PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITĂ OBSERVAŢII ȘI PROPUNERI

10 iulie 2018 – ANUNȚ ACTUALIZAT: 21 SEPTEMBRIE 2018

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITĂ OBSERVAŢII ȘI PROPUNERI privind Planul Urbanistic Zonal : CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE P+2E în Turda, str. Simion Bărnuțiu nr.19, jud. Cluj

Beneficiar: RUSU BOGDAN DIONISIE, Turda, str.Simion Bărnuțiu nr.19, jud.Cluj
Consultare în perioada: 21.09.2018. – 14.10.2018.,
Răspunsul la observații în perioada: 15-17.10.2018.
Consultare directă: DOCUMENTAŢIA PUZ ESTE EXPUSĂ LA PRIMĂRIA TURDA, hol afișaj cam.15, între orele 8.00-15.00.
Consultare pe site-ul Primăriei Turda : < www.primariaturda.ro >
Persoane responsabile cu informarea si consultarea publicului: arhitect șef Iosif Dumitru, consilier Vass Sara, Primaria municipiului Turda

PANOU_PUZ RUSU BOGDAN DIONISIE
U.00 INCADRAREA IN TERITORIU_PUZ RUSU BOGDAN DIONISIE
U.01 SITUATIA EXISTENTA_PUZ RUSU BOGDAN DIONISIE
U.02 REGLEMENTARI URBANISTICE – ZONIFICARE_PUZ RUSU BOGDAN DIONISIE
U.03 REGLEMENTARI ECHIPARE EDILITARA_PUZ RUSU BOGDAN DIONISIE
U.04 PROPIETATEA ASUPRA TERENURILOR_PUZ RUSU BOGDAN DIONISIE
MEMORIU_PUZ RUSU BOGDAN DIONISIE

X