PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ȘI SUGESTII

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ȘI SUGESTII
privind propunerile cuprinse în:

 

PLANUL URBANISTIC DETALIU generat in urma P.U.Z.-ului aprobat cu HCL nr. 355 din 28.11.2018 pentru
CONSTRUIRE CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE P+2E,
Str. Simion Bărnuțiu, nr.19, mun. Turda, jud. Cluj

 

Inițiator: RUSU BOGDAN DIONISIE, Municipiul Turda, Str. Simion Bărnuțiu, nr.19, mun. Turda, jud. Cluj
Consultare în perioada: 01.08.2019 – 27.08.2019
Răspunsul la observații în perioada: 28.08.2019 – 30.08.2019
Consultare directă: Documentație P.U.D. expusă la Primăria Turda, Municipiul Turda, P-ta 1 Decembrie 1918, hol Ghișeu Unic, între orele 8.00-15.00
Consultare pe site-ul Primăriei Turda: < www.primariaturda.ro >
Consultare la amplasament: Panou expus la amplasament: Str. Simion Bărnuțiu, nr.19, mun. Turda, jud. Cluj
Persoane responsabile cu informarea și consultarea publicului, din cadrul Primăriei Municipiului Turda: · Arhitect șef, arh. urb. Vrabete Mihaela – cam.45,
· consilier, arh. urb. Vass Sara – cam.23

 

DOCUMENTE:

PANOU-MEDIATIZARE_PUD RUSU BOGDAN DIONISIE
MEMORIU_PUD RUSU BOGDAN DIONISIE
U.01 INCADRAREA IN ZONA_PUD RUSU BOGDAN DIONISIE
U.02 SITUATIA EXISTENTA_PUD RUSU BOGDAN DIONISIE
U.03 REGLEMENTARI URBANISTICE_PUD RUSU BOGDAN DIONISIE
U.03′ REGLEMENTARI URBANISTICE ULTERIOARE_PUD RUSU BOGDAN DIONISIE
U.04 REGLEMENTARI EDILITARE_RUSU BOGDAN DIONISIE
U.05 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA_PUD RUSU BOGDAN DIONISIE
U.06 MOBILARE URBANISTICA_PUD RUSU BOGDAN DIONISIE

X