PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITĂ OBSERVAŢII ȘI PROPUNERI

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITĂ OBSERVAŢII ȘI PROPUNERI
privind
elaborarea:
Planului Urbanistic De Detaliu

CONSTRUIRE BIROURI ȘI SPATII COMERCIALE PENTRU ÎNCHIRIERE
str.Clujului nr.81,Turda, Jud. Cluj

Beneficiari: SIMON JOZSEF, TURDA, Piața. 1 DECEMBRIE 1918 nr.3, ap.16 și SC SIMON TRANSERVICE SRL, TURDA, Str. CLUJULUI, nr.81

Consultare în perioada 25.05.2018.- 7.06.2018.
Răspunsul la observații în perioada 8.06.2018 – 12.06.2018.

Consultare directă: DOCUMENTAŢIE PUZ EXPUSĂ LA PRIMĂRIA TURDA, hol afișaj cam.15, între orele 8.00-15.00
Consultare pe site-ul Primăriei Turda : < www.primariaturda.ro >
Persoane responsabile cu informarea si consultarea publicului: arhitect șef Iosif Dumitru, consilier Vass Sara, Primaria mun.Turda

DOCUMENTE:
Panou mediatizare-PUD-Simon
Memoriu de prezentare PUD -simon
Plan incadrare in PUG-PUD-Simon
foto-ortoplan-extras-PUD-Simon
PlanTopo-existent-PUD-Simon
Plan reglementari urbanistice-PUD-Simon
reglementari edilitare-PUD-Simon
situatia juridica-proprietatea terenurilor-PUD-Simon

X