PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ȘI SUGESTII

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ȘI SUGESTII
privind propunerile cuprinse în:

FAZA AVIZ DE OPORTUNITATE pentru :
ACTUALIZARE P.U.Z./R.L.U. aprobat prin H.C.L.M.T. nr. 137//28.05.2013 – CONSTRUIRE STATIE BETOANE SI ASFALT, CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIV, CONSTRUIRE HOTEL TRANZIT SI IMPREJMUIRE TEREN

în municipiul Turda, Str. Campiei, nr. F.N., judetul Cluj

 

Inițiator:  

RUSU ISPAS si sotia RUSU MARIA – LINA

Campia TURZII, str. 1 Decembrie 1918, nr. 44, ap. 1, jud. Cluj

Consultare în perioada: 29.07.2019 – 22.08.2019.
Răspunsul la observații în perioada: 24.08.2019 – 26.08.2019
Consultare directă: Documentaţie PUZ expusă la Primăria Turda, Mun. Turda, P-ta 1 Decembrie 1918, în hol, afișaj cam.15, între orele 8.00-15.00
Consultare pe site-ul PrimărieiTurda: < www.primariaturda.ro >
Consultare la amplasament: Panou expus la amplasament, str. Campiei, nr. F.N., mun. Turda, jud. Cluj
Persoane responsabile cu informarea și consultarea publicului, din cadrul Primăriei Municipiului Turda: · arhitect șef, arh. urb. Vrabete Mihaela,
· consilier,  arh. urb. Vass Sara

 

Documente atasate
PUZ – Memoriu
Plan de incadrare in zona
Plan de incadrare in PUG
Plan de situatie – Reglementari urbanistice
Panou afisaj oportunitate

X