PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITĂ OBSERVAŢII SI PROPUNERI privind PROPUNERI DE ELABORARE

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITĂ OBSERVAŢII SI PROPUNERI privind PROPUNERI DE ELABORARE:
PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA REZIDENTIALA în Turda, str. SIMION BARNUTIU, nr. 19, jud. Cluj

Consultare proiect: în perioada 16.03.2018 – 26.03.2018.
Raspunsul la observatii în perioada 27.03.2018 – 29.03.2018.
Consultare directă: DOCUMENTAŢIE PUZ EXPUSĂ LA PRIMĂRIA TURDA hol afișaj cam.15, între orele 8.00-15.00
Panou pe amplasament : str. SIMION BARNUTIU, nr. 19 – REGLEMENTARI URBANISTICE
Consultare pe site-ul Primăriei Turda : < www.primariaturda.ro >
ARGUMENTARE: crearea unor noi zone de locuit
INITIATOR: RUSU BOGDAN DIONISIE.
Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului: arhitect șef Iosif Dumitru, consilier Vass Sara, Primaria mun.Turda

Documente:
1. PUZrezidential_studiuOportunitate-memoriu_simionBarnutiu
2. PUZrezidential-oportunitate_anunt-simionBarnutiu
3. PUZrezidential-simionBarnutiu_incadrare-inzona
4. PUZrezidential-simionBarnutiu_oportunitate_plan-propuneri
5. PUZrezidential-simionBarnutiu_oportunitate-situatia-existenta

X