Anul 2005

20 ianuarie 2005

Hotărârea nr. 5 privind aprobarea inchirierii unui spatiu situat in Turda str. A. Muresanu nr. 15 din incinta Ambulatoriului de Specialitate cu destinatia cabinet medical catre d-l Pascarenco Ghenadie

Consiliul Local al municipiului Turda intrunit in sedinta ordinara in data de 20.01.2005; Luand in dezbatere PROIECTUL DE HOTARARE cu privire la aprobarea inchirierii unui spatiu situat in Turda str. A. Muresanu […]
20 ianuarie 2005

Hotărârea nr. 4 privind aprobarea inchirierii catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj, a unor spatii situate in Turda str. Libertatii nr. 2-4 in vederea deschiderii unui punct de lucru in Turda

Consiliul Local al municipiului Turda intrunit in sedinta ordinara in data de 20.01.2005; Luand in dezbatere PROIECTUL DE HOTARARE cu privire la aprobarea inchirierii catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul […]
20 ianuarie 2005

Hotărârea nr. 2 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al municipiului Turda pe anul 2005

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 20.01.2005; Luând în dezbatere „Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al municipiului Turda […]
20 ianuarie 2005

Hotărârea nr. 1 privind rectificarea bugetului local pe anul 2004

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 20.01.2005; Având în vedere Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2004, proiect elaborat din iniţiativa d-lui primar […]
X