare.
In urma votului rezulta: 18 voturi pentru

Dl. presedinte de sedinta: Doresc sa anunt secretariatul ca ma voi abtine si eu de la deliberare si vot la punctele 4.4 si 4.5. Multumesc.”

Dl. presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi completata.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcţiei Economice:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea suplimentării cuantumului burselor de merit şi suma aferentă acestora ce se vor acorda elevilor din unităţile de învăţământ din municipiul Turda pentru anul şcolar 2017-2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane juridice.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbării denumirii unei străzi din Municipiul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea completării preţurilor practicate de societatea Domeniul Public Turda SA.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în administrare a bunului imobil patinoar artificial în suprafaţă de 600 metri patraţi şi stabilirea tarifelor de acces patinoar pentru sezonul 2018-2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30.09.2018 a societăţii Salina Turda SA.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda S.A..
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.6. PROIECT DE HOTARARE privind inchirierea fara licitatie publica a unui teren in suprafata de 8 mp, situate in Turda, Calea Victoriei nr. 102-104, in vederea extinderii constructiei prin crearea unui acces ( rampa pentru dizabilitati) pentru SC MEGA IMAGE;
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ şi RLU aferent – construire locuinţe colective P+2E în Municipiul Turda, str. Simion Bărnuţiu nr. 19.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării art. 1 al HCL nr. 334/31.10.2018, referitor la indicii urbanistici pentru Planul Urbanistic de Detaliu – construire centru logistic, creare acces, amenajări exterioare şi împrejmuire în Municipiul Turda, str. 22 Decembrie 1989, nr. 35.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării art. 1 al HCL nr. 139/29.05.2018 referitor la Planul Urbanistic de Detaliu – construire imobil de locuinţe cu 8 apartamente D+P+3E în Municipiul Turda, str. Augustin Bunea, nr. 23.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul “Revitalizarea spaţiului pietonal din centrul istoric al municipiului Turda” şi a indicatorilor tehnico-economici.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul « Construire autobaza si amenajari exterioare aferente pe str. Stadionului FN si amenajare parcare pe strada 22 Decembrie 1989”, Municipiul Turda şi a indicatorilor tehnico-economici.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.3 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului “Revitalizarea spatiului pietonal din centrul istoric al Municipiului Turda, construire autobaza si amenajare park and ride”si a cheltuielilor legate de proiect;
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Casei de Cultură a Municipiului Turda:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Casa de Cultură a Municipiului Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 82/2018 referitoare la aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a Municipiului Turda, pentru anul 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. Propuneri, întrebări, interpelări.

***
La punctul 1 se prezinta procesul verbal al sedintei ordinare din 31.10.2018.

Dl. presedinte de sedinta: „Ma scuzati ca am uitat sa precizez. Avem aici o solicitare din partea unor cetateni . daca sunteti de acord ca la punctul „Diverse”sa ia cuvantul un reprezentant al acestora.”

Dl. presedinte supune la vot propunerea.
In urma votului rezulta 18 voturi pentru.

Dl. presedinte de sedinta supune votului consilierilor, Procesul Verbal de la sedinta ordinara anterioara.
In urma votului rezulta: 17 voturi pentru
1 abtinere ( Felezeu Cristian).

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2018.

Dl. consilier Anca Doru : « Dle presedinte, stimati colegi! In repetate randuri am scos in evidenta faptul ca la inceputul acestui mandat nu-mi venea sa cred, spre deosebire de administratiile anterioare, ca in cadrul consiliului local vom ajunge ca sa echilibram bugetul de venituri si cheltuieli.
In urma discutiilor cu dl. Primar si cele doua directoare de la Directia Venituri si respectiv Cheltuieli am ajuns, fara falsa modestie, in situatia sa echilibram bugetul de venituri si cheltuieli.
Acum o saptamana am ascultat un interviu al primarului Falca, (Primaria Arad) care isi exprima nemultumirea ca nu mai are bani, parale, ca sa plateasca executivul, oricum mai mare decat la noi.
Asa cum am discutat cu dl. primar in repetate randuri, tin sa apreciez, ca noi si la Legea 153 am fost mai ponderati. Desi au fost interventii legate de compararea salariului pe care il au salariatii din primarie si din subunitatile subordonate primariei cu serviciile din primaria municipiului Cluj, pentru mine este un lucru imbucurator ca nu avem deficit in ceea ce priveste acordarea salariilor. Am discutat cu dna Adace si avem fondurile necesare.
De aceea, stimatii mei colegi, eu va propun sa votam astazi, acest proiect de hotarare in forma in care a fost redactat. Multumesc »

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 345 / 28.11.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.2.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea suplimentarii numarului burselor de merit si suma aferenta acestora ce se vor acorda elevilor din unitatile de invatamant din municipiul Turda pentru anul scolar 2017-2018..

Dl. Doru Anca:” Stimatii mei colegi, sunt un fervent sustinator al acestor probleme referitoare la modul in care se acorda aceste burse la nivelul institutiilor de invatamant, la nivelul municipiului Turda, dar la momentul cand s-a aprobat initial cuantumul burselor, dl. primar a spus ca daca raman sume, se va face o situatie si va veni in consiliu pentru suplimentarea acestora.
Iata, suntem in fata faptului implinit. Am discutat si cu dna directoare care a spus ca a luat legatura cu toate institutiile de invatamant sa prezinte o situatie centralizatoare cu sumele de bani de care trebuie sa mai beneficieze. Sunt de acord cu acest proiect in speranta ca nu vor mai exista si alte interventii.”

Dl. consilier Felezeu Cristian:” Multumesc, dle presedinte. O scurta clarificare. Niciodata nu am ridicat nici eu si nici colegii mei, problema numarului burselor, ci problema dublarii cuantumului burselor.Si imi mentin punctul de vedere in continuare. Multumesc”
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 346 / 28.11.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.1. PROIECT DE HOTARARE privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane juridice.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 347 / 28.11.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.2. PROIECT DE HOTARARE privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice.

Dl. Consilier Anca Doru:” Situatia este putin mai delicata. Din punct de vedere a acordarii acestor inlesniri problema este legala. Problema este, sub alt aspect sub semnul intrebarii. Inspectorul fiscal se deplaseaza pe strazile din municipiul Turda si gaseste surprinzator, la nr. 9, in loc de casa, gasim mansarda. Inspectorul fiscal nu sesizeaza, cum trebuia sa sesizeze, serviciul de control si disciplina in constructii si merge si impune.
Normal ca limita si atributiile inspectorului fiscal sunt impunerea acestei mansard, si eu stiu cum a aparut aceasta mansarda. Trebuie verificate autorizatiile de construire. Dl. respectiv mi-e vecin, deci speta imi este cunoscuta, dar vreau sa spun unde s-a gresit.
O lasam acum asa, dar am dat un exemplu cum se lucreaza si inspectorii de teren…, atentie deosebita si mai ales inspectorii in disciplina in constructii. Se lucreaza “in dorul lelii”, dar in speta respectiva sunt de acord cu incadrarea in schema de minimis.

Dna director Elena Farcasan – Directie Impozite si Taxe locale- „ In situatia pe care o spuneti dumneavoastra noi nu am fost pe teren. Noi verificam baza de date de la Registrul comertului, unde sunt persoane juridice si persoane fizice autorizate, ii chemam de doua ori pentru ca suntem obligati sa-i invitam de doua ori pentru clarificarea situatiei.
Din aceea baza de date ne-am dat seama ca este cladire nerezidentiala. Deci, eu nu verific autorizatiile, nu verific cladirile fara autorizatie, noi verificam sub aspectul modului de declarare la impozite si taxe locale. Nu s-a gresit cu nimic. Fiind diferenta foarte mare de impozit, 14.000 plus majorari, nu am considerat necesar sa-i mai dam si o amenda. Ne bucuram ca ne incasam impozitele. Deci asta este problema.”

Dl. Consilier Anca Doru:” Haideti sa o lasam asa. Mansarda este facuta fara autorizatie. Se incadreaza in schema. Insa, cinstit, trebuia sesizata disciplina in constructii.”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 348 / 28.11.2018.

***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.1,PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea schimbării denumirii unei străzi din Municipiul Turda.

Dl. primar Cristian Matei:” Buna ziua tuturor! In urma discutiilor avute cu membrii comisiei si cu dl Petrideanu s-a omis din cadrul acestui proiect anumite detalii, respectiv la art 2 „ Costurile pentru schimbarea documentelor de identitate ale locuitorilor cu domiciliul pe str Sirenei, ( CI, Pasaport) precum si a documentelor referitoare la proprietatile acestora vor fi suportate de la bugetul local al mun Turda.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot amendamentul dlui primar Cristian Matei. In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 349 / 28.11.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.2,PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea completării preţurilor practicate de societatea Domeniul Public Turda SA.

Dl. Cristian Felezeu : » Pe viitor, rugam comisia de negociere sa anexeze si justificarea pretului. Componentele pretului final, asta am cerut »

Dl. Doru Anca : »Ei lucreaza dupa justificarea pretului.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 350 / 28.11.2018.
***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.3,PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea dării în administrare a bunului imobil patinoar artificial în suprafaţă de 600 metri patraţi şi stabilirea tarifelor de acces patinoar pentru sezonul 2018-2019.

Dl. viceprimar Lucian Nemes:” Am observat o scapare la acest proiect, la art 1 se spune ca darea in administrare se face pana 1 februarie 2019, din restul documentelor se avanseaza termenul de 28 februarie 2019, rog secretariatul sa faca modificarea necesara.

Dl. Gh. Balahura – director Domeniul public Turda SA:” Am solicitat data de 1 februarie pentru ca in anii precedenti luna februarie a fost neproductiva, foarte putini mai foloseau patinoarul.

Dl. Marius Riter:”Intreb daca ne poate spune cat au fost in anii trecuti cheltuielile lunare cu patinoarul?

Dl. Gh Balahura-director Domeniul public Turda SA:”Am expus la comisie aceste date din perioada in care am preluat noi patinoarul. „

Dl. Calin Petrideanu:” Daca imi permiteti, la momentul intocmirii PH nu era in discutie data de 1 februarie, motiv pentru care am mers pe vechiul proiect de hotarare schimbandu-se doar anul
In comisie, dl director Balahura a venit cu propunerea justificata ca acel contract de administrare sa fie data pana la 1 februarie, a fost o scapare. Daca dv considerati ca este oportuna aprobarea pana la data de 1 februarie vom face modificarile corespunzatoare atat in actul de administrare cat si in raportul de specialitate si expunerea de motive. „

Dna Leylla Csep:” Am o intrebare in legatura cu termenul, de ce nu se lasa pana in 15 martie ca nu se stie ce perioada va fi? Inseamna ca de la 1 februarie ramanem fara administrator ?

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 351 / 28.11.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.4, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30.09.2018 a societăţii Salina Turda SA.

Dl. Doru Anca:” Imi exprim pozitiv aprecierile fata de aceasta societate. Din documentele prezentate reiese ca depaseste veniturile realizate in perioada trecuta, dar in acelasi timp sunt si cheltuieli de investitii.
Este de apreciat acest fapt…, dar a aparut in presa fel de fel de ‚intepaturi’ la adresa la care functioneaza aceasta societate pe care noi cu onor o conducem.
Cei care fac aceste remarci ar trebui sa ia de baza situatia prezentata, nu a depasit numarul de personal aprobat. Societatea face cinste mun Turda. „

Dl. Marius Riter:” Pe ordinea de zi nu gasesc executia bugetara de la Domeniul public , nu ar trebui sa vina si ei, la fel ca Salina?

Dl. Doru Anca:” Salina are rectificare de buget si de aceea a venit si cu executie, Balahura nu este asa de destept sa vina cu o rectificare de buget , ca Salina?!

Dna Simona Baciu – director Salina Turda:” Fara a face niciun fel de comparatie, aducem executiile bugetare, tocmai pentru a face o rectificare bugetara. „

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.
Dl Nastase si dna Samartinean nu participa la vot.

Se adopta HOTARAREA nr. 352 / 28.11.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.5, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda S.A..

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.
Dl Nastase si dna Samartinean nu participa la vot.

Se adopta HOTARAREA nr. 353 / 28.11.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.6, PROIECT DE HOTARARE privind inchirierea fara licitatie publica a unui teren in suprafata de 8 mp, situate in Turda, Calea Victoriei nr. 102-104, in vederea extinderii constructiei prin crearea unui acces ( rampa pentru dizabilitati) pentru SC MEGA IMAGE;

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 354 / 28.11.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea PUZ şi RLU aferent – construire locuinţe colective P+2E în Municipiul Turda, str. Simion Bărnuţiu nr. 19.

Dl. Doru Anca:” Am discutat cu dl Fantana si sa mergem pe P+2, fara cuvantul sau. Inaltimea se mentine, dar sa mergem cinstit pe P+2. Am avut experienta cand am dat P+3, apoi fac P+4, apoi mansarda si le dam amenda de 50.000 lei, o plateste si ramane cu cate etaje vrea.
Cer amendament P+2, fara mansarda, far sa zica sau P+M.

Dl. presedinte de sedinta:” In proiect asa si scrie P+2.

Dl. primar Cristian Matei”: Regimul de inaltime este cel admis, P+2, nu trebuie sa modificam nimic, nu are rost acest amendament.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 355/ 28.11.2018.
***

Dl. primar Cristian Matei:” Referitor la ceea ce s-a auzit acum afara, este vorba de convoiul de 10 carute care refac drumul Unirii, care merg spre Alba Iulia si au facut o escala si la noi.
Cele 10 carute cu peste 100 de persoane au plecat joi 22 noiembrie din Sighetu Marmatiei- Maramures. Participantii vor fi inclusi in parada populara care va fi pe data de 1 decembrie 2018 la Alba Iulia.
Va propun sa-i primim in sala de sedinta.

Sedinta ordinara se suspenda in vederea primirii delegatiei maramuresene care se deplaseaza la Alba Iulia pentru a participa pe data de 1 decembrie 2018 la Marea Unire de la Alba Iulia.

Dl. primar Cristian Matei primeste din partea delegatiei bustul lui George Pop de Basesti- presedintele Marii Adunari Nationale de la Alba Iulia din 1918.

***

Se reiau lucrarile sedintei ordinare ale Consiliului local Turda.

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării art. 1 al HCL nr. 334/31.10.2018, referitor la indicii urbanistici pentru Planul Urbanistic de Detaliu – construire centru logistic, creare acces, amenajări exterioare şi împrejmuire în Municipiul Turda, str. 22 Decembrie 1989, nr. 35.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 356 / 28.11.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.3, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării art. 1 al HCL nr. 139/29.05.2018 referitor la Planul Urbanistic de Detaliu – construire imobil de locuinţe cu 8 apartamente D+P+3E în Municipiul Turda, str. Augustin Bunea, nr. 23.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 357 / 28.11.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul “Revitalizarea spaţiului pietonal din centrul istoric al municipiului Turda” şi a indicatorilor tehnico-economici.

Dna Leylla Csep:” Avand in vedere ca nu am primit plansele sa vedem cum vor fi amplasate, consider ca am nevoie de specificatii cum va fi rezolvata situatia parcarilor in centru, cei care stau in centru si nu au curti interioare, unde vor parca masinile?

Dl. primar Cristian Matei: Acest proiect nu este pentru prima data in Consiliu, l-am mai discutat, dar fiind diferente intre masuratori, este cuantificat fiecare cm patrat, s-au facut atunci amendamente.
Noi prea ne-am obisnuit si am fi in stare sa intram cu masina, daca se poate si in magazin, dar nu asa se intampla in tarile civilizate.
Intr-o zona din Planul de mobilitate urbana pe care am accesat-o sunt niste restrictii. A fost in dezbatere publica, nu a spus nimeni nimic, acuma venim ca nu sunt parcari. Aceasta zona va suferi niste modificari extraordinare din punct de vedere al investitiei si al confortului populatiei, dar nu va mai fi acelasi numar de locuri de parcare si va trebui sa tinda catre zero, deoarece asta este scopul proiectului.
Acest proiect este binevenit si datorita unor sume foarte mari, doar pana in acest moment avem o finantare de 32 milioane de euro, semnata. Prin aceste proiecte doar remediem niste indicatori tehnico-economici; initial proiectele au avut niste valori, apoi datorita evaluarii ele s-au modificat.
Nu cred ca este cazul sa ne cramponam de cateva locuri de parcare, dorim sa reducem poluarea in municipiu si oamenii sa foloseasca mijloacele moderne.”

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 358 / 28.11.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul « Construire autobaza si amenajari exterioare aferente pe str. Stadionului FN si amenajare parcare pe strada 22 Decembrie 1989”, Municipiul Turda şi a indicatorilor tehnico-economici.

Dl. Marius Riter:” Investitia asta nu se suprapune cu Planul de mobilitate urbana?

Dl. primar Cristian Matei:” V-am mai dat explicatii, PMU e o chestiune foarte complexa de 32 milioane de euro pana in 2023 o perioada pe care se va intinde refacerea drumurilor pe unde circula autobuzele, construirea centrului pietonal, construirea autobazei.
Dar ne poate fi asigurat pana in 2030 daca ne tinem de acest lucru, putem merge pana la 87 milioane de euro, probabil ca nu vom accesa toate aceste fonduri, dar noi in continuare putem sa scriem, proiecte care sa fie finantate din fonduri europene.
Ca de exemplu; monitorizarea completa a orasului, asta presupune camere de luat vederi, amplasamentul lor, monitorizarea pe ecrane cu soft-urile dedicate acestor scopuri, pentru a nu avea nicio problema, sa putem urmari in orice moment si orice zona.
A trebui sa ne rezervam la inceput cu aceste proiecte de infrastructura si construire de autobaza, sa asiguram parcarea autocarelor care ne viziteaza, fiindca pe langa Salina, se vor ridica celelalte obiective, castrul roman, mormantul lui Mihai Viteazu, care de cand s-a auzit ca se va reabilita, s-a marit numarul vizitatorilor in zona.
Si atunci noi vom scrie modul dupa modul, in cadrul acestui Plan de Mobilitate Urbana care este foarte complex si contine foarte multe zone subsecvente pe care poate acuma nici nu le intuim, pe masura ce avansam in finantarea zonelor vom gasi si alte destinatii pe care sa le modernizam in municipiul Turda. „

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 359 / 28.11.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.3, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului “Revitalizarea spatiului pietonal din centrul istoric al Municipiului Turda, construire autobaza si amenajare park and ride”si a cheltuielilor legate de proiect;

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 360 / 28.11.2018.
***

Intra in sala dl consilier Cordis Lucian, sunt prezenti 19 consilieri locali.

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Casa de Cultură a Municipiului Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 361 / 28.11.2018.
***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării HCL nr. 82/2018 referitoare la aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a Municipiului Turda, pentru anul 2018.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 362 / 28.11.2018.
***

Se propune spre discutie punctul 8, Propuneri, Intrebari, Interpelari

Dl. Doru Anca:” referitor la blocul O din P-ta Romana, care este situatia juridica, la cine este in administrare? Daca se clarifica aceste 44 de apartamente, ar trebui sa trecem la valorificarea lor, pentru ca se deterioreaza structura.
La anul se termina contractul cu Privalul, am discutat cu administratorul public al Primariei si va propun stimati colegi ca in cadrul societatii Domeniul public, asa cum era si inainte de a ma vraji Stefanie si pe mine, ca ‚hai sa externalizam toate serviciile’, sa avem serviciul nostru , sa luam in considerare un studiu, incepand chiar de acum sa vedem care va fi impactul in ceea ce priveste crearea acestui serviciu.

Dl. Marius Riter:” Pe aleea N Titulescu sunt multe gropi si nu se poate circula, sa punem niste pietris macar, apoi str Dr I Ratiu, 31 prin spatele blocurilor este dezastru si se aduna multa mizerie cand ploua.La fel si trotuarul de pe str.Fabricii si str. Izvor.

Dl. primar Cristian Matei:” Str Fabricii si str Izvor sunt cuprinse in PNDL si saptamana viitoare vor intra in reparatii.

Dl. Cristian Felezeu:” Legat de operatorul de salubritate, municipiul Turda a aderat la acel proiect judetean si in cadrul acelui proiect s-a stabilit ca va fi un singur operator pe tot judetul, este o procedura de legislatie, dl Micu stie mai bine ca este reprezentantul nostru in ADI Ecometropolitan nu mai putem interveni in acel proces, acest operator va servi toate localitatile din judetul Cluj.
Am facut niste solicitari in calitate de consilier local, din cate stiu Politia locala este in subordinea Consiliului local si am pretentia ca si consilier local in momentul in care fac o solicitare sa primesc raspuns. Nu sa vina Politia locala sa-mi spuna ca a trimis un raport la Comisia 5…
Eu am solicitat sa-mi prezinte o situatie, de fiecare data imi trimite un raspuns prin care se incearca o aburire …, am pretentia sa primesc aceste rapoarte.
Am solicitat Domeniului public Turda executia la 9 luni, Salina a depus-o, API SRL a depus-o, nu-l condamn pe dl director aici, dar probabil cu aprobarea Consiliului de Administratie, voi solicita sa fiu primit la sedinta CA , chiar daca nu sunt foarte iubit acolo si distinsii membrii ai Consiliului de administratie fac diferite aprecieri la adresa mea, eu solicit sa particip la sedinta CA si poate asa voi reusi sa obtin si informatiile solicitate in calitate de consilier local.
Felicit administratia pentru montarea limitatoarele de viteza pe str Baritiu si str Dragalina, dar sa se continue si pe Calea Victoriei. Politia locala este dimineata si la amiaza, dar problmele apar dupa lasarea intunericului. Rog montarea de presemnalizari luminoase la trecerile de pietoni.

Dl. Ovidiu Micu:” Tin sa multumesc dlui director Valer Moldovan pentru raspunsul prompt, Politia locala sta la dispozitia Consiliului local.
Nu am primit raspuns cu stadiul lucrarilor si penalitatile la Salina Turda, din str Tunel. Rog ca adresa sa fie transferata Consiliului de Administratie.

Dl.primar Cristian Matei” In ceea ce priveste zona Ecometropolitan, parerea mea este ca nu se poate, cred ca va referiti la un operator unic care va degaja rampa de tranfer, dar nu are cum sa faca salubritate in municipii si comune.
E interesant ca suntem intr-o postura de a elimina operatorul orasului, dar despre administratia judeteana nu spune nimeni ca de 14 ani stau si nu fac nimic, faptul ca nu rezolva aceea rampa.
Am avut discutii cu ministerul Mediului, cu dna director de la Agentia de Mediu care ne-a spus ca in luna mai sa se termine investitia in Cluj si probabil atunci o sa ne eliberam si noi.
Noi suntem intr-un cerc vicios; dorim sa realizam tot in conditiile cerute de Europa, dar nu in conditiile in care procedeaza Europa. Daca mergeti in Londra , Paris, e o mizerie cumplita, doar la noi trebuie facute toate conform cerintelor lor. De 14 ani Clujul tergiverseaza finalizarea gropii de gunoi si ne pune pe noi intr-o postura de a primi amenzi. Nimeni nu vrea sa bage mizeria sub covor si noi vrem sa o eradicam si sa avem unde s-o ducem, dar judetul trebuie sa se ocupe.
Referitor la alocutiunea dlui consilier Felezeu, eu cred ca suntem destul de maturi incat sa nu ne ducem problemele de acasa sau conotatiile personale, pe noi nu ne intereseaza( membrii CL si Primar) cine se supara, cine nu va suporta, sunt speculatii care se discuta oriunde, dar nu aici.
Noi trebuie sa analizam situatia; nu ati primit un raport, o sa vedem de ce nu l-ati primit, dar sunt niste conotatii personale.

Dl. presedinte de sedinta:” Tot astazi trebuie sa alegem un alt presedinte de sedinta. Daca aveti propuneri?”

Dl. Doru Anca:” Il propun pe dl Moldovan Adrian Petru.

Dl presedinte de sedinta supune la vot propunere dlui Anca, pentru urmatoarele 3 luni presedinte de sedinta sa fie dl Moldovan Adrian Petru.
In urma votului rezulta 19 voturi pentru.

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl. presedinte de sedinta declara sedinta ordinara de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
NĂSTASE PAUL

SECRETAR,
PAULA LETIŢIA MIC

 

X