18 decembrie 2006

Hotărârea nr. 283 privind incadrarea terenurilor pe zone, in cadrul municipiului Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară la data de 18.12.2006 ; Luând în dezbatere Proiectul de hotarare cu privire la încadrarea terenurilor pe zone, în cadrul municipiului Turda, elaborat din […]
18 decembrie 2006

Hotărârea nr. 282 privind concesionarea fara licitatie publica a unui teren in suprafata de 43 mp, situat in Turda, P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 34- 36, in vederea extinderii constructiei Magazin Big, pentru S.C. WINMARKT BIG S.A.

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 18.12.2006; Luand in dezbatere Proiectul de hotarare cu privire la concesionarea fara licitatie publica a unui teren in suprafata de […]
18 decembrie 2006

Hotărârea nr. 281 privind modificarea poz. 433 din anexa 1 care cuprinde inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul privat al municipiului Turda, aprobat prin HCL nr.187/2002

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 18.12.2006; Luand in dezbatere Proiectul de hotarare cu privire la modificarea poz. 433 din anexa 1 care cuprinde inventarul bunurilor […]
18 decembrie 2006

Hotărârea nr. 280 privind vanzarea fara licitatie publica a unui teren ( curte + gradina aferente casei de locuit) in suprafata totala de 1.601 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Turda, situat in Turda, str.Traian nr.81, catre dl. Bucerzan Calin

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 18.12.2006; Luand in dezbatere Proiectul de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii fara licitatie publica a unui teren ( curte+gradina […]
18 decembrie 2006

Hotărârea nr. 279 privind vanzarea fara licitatie publica a unui teren ( curte + gradina aferente casei de locuit) in suprafata totala de 1.601 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Turda, situat in Turda, str.Traian nr.81, catre d-na Bucerzan Georgeta Speranta

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 18.12.2006; Luand in dezbatere Proiectul de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii fara licitatie publica a unui teren ( curte+gradina […]
18 decembrie 2006

Hotărârea nr. 278 privind stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta,precum si aprobarea diferitelor taxe si tarife pentru anul 2007

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara din data de 18.12.2006; Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat […]
18 decembrie 2006

Hotărârea nr. 277 privind impozitele si taxele locale pe anul 2007

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 18.12.2006; Luand in dezbatere Proiectul de hotarare cu privire la impozitele si taxele locale pe anul 2007, elaborat din initiativa […]
18 decembrie 2006

Hotărârea nr. 276 privind aprobarea modificarii statului de functii la Teatrul Municipal Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 18.12.2006; Luand in dezbatere Proiectul de hotarare cu privire la aprobarea statului de functii la Teatrul Municipal Turda, elaborat din […]
18 decembrie 2006

Hotărârea nr. 275 privind rectificarea bugetului local pe anul 2006

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 18.12.2006; Având în vedere Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2006, proiect elaborat din iniţiativa d-lui primar […]
1 decembrie 2006

Hotărârea nr. 274 privind trecerea unor sectoare de drumuri nationale proprietatea publica a statului, din administrarea Consiliului Local al municipiului Turda, in administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in vederea realizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA a unor activitati de interes national

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara in data de 01.12.2006; Luand in dezbatere Proiectul de hotarare privind trecerea unor sectoare de drumuri nationale, proprietatea publica a statului, din administrarea […]