PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITĂ OBSERVAŢII ȘI PROPUNERI

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITĂ OBSERVAŢII ȘI PROPUNERInprivind Planul Urbanistic De Detaliu
CONSTRUIRE HALĂ PARTER PENTRU DEPOZITAREMATERIALE DE CONSTRUCȚII, Str. Horticulturii nr.20, Turda, Jud. Cluj

Beneficiar: TOP RUBBER SERVICE SRL, com./sat.Florești, str.Florilor nr.316/41 jud.Cluj
Consultare în perioada 4.07.2018.- 71.07.2018.
Răspunsul la observații în perioada 18.07.2018 – 20.07.2018.
Consultare directă: DOCUMENTAŢIE PUZ EXPUSĂ LA PRIMĂRIA TURDA, hol afișaj cam.15, între orele 8.00-15.00
Consultare pe site-ul Primăriei Turda : < www.primariaturda.ro >
Persoane responsabile cu informarea si consultarea publicului: arhitect șef Iosif Dumitru, consilier Vass Sara, Primaria mun.Turda

DOCUMENTE:

PANOU_PUD TOP RUBBER SERVICE SRL
A.01 PLAN DE INCADRARE IN ZONA_PUD TOP RUBBER SERVICE SRL
A.02 PLAN DE INCADRARE IN LOCALITATE_PUD TOP RUBBER SERVICE SRL
A.03 PLAN DE INCADRARE IN PUG_PUD TOP RUBBER SERVICE SRL
A.04 PLAN DE SITUATIE EXISTENT_PUD TOP RUBBER SERVICE SRL
A.06 PLAN SITUATIE JURIDICA_PUD TOP RUBBER SERVICE SRL
A.07 PLAN PROPUNERI URBANISTICE_PUD TOP RUBBER SERVICE SRL
MEMORIU JUTIFICATIV_PUD TOP RUBBER SERVICE SRL

X