PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ȘI SUGESTII privind PROPUNERILE: PLANULUI URBANISTIC ZONAL

24 august 2018 – ANUNȚ ACTUALIZAT: 21 SEPTEMBRIE 2018

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ȘI SUGESTII privind PROPUNERILE:
PLANULUI URBANISTIC ZONAL CU REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT: CONSTRUIRE CENTRU LOGISTIC ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE în Valea Sfântului Ioan Turda cu scoaterea din circuitul agricol extravilan tarlaua 47 și introducerea în teritoriu intravilan cu accesibilitatea spre amplasament din str. Frăgăriște

Consultare în perioada 21.09.2018. – 14.10.2018.,
Raspunsul la observatii în perioada 15-17.10.2018.
Consultare directă: DOCUMENTAŢIE PUZ EXPUSĂ LA PRIMĂRIA TURDA hol afișaj cam.15, între orele 8.00-15.00
Consultare pe site-ul Primăriei Turda : < www.primariaturda.ro >
INITIATOR: MUNICIPIUL TURDA
Persoane responsabile cu informarea si consultarea publicului: arhitect șef Iosif Dumitru, consilier Vrabete Mihaela, consilier Vass Sara, Primaria mun.Turda

DOCUMENTE:

Memoriu_PUZ-sarerom_T47
1pl_incadrarePUZcentruLogistic
2pl_ortofoto_incadr-PUZcentr_log
3pl_sit_existenta-PUZcentr_log
4pl_reglementariUrbanistice-PUZcentrLogistic
5pl_situatia juridica-PUZcentr_log
6pl_retele edilitare-PUZcentr_log

X