PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ȘI PROPUNERI

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ȘI PROPUNERI
privind
OPORTUNITATEA ELABORĂRII:
PLANULUI URBANISTIC ZONAL CU REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT PRIN DESFIINȚARE CASĂ FAMILIALĂ PARTER STR.DETUNATA NR.10 ÎN SCOPUL CONSTRUIRII UNUI IMOBIL REZIDENȚIAL P+2 ETAJE, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, BRANȘAMENTE ȘI RACORDURI
VARIANTA A II-A

Consultare în perioada 28.06.2018 – 10.07.2018.
Raspunsul la observatii în perioada 11.07.2018 – 13.07.2018.
Consultare directă: DOCUMENTAŢIE PUZ EXPUSĂ LA PRIMĂRIA TURDA hol afișaj cam.15, între orele 8.00-15.00
Consultare pe site-ul Primăriei Turda : < www.primariaturda.ro >
INITIATOR: MUNICIPIUL TURDA
Persoane responsabile cu informarea si consultarea publicului: arhitect șef Iosif Dumitru, consilier Vrabete Mihaela, consilier Vass Sara, Primaria mun.Turda

Documente:
A.00 PLAN INCADRARE IN PUG_PUZ MAREA
A.01 PLAN INCADRARE IN ZONA_PUZ MAREA
A.02 PLAN INCADRARE IN LOCALITATE_PUZ MAREA
A.03 PLAN SITUATIE EXISTENTA_PUZ MAREA
A.04 PLAN SITUATIE PROPUS_PUZ MAREA
A.05 PLAN SITUATIE PROPUS_PUZ MAREA
MEMORIU JUSTIFICATIV OPORTUNITATE_PUZ MAREA
panou afisaj – oportunitate PUZ Detunata-Armoniei – MAREA MIHAI

X