PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITĂ OBSERVAŢII SI PROPUNERI

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITĂ OBSERVAŢII SI PROPUNERI
Privind OPORTUNITATEA ELABORĂRII:Planului Urbanistic Zonal cu Regulamentul Local de Urbanism aferent prin desființare casă familială parter str.Detunata nr.10 în scopul construirii unui imobil rezidențial P+3 etaje, împrejmuire, amenajări exterioare, branșamente și racorduri

Consultare în perioada 22.05.2018 – 5.06.2018.
Raspunsul la observatii în perioada 6.06.2018 – 8.06.2018.
Consultare directă: DOCUMENTAŢIE PUZ EXPUSĂ LA PRIMĂRIA TURDA hol afișaj cam.15, între orele 8.00-15.00
Consultare pe site-ul Primăriei Turda : < www.primariaturda.ro >
INITIATOR: MUNICIPIUL TURDA
Persoane responsabile cu informarea si consultarea publicului: arhitect șef Iosif Dumitru, consilier Vrabete Mihaela, consilier Vass Sara, Primaria mun.Turda
Documente:
Panou de afișaj
Incadrare-in-zona_PUZdetunata
IncadrarePUZdetunata_googleMaps
Situatie-existenta_PUZdetunata
Situatie-propusa_PUZdetunata
Situatie-propusa-detaliata_PUZdetunata
Memoriu-oportunitate_PUZdetunata
CU_nr167-2018

X