ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

MUNICIPIUL TURDA anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „FAZAREA PROIECTULUI REABILITAREA SITULUI POLUAT ISTORIC – DEPOZIT DEȘEURI PERICULOASE UTC – POȘTA RÂT ( MUNICIPIUL TURDA) – ETAPA II – LUCRĂRI DE REABILITARE SIT POLUAT ISTORIC” în municipul Turda, strada Petru Maior (Poșta Rât), nr F.N., județul Cluj.
Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate pe site-ul Agenției pentru Protecția MediuluiȘ www.apmcj.anpm.ro.
Observațiile/contestațiile publicului se pot transmite la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Cluj-Napoca, Dalea Dorobanților, nr. 99, bl. 9 b, județul Cluj, sau pe adresa de mail: office@apmcj.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Acord de Mediu Posta Rat

X