Proces verbal incheiat azi 29.05.2018 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Turda

Proces verbal incheiat azi 29.05.2018 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 40, alin. 1 si 2, art. 42, alin. 1 si 2, art. 43 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 21 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni : Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Felezeu Cristian George, Giurgiu Nicolaie, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pîrlea Daniela, Rigman Ciprian-Doru, Riter Marius, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian, Sămărtinean Iuliana Maria si Zoltan Radu-Cosmin.

La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dna Simona Baciu – director Salina Turda, dna Koti Monia – director SPAS, dna Maria Balahura -director general adjunct; dna Daniela Adace- director executiv Directia economica, dna Elena Farcasan – director Directia impozite si taxe locale dl. Ovidiu Gaina – director tehnic; dl. Dumitru Iosif – arhitect sef, dna Ioana Iftime – sef serviciu Administratie Publica Locala, d-na Geneta Furnya Ispas – sef serviciu executori bugetari, dl. Calugar Ginel – sef serviciu Dezvoltare Publica si investitii, dl. Calin Petrideanu- consilier juridic – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 837/ 24.05.2018 si este legal constituita fiind prezenti 21 consilieri .
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na secretar arata ca, in conformitate cu art. 35, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, presedinte de sedinta ales este dna. Pirlea Daniela .

Dna. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta ordinara de azi, 29.05.2018, daca sunt probleme la ordinea de zi? Daca nu sunt supun la vot ordinea de zi.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcţiei Economice:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului competiţional 2017-2018-retur al Asociaţiei Club Sportiv Sticla Arieşul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiilor financiare la 31.12.2017 şi repartizarea profitului aferent anului 2017, a execuţiei bugetare aferente anului 2017, aprobarea raportului de activitate al administratorilor şi a directorului general la 31.12.2017, respectiv aprobarea raportului auditorului financiar independent la 31.12.2017 la societatea Salina Turda SA.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiilor financiare la 31.12.2017 şi repartizarea profitului aferent anului 2017, aprobarea raportului de activitate al administratorilor la 31.12.2017, respectiv aprobarea raportului auditorului financiar independent la 31.12.2017 la societatea Domeniul Public Turda SA.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiilor financiare la 31.12.2017 precum şi a raportului administratorului şi repartizarea profitului aferent anului 2017, la societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Turda şi societatea Criteria Inc SRL în vederea amenajării unui teren sportiv multifuncţional din incinta Colegiului Naţional Mihai Viteazu.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini pentru vânzarea prin licitaţie publică a unui număr de 20 bucăţi structură metalică.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea imobilului situat în Turda, str. Republicii nr. 15, ap. 12, către Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor (ALDE) filiala Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul privat al Municipiului Turda în domeniul public al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Arhitectului Şef:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil de locuinţe cu 8 apartamente D+P+3E în Municipiul Turda, str. Augustin Bunea nr. 23.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.D. – Construire spaţiu comercial şi birou în Municipiul Turda, str. Calea Victoriei nr. 41.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.D. şi R.L.U. – Construire locuinţă şi bazin vidanjabil în Municipiul Turda, str. Hărcana nr. 44.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea suplimentării posturilor la Creşele nr. 4 şi nr. 5 din Turda, aprobarea organigramei, a numărului de personal şi statului de funcţii ale Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda şi transformarea postului funcţie contractuală de conducere de coordonator personal de specialitate grad II de la Centrul Social de Urgenţă pentru Persoane Fără Adăpost în funcţie contractuală de conducere de Şef centru II.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Propuneri, întrebări, interpelări.
***

Dl. Adrian Nap:” Ma abtin la punctul 4.4.

Dl Cristian Felezeu:” Buna ziua, vreau sa anunt ca ma abtin de la deliberari si vot la punctele 4.2, 4.3, 4.4. Multumesc.

Dl. Ciprian Rigman:” Buna ziua, vreau sa anunt ca nu particip la deliberari si vot la punctele 4.2, 4.3. Multumesc.

Dl Nicolae Giurgiu:” Buna ziua, vreau sa anunt ca ma abtin de la deliberari si vot la punctele 4.4 si la 4.8. Multumesc.

Dl. Marius Riter:” Buna ziua, vreau sa anunt ca ma abtin de la deliberari si vot la punctele 4.2 si la 4.3. Multumesc.
***

La punctul 1 se prezinta procesul verbal al sedintei ordinare din aprilie 2018.

Dna. presedinte de sedinta supune votului consilierilor, Procesul Verbal de la sedinta ordinara anterioara, acesta fiind votat cu unanimitate de voturi, nefiind nici un fel de modificari sau completari din partea consilierilor.

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2018.

Dl. Doru Anca:” Propun un amendament, intrucat Casa de cultura printr-o adresa solicita in plus, fata de bugetul aprobat, 4000 lei, avand un eveniment ansamblul Tarina; am evidentiat si sursele in cadrul comisiei de buget. Luam de la cap 51.02 autoritati publice externe si o cuprindem la cap 67.02 cultura recreere sport.

Dna presedinte de sedinta supune la vot amendamentul dlui Anca.
In urma votului rezulta 21 voturi pentru.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 129 / 29.05.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.1, PROIECT DE HOTARARE privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr.130 / 29.05.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului competiţional 2017-2018-retur al Asociaţiei Club Sportiv Sticla Arieşul Turda.
Dl. Doru Anca:” Stimati colegi am analizat raportul intocmit de conducerea asociatie Sticla, atunci am tinut cont de faptul ca acest sport, fotbalul, a fost intr-un declin in ultimii ani. Incepand din 2016 s-au pus bazele unui nou proiect cu tendinte de a castiga campionatul teritorial, seria a IV-a.
Acum 8 ani am condus aceasta asociatie in liga a II-a. Conducatorii actuali sunt de admirat, pentru ca, sa iei un proiect de la zero si sa-l duci azi …, este un drum destul de lung.
Pe langa aceasta echipa care reprezinta municipiul Turda, asociatia mai are cam 170 de copii si juniori, impartiti in 7 echipe de juniori care participa la campionatele respective. Am reusit sa facem si noi un efort ca sa acordam aceste sume pentru asociatie. Consider ca s-a respectat legile in vigoare.”

Dl. Ciprian Rigman:” Felicit si eu echipa pentru locul I din Liga a IV-a, sper sa castige si barajul cu reprezentanta judetului Salaj. Noi suntem majoritari la aceasta asociatie si mi-as dori sa avem un raport financiar detaliat, pe zona de:
– indemnizatii de efort,
– pe transport sportivi,
– echipamente si materiale sportive,
– cazare si masa sportivi.
Cred ca ar fi o buna transparenta sa vedem cum se cheltuie banii pe care-i oferim .”

Dl. Doru Anca:” Acest raport s-a facut pe baza Legii 69, noi nu avem un club sportiv subordonat Consiliului local. Acolo sunt anumite bareme dupa care activitatea economico-financiara a asociatiei s-a ghidat.
Daca dvs considerati ca nu este detaliat raportul, eu consider ca este detaliat. La capitolul salarii pentru antrenori, s-au facut operatiunile pe baza unui contract. Sumele acordate s-au dat dupa niste criterii, dupa care s-au tinut cont de numarul de jocuri tur/retur; numarul de puncte castigate; etc.
Din punctul meu de vedere, sunt in asentimentul dvs sa fie transparenta, sumele variaza intre 700-800 lei.
La nivelul Primariei exista o comisie care verifica toate aceste documente, si eu insist ca aceste documente sa fie verificate. „

Dl. Lucian Cordis:” Noi azi votam un buget de venituri si cheltuieli, nu este un raport. Cine spune ca, contabilitatea stie cat are salar antrenorul secund ? Nu exista asa ceva.
Daca s-a facut acest proiect in 2016, e bine . Echipele vad ca functioneaza, le doresc sa ajunga in liga a III-a. Si ar fi bine sa va ganditi si la varianta de a deschide si curtea scolilor in weekend pentru copii.

Dl. Doru Anca:” Este un microbuz cu care se deplaseaza echipa, nu cred ca Primaria nu emite factura pentru microbuz , sa nu faca plata.
Masa nu se face la restaurant, este o cantina amenajata care are un meniu si se deconteaza sumele. Orice suma atribuita arbitrilor se impoziteaza. Sustin ca, deocamdata sunt specialist in aceasta activitate si cereti o justificare pe aceste capitole, daca nu sunteti multumit.

Dl. Adrian Salagean:” Nu stiu cat de profesionist…, stim ca sunt bani publici, sunt de acord, sunt jucatorii care unii au mai mult sau mai putin. La antrenori, la fel, conform legii.
Dlui Cordis doresc sa-i aduc aminte ca, in ultimii doi ani s-a facut ceva, mult mai mult ca in ultimii 4. O singura masa a fost servita de catre sportivi in afara stadionului, restul doar la cantina stadionului. Baza Cimentului se poate pune in functiune, din banii putini care au fost, consider ca am gestionat bine si s-a realizat ceva.”

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru, 2 abtineri( Rigman, Riter).

Se adopta HOTARAREA nr.131 / 29.05.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea situaţiilor financiare la 31.12.2017 şi repartizarea profitului aferent anului 2017, a execuţiei bugetare aferente anului 2017, aprobarea raportului de activitate al administratorilor şi a directorului general la 31.12.2017, respectiv aprobarea raportului auditorului financiar independent la 31.12.2017 la societatea Salina Turda SA.

Dl Adrian Salagean:” Avem un amendament la acest proiect, art 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Se aproba situatiile financiare la data de 31.12.2017 la societatea Salina Turda SA , prevazuta in anexa nr. 1 care faca parte itegranta din prezanta hotarare.
Dupa art 1 se introduce articolul 2 care va avea urmatorul text: Se aproba repartizarea profitului aferent exercitiului financiar al anului 2017 al societatii Salina Turda SA in cota de 65% municipiului Turda.
Restul articolelor vor lua o noua numerotare. „

Dna Simona Baciu- director Salina Turda SA:” Din punct de vedere al legalitatii acestui amendament, conform Ordonantei 61, repartizarea profitului se hotaraste de catre unicul actionar, care-si exprima vointa prin votul Consiliului local, drept pentru care nu exista niciun impediment.
Din punct de vedere al oportunitatii, avand in vedere situatiile financiare care sunt mult peste bugetul de venituri si cheltuieli a societatii, exista aceasta varianta, iar activitatea societatii nu va fi impiedicata nici intr-un fel de modificarea procentului dividendelor.”

Dl. Doru Anca:’ Fiind o unitate de elita a Consiliului local, respectiv a Primariei, aceasta societate a aratat in ultimii ani ca are o activitate laborioasa. La societate se desfasoara si investitiile respective. In sedinta de comisie am solicitat unele precizari si le solicit si acum. Intrarea veche se va finaliza la sfasitul lunii iulie?

Dna Simona Baciu- director Salina Turda SA:” Termenul de executie este la sfarsitul lunii iulie, sper sa nu exista alte intarzieri ale constructorului si sa stam pe acest termen de executie.

Dna presedinte de sedinta supune la vot amendamentul dlui Salagean.
In urma votului rezulta 17 voturi pentru.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru
Consilierii Riter, Rigman, Felezeu, viceprimar Nemes nu participa la vot.

Se adopta HOTARAREA nr.132 / 29.05.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.3, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea situaţiilor financiare la 31.12.2017 şi repartizarea profitului aferent anului 2017, aprobarea raportului de activitate al administratorilor la 31.12.2017, respectiv aprobarea raportului auditorului financiar independent la 31.12.2017 la societatea Domeniul Public Turda SA.

Dl. Doru Anca:” Acum doi ani situatia acestei societati era incerta. Am avut discutii cu dl primar Matei, dar spre surprinderea mea situatia s-a modificat in 2017 si ceea ce este mai surprinzator la conducerea acestei societati a stat o femeie.
Trebuie sa ai perseverenta si rezultatele se vad. Lucrarile pe care le desfasoara sunt cu angajatii societatii. Odata cu numirea noului director s-au achizitionat si mai multe utilaje, mai sunt probleme cu statia de asfaltare.
Eu va solicit sa dam votul pentru acest proiect.”

Dl. primar Cristian Matei:” Va salut si eu pe toti si vreau sa subliniez modul exemplar in care s-au prezentat atat Salina, cat si Domeniul public, in special; apreciez aportul pe care si-l aduce permanent noua conducere, au reusit sa gaseasca oameni pentru a munci pe teren. Cred ca a fost si o lipsa de interes, ma refer la un an in urma.
Este a 4-a sambata de cand se lucreaza pe teren , cred ca nu s-a intamplat niciodata la Domeniul public sa se lucreze toate sambetele, una dupa alta.
La Salina, apreciez eforturile pe care le face staff-ul de acolo, mai ales in aceste zile in care a fost o avalansa de turisti si nu s-a intamplat niciun eveniment neplacut.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru, 1 abtinere ( Giurgiu)
Consilierii Riter, Rigman, Felezeu nu participa la vot, iar dl Micu este iesit din sala.

Se adopta HOTARAREA nr.133 / 29.05.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.4, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea situaţiilor financiare la 31.12.2017 precum şi a raportului administratorului şi repartizarea profitului aferent anului 2017, la societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.

Dl. Doru Anca:”Si societatea API Turda, prin raportul pe care ni-l prezinta reuseste sa obtina un profit, la cifra de afaceri pe care o au. Majoritatea lucrarilor executate de ei sunt pentru Primaria Turda.
Am mai solicitat sa se treaca de urgenta la verificarea situatiilor garajelor din Turda. In urma unei sentinte judecatoresti, reprezentantii lui Lazar Mendel Simion au obtinut mai multe despagubiri, care se interfereaza extravilan cu loturile pe care sunt amplasate aceste garaje. Sustin ca, in cel mai scurt timp, o luna, sa facem aceasta situatie cu garajele pe care le administram noi in Turda si care sunt garajele pe care se percepe chirie de catre mostenitorii lui Lazar Mendel Simion?”

Dl. Marius Riter:” In formularul F 10 Casa si banca, este o valoare de 117.000 lei, iar in formularul F30, pag 4 in casa sunt 415 lei, iar in banca 16.876 lei. Unde se regaseste aceea diferenta de 100.000 lei? Sunt cumva avansuri spre decontare?

Dl. Bogdan Ursuleanu – director API Turda:” Daca-mi permiteti sa raspunda dna contabil, daca stiam intrebarea dinainte, raspundeam eu.

Dna Lizelotte Lupea – contabil sef API Turda:” In acel formular se cere totalul sumelor din clasa 5, la balanta de verificare la total sunt 117.845 lei si sumele sunt impartite in banii pe care-i avem in conturi de la Raiffaisen, Trezorerie, Transilvania .

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru, 3 abtinere ( Riter, Rigman, Salagean)
Consilierii Giurgiu, Felezeu si Nap nu participa la vot.

Se adopta HOTARAREA nr.134 / 29.05.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.5, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Turda şi societatea Criteria Inc SRL în vederea amenajării unui teren sportiv multifuncţional din incinta Colegiului Naţional Mihai Viteazu.
Dl. Ciprian Rigman:” Am un amendament, as dori scrierea in acordul de parteneriat, la cap 5.3 la litera l, partenerul II sa fie obligat sa permita dreptul colegiului Mihai Viteazu la folosirea gratuita a bazei sportive in intervalul orelor 8-14, pentru ca nu apare acest drept.

Dl. Nicolae Giurgiu:” La punctul 6.1, lit f, in situatia in care interesul national sau local o impune, prezentul acord va inceta de drept, fara interventia instantei de judecata,
Avand in vedere ca este o situatie care vizeaza interesul national si local, propun sa fie scoasa obligatia partenerului I de a despagubi partenerul II, pentru ca este o situatie speciala. Cand e vorba de un caz special, daca interesul national o impune, sa nu fim obligati la niciun fel de despagubiri, urmand ca partenerul II sa-si ridice investitia.

Dl. primar Cristian Matei:” Pentru situatia nationala sau locala?

Dl. Nicolae Giurgiu:” Si nationala, si locala.

Dl. Lucian Cordis:” Daca tot este interes national sau local si aceea investitie trebuie sa dispara de acolo, sa nu mai trebuiasca sa-l despagubim noi, pentru ca si noi pierdem aceea investitie.

Dl. Nicolae Ros:” Intr-o asemenea situatie nu stiu daca va accepta partenerul II? Pentru ca si exproprierile prevazute in art 44, din Constitutie spune ca „ nimeni nu poate fi expropriat din cauza de utilitate publica, stabilita potrivit legii cu dreapta si prealabila despagubire „
Din punctul de vedere al Primariei este buna, dar nu stiu daca va mai semna partenerul II.

Dl. primar Cristian Matei:” Eu as fi de acord cu partea „interesul national”, pentru „interes local” nu vad niciun sens. Atat timp cat acest contract este redactat de catre executiv, cat ne dorim aceasta investitie, cat nu avem de gand s-o intrerupem, nu vad de ce nu poate sa ramana ‚local’.
Da, ca impune forta valorilor pe plan national, inteleg; ca sa scoatem partea de despagubiri. Dar la local, interesul nostru e sa mergem pe o perioada cat mai lunga.
La national, da, poate sa fie ceva care sa ma impiedice pe mine, Consiliul local sa continui contractul.
Daca e vorba de o catastrofa, nu ma poate obliga nimeni sa despagubesc. „

Dna presedinte de sedinta supune la vot amendamentul dlui Rigman: partenerul II sa fie obligat sa permita dreptul colegiului Mihai Viteazu la folosirea gratuita a bazei sportive in intervalul orelor 8-14.
In urma votului rezulta 21 voturi pentru.

Dna presedinte de sedinta supune la vot amendamentul dlui Giurgiu.
In urma votului rezulta 21 voturi pentru.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr.135 / 29.05.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.6, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini pentru vânzarea prin licitaţie publică a unui număr de 20 bucăţi structură metalică.

Dl. Cristian Felezeu:” As dori un raport cu privire la ce s-a intamplat cu toate structurile metalice de acolo. Multumesc.

Dl. primar Cristian Matei:” Daca doriti un raspuns pe moment, vi-l pot da. Daca doriti in scris, o sa-l primiti in scris.

Dl. Cristian Felezeu:” In scris.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr.136 / 29.05.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.7, PROIECT DE HOTARARE privind atribuirea imobilului situat în Turda, str. Republicii nr. 15, ap. 12, către Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor (ALDE) filiala Turda.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr.137 / 29.05.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.8, PROIECT DE HOTARARE privind trecerea unui imobil din domeniul privat al Municipiului Turda în domeniul public al Municipiului Turda.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru, 3 abtineri ( Riter, Rigman, Felezeu)
Dl. Giurgiu nu participa la vot.

Se adopta HOTARAREA nr.138 / 29.05.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil de locuinţe cu 8 apartamente D+P+3E în Municipiul Turda, str. Augustin Bunea nr. 23.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru, 1 abtinere ( Giurgiu)

Se adopta HOTARAREA nr.139 / 29.05.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea P.U.D. – Construire spaţiu comercial şi birou în Municipiul Turda, str. Calea Victoriei nr. 41.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr.140/ 29.05.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.3, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea P.U.D. şi R.L.U. – Construire locuinţă şi bazin vidanjabil în Municipiul Turda, str. Hărcana nr. 44.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr.141/ 29.05.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea suplimentării posturilor la Creşele nr. 4 şi nr. 5 din Turda, aprobarea organigramei, a numărului de personal şi statului de funcţii ale Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda şi transformarea postului funcţie contractuală de conducere de coordonator personal de specialitate grad II de la Centrul Social de Urgenţă pentru Persoane Fără Adăpost în funcţie contractuală de conducere de Şef centru II.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr.142/ 29.05.2018.
***

Se propune spre discutie punctul 7 , Propuneri, întrebări, interpelări.

Dl. Doru Anca:” Am solicitat prezenta dnei Mihaly, directorul economic al societatii Prival, deoarece peste o luna trebuie sa intram in executie cu un act normativ aprobat de noi referitor la legea salubrizarii.
Insist sa se finalizeze aceasta actiune pana intra in vigoare Hotararea de Consiliu.
Pe baza unui contract incheiat in 2008 se stipula ca, societatea sa puna la dispozitia beneficiarilor, colectoare pentru toate resturile menajere. Am fost in Mihai Viteazu si spre surprinderea mea aveau pubele in care se facea colectarea selectiva. La noi, nu. Cu toate ca scrie in contract si puteam ataca contractul de multe ori.
O intreb pe dna director cand are de gand sa finalizeze aceste probleme, in special cu numarul de beneficiari care nu sunt mai mult de 10.000?
Din toamna, legea referitoare la groapa de gunoi ne obliga sa majoram tarifele catre populatie. Eu nu sunt de acord cu solicitarea acestei societati, pentru ca nu mai impartim o mamaliga mare la mai multi, ci doar la cei care stau la masa.
Noi i-am asigurat tot sprijinul sa completeze baza de date, sa vedem ce baza de date face, la fel si dna Farcasan, director Directia impozite si taxe locale. „

Dl.Emil Moldovan:’ Vreau sa intreb cand si in ce conditii s-a facut dezinsectia in parcurile mari ? Aud ca saptamana trecuta ar fi fost cativa copii muscati de capuse, la fel si in parcul din Turda Noua.

Dna Sanda Mihaly- director economic Societatea Prival SA:” La data de 25 mai 2018 printr-o HCL s-a prelungit pana la 1 iulie 2018, partea de contractare a locuitorilor, de aceea este un numar care este deschis, se mai modifica deoarece mai avem o luna in care se va mai incheia contracte.
La aceasta data sunt 26.436 de persoane inregistrate, numar total de contracte 8552 din care: – 7394 contracte individuale
– 226 contracte pe asociatii de proprietari-locatari
– 932 contracte cu societatile comerciale care desfasoara o activitate.

In urma HCL 360/2017 s-au incheiat 1999 contracte individuale si 183 cu agenti economici, dar mai sunt 30 de zile pentru definitivarea acestui proces. Din numarul total de persoane, in urma acestui HCL avem un numar de 2600 de persoane care se sustrageau de la contractele cu acest serviciu.
Numarul total de deseuri depozitate au fost 1200 tone deseu amestecat, fara partea de deseu-verdeata sau din constructii care se descarca separat.
Am reusit sa reducem deseurile la 841 tone deseuri organice si 248 tone deseuri de la societati comerciale, pentru ca am reusit sa avem o evidenta separata.
1089 tone in total, s-a diminuat cantitatea de deseuri.
Pentru partea de colectare selectiva, va reamintesc ca a fost semnat anul trecut un protocol tripartit cu SC GREENVIRO SRL care a amplasat bateriile pentru colectarea selectiva.
Sa tinem cont ca si datele problemei au fost diferite la noi, ducem gunoiul la o distanta de 500 de km, distanta comerciala dus-intors, pentru ca depozitam la rampa din Brasov.
Din 15 mai conditiile de depozitare au fost modificate, ne-am confruntat cu o problema pe care, cu ajutorul dvs, am reusit s-o punem cat de cat in legalitate, legata de sustragerea de la contractarea serviciului de colectare a deseurilor, datele problemei nemaifiind cele stabilite initial, in contract, astfel au intervenit o gramada de alte problematici. Noi nu am lasat niciodata municipiul asta plin de gunoaie, in conditiile date, fara rampa de transfer!
Nu a fost reaua noastra vointa de a implementa colectarea selectiva, pe cat a fost de supravietuire, a rezista fata de niste situatii pe care nu le-am creat nici noi, nici dvs si in urma carora am suportat consecinte.
Noi impreuna cu SC GREENVIRO SRL am colectat din poarta in poarta, dar nu orice tip de deseu selectat poate fi reciclabil, daca petul este murdar, daca are lichid, daca hartia este umeda sau lucioasa , etc , deci tot in partea de deseu organic va fi depozitat.
Legat de de dezinfectare si dezinsectie nu este serviciul pe care noi il prestam. „

Dl. Doru Anca:” In contract nu scrie ca am incheiat noi un acord tripartit, scrie ca dumnealor erau obligati sa puna la dispozitia beneficiarului anumite tomberoane pentru colectarea selectiva.
Noi putem oricand rezilia contractul, si chestia cu Sigurec City o fac cetatenii pe banii lor. Cetateanul aduna peturile, le vinde la Sigurec City si Privalul incaseaza tariful.
Atunci scadem din contributia pe care o iau ei, are vreo evidenta sa vedem cate peturi s-au colectat la nivelul mun. Turda si sa scada din tarif? Nu.
Timpul este scurt pana la 1 iulie, dar aveti un site sa-l pot consulta, cate contracte aveti pe asociatii, pe firme? Nici la aceasta data nu este descurcata problema, nu dupa parerea mea, dar asa este situatia! Trebuie urmariti cei care pleaca prin Spania si facute contracte.”

Dl. Ovidiu Micu”: Deoarece vine vacanta mare, copii au nevoie de spatii de joaca, atrag atentia ca intre blocuri nu mai sunt spatii de joaca, s-au transformat in parcari.
Am doua propuneri, nu stiu daca sunteti de acord, si dl primar, deschiderea portilor la scoli pentru folosirea terenului de joaca si/sau inchiderea str. Constructorilor( Digul) si sa se transforme in zona de promenada.
Daca este posibil, daca nu, cel putin sa fie linie continua pe toata strada Constructorilor pentru ca nu se respecta deloc semnele de circulatie si se circula cu viteza.
In sensul giratoriu de la Caraiman, solicit sprijinul Politie locale sa nu se mai parcheze pe partea dreapta dinspre centru catre Oprisani, sa ramana ambele benzi libere.”

Dl Cristian Felezeu:” Am avut o interpelare referitoare la iluminatul statuii Avram Iancu, este iluminat doar soclu, nu si statuia.
In 4 iulie la Biserica reformata din Turda Noua va fi un mare eveniment ecumenic si rog executivul sa se ocupe de strazile si de parcul din jurul Bisericii reformate, intrucat va fi multa lume. „

Dl. Ciprian Rigman:” Am primit sesizari de la cetatenii care frecventeaza zona cu namol din Baile sarate si spun ca sunt infiltratii din zona de canalizare in partea unde este namol, ceea ce degradeaza calitatea locului.
Sunt infiltratii de deseuri si canalizare si in zona lacului Ciky, si la gospodariile din zona. Ar trebui sa luam masuri tinand cont ca este sezon estival si lumea foloseste aceea zona.
Biserica din Micro III solicita sprijinul Politiei locale ca, duminica, cand se termina slujba, sa fie prezent un agent care sa fluidizeze traficul la trecerea de pietoni.
Groapa din acest sens giratoriu ar fi bine sa fie reparata totusi. „

Dl.Marius Riter:” Solicit colegilor care sunt in Consiliile de administratie la scoli, dar si directorilor de scoli sa puna la dispozitia elevilor standuri pentru parcarea bicicletelor, in acest fel ii putem incuraja pe elevi sa folosesca bicicletele.

Dl. Emil Moldovan:” Toata lumea spune sa deschidem portile scolilor sa intre care cum vrea. Sunt de acord , dar nu avem cu cine sa asiguram paza, pentru ca unii fac sport aruncand cu pietre in geamuri.
Daca sunt insotiti copii si sa avem o paza acolo, da, dar tot la Consiliul local o sa venim sa cerem bani pentru reparatii, pentru geamuri sparte. Daca facem o asemenea propunere sa vedem si in ce consta. Daca se face organizat, sunt de acord.

Dl. Ovidiu Micu:” Din cate stiu eu, vacanta cadrelor didactice este limitata la numarul de zile de concediu de odihna, la scoala tot timpul vor fi profesori, personal auxiliar. Dvs aveti camere de supraveghere, avem Politia locala.

Dl. Emil Moldovan:” Nu aveti dreptate, sa veniti sa vedeti, activitatea profesorilor nu consta in a face paza si ordine. Daca nu cunoasteti situatia va rog sa nu spuneti asa ceva. Veniti cu copii la scoala, faceti o cerere si in ziua respectiva va lasam cu drag.

Dl. Cristian Felezeu”: Rog Politia locala sa revina cu Regulamentul de gospodarire a orasului, inca e in vigoare cel din 2005. Ultima data cand s-a incercat modificarea Regulamentului nu le-a prea reusit si o sugestie pentru cei de la Politia locala, nu sunt de la Politia din NewYork sa circule toata ziua cu girofarul pornit!

Dna presedinte de sedinta supune atentiei consilierilor incetarea mandatului de presedinte de sedinta si solicita propuneri.

Dl. Doru Anca:” Il propun pe dl. Adrian Nap.

Dna presedinte de sedinta:”Supun la vot propunerea dlui Anca Doru, ca presedinte de sedinta pentru lunile iunie-august, sa fie dl. Adrian Nap. „

In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr.143/ 29.05.2018.
***

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dna . presedinte de sedinta declara sedinta ordinara de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PRESEDINTE DE SEDINTA,
dna. Daniela Pîrlea

SECRETARUL municipiului Turda,
Jr. Paula Letiţia Mic

Intocmit,
Mariana Marginean

X