Anunț progres implementare proiect

FAZAREA PROIECTULUI REABILITAREA SITULUI POLUAT ISTORIC
– DEPOZIT DEŞEURI PERICULOASE UCT – POŞTA RÂT (MUNICIPIUL TURDA)
cod SMIS 109815

Referitor proiect „FAZAREA PROIECTULUI REABILITAREA SITULUI POLUAT ISTORIC – DEPOZIT DEŞEURI PERICULOASE UCT – POŞTA RÂT (MUNICIPIUL TURDA)” cod SMIS 109815
Proiectul, care are ca obiectiv specific schimbarea destinatiei terenului de 10 ha, de la adresa str. Petru Maior fn, localitatea Turda, jud. Cluj, prin transformarea acestuia din depozit de deșeuri într-o zonă de utilitate publică, este fazat și urmează să fie finanțat, pe o perioadă de 41 de luni între 01.08.2017 – 31.12.2020, prin POIM 2014-2020 pe Axa Prioritară 4 – ”Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric” Obiectivul Specific 4.3. – ”Reducerea suprafeţelor poluate istoric”, prin Contractul de finanțare nr. 75/19.06.2017 între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management și Municipiul Turda ca Beneficiar, în valoare de 79.568.907 lei plus TVA = 14.868.403,45 lei.
Vă anunțăm demararea licitației pentru contractul de lucrări și transmiterea Documentației de atribuire, cu toate anexele, pentru Contractul de proiectare și execuție lucrări, pe SEAP cu nr. 301645 în data de 07.11.2017.

X