Anunţ Licitaţie nr.12156

Anunţ Licitaţie nr.12156

l.Informaţii generale privind vânzatorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:Municipiul Turda, cod fiscal 4378930, Turda, Pta 1 Decembrie 1918, nr. 28, jud. Cluj, tel: 0264 313160, www. primariaturda.ro
2.Informatii generale privind obiectul vanzarii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie vandut: Structura autoportanta din profile de otel laminat, grosime de 3 mm, prevazuta la colturi cu elemente de colt conform standardelor ISO. Cadrul superior este prevazut cu jgeaburi de colectare a apelor pluviale care sunt conduse prin stalpi. Structura metalica are 0 lungime de 6055 mm, latime 2450 mm, inaltime 2590 mm, inaltime interioara 2350 mm. , proprietate privata a municipiului Turda.
3.Informatii privind documentaţia de vânzare:
3.1.Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de vanzare: Formularea si inregistrarea unei solicitari scrise la Primaria Municipiului Turda.
3.2.Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul vanzatorului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de vanzare: Primaria Municipiului Turda, Serviciul Administratie publica locala.
3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea unui exemplar: Achitarea sumei de 100 lei la Casieria Primariei Municipiului Turda.
3.4. Data limita pentru solicitarea clarificarilor:29.06.2018
4.Informatii privind ofertele:
4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 02.07.2018 ora 15.00
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Municipiului Turda, Pta 1 Decembrie 1918, nr. 28, jud. Cluj, cam. 15.
4.3.Numarul de exemplare in care trebuie depusa oferta: 1 exemplar original si 1 exemplar copie.
5.Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor:03.07.2018,ora 15.00 sediul Primariei Municipiului Turda.
6.Denumirea, adresa, numarul de telefon, si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei:Tribunalul Cluj, Calea Dorobantilor, nr. 2-4, Cluj-Napoca, jud. Cluj, 0264-596110, www.tribunalulcluj.ro

PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA
CRISTIAN OCTAVIAN MATEI

Intocmit
Calin Petrideanu

X