PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITĂ OBSERVAŢII SI PROPUNERI privind PROPUNERI DE ELABORARE: Plan Urbanistic Zonal privind Zona Băi Sărate, pentru implementarea Planului de management și a Regulamentului Sitului de importanță comunitară Sărăturile Ocna Veche, ROSCI0223, în municipiul Turda, inclusiv faza I. PUZ Centru multifuncțional

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITĂ OBSERVAŢII SI PROPUNERI privind PROPUNERI DE ELABORARE:
Plan Urbanistic Zonal privind Zona Băi Sărate, pentru implementarea Planului de management și a Regulamentului Sitului de importanță comunitară Sărăturile Ocna Veche, ROSCI0223, în municipiul Turda, inclusiv faza I. PUZ Centru multifuncțional

Consultare în perioada 16.04.2018 – 30.04.2018.
Raspunsul la observatii în perioada 2.05.2018 – 4.05.2018.
Consultare directă: DOCUMENTAŢIE PUZ EXPUSĂ LA PRIMĂRIA TURDA hol afișaj cam.15, între orele 8.00-15.00
Consultare pe site-ul Primăriei Turda : < www.primariaturda.ro >
ARGUMENTARE: creerea de noi zone turistice, balneare si de agrement
INITIATOR: MUNICIPIUL TURDA
Persoane responsabile cu informarea si consultarea publicului: arhitect șef Iosif Dumitru, consilier Vrabete Mihaela, consilier Vass Sara, Primaria mun.Turda
Documente:

PUZ – Plan Urbanistic Zonal privind Zona Băi Sărate, pentru implementarea Planului de management și a Regulamentului Sitului de importanță comunitară Sărăturile Ocna Veche, ROSCI0223

– M.01_PLAN INCADRARE IN ZONA
– M.02_PLAN INCADRARE IN PUG, ZONIFICARE
– M.03_PLAN INCADRARE IN PUG_ UTR-URI
– M.04_PLAN EXISTENT, ANALIZA FUNCTIONALA
M.05_PLAN EXISTENT, CIRCULATII
– M.06_PLAN EXISTENT, CARTARE REZERVATIE, ZONE ELEMENTE CRITERIU SI ZONE ANTROPIZATE IN SIT NATURA 2000
– M.07_PLAN EXISTENT, CARTARE GEOTEHNICA
– M.08_PLAN EXISTENT, RETELE
– M.09_PLAN EXISTENT, DISFUNCTIONALITATI
– M.10_MASTERPLAN, REGLEMENTARI
– M.11_MASTERPLAN, REGULAMENT UTR-URI
– M.12_PLAN OPERATIONAL PENTRU ELABORARE PUZ-URI

PUZ – Centru multifuncțional

– P.01_PUZ_PLAN DE INCADRARE IN ZONA
– P.02_PUZ_PLAN DE INCADRARE IN PUG, ZONIFICARE
– P.03_PUZ_PLAN INCADRARE IN PUG, UTR-URI
– P.04_PUZ_PLAN SITUATIA EXISTENTA
– P.05_PUZ_PLAN EXISTENT, CARTARE GEOTEHICA
– P.06_PUZ_PLAN EXISTENT, REGIMUL JURIDIC
– P.07_PUZ_PLAN EXISTENT, RETELE
– P.08_PUZ_REGLEMENTARI URBANISTICE

X