PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITĂ OBSERVAŢII ȘI PROPUNERI

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITĂ OBSERVAŢII ȘI PROPUNERI
privind
ELABORAREA:
Planului Urbanistic De Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINTE UNIFAMILIALE
Municipiul Turda, str. UNIVERS, nr. FN. judetul Cluj

Beneficiari : MANOLACHE CATALIN DAN si MANOLACHE DANIELA

TEODORA din Cluj Napoca, str. Observatorului nr. 19, ap.45

Consultare în perioada 25.05.2018.- 7.06.2018.

Răspunsul la observații în perioada 8.06.2018 – 12.06.2018.

Consultare directă: DOCUMENTAŢIE PUZ EXPUSĂ LA PRIMĂRIA TURDA, hol afișaj cam.15, între orele 8.00-15.00
Consultare pe site-ul Primăriei Turda : < www.primariaturda.ro >
Persoane responsabile cu informarea si consultarea publicului: arhitect șef Iosif Dumitru, consilier Vass Sara, Primaria mun.Turda

DOCUMENTE:

Panou mediatizare-PUD-univers
Memoriu PUDunivers
Incadrare in PUG-PUDunivers
Plan topo existent-PUDunivers
Reglementari urbanistice-PUDunivers
Proprietatea asupra terenurilor-PUDunivers
Reglementari edilitare-PUDunivers

X