PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 31 OCTOMBRIE 2019 ORA 13,00 

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 31 OCTOMBRIE 2019 ORA 13,00

 

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcţiei Economice:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului pe trimestrul III 2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Direcţiei de Asistenţă Socială Turda:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru Direcţia de Asistenţă Socială Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Direcţiei Tehnice:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea preţurilor practicate de societatea Domeniul Public Turda SA.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuţiei proprii a UAT Municipiul Turda în cadrul contractului de finanţare rambursabilă nr. 16/03.10.2019 încheiat în conformitate cu prevederile OUG nr. 114/2018 şi a Normelor metodologice aprobate prin Ordinul comun MFP-CNSP nr. 2023/173/2019 de până la 35.279.771 lei pe o perioadă de 20 de ani.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

5.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării Programului de reparaţii, investiţii, sarcini şi responsabilităţi pentru anul 2019, Anexa nr. 1 la Contractul de delegare al Serviciului Public de administrare a patrimoniului public şi privat al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2019 al societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a imobilului teren înscris în CF nr. 60009 Turda, prevăzut cu nr. cadastral 60009, în suprafaţă de 507 mp, situat administrativ în intravilanul municipiului Turda, str. Tineretului, nr. 16A, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a imobilului teren înscris în CF nr. 59242 Turda, prevăzut cu nr. cadastral 59242, în suprafaţă de 349 mp, situat administrativ în intravilanul municipiului Turda, str. Zorilor, nr. 1B, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a imobilului teren înscris în CF nr. 58811 Turda, prevăzut cu nr. cadastral 58811, în suprafaţă de 326 mp, situat administrativ în intravilanul municipiului Turda, str. Dr. Ioan Raţiu, nr. 3-5, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a imobilului teren înscris în CF nr. 53716 Turda, prevăzut cu nr. cadastral 53716, în suprafaţă de 1012 mp, situat administrativ în intravilanul municipiului Turda, str. Lotus, nr. 8, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a imobilului teren înscris în CF nr. 62106 Turda, prevăzut cu nr. cadastral 62106, în suprafaţă de 487 mp, situat administrativ în intravilanul municipiului Turda, str. Baladei, nr. 1, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a imobilului teren înscris în CF nr. 60826 Turda, prevăzut cu nr. cadastral 60826, în suprafaţă de 632 mp, situat administrativ în intravilanul municipiului Turda, str. Constructorilor, nr. 34, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a imobilului teren înscris în CF nr. 61372 Turda, prevăzut cu nr. cadastral 61372, în suprafaţă de 349 mp, situat administrativ în intravilanul municipiului Turda, str. Lianelor, nr. 6A, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a imobilului teren înscris în CF nr. 62108 Turda, prevăzut cu nr. cadastral 62108, în suprafaţă de 792 mp, situat administrativ în intravilanul municipiului Turda, str. Macilor, nr. 13, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a imobilului teren înscris în CF nr. 51894 Turda, prevăzut cu nr. cadastral 51894, în suprafaţă de 1235 mp, situat administrativ în intravilanul municipiului Turda, str. Dr. Ioan Raţiu, nr. 3, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a imobilului teren înscris în CF nr. 53354 Turda, prevăzut cu nr. top. 3995/17/9/1, 3995/17/10/1, 3995/24/1/1, situat administrativ în intravilanul municipiului Turda, str. Oltului, fn, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a imobilului teren înscris în CF nr. 52192 Turda, prevăzut cu nr. top. 3199/1, situat administrativ în intravilanul municipiului Turda, str. Nicolae Teclu, fn, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de concesionare nr. 124/19.07.1996.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de concesionare nr. 9060/07.06.2007.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. Propuneri, întrebări, interpelări.

P R I M A R,
Matei Cristian Octavian

S E C R E T A R,
Paula Letiția Mic

întocmit/redactat:consilier juridic Adrian Vana

X