PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITĂ OBSERVAŢII ȘI PROPUNERI

4 iulie 2018 – ANUNȚ ACTUALIZAT: 21 SEPTEMBRIE 2018

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITĂ OBSERVAŢII ȘI PROPUNERInprivind Planul Urbanistic De Detaliu
CONSTRUIRE HALĂ PARTER PENTRU DEPOZITAREMATERIALE DE CONSTRUCȚII, Str. Horticulturii nr.20, Turda, Jud. Cluj

Beneficiar: TOP RUBBER SERVICE SRL, com./sat.Florești, str.Florilor nr.316/41 jud.Cluj
Consultare în perioada 21.09.2018. – 14.10.2018.,.
Răspunsul la observații în perioada 15-17.10.2018.
Consultare directă: DOCUMENTAŢIE PUZ EXPUSĂ LA PRIMĂRIA TURDA, hol afișaj cam.15, între orele 8.00-15.00
Consultare pe site-ul Primăriei Turda : < www.primariaturda.ro >
Persoane responsabile cu informarea si consultarea publicului: arhitect șef Iosif Dumitru, consilier Vass Sara, Primaria mun.Turda

DOCUMENTE:

PANOU_PUD TOP RUBBER SERVICE SRL
A.01 PLAN DE INCADRARE IN ZONA_PUD TOP RUBBER SERVICE SRL
A.02 PLAN DE INCADRARE IN LOCALITATE_PUD TOP RUBBER SERVICE SRL
A.03 PLAN DE INCADRARE IN PUG_PUD TOP RUBBER SERVICE SRL
A.04 PLAN DE SITUATIE EXISTENT_PUD TOP RUBBER SERVICE SRL
A.06 PLAN SITUATIE JURIDICA_PUD TOP RUBBER SERVICE SRL
A.07 PLAN PROPUNERI URBANISTICE_PUD TOP RUBBER SERVICE SRL
MEMORIU JUTIFICATIV_PUD TOP RUBBER SERVICE SRL

X