Anunţ amânare licitaţii

COMUNICAT

Având în vedere evoluţia din ultima perioadă a epidemiei de coronavirus COVID-19 şi a recomandărilor privind limitarea activităţilor colective, în scopul reducerii la maxim a riscului de contaminare cu acest virus prin limitarea contactului dintre persoane, vă comunicăm faptul că şedinţele publice de deschidere a ofertelor depuse pentru concesionarea, prin licitaţie publică, a următoarelor imobile:
– teren în suprafaţă de 400 mp, aparţinând domeniului privat, situat în municipiul Turda, strada Aleea Olt FN, înscris în CF nr. 64435 Turda, nr. cadastral 64435, destinat construirii unei case familiale;
– teren în suprafaţă de 266 mp, aparţinând domeniului privat, situat în muninicipiul Turda, strada Alunisului FN, înscris în CF nr. 5603 Turda, nr. top. 4234/1/2/1/1/1/6, destinat construirii unei case familiale;
– teren în suprafaţă de 400 mp, aparţinând domeniului privat, situat în municipiul Turda, strada Nicolae Teclu FN, înscris în CF nr. 64434 Turda, nr.cadastral 64434, destinat construirii unei case familiale;

şedinţe programate iniţial pentru data de 30.03.2020, ora 10:00, se amână pentru data de 13 aprilie 2020, ora 10:00.
În cazul în care situația răspândirii epidemiei de coronavirus COVID-19 va evolua nefavorabil și va impune o nouă amânare, vă vom informa în timp util despre data licitațiilor.

PRIMAR,
CRISTIAN OCTAVIAN MATEI

Șef SEPGIS, Bianca Văscan

X