ANUNȚ

Municipiul Turda în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declansarii etapei de incadrare, conform HG nr.1076/2004, in vederea obtinerii avizului de mediu pentru:
„PLAN URBANISTIC ZONAL– zona str. Romana, str. Cetatea Romana, str Pictor Th. Aman, str. G-ral I. Dragalina,P-ta Romana, Pod Malul Raul Aries, str. Funicularului, str. Alba Iulia, str. Sandulesti, Turda, judetul Cluj ” propus a fi amplasat în Turda, judetul Cluj. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul primariei Turda, camera 51, P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28, Mun. Turda, Județul Cluj, România , din data de 01 .07.2020 , in zilele de luni-joi, intre orele 9.00-14.00 sau vineri intre orele 9.00-12.00. Publicul interesat poate transmite, in scris, comentarii si sugestii pana in data de 21.07.2020 , la APM Cluj, Calea Dorobantilor nr.99. Blocul 9b, cod 400609, tel 0264410722, fax 0264412914, email office@apmcj.anpm.ro”.

X