PUBLICUL MUNICIPIULUI TURDA ESTE INVITAT SĂ CONSULTE LUCRAREA DE UTILITATE PUBLICĂ CU SCOP EDUCATIV- CULTURAL-RECREATIV FAZA P.U.Z.

24 august 2018 – ANUNȚ ACTUALIZAT: 21 SEPTEMBRIE 2018

PUBLICUL MUNICIPIULUI TURDA ESTE INVITAT SĂ CONSULTE LUCRAREA DE UTILITATE PUBLICĂ CU SCOP EDUCATIV- CULTURAL-RECREATIV FAZA P.U.Z.:

P.U.Z. NUCLEU II TURISM URBAN Ansamblul: Parcul Tineretului, fosta Casa de cultură, Piata 1 Decembrie 1918, Municipiul Turda ȘI SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII ȘI SUGESTII ASUPRA
PROPUNERILOR
Initiator: Municipiul Turda
Consultare propuneri în perioada: 21.09.2018. – 14.10.2018.,
Raspunsul la observatii în perioada 15-17.10.2018.
Consultare directă: Documentaţie PUZ expusă la Primăria Turda hol
afișaj cam.15, între orele 8.00-15.00
Consultare pe site-ul Primăriei Turda : < www.primariaturda.ro > Persoane responsabile cu informarea si consultarea publicului: arhitect șef Iosif Dumitru, consilier Vrabete Mihaela, consilier Vass Sara, Primaria MunicipiuluiTurda

DOCUMENTE:

• Memoriu de informare PUZ Nucleu II Turism Urban

• Pl.1 Chorema nuclee dezvoltare

• Pl.2 chema organizarii PUZ

X