Proces verbal incheiat azi 31.01.2019 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Turda

Proces verbal incheiat azi 31.01.2019 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 40, alin. 1 si 2, art. 42, alin. 1 si 2, art. 43 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 20 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 19 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni : Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Felezeu Cristian George, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pîrlea Daniela, Riter Marius, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian, Sămărtinean Iuliana Maria si Zoltan Radu-Cosmin.
Domnul consilier Giurgiu Nicolaie este absent.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dna Daniela Adace- director executiv Directia economica, dna Simona Baciu – director Salina Turda; dna Ana Sevan – director Casa de cultura Turda; dna Mihaela Vrabete- arhitect sef interimar, dna Ioana Iftime – sef serviciu Administratie Publica Locala, dl. Calugar Ginel – sef serviciu Dezvoltare Publica si investitii, dl.Marin Fantana – sef S.U.A.T; Dna Alina Anghel – Sef serviciu fond locativ, – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 76/ 25.01.2019 si este legal constituita fiind prezenti 19 consilieri .
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na secretar arata ca, in conformitate cu art. 35, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Moldovan Adrian Petru.

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta ordinara de azi, 31.01.2019, daca sunt probleme la ordinea de zi?

Dl. Doru Anca:” Buna ziua, dati-mi voie sa introducem pe ordinea de zi 4 proiecte,
– la punctul 3.5, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea efectuarii tuturor demersurilor necesare pentru rezilierea judiciara a contractului de asociere in participatiune nr 6752/18.05.2009 incheiat intre Consiliul local al mun Turda si Turism Ariesul SA precum si pentru obligarea Societatii Turism Ariesul SA la plata tuturor despagubirilor datorate ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale asumate la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de aceste demersuri.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot introducerea proiectului la punctul 3.5.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

– la punctul 3.6,PROIECT DE HOTARARE privind acordarea titlului de Cetatean de onoare al municipiului Turda, doamnei POPA EUGENIA

Dl. presedinte de sedinta supune la vot introducerea proiectului la punctul 3.6.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

– la punctul 3.7, PROIECT DE HOTARARE privind modificarea HCL 240/26.07.2018 referitoare la aprobarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism la nivelul mun Turda precum si a Regulamentului de functionare a comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si urbanism.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot introducerea proiectului la punctul 3.7.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

– la punctul 4.3, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii”Construire ansamblu de locuinte sociale – 72 apartamente, bransamente, si racorduri la utilitati in mun Turda, Intrarea Negru Voda, f.n, judetul Cluj”

Dl. presedinte de sedinta supune la vot introducerea proiectului la punctul 4.3.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Dl. presedinte de sedinta propune votarea ordinii de zi, In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.
Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1.Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2.Probleme ale Direcţiei Economice:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului pe trimestrul IV 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea majorării capitalului social al societății TETAROM S.A., prin aport în natură.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea costului de institutionalizare pentru persoanele varstnice aflate în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă “Acoperământul Maicii Domnului” Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuţiei societăţii Salina Turda S.A. la “ASOCIAŢIA HANDBAL CLUB POTAISSA TURDA” pentru anul 2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei şcolare de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Turda în anul şcolar 2019-2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

punctul 3.5, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea efectuarii tuturor demersurilor necesare pentru rezilierea judiciara a contractului de asociere in participatiune nr 6752/18.05.2009 incheiat intre Consiliul local al mun Turda si Turism Ariesul SA precum si pentru obligarea Societatii Turism Ariesul SA la plata tuturor despagubirilor datorate ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale asumate la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de aceste demersuri.

punctul 3.6,PROIECT DE HOTARARE privind acordarea titlului de Cetatean de onoare al municipiului Turda, doamnei POPA EUGENIA

punctul 3.7, PROIECT DE HOTARARE privind modificarea HCL 240/26.07.2018 referitoare la aprobarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism la nivelul mun Turda precum si a Regulamentului de functionare a comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si urbanism.

4.Probleme ale Direcţiei Tehnice:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listelor de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2019, derulate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listelor de priorităţi pe anul 2019 pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a locuinţelor din fondul locativ de stat, altele decât cele sociale.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

punctul 4.3, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii”Construire ansamblu de locuinte sociale – 72 apartamente, bransamente, si racorduri la utilitati in mun Turda, Intrarea Negru Voda, f.n, judetul Cluj”

5.Probleme ale Direcţiei de Asistenţă Socială Turda:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale de membru al Asociaţiei GAL URBAN TURDA.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Casei de Cultură a Municipiului Turda:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru trimestrul I al anului 2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
7. Propuneri, intrebari, interpelari.
***

Dl. Cristian Felezeu:” Vreau sa anunt Secretariatul ca nu particip la dezbatere si vot la punctul 3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuţiei societăţii Salina Turda S.A. la “ASOCIAŢIA HANDBAL CLUB POTAISSA TURDA” pentru anul 2019.

Dna Iuliana Samartinean:”Vreau sa anunt Secretariatul ca nu particip la dezbatere si vot la punctul 3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuţiei societăţii Salina Turda S.A. la “ASOCIAŢIA HANDBAL CLUB POTAISSA TURDA” pentru anul 2019.
***

La punctul 1 se prezinta procesul verbal al sedintei ordinare din 20.12.2018.

Dl. presedinte de sedinta supune votului consilierilor, Procesul Verbal de la sedinta ordinara anterioara, acesta fiind votat cu unanimitate de voturi, nefiind nici un fel de modificari sau completari din partea consilierilor.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1. PROIECT DE HOTARARE privind execuţia bugetului pe trimestrul IV 2018.

Dl. Cristian Felezeu:” Cateva scurte consideratii, executia este executie; dar as dori sa punctez anumite lucruri aici.
La bugetul inițial de peste 130 de milioane de lei, după rectificări am ajuns la un buget de 151 milioane de lei. Din păcate, încasarea efectivă conform contului de executie a fost de 90 de milioane, undeva la 59%, aproape 60% grad de încasare. Asta nu este vina administrației locale, este vina bugetului de stat. S-au făcut alocările doar într-un cuantum de 51,2% și având în vedere cele anunțate ieri, toate cheltuielile sociale să intre pe bugetele locale, adica pe spinarea noastra; va trebui să vedem ce se va întâmpla la întocmirea bugetului.
Și din păcate, lipsa asta de alocări de la bugetul statului a afectat foarte mult bugetul de dezvoltare, doar aproximativ 17% realizat”. Multumesc.

Dl. Doru Anca:” Aparent asa este, insa eu consider ca, .. bine ca, este asa cum sustine dl consilier Felezeu, executia este executie!
As incepe cu sumele pentru asistenta sociala. Inca nu e stabilit la nivelul Guvernului, care vor fi sumele catre bugetele locale. Aceste date vor veni si vom avea timp sa le includem in bugetul nostru.
Sectiunea de functionare are un procent mult mai mare decat de sectiunea de dezvoltare pentru ca trebuie sa tinem cont ca noi avem un numar consistent de salariati, fie functionari publici, fie personal contractual, la care a trebuit de-a lungul anilor, in special 2017 sa le asiguram majorarea pe L 153 si cea cu venitul minim. In aceste conditii, categoric ca sectiunea de dezvoltare a suferit.
Apreciez activitatea Primarului, dl inginer Matei, nu mai putem trai cu bani proprii, sunt 20.000 de pensionari.
Daca nu accesam bani si proiecte, intr-adevar sectiunea de functionare va ramane la 12,2%. Anul trecut am lucrat putin pe PNDL, am lucrat mai mult pe fondurile proprii, ale noastre. E multumitoare situatia la aceasta data, si anume, societatea Domeniul public a trait din aceste lucrari. Situatia nu este nici dezastruoasa, nu este nici pe roze.
In cadrul sedintelor pe care le vom avea pentru constituirea bugetului local sa avem in vedere calibrarea cheltuielor. Apar tot felul de liste de investitii, de la scoli, de la societati, dar dau un sfat; hai sa ne limitam la strictul necesar! Pe lista de investitii se trec tot felul de „minuni dumnezeiesti” pentru care nu vom avea bani cu care sa onoram aceste investitii.
O luna s-a dus, mai sunt 11, din care functionale mai sunt 6 luni pana in trim III, in care se mai incaseaza. Am discutat acest proiect si in cadrul sedintei de comisie 1, dl. Felezeu are dreptate. Am dat avizul si il sustin si executia este intocmita in mod corect.”

Dl. Adrian Salagean” Am vrut sa intervin deoarece se face confuzie de catre colegii nostrii, deoarece gradul de incasare la ce faceti dvs referire…, noi prin rectificarile pe care le-am facut, am adus bani la buget prin semnarea contractelor de finantare. Ori, aceste contracte sunt multianuale.
Prevederile bugetului pe 2018, sumele ramase se pot transfera in anii urmatori.
La sectiunea de dezvoltare in bugetul pe 2018, din bugetul local era prevazuta o suma de 18% . Aceasta suma a fost realizata in proportie de 99,9%.
Nu cred ca aveti dreptate in ceea ce ati spus. „

Dl. Cristian Felezeu:”Da, aveti dreptate! Imi cer scuze dl coleg, ma refeream la un capitol, subventii la bugetul de stat. La 32 milioane de lei, noi am primit 857.000 lei. La asta ma refeream, nu la sumele din fondurile europene. Dar este vorba de ceea ce bugetul de stat s-a angajat prin anumite lucruri sa le dea catre administratiile locale. Sa fim un pic atenti, vom avea cofinantari la proiecte, sa vedem ceea ce va fi in viitor. Multumesc.

Dl. primar Cristian Matei:” Buna ziua tuturor! Dl. consilier Anca a avut o pledoarie foarte frumoasă și a încheiat cu: „Domnul consilier Felezeu are dreptate”. Probabil că are dreptate, în situația celuilalt mandat dinaintea noastră, când nu s-a făcut nimic. Atunci poți să spui că ai avut un buget, l-ai cheltuit sau nu, că oricum n-ați adus nimic, în plus.
Mie îmi pare foarte rău că trebuie să vă contrazic… Ori nu înțelegeți, ați spus că ați condus un proiect european de 200 de milioane de euro, ați spus că aveți experiență, dar nu înțelegeți cum funcționează. Nu are nicio importanță pentru bugetul nostru, dacă e fond european sau dacă e fond guvernamental. Dvs nu înțelegeți un principiu, și-mi pare rău că aveți antecedente în familie de părinți cu vaste cunoștințe in domeniul contabil si financiar, mai aflu că nici nu prea veniți la ședințele de comisie… așa nu puteți înțelege. Dacă nu știți, întrebați! Eu aș putea da acum cuvântul doamnei Adace , directorul economic al Primăriei să vă mai explice încă o dată, dvs separat, fiindcă ați lipsit la ședința de comisie unde s-a explicat.
Nu puteți dvs să veniți și să faceți din orice subiect, campanie electorală. Că dvs aveți treabă cu Guvernul României, nu aveți treabă cu bugetul Turzii! Tot timpul va auzim…”sa vedem ce va face acum Guvernul!” Mai inainte ati spus: „Sa vedem Guvernul cu fondurile guvernamentale de ce nu le repartizeaza… Faceți reclamație la Guvern, că aveți o problemă cu Guvernul! Noi discutăm despre execuția anului 2018, dacă înțelegeți asta!
Dacă vreți să faceți politică, mergeți pe presă și vorbiți despre ce vreți dvs. Să ne pierdem vremea aici?! Ați început campania sau care e problema?! Păi, dvs nu înțelegeți că prin proiectele pe care le semnăm, finanțarea se alocă anual, că sunt proiecte multianuale?! Sunt oameni in masura sa va dea explicatii.
Ne pierdem vremea că nu înțelegeți dvs, că toată lumea a înțeles în Comisia nr. 1, numai dvs nu știți… Păi, dacă sunt alocări multianuale și s-au alocat în 2018 niște bani și formalitățile încă nu au dat curs în stadiul de maturitate, ca să folosim acești bani, normal că ăia se retrag si vin pe 2019, când vine o cotă și mai mare, că vine și cota anului 2019 la alocarea multianuală a fiecărui proiect.
Dacă vreți să vorbim strict, haideți să vorbim la o cafea, dar în Consiliul Local, să ne pierdeți la toți vremea electoral, ce va face Guvernul… Păi, dvs știți ce va face Guvernul?! Dvs știți cu cât va fi afectat bugetul de funcționare?! Nu știți! Pentru ca doar aseara la ora 9 au fost discutate si dvs nu le-ati citit azi dimineata. Ceea ce știți dvs la ora asta este eronat!
Va rog sa le cititi si sa vi le aduceti la cunostiinta. Multumesc.”

Dl. Cristian Felezeu:” Da, multumesc domnule primar! In primul rand as avea o rugaminte; sa-mi lasati familia in pace, mai ales pe cei care au trecut dincolo, ca eu nu am avut treaba cu familia nimanui.
In al doilea rand, poate ca-s mai prost pregatit, mai slab pregatit, dar vreau sa va spun ca am stat o ora la comisie si cat am stat nu a venit nimeni la comisie cu executia! Am fost aici, nu am lipsit, eu am fost prezent la comisie, am stat o ora am discutat proiectele prezentate si timp de o ora nu a fost adus proiectul cu executia bugetara.
Eu stiu ce inseamna buget multianual, fonduri europene si cofinantare, m-am pregatit putin in domeniul asta. Eu nu am nimic cu bugetul local, eu vorbeam despre bugetul de stat. Cei de la bugetul de stat s-au angajat la niste lucruri care au influentat bugetul municipiului Turda. Nu am spus ca Primaria Turda nu a cheltuit cum trebuie banii.
Va trebui sa fiti atenti, la proiectele pe care le-ati semnat si pentru care avem finantare, vom avea cofinantari ale mun Turda.
Repet inca o data sa-mi lasati familia in pace! Nu e prima data cand se intampla.”

Dl. primar Cristian Matei:” Alta data cand mai puneti asa problema sa ne exemplificati; ca eu nici acum nu am inteles! Dati-mi un exemplu cum nu a dat Guvernul bine banii! De ce nu a dat bine bani, care e ineficienta? Sau poate ne explicati alta data si… imi cer scuze, eu nu am jignit familia nimanui.”

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 2 / 31.01.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea majorării capitalului social al societății TETAROM S.A., prin aport în natură.

Dna Iuliana Samartinean:” Buna ziua, am un amendament, la art.6, alin 6 se modifica procentul de la 0,0006 % la 0,0005%.

Dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul, in urma votului rezulta 19 voturi pentru.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 3 / 31.01.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea costului de institutionalizare pentru persoanele varstnice aflate în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă “Acoperământul Maicii Domnului” Turda.

Dl. Marius Riter:” As vrea sa intreb daca se stie cate persoane sunt beneficiare ? Si daca am inteles bine, noi suportam doar diferenta de la 90%, pana la 2.100 lei?

Dl. Doru Anca:” Aici este reprezentanta Centrului de ingrijire si va poate spune despre numarul de beneficiari. Asupra procedurii era 1.900 lei cuantumul si se lua din pensia beneficiarului si noi completam pana la 1.900.
Acum se intra in centru de ingrijire cu talonul de pensie si diferenta pana la 2.100 o platim noi „

Dna jr. Gratiela Ciupei – Directia de Asistenta Sociala: „ Sunt 40 de persoane.”

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 4 / 31.01.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuţiei societăţii Salina Turda S.A. la “ASOCIAŢIA HANDBAL CLUB POTAISSA TURDA” pentru anul 2019.

Dl Doru Anca:” Trebuie lamurita chestiunea, ca inainte, la o sedinta extraordinara dl consilier Riter punea intrebarea ca, de ce la handbal nu e neaparata nevoie sa apara un proiect de hotararea privind asocierea?
Pentru ca este un parteneriat intre Handbal Club si Salina Turda si nu era nevoie…, la baza acestei asocieri sta un parteneriat. „

Dl. Marius Riter:” Consider ca este pripita si neoportuna majorarea contributiei fata de Handbal si noi ne vom abtine de la vot.

Dl. Doru Anca:” Au un contract intre doua entitati, au un Consiliu de administratie, hotararea la baza caruia se promoveaza acest proiect este Hotararea Consiliului de administratie.

Dna Simona Baciu – director Salina Turda SA:” Buna ziua, legat de modul cum se adopta aceasta hotarare si cuantumul contributiei pe anul 2018 a fost adoptat in decembrie 2017.
Mai intai se stabileste contributia si apoi se constituie bugetul, pe baza hotararii AGA. Acesta este motivul pentru care venim inainte de constituirea bugetului. „

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 14 voturi pentru
3 abtineri (Riter, Cordis, Micu)
Dl Felezeu si dna Samartinean nu participa la vot.

Se adopta HOTARAREA nr. 5 / 31.01.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei şcolare de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Turda în anul şcolar 2019-2020.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 6 / 31.01.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea efectuarii tuturor demersurilor necesare pentru rezilierea judiciara a contractului de asociere in participatiune nr 6752/18.05.2009 incheiat intre Consiliul local al mun Turda si Turism Ariesul SA precum si pentru obligarea Societatii Turism Ariesul SA la plata tuturor despagubirilor datorate ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale asumate la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de aceste demersuri.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru
3 abtineri (PNL)

Se adopta HOTARAREA nr. 7 / 31.01.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.6, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetatean de onoare al municipiului Turda, doamnei POPA EUGENIA.

Dl. Doru Anca”: Doamna profesoara a reusit la unitatea scolara, pe care cu onoare am absolvit-o si eu, sa dea societatii mai multe generatii de elevi, absolventi ai acestui liceu, care au devenit oameni cu stabilitate sociala in municipiul nostru si in judetul Cluj.
La implinirea frumoasei varste de 100 de ani, noi suntem datori sa aducem o recompensa fata de activitatea doamnei profesor .”

Se impart 19 buletine vot

Se trece la votul secret privind acordarea titlului de Cetatean de onoare al municipiului Turda, doamnei POPA EUGENIA.

Comisia de validare compusa din Felezeu Cristian, Ros Nicolae, Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius si Zoltan Radu Cosmin a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 19
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 8 / 31.01.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.7, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea HCL 240/26.07.2018 referitoare la aprobarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism la nivelul mun Turda precum si a Regulamentului de functionare a comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si urbanism.

Dl Cristian Felezeu:” Avand in vedere ca a fost introdus azi pe ordinea de zi, daca ne poate spune cineva, cateva cuvinte despre el, ce anume se modifica la Regulament?

Dna Ioana Iftime- sef serviciu Administratie Publica Locala :” Modificarea consta in introducerea unui secretariat care sa analizeze cererile din comisie si modificarea membrilor prin retragerea arhitectului sef.

Dl. Lucian Cordis:” Am un exemplu pe str. N Iorga este o alee in spate la Spital, are 3,2 m latime, ati dat acolo o autorizatie de construire pentru un P+2, cu 8 apartamente. Inteleg ca e cartier de case, dar sa dati pentru 8 apartamente, mai ales ca nu-mi amintesc ca sa fi votat in Consiliu vreun PUZ in acest sens.
Mai mare atentie la astfel de autorizatii !.”

Dna Arhitect – Sef Mihaela Vrabete:” Turda de azi este rezultatul a unor interventii in timp, de diverse facturi.
Aspectul pe care l-ati ridicat, se leaga de prevederile legale, adica o fundatura mai mica de 30 metri are obligativitatea de a se respecta o inaltime de 7 metri. Trebuie sa vedem istoria evolutiei acestei zone, dar se petrec si in alte zone ale municipiului.
Din aceasta cauza a fost necesar acest secretariat tehnic care sa poata corela orice aspect. Ceea ce prevede acest Regulament de urbanism este respectat, din sesizarile facute de locatarii din zona s-a procedat la recalcularea unor indici urbanistici si la verificarea unor aspecte care tin de evolutia costructiilor ridicate. Va multumesc de cazul indicat. „
Se impart 19 buletine vot

Se trece la votul secret privind aprobarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism la nivelul mun Turda
Comisia de validare compusa din Felezeu Cristian, Ros Nicolae, Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius si Zoltan Radu Cosmin a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 19
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 9 / 31.01.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.1, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listelor de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2019, derulate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe.

Dl. Doru Anca:” Ce spatii avem noi la acesta data? Putem acorda ceva pe listele astea?

Dl. viceprimar Lucian Nemes:” Buna ziua, in Turda exista un singur bloc ANL si mai este unul in constructie, ANL. Aceste persoane care s-au inscris au mai degraba sanse sa primeasca locuinte in acel bloc. Vorbim de un bloc de 48 de apartamente care se va construi pe str Zambilelor, 12 apartamente cu o camera, 36 apartamente cu doua camere . Investitia o realizeaza cei de la Agentia Nationala a Locuintei, s-a sapat fundatia si e in constructie.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 10 / 31.01.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.2, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listelor de priorităţi pe anul 2019 pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a locuinţelor din fondul locativ de stat, altele decât cele sociale.

Dl. Cristian Felezeu:” Profit de prezenta in sala a d-nei sef serviciu Fond locativ si o rog ca, pentru sedinta urmatoare sa ne prezinte un raport aferent anului 2018 cu privire la atribuirea locuintelor sociale si cu inventarul locuintelor care sunt administrate de catre Fondul locativ. Multumesc.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 11 / 31.01.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.3, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii”Construire ansamblu de locuinte sociale – 72 apartamente, bransamente, si racorduri la utilitati in mun Turda, Intrarea Negru Voda, f.n, judetul Cluj”

Dl. Doru Anca:” Am un amendament la acest proiect, in care se estimeaza valoarea totala a proiectului si cota noastra de participare 318.335,30 lei, amendament anexat la acest proiect de hotarare.

Dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul, in urma votului rezulta 19 voturi pentru.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 12 / 31.01.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.1, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale de membru al Asociaţiei GAL URBAN TURDA.

Dl. Marius Riter:” Pe ultima pagina a proiectului, la hotararea AGA nu sunt toate semnaturile membrilor . Nu au fost prezenti sau nu au semnat?

Dl. presedinte de sedinta:” Nu au fost prezenti. „

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 13 / 31.01.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.1, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru trimestrul I al anului 2019.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 14 / 31.01.2019.
***

Se propune spre discutie punctul 7, Propuneri, întrebări, interpelări.

Dl. Doru Anca:” In urma solicitarilor facute catre Prival am primit urmatoarele date; 13.460 de tone deseuri au fost evacuate si depozitate de societatea Prival pe parcursul anului 2018 si numarul de locuitori care au incheiat contracte de prestari servicii de salubritate au fost de 28.550.
Daca impartim 13.460 tone : 28.550 locuitori = 0,47 tone. Nu am vrut atunci sa merg pe 1 leu ca se facea scandal. Acum o sa cer lunar sa-mi dea exact tonajul care se cantareste la Brasov si numarul de locuitori il am …
Pe str. Cerbului s-a dat autorizatie de contructie, dar este o problema ca nu se poate intra acolo. Nu s-au respectat prevederile din PUZ, tot felul de cumparari-vanzari, sa se reglementeze problema ca sunt 2 imobile cu autorizatie de constructie edificate deja si nu au, in afara de curent electric, nici apa sau gaz.
Va trebui sa vedem care este drumul stabilit prin PUZ si pe acolo sa se faca intrarea.
Apreciez faptul ca, dupa mai multe interventii si discutii, a inceput sa se miste problema, va veni un proiect pe terenul de sub blocul ANL si apoi sa se faca defalcarea pe fiecare locuitor.
Dle Felezeu sa o descurcam acuma, ce mi-ai povestit mie in comisie, ca nu ti se da raspunsurile, sa vedem ce probleme sunt nerezolvate.

Dl. Marius Riter:” Pentru Directia tehnica as dori daca se poate o impietruire pe strazile Panait Cerna, Cheii, Alecu Russo, N. Balcescu, lumea este nemultumita si cred ca ar fi si in avantajul administratiei publice si al cetatenilor pentru ca sunt multe reprosuri la adresa Primariei. E o investitie ieftina o impietruire si o trecere cu utilajul.
In cartierul Turda Noua s-a inceput din toamna inlocuirea stalpilor de curent, cetatenii reclama faptul ca, in urma lucrarilor ramane multa mizerie, cabluri care atarna si nu se termina lucrarea.
As dori de la Prival sa ne prezinte un raport cum s-au montat cele 4 baterii de pubele pe care s-au angajat ca le vom face anual, ar trebui sa fie 8 pubele montate in oras.
Avem Ocolul silvic care inca nu a prezentat in fata Consiliului local un raport pe care l-am cerut din anul 2016. „

Dl. Cristian Felezeu:” Am inteles, noi consilierii, suntem prosti, suntem nepregatiti, un fel de „anexa” aici, dar vreau sa spun ca avem dreptul sa punem intrebari si sa primim raspuns, vis- a-vis de orice problema de interes public a municipiului Turda.
Dle primar, cu tot respectul, nu v-am intrerupt, sa ma lasati sa-mi termin ideile si pe urma stam de vorba.
In primul rand, as dori sa primesc un raspuns la solicitarea cu numarul de inregistrare 1018/31.10.2018 , e de 3 luni!
Pentru ca noi vom pregati aprobarea bugetului solicit ca toate serviciile subodonate CL sa vina in comisia 1 si sa-si sustina bugetul propriu urmand s avem discutii si deliberari in vederea unui buget general al municipiului.
Solicit o situatie legata de spatiile din Policlinica; cate sunt vandute, cate sunt concesionate, pe ce perioada, spatiile comune si cine se ocupa de intretinere si cine suporta cheltuielile ?
Solicit intocmirea Regulamentului de gospodarire a orasului, noi functionam dupa regulamentul din 2005 si sper ca pana la sedinta urmatoare sa avem dezbaterile in comisie. „

Dl. Nicolae Ros:” Va referiti la dvs sau la grupul PNL cand spuneti ca „Noi suntem prosti! „? Ca sa facem niste delimitari…

Dl. primar Cristian Matei:” Sa se consemneze ca isi asuma ceea ce spune dl. Felezeu!”

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl . presedinte de sedinta declara sedinta ordinara de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.
***

PRESEDINTE DE SEDINTA,
dl. Moldovan Adrian Petru Jr.

SECRETARUL municipiului Turda,
PAULA MIC

X