Proces verbal incheiat azi 28.12.2018 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Turda

Proces verbal incheiat azi 28.12.2018 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 40, alin. 1 si 2, art. 42, alin. 1 si 2, art. 43 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 20 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 13 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni: Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Năstase Paul, Pîrlea Daniela, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian, Sămărtinean Iuliana Maria

Consilierii Cordiş Lucian, Felezeu Cristian George, Giurgiu Nicolaie, Nap Adrian, Nemeş Lucian-Bogdan, Riter Marius si Zoltan Radu-Cosmin sunt absenti.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dl. Ovidiu Gaina – director tehnic; dl. Calugar Ginel – sef serviciu Dezvoltare Publica si investitii, dl. Florin Mester – sef serviciu Salubrizare in cadrul societatii Prival Turda – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului nr 1759 / 27.12.2018 in conformitate cu prevederile art. 39, alin. 4 din L 215/2001 si este legal constituita fiind prezenti 13 consilieri.
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na Secretar arata ca, in conformitate cu art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Moldovan Adrian Petru.

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta de indata de azi, 28.12.2018 daca sunt probleme la ordinea de zi?

Supune la vot ordinea de zi:
In urma votului rezulta : 13 voturi pentru

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1. Probleme ale Direcţiei Tehnice:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea tarifelor practicate pentru activitatea de salubrizare menajera in municipiul Turda.

– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.1, PROIECT DE HOTARARE modificarea tarifelor practicate pentru activitatea de salubrizare menajera in municipiul Turda.

Dl. Doru Anca:” Pentru mine acest proiect ramane cu un gust amar, mai ales ca in 2020 acum am revenit la 30 lei/tona, lucru amintit de anul trecut.
Consider neseriozitate din partea conducerii Privalului, aceste documente trebuiau sa intre cu 15 zile inainte la Consiliul local Turda.
Dar ele intra in data de 28 decembrie, adica azi, bataie de joc si sfidare la adresa noastra. Pentru ultima data iti atrag atentia prietene Mester, daca mai vi cu chestii de genul asta, indiferent ca este hotarare guvernamentala si trebuie pusa in aplicare, eu voi sustine sa nu promulgam acest proiect de hotarare. Aceste documente…, scrie in Regulamentul CL, trebuie prezentate cu 15 zile inainte, in fata comisiilor CL.
Nici nu avem timp sa facem si noi socoteli si maine scrie presa ca am dat drumul la majorare!
Referitor la proiect, nu avem ce povesti, este o hotarare guvernamentala, dar putem aduce imbunatatiri si sa facem lamuriri la acest proiect.
Vad o reticenta din partea Directie tehnice a Primariei si parca sunt avocati ai Privalului. O sa se termine si cu reticenta asta ca nu ma opresc aici, daca nu mi se pun la dispozitie anumite documente o sa intervin pe penal.
Se scade de la 80 lei/tona la 30 lei/ tona se imparte si se adauga coeficienti. Dle presedinte o sa vezi ca imi aduce documentele!
Pana in data de 17 ianuarie imi aduci facturile prin care se atesta greutatea totala, tara si greutatea cat ramane. De ce ma intereseaza aceasta cantitate? Sa ateste faptul ca a intrat atata gunoi la Brasov.
Sub semnatura imi aduci numarul de locuitori care beneficiaza de serviciul pe care-l prestati. Impartim cantitatea totala la numarul de persoane si il inmultim cu tariful.
Din 2020 nu mai poti imparti 30 la 80, ci trebuie sa majorezi la 80, si sa vad la ce faceti referire?
Aveti o prestatie slaba, locuitorii ni i-ati sculat in cap incontinuu, si acuma veniti cu fel de fel de pretentii si jonglerii.
Daca nu aduci documentele imi rezerv dreptul sa ma adresez organelor de politie. „

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 13 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 379 / 28.12.2018.

***

Intrucat proiectul de pe ordinea de zi a fost dezbatut si nu au mai fost alte probleme, dl. presedinte de sedinta declara sedinta de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
MOLDOVAN ADRIAN PETRU

SECRETAR,
PAULA LETIŢIA MIC

X