Titlul proiectului: „ADEPT – Administrație digitală eficientă pentru cetățenii din Turda”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, sub Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Obiectivul specific 2.1 – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficari în concordanță cu SCAP, CP10/2018 – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale. Obiectivul general al proiectului este cresterea calitatii si transparentei procesului administrativ la nivelul Primariei Municipiului Turda pentru a raspunde in mod fundamentat si coerent nevoilor comunitatii locale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Implementarea de instrumente si proceduri standard la nivelul primariei Municipului Turda pentru asigurarea fundamentarii deciziilor si elaborarii de politici publice in baza planificarii strategice pe termen lung.
2. Simplificarea procedurilor adiministrative din perspectiva back-office, prin actualizarea si extinderea solutiilor informatice existente la nivelul aparatului administrativ al Primariei Turda si digitalizarea arhivelor
3. Reducerea birocratiei pentru comunitatea locala a Municipiului Turda prin implementarea unui portal de servicii catre cetateni ce va asigura accesul on-line la serviciile gestionate exclusiv de Primarie
4. Cresterea nivelului de pregatire, cunostințe si abilitați ale personalului din cadrul Primariei Municipiului Turda in domeniul planificarii strategice si politicilor publice, precum si in utilizarea si administrarea sistemelor informatic.

Activităţile proiectului se vor implementa pe o durată de 24 de luni (21.12.2018 – 20.12.2020).
Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA) este de 3.832.702,20 lei, din care:
- 3.756.048,16 lei (98%), valoare eligibilă nerambursabilă;
- 3.257.796,87 lei (85%), valoare eligibilă nerambursabilă din FSE;
- 498.251,29 lei (13%), valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național;
- 76.654,04 lei (2%), cofinanțare eligibilă, contribuţie a Municipiului Turda.

REZULTATELE AȘTEPTATE ale proiectului sunt:
a. 1 instrument IT de consultare publica si votare pentru cetateni si actorii interesati
b. 1 Plan Anual de politici publice pentru anul 2020
c. 5 propuneri de politici publice elaborate si aprobate in urmatoarele sectoare: educatie, sanatate, asistenta sociala, mediu si transport
d. cel putin 10 servicii gestionate exclusiv de Primarie oferite on-line
e. Sistem de management de documente actualizat
f. 4 noi module integrate in aplicatia informatica
g. Documentele din arhiva care contribuie la livrarea online a serviciilor gestionate exclusiv de Primarie retro-digitalizate
h. 40 persoane participante la sesiunile de instruire cu privire la Solutia informatica
– 15 persoane participante la sesiunile de instruire cu privire la Planificare strategica
– 15 persoane participante la sesiunile de instruire cu privire la Planificare bugetara
– 15 persoane participante la sesiunile de instruire cu privire la Politici publice locale