Proces verbal incheiat azi 31.05.2018 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Turda

Proces verbal incheiat azi 31.05.2018 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 40, alin. 1 si 2, art. 42, alin. 1 si 2, art. 43 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 17 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni: Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Felezeu Cristian George, Giurgiu Nicolaie, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pîrlea Daniela, Riter Marius, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian, Sămărtinean Iuliana Maria si Zoltan Radu-Cosmin.

Consilierii Cordiş Lucian, Micu Ovidiu Dorel, Rigman Ciprian-Doru, Roş Nicolae, sunt absenti.

La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dna Codruta Bungardean – sef serviciu Finantari externe; dl. Calin Petrideanu- consilier juridic – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului nr 856 / 30.05.2018 in conformitate cu prevederile art. 39, alin. 4 din L 215/2001 si este legal constituita fiind prezenti 17 consilieri.
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na Secretar arata ca, in conformitate cu art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, presedinte de sedinta ales este dna. Pirlea Daniela .

Dna. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta de indata de azi, 31.05.2018, daca sunt probleme la ordinea de zi?

Supune la vot ordinea de zi:
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a Municipiului Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona de Est a Municipiului Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona de Vest a Municipiului Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a Municipiului Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a Municipiului Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect.

Dna Codruta Bungardean-sef serviciu Finantari externe; Fata de proiectele aprobate in sedinta precedenta am primit o solicitare de la Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, ei s-au confruntat cu o problema pe care vor s-o evite la noi.
In adresa solicitantului, sunt prevazute cheltuieli eligibile pentru care nu sunt prevazute valori cu TVA sau fara .
Cheltuielile eligibile se ridica la maxim 15.000 lei, pentru cheltuieli cu promovarea, maxim 100.000 lei si pentru cheltuielile privind auditul 5000 lei/ trimestru.
Noi am pornit de la aceasta valoare, se adauga TVA si sa obtinem valoarea cuprinsa in buget, fapt pentru care am contestat valoarea tehnico-economica facuta de catre expertii independenti, insa din pacate, anterior ne-am confruntat cu opozitia autoritatii de management care ne solicita tuturor sa consideram ca, valorile enuntate anterior a fi eligibile, inclusiv TVA. Fapt pentru care a trebuit sa scoatem TVA-ul din valorile mentionate. Pentru fiecare proiect a rezultat o valoare neeligibila de 41.108 lei.

Dl. Doru Anca” M-am uitat la graficele de rambursare TVA si in data de 15 iulie, dupa sedinta Guvernului in care se fac socoteli pentru rambursare TVA pentru UAT, se iau in calcul numarul de proiecte eligibile. Azi se incheie si aceste proiecte se analizeaza acordul pe semestrul I.
Ca sa primim TVA-ul, in jur de 15 milioane, obligatoriu trebuie sa votam aceste proiecte.

Dl. primar Cristian Matei:” Buna ziua tuturor, as vrea sa fac o precizare, nu stiu daca s-a spus, dar este vorba de bugetele pe 4 ani, deci aceste cheltuieli neeligibile sunt pe 4 ani, ar fi cam 10.000 pe an, pe proiect.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 144 / 31.05.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona de Est a Municipiului Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 145 / 31.05.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.3, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona de Vest a Municipiului Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 146 / 31.05.2018.

***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.4, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industriala a Municipiului Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 147 / 31.05.2018.

***

Dl. Adrian Salagean:” Vad ca, cu atata nesimtire si lipsa de bun simt, vin domnii colegi de la PNL sa ne puna aceste minciuni in fata, fara sa intrebe daca suntem de acord sa sa citeasca sau nu.
Mi se pare frustrant sau sunteti frustrati, de faceti campanie, incepand cu doi ani inainte, domnilor colegi?!
Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dna. presedinte de sedinta declara sedinta de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PRESEDINTE DE SEDINTA,
dna. Daniela Pîrlea

SECRETARUL municipiului Turda,
Jr. Paula Letiţia Mic

Intocmit,
Mariana Marginean

X