COMUNICAT

COMUNICAT

Ținând cont de prevederile Legii nr. 241/2020 privind modificarea alin. (I) al art. 459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal coroborate cu cele ale Legii nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
În vederea stabilirii impozitului pentru clădirile cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, pentru anul 2021,
Aducem în atenția tuturor contribuabililor, persoanelor fizice, care la data de 31 decembrie 2020 au în proprietate clădirii cu destinație mixtă, obligativitatea depunerii unei declarații pe propria răspundere, până cel mai târziu la data de 15 martie 2021 inclusiv, cu privire la suprafața folosită în scop nerezidențial, respectiv dacă se deduc sau nu cheltuielile cu utilitățile de către persoana care desfășoară activitatea economică.
Modelul Declarației pe propria răspundere se regăsește pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Turda, Secțiunea Direcția Impozite si Taxe Locale-Serviciul Constatare, Impunere si Control – Documente aferente serviciului.
Declarația pe propria răspundere se depune la Ghișeul Unic al Primăriei municipiului Turda, Piața 1 Decembrie 1918 nr. 31-33, între orele 8,00-14.30 (luni – joi), 8.00-12.00 (vineri) sau online la adresa de email impunere@primariaturda.ro
Vă mulțumim pentru înțelegere.

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE
CONDUCĂTOR ORGAN FISCAL,
GABRIELA SĂLĂGEAN

Comunicat DITL

X