Termenul de depunere al raportelor de evaluare și termenul de plată  a impozitelor și taxelor locale 31.03.2018

Termenul de depunere al raportelor de evaluare și termenul de plată  a impozitelor și taxelor locale 31.03.2018

Readucem la cunoștință contribuabililor că  se apropie termenul limită de depunere al rapoartelor de evaluare.

Persoanele fizice  care dețin în proprietate cladiri nerezidențiale și /sau mixte, care  nu au fost reevaluate / dobândite/ construite în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referința, mai pot depune declarația însoțită de raport de reevaluare pentru recalcularea impozitului pentru anul 2018, până la  data de 31.03.2018.

Persoanele juridice care dețin în proprietate clădiri  care nu au fost reevaluate/ dobândite/ construite în ultimii trei ani anteriori anului fiscal de referința, mai pot depune declarația însoțită de raport de reevaluare pentru recalcularea impozitului pentru anul 2018, până la data de 31.03.2018.

În cazul în care valoarea de impozitare nu se actualizează, la calculul impozitului se aplică cota majorata de 2% în cazul persoanelor fizice și 5% în cazul persoanelor juridice.

Termenul de plata a impozitelor și taxelor aferente semestrului I 2018 este 31.03.2018, dată pâna la care pentru plata cu anticipație a impozitelor locale, cu valoare mai mare de 50 de lei, (cladiri, teren și auto), se acorda bonificație de 10% la persoane fizice  și 5% la persoane juridice.

 

Șef serviciu Constatare, Impunere, Control
Sălăgean Gabriela

X