PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ȘI PROPUNERI

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ȘI PROPUNERI

PRIVIND ELABORAREA: PLANULUI URBANISTIC ZONAL ȘI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT: CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL – 3 CLĂDIRI D+P+4E, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, BRANȘAMENTE ȘI RACORDURI UTILITĂȚI ÎN TURDA, P-ȚA ROMANA NR.30A, JUD.CLUJ

Consultare în perioada: 7.06.2018. – 19.06.2018.
Răspuns la observații între 20.06.2018 – 22.06.2018.
Consultare DOCUMENTAŢIE P.U.Z./R.L.U.:
directă: disponibilă la Primăria Turda, hol afișaj cam.15, între orele 8.00-15.00
pe site-ul Primăriei Turda: < www.primariaturda.ro >

Persoane responsabile cu informarea și consultarea publicului: arhitect șef Iosif Dumitru, consilier Vass Sara, Primăria mun.Turda

DOCUMENTE:
0-panou-afisaj-propunere_PUZ-MKS
1-incadrare in PUG_PUZ-MKS
2-incadrare in zona_PUZ-MKS
3-situatie-existenta_PUZ-MKS
4-reglemantari-urbane_PUZ-MKS
5-mobilare-urbana_PUZ-MKS
6-plan-retele_PUZ-MKS
7-regim-juridic_PUZ-MKS
Memoriu-RLU_PUZ-MKS

X