„CEPS TURDA – Calitate, Egalitate și Prietenie în Școlile din Turda”
Municipiul Turda, în parteneriat cu Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, și cu partenerii asociați Școala „Andrei Șaguna” Turda, Școala „Avram Iancu” Turda, Școala „Horea, Cloșca și Crișan” Turda, Școala „Teodor Murășanu” Turda și Grădinița „Dr. Ioan Rațiu” Turda, implementează proiectul „CEPS Turda – calitate, educație și prietenie în școlile din Turda”.
Valoarea totală a Contractului de Finanțare: 6.172.973,41 lei Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni (09 mai 2018 – 08 mai 2021).
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 6 Educație și competențe, PI 10i „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea acesului egal al învățământului preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”, Obiective specifice 6.2, 6.3, 6.4 apel de proiecte numărul 4, Componenta 1 - Apel: POCU/74/6/18/18/Operațiune compozită OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6.

Obiectivul general al proiectului este reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu în comunități defavorizate din Turda, prin promovarea educației incluzive și implementarea unui sistem de intervenții integrate de învățare formală, non formală și informală, aplicate la nivel antepreșcolar, preșcolar, primar, secundar și ADS (program integrat de tip „A doua șansă”).

Proiectul vizează reducerea și prevenirea abandonului școlar, precum și promovarea accesului egal la învățământ, prin organizarea de programe after-school (inclusiv catering) pentru elevi din ciclul primar, meditații pentru elevi din ciclul gimnazial, program integrat de tip „A doua șansă”, grădinițe estivale, consilierea părinților, dezvoltarea unor mecanisme locale de susținere a procesului educațional și acțiuni tip „școala mobilă” – o inovație în România.

Grupul țintă al proiectului este format din 60 copii de vârstă antepreșcolară de 2-3 ani, care provin din grupuri vulnerabile, 200 copii de vârstă preșcolară care provin din grupuri vulnerabile, 140 elevi ciclul primar din Școlile Gimnaziale „Andrei Șaguna”, „Avram Iancu”, „Teodor Murășanu” și „Horea, Cloșca și Crișan”, 340 elevi ciclul gimnazial din unitățile de învățământ enumerate mai sus, 50 tineri care nu au absolvit învățământul obligatoriu, și minim 260 Părinți/tutori ai copiilor/elevilor în risc de părăsire timpurie a școlii din Turda. Cel puțin de 500 persoane defavorizate din Turda vor fi mai bine informate, consultate și implicate în activitățile proiectului, conștientizând importanța educației prin activitățile școlii mobile și a celorlalte activități derulate în cadrul proiectului.

Rezultate așteptate:
- 60 de anteprescolari de 2-3 ani cuprinsi în activitați educaționale (ateliere educaționale saptamânale ale Școlii Mobile în care educatorii învața 60 parinți/mame sa desfasoare diverse activitați pentru dezvoltarea limbajului copiilor si a diferite deprinderi prin joc, lectura, etc)
desfasurate în comunitațile de romi din Turda, unitațile scolare/parteneri asociați si mentorat desfasurat acasa la copiii beneficiari;
- 200 de copii de vârsta prescolara care fac parte din grupuri de risc de parasire timpurie cuprinsi în act educaționale pregatitoare pentru învațamântul de masa ( gradinițe estivale, ateliere educaționale saptamânale ale scolii mobile în care educatorii vor învața 200 de parinți sa desfasoare diverse activitați relevante pentru dezvoltarea limbajului copiilor si a diferite deprinderi, prin citirea unor carți pentru copii, spusul povestilor, învațarea unor cântecele, diverse jocuri cu forme/puzzle-uri, discuții despre ce facem, discuții despre ce citim, jocuri lexicale, scrisul unor litere sau cuvinte, cititul cu voce tare a semnelor si etichetelor; întâlniri cu modele de etnie roma care au reusit în viața prin educație) si mentorat acasa la copiii beneficiari;
-60 copii anteprescolari si 200 prescolari (min. 75% de etnie roma) vor fi pregatiți pt învațamântul de masa
-260 parinți/mame vor fi mai bine pregatiți/e sa sprijine, stimuleze adecvat dezvoltarea cognitiva, timpurie a copiilor lor si vor constientiza importanța educației timpurii si rolul lor ca parinți în acest proces. Educatori mai bine pregatiți sa desfasoare activitați cu copii provenind din comunitați defavorizate ca urmare a sesiunilor de mentorat/coaching.
-480 elevi din Turda (min 75% de etnie roma) - 140 elevi din ciclul primar, 220 elevi din ciclul gimnazial , 120 elevi aflați în situaAției de risc educațional vor fi cuprinsi în activitați de scoala dupa scoala SDS, consiliere, sprijin educațional intensiv SEI la matematica si limba
româna, activitați de educație remediala si motivaționala prin scoala mobila, mentorat, activitați extrascolare, beneficiind de hrana si rechizite în perioada de desfasurare a activitaților , sprijinind astfel recuperarea scolara, îmbunatațirea frecvenței scolare, o mai buna acomodare în trecerea de la un ciclu scolar la altul, rezultate mai bune la examene, cresterea stimei de sine si a abilitaților de viața si a abilitaților sociale ale elevilor din GT;
- 50 tineri si adulți din Turda care vor participa la programul ADS - ciclul primar si mentorat/consiliere si orienntare profesionala, vor avea sanse crescute de a-si continua studiile pâna la finalizarea învațamântului obligatoriu, sanse crescute de integrare pe piata muncii, isi vor dezvolta competente de a cauta un loc de munca si de a se prezenta pentru obtinerea unui loc de munca, isi vor dezvolta competente si abilitati sociale care ii vor ajuta sa costientizeze importanta educatiei pe tot parcursul vietii;
-500 persoane defavorizate din Turda vot fi mai bine informate, consultate si implicate in activitatile proiectului, constientizand importanta educatiei prin activitatile scolii mobile si alte actiuni derulate in cadrul campaniei.

ACTIVITĂȚI FINANȚATE:
1. Managementul proiectului
2. Informare si publicitate
3. Activități educaționale pentru antepreșcolari și preșcolari
4. Activități educaționale pentru școlari
5. A doua șansă pentru 50 tineri si adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie
6. Derularea campaniei de informare asupra importanței educației în comunitățile de romi din Turda

Școala Mobilă reprezintă un concept inovativ unic, gândit de echipa de implementare a proiectului special pentru proiectul CEPS Turda. Conceptul se bazează pe ideea unui „atelier de școală mobilă” și a venit din necesitatea motivării copiilor și a conștientizării părinților acestora privind importanța de a frecventa unitățile de învățământ, în scopul prevenirii și reducerii abandonului școlar. Acest „atelier mobil” trebuie să fie un punct de atracție în comunitățile vizate, așa încât am gândit realizarea lui într-un microbuz de mari dimensiuni, care să ofere o prezență vizibilă și atractivă. Considerăm că această inovație va fi o modalitate foarte eficace de a ajunge fizic la copiii care nu frecventează școala și la părinții acestora.

Date de contact:
Primăria Municipiului Turda, Serviciul Finanțări Externe și Relații Internaționale
Manager Proiect: Mureșan Ioan-Sorin
Email: proiecte@primariaturda.ro